Eurotunnel: technisch hoogstandje of financieel fiasco?

Door Asmay gepubliceerd in Technologie

cc296a6a5f841663498d155857549006.jpgVan alle keren, dat ik naar Londen of naar andere delen van Groot-Brittannië heb gereisd, ben ik nog nooit met een ferryboot het Kanaal overgevaren. Waarom ook? Er is immers een tunnel.

De Eurotunnel, ook wel Kanaaltunnel genoemd, biedt je de mogelijkheid om, comfortabel in een Shuttletrein, in zo´n 35 minuten aan de andere kant van het Kanaal te komen. Ik heb intussen al diverse keren met deze Shuttle gereisd en het beviel mij prima.

Achtergrond van de Eurotunnel

Het heeft lang geduurd voor de Eurotunnel een feit was. Al in 1802 werd het idee voor een tunnel tussen Groot-Brittannië en Frankrijk aan Napoleon voorgelegd. Eén van de vele argumenten die voor een treintunnel spraken, was dat het een goed alternatief was tegen zeeziekte! Passagiers van de veerboten, die vaak het stormachtige Kanaal overstaken, hadden daar blijkbaar veel last van.

In 1866 werd er zelfs een Frans-Brits comité opgericht voor de aanleg van een onderzeese tunnel. Vanaf 1875 deden geologen nog een aantal proefboringen. Echter, Britse perscampagnes en petities tegen de boringen in 1883 maakten daar een eind aan. In 1884 werd de eerste schacht (bij Sangatte in Frankrijk) al weer dichtgemetseld.

5711f461fa4f60f91531c792bafc2e7e_medium.

In 1930 sprak Winston Churchill zich uit voor de bouw van een kanaaltunnel, maar het Britse Lagerhuis verzette zich hiertegen. Vanaf 1955 ging het verhaal weer leven, maar werd keer op keer door gebrek aan financiering uitgesteld.

Pas in 1986 was de financiering rond en werden de serieuze plannen voor de kanaaltunnel gepresenteerd. Partijen kwamen officieel bijeen in de kathedraal van Canterbury voor ondertekening van het daartoe dienende verdrag. In 1987 startten de werkzaamheden.

De bouw van de Eurotunnel

De aanleg was zonder meer een technisch hoogstandje. De Eurotunnel loopt door zowel waterbevattende kalklagen als door bijna ondoordringbare rotsen. Er moesten speciale, geavanceerde boorkoppen worden ontworpen, die beide soorten gesteente kon doorboren. De uiteindelijke boren waren grote, 1250 ton wegende cilindrische machines, die zich als een paar supermollen door elk soort gesteente een weg baanden. Toen de Britse en Franse werkploegen op 1 december 1990 voor de eerste keer contact hadden, was er maar een uiterst geringe boorafwijking tussen beide tunneldelen: 8 cm in de hoogte en 50 cm in de breedte. Op zo’n groot project is dat miniem.

c95018b5dca1a2a3d1d33e19759fdebb_medium.

De tunnel bestaat in totaal uit drie buizen. Twee buizen, de Noord- en Zuidtunnel, hebben elk een spoorlijn. Tussen deze twee ligt de derde tunnelbuis, die dient als vluchtroute en als toegangsbuis voor onderhoudspersoneel. Op een aantal punten zijn in de tunnels wissels en verbindingssporen tussen de tunnelbuizen aangebracht om treinen, bij onverhoopte noodgevallen, via een andere tunnelbuis om te kunnen leiden.

Eerste contact in de Eurotunnel

Op 1 december 1990 hadden Britse en Franse werkploegen in de diensttunnel voor de eerste keer onder het Kanaal contact met elkaar. Op 22 mei 1991 was dit een feit in de noordelijke tunnelbuis en op 28 juni van datzelfde jaar in de zuidelijke tunnelbuis. Het project was daarmee nog niet klaar: aan weerszijden van de tunnellijn moesten alle terminals, treinrails- en stationsfaciliteiten nog worden gebouwd.

Opening van de Eurotunnel

8e718f4480265dd95ffc8b6b506543c0.jpg

Op 6 mei 1994 was het dan zover. De Eurotunnel werd officieel geopend door Koningin Elisabeth II en de toenmalige Franse president Mitterand.

Verbindingen door de Eurotunnel 

6abbbc07a37b2d5bf8e618fd4e6045cc.jpgDe Eurotunnel loopt van Sangatte, bij Calais in Noord-Frankrijk, naar Folkestone in Kent, Groot -Brittannië. Het tunneltraject is ongeveer 50 kilometer lang. De spoorlijnen worden geëxploiteerd door de Eurostar Group (een samenwerkingsverband van de Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF, de Belgische nationale spoorwegmaatschappij NMBS en de Britse Eurostar UK). De treinen gebruiken de hogesnelheidslijnen (TGV) en worden Shuttles genoemd. Inmiddels zijn de drie hoofdsteden Brussel – Parijs – Londen door de Shuttles met elkaar verbonden. Verdere uitbreidingen naar Amsterdam en Keulen worden nog bestudeerd.

0564fde7a984e37fdcbffe5f3e780552_medium.87e3836016704dff13ff44e026badfde_medium.

 

 

 

 

 

Links: Britse kant bij Folkestone. Rechts: Franse kant bij Cocquelles.

Treinstoringen en andere vertragingen in de Eurotunnel

Ook het treinverkeer door de Eurotunnel kent storingen en vertragingen, waarbij problemen met sneeuw en ijsvorming maar al te goed bekend zijn. De meest in het oog springende storingen en vertragingen van de laatste jaren:

663e4bd0a3f5f8e0ba85649207ebb9a2.jpg
  • In de nacht van 19/20 februari 1996 kwamen ongeveer 1000 passagiers vast te zitten in de Eurotunnel, toen twee treinen door sneeuw en ijs met elektronische storingen te kampen kregen.
  • Op 3 augustus 2007, zorgde een elektrische wisselstoring voor een zes uur durend verblijf van de passagiers in de tunnel.
  • De avond van 18 december 2009 vond de ergste storing tot dusver plaats. Er was veel sneeuw gevallen en temperatuur was de laagste in 8 jaar, wat veel ijsvorming teweeg bracht. Maar liefst vijf treinen, op weg naar Londen, vielen uit in de tunnel, waardoor ruim 2000 mensen waren gestrand. Eén trein werd teruggehaald nog voor de tunnel, twee andere werden door diesellocomotieven uit de tunnel gesleept. De andere treinen werden, voor het eerst in het toenmalig 15-jarig bestaan, in de tunnel geëvacueerd.
  • Op 7 januari 2010 viel een trein uit in de tunnel, waardoor ruim 200 passagiers strandden. De trein werd uiteindelijk naar Ashford, Engeland, gesleept. Stroomstoringen lijken ook aan de orde van de dag; alleen in de laatste jaren was er in zowel 2014, 2015 als in 2016 sprake van een flinke stroomstoring met grote vertragingen tot gevolg.

Eurotunnel nachtmerrie: tunnelbrand!

De nachtmerrie van iedereen, die beroepsmatig of als reiziger, met een tunnel te maken heeft, is tunnelbrand. Levensgevaarlijk, oncontroleerbaar en vaak moeilijk te bereiken of te bestrijden.

Tot nu toe hebben er een aantal branden in de Eurotunnel plaatsgevonden, die zo heftig waren dat de tunnel (tijdelijk) moest worden gesloten.

  • 6faccc2abc82d93eaf5a3510349ee757_medium.Een eerste brand brak uit op 9 december 1994, nog tijdens de testfase met (uitgenodigde) passagiers. Tijdens het inladen van een personenauto op het bovenste toeristendek van de Shuttle vatte de wagen vlam. De Shuttle stond nog stil in de terminal van Folkestone en er waren gelukkig geen gewonden. Het vuur werd in ongeveer 40 minuten bedwongen, waarna de Shuttle - met vertraging - zijn reis kon beginnen. Geen goed begin dus.
  • 4a2a4d9815a7eacadf02df086afc04bc_medium. Op 18 november 1996, brak brand uit in een vrachtwagen in een van de goederenwagons van de Shuttle. Niemand raakte gewond, maar de schade was aanzienlijk. De Eurotunnel was over een lengte van bijna 50 m zwaar beschadigd en werd gesloten. De herstelwerkzaamheden duurden bijna zes maanden. De oorzaak van de brand is nooit achterhaald, maar men denkt aan brandstichting in de betreffende vrachtwagen.
  • Op 21 augustus 2006 vatte weer een vrachtwagen in een van de goederenwagons van de Shuttle vlam. De schade bleef beperkt. De Eurotunnel werd maar voor enkele uren gesloten.
  • 99a53853059a1b9c58b60cae8b52b356_medium. Op 11 september 2008 was er brand, alweer in een goederenwagon, op bijna 11 kilometer van het einddoel, de Franse terminal. Een aantal mensen raakte gewond en werd in het ziekenhuis opgenomen. De Eurotunnel werd voor alle verkeer gesloten. De onbeschadigde Zuidtunnel werd na twee dagen heropend, maar de beschadigde noordelijke tunnelbuis was 5 maanden gesloten voor de nodige reparaties.
  • Op 15 mei 2010 ontstond een urenlange vertraging doordat het automatisch brandalarm afging. Door rookontwikkeling in en rond een vrachtwagen werden alle veiligheidssystemen op scherp gesteld. Gelukkig was er geen echte brand en kon het probleem snel worden verholpen.
  • Op 29 november 2012 brak er brand uit in een vrachtwagen op de trein naar Folkstone. Toen het brandalarm afging, kon de trein op een ander spoor apart worden gezet, waarna alle aanwezigen werden geëvacueerd. Vertragingen bleven beperkt tot circa 6 uur.

Eurotunnel en problemen met illegale immigranten

a52325837235429266d856fac66b0864_medium.Vrijwel vanaf de opening probeerden illegale immigranten en asielzoeker via de Eurotunnel Groot-Brittannië binnen te komen. In 1999 was de toestroom van deze aspirant-Engelandvaarders zo groot geworden, dat het Franse Rode Kruis in een oud pakhuis bij Sangatte een opvangcentrum opende.

De terminals en het spoortraject werden met hoge hekken afgezet, maar veel mocht dit niet baten. Veel illegalen probeerden als verstekeling in de vrachttrein mee te reizen, zij gingen zelfs zover dat zij van overkappingen af, op een (rijdende) trein sprongen. Anderen probeerden de rails of wissels te saboteren om op een (langzaam rijdende) trein te kunnen klimmen. Sommigen kochten gewoon een Eurostar-treinkaartje, echter zonder de benodigde pas- en reisdocumenten te hebben.

4d5c96cbc414f16aaf5c0f1381643b33.jpgIn 2001 en 2002 braken verschillende keren rellen uit in Sangatte, waarbij grote groepen illegalen de hekwerken bestormden en zelfs probeerden te voet door de Eurotunnel te komen.

Door deze incidenten kwamen een tiental illegalen om het leven, anderen raakten gewond. Daarnaast was de schade voor Eurostar, de treinexploitant, groot: door oponthoud en reparaties verloor zij destijds ongeveer 5 miljoen Britse ponden per maand.

Eurotunnel en de politiek

Op politiek niveau gaf Groot-Brittannië de schuld aan Frankrijk vanwege het in stand houden van het opvangcentrum in Sangatte. Frankrijk beschuldigde niet alleen de Britten vanwege hun (destijds) laks en onduidelijk asielbeleid, maar ook de EU vanwege het ontbreken van een uniform immigratiebeleid. In 2002 wees de EU echter Frankrijk aan als hoofdschuldige. De Fransen handelden namelijk in strijd met de Europese regels voor vrij handelsverkeer binnen de EU, door de oplopende vertragingen van de Eurostar-treinen, die werden veroorzaakt door slechte beveiliging van het Franse deel van het spoortraject. Frankrijk trof maatregelen. Er werd een dubbele omheining gebouwd, er kwamen camera’s en intensieve politiecontroles. Het werkte. Aan het eind van 2002 kon het opvangcentrum in Sangatte zelfs worden gesloten.

Financiële stand van zaken Eurotunnel

070f3657496166082ee757233648a50b.jpg

Financieel is de Eurotunnel als bedrijf tot op heden allesbehalve een succes. Deskundigen wijten dit onder andere aan de gebrekkige bestuursstructuur bij de aanvang van het project. Lange termijncontracten, vertragingen, onvoldoende controle op aannemers en onderaannemers, conflicten met en tussen schuldeisers hebben geleid tot hoge budgetoverschrijdingen en aanloopkosten. Om zichzelf financieel te kunnen bedruipen zou de Eurotunnel de tarieven voor doorgang fors moeten verhogen, echter economisch en politiek wordt dit onwenselijk geacht. In 1995 vroeg het bedrijf Eurotunnel al uitstel van betaling aan. Toch hebben de banken nooit het faillissement aangevraagd. Waarschijnlijk komt dit door een aantal factoren, waaronder de specifieke aard van het bedrijf en de bedrijfsonderdelen (die je niet snel kunt overnemen of los van elkaar kunt verkopen), de politieke druk en de dreiging van schadeclaims, die onder de Franse schuldeiser-sympathieke faillissementenwet wel eens heel duur kunnen uitpakken.

4c7a6dccb28a654fd99e38819754bca9_medium.b92e2f688ad22740d4102ae85f6b531d_medium.

 

 

 

 

 

Links: Eurostar-trein. Rechts: de auto mee in de Shuttle.

Tot slot 

Of het nog eens goed komt met de Eurotunnel? Ik weet het niet. Technisch gezien is de bouw ervan  een sterk staaltje vernuft en vakmanschap. Maar financieel gezien? De reizigersaantallen nemen voorlopig nog steeds toe. Ook het vrachtvervoer stijgt. Wie weet, als eenmaal alle oude, nog openstaande aanloopkosten en schulden zijn betaald, misschien wordt het dan nog een keer wat met de Eurotunnel.

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Office.microsoft.com en Wikimedia Commons.

 

04063840fe29829f5ed443b7908c0204.jpg

Zie ook:

Rusland-de-metro-in-Moskou

De-Afsluitdijk-bestaat-al-weer-ruim-80-jaar

Futureland-op-Maasvlakte-2-Rotterdam

De-Markthal-in-Rotterdam

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

26/07/2016 10:25

Reacties (3) 

1
26/07/2016 11:23
Megaproject! Misschien hebben de Britten -na Brexit- wel weer spijt van deze tunnel waardoor ze nu aan het Europese continent vastzitten.
1
26/07/2016 11:17
Ik ben er ook diverse keren door gereisd, maar heb gelukkig nooit iets van storingen, brand of andere ellende hoeven meemaken. Dat geeft je toch te denken; je wilt echt niet midden in die tunnel stranden bij de een of andere calamiteit.
1
26/07/2016 11:11
Een gigantische onderneming en een knap staaltje vakmanschap. Jammer, dat het commercieel gezien zo moeilijk blijft.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert