Dagje uit: Ouwehands Dierenpark in Rhenen (2) – het Berenbos

Door Asmay gepubliceerd in Dieren en natuur

3c116abde93fbb498c19b36f7778d73a_1394533Onlangs was ik weer eens in het Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Dit was voor het eerst na vele jaren, want bij mijn vorige bezoek in de jaren 1980 bestond het Berenbos namelijk nog niet. Het Berenbos is een prachtig initiatief voor de opvang van mishandelde en verwaarloosde beren in Europa, dat intussen ook al weer ruim 20 jaar in bedrijf is.

Het Berenbos als opvang

In 1993 werd het Berenbos, als eerste berenopvangcentrum in Europa, geopend. Het berenbos is een gezamenlijk initiatief en uniek project van Ouwehands Dierenpark en de stichting Alertis. Het bestrijkt een gebied van 2 hectaren in een bosrijk deel van Ouwehands Dierenpark, waar de beren vrijelijk rondlopen. Het Berenbos bevat een waterval, een vijver en diverse rotspartijen, waaronder door middel van half ingegraven oude rioolbuizen prachtige berenholen zijn gemaakt.

ce545fc93508f9b2bf2fd69873972dd7_medium.

Een prachtig slaapverblijf.

Stichting Alertis  

e6bbcd65a31eb77c10192ba279f8bf35.jpgAlertis, een stichting voor beer- en natuurbescherming, heeft zichzelf ten doel gesteld beren in het wild en in gevangenschap zoveel mogelijk te beschermen en te helpen. Het berenbos is in eerste instantie tot stand gebracht om mishandelde, verwaarloosde en getraumatiseerde beren uit Europa op te vangen en een ‘beer’-waardig bestaan te geven. Het zijn vooral voormalige circus- en theaterberen, dansberen uit de straten van Zuid- en Oost-Europa en Turkije, overcompleet geworden beren uit inmiddels gesloten dierentuinen en berenkuilen, die hier hun toevlucht vinden.

9bacc769c9c86b5e78cdb2319ff38037.jpg3ec755b65c4d60d8942d41085b8c30e9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De posters van Alertis spreken voor zich.

Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark

Het is bijzonder, om als bezoeker het natuurlijke gedrag van vrij loslopende beren in een tamelijk ruim gebied te kunnen bekijken en bewonderen. Immers, waar anders kun je dat op een veilige manier doen? De beren zijn op deze manier goede ambassadeurs voor hun wilde soortgenoten geworden.

0f8dc64a26fc29730fbf106e625cdb1b_medium.

Links: een rustende bruine beer. 

Er is geprobeerd de natuurlijke leefomgeving van beren in het wild zoveel mogelijk na te maken en de bezoekers daar zo veel mogelijk van te laten zien. Dat gebeurt door de bezoekers via een op palen rustend wandelpad hoog over en dwars door het berenterrein heen te leiden. Voor veiligheidsredenen is het gebied onder het hoge wandelpad aan weerszijden afgezet – een soort niemandsland. Mocht ooit iemand door dit houten pad heen zakken, dan valt die persoon in dat niemandsland, waar geen beer of wolf bij kan komen. Een plezierige gedachte, want hoe wollig ze er ook uitzien, het blijven enorm sterke, levensgevaarlijke roofdieren. De beren kunnen wel, via een paar strategisch geplaatste rioolbuizen, van de ene naar de andere kant van het Berenbos komen.

13faf74779a3f1534e025ed308faa00b_medium.d509720ca437895070a740191b5858aa_medium.

 

 

 

 

 

 

Links: een wolf. Rechts: wolf ontmoet beer (achter de boom).

In het Berenbos leven op dit moment ook enkele (Zweedse) wolven. In het wild komen beren en wolven elkaar tenslotte ook tegen, omdat ze in hetzelfde gebied leven en jagen. Daar zij niet of nauwelijks concurreren om hetzelfde voedsel en er voldoende ruimte is, zijn er in het Berenbos tot nog toe zelden conflicten tussen de twee diersoorten geweest. Het natuurlijke gedrag van de dieren wordt door hun onderling contact echter beslist gestimuleerd.

5dcfd75bd75d90b9467944059cab1832_medium.

Een goed leven voor deze beren.

Stereotiep berengedrag

Als de dieren in het Berenbos tot rust gekomen zijn en de vrije ruimte hebben verkend, komt het eigen natuurlijke gedrag gelukkig weer naar boven. Het is geweldig om te zien, hoe ze na enige tijd weer ontspannen, gaan spelen, zwemmen en genieten.

e00bc35301a3e1e0e55669b4ee803a30_medium.

Spelend met een (intussen) kapotte emmer.

Door de getraumatiseerde achtergrond, vaak vol mishandeling, verwaarlozing en opsluiting in te kleine hokken of kooien, hebben de beren onnatuurlijk en gestoord gedrag ontwikkeld. Dit stereotiepe gedrag kan bestaan uit het voortdurend, in een vast patroon en zonder doel, herhalen van een bepaalde handeling, zoals met de kop schudden en zwaaien, en op een klein stukje steeds heen en weer lopen (‘ijsberen’). In de natuur komt stereotiep gedrag bij dieren niet voor, bij dieren in gevangenschap helaas wel.

781907d5e91f117ffcd1b913705c55be_medium.
Gelukkig 'ijsbeert' deze lobbes niet.

Vanuit de wetenschap wordt beweerd, dat het af en toe vertonen van stereotiep gedrag zorgt voor afgifte van bepaalde stoffen in de hersenen, waardoor de dieren uiteindelijk weer rustig worden. Het voortdurend vertonen van stereotiep gedrag schiet echter het doel voorbij en resulteert in stressverhoging. Ook in het Berenbos verblijven een paar beren, die soms nog in dit oude gedrag vervallen. Dat gebeurt vooral in situaties, die de beren ervaren als stressvol, zoals een verandering in de omgeving (bijvoorbeeld werkzaamheden in het Berenbos), de komst van een nieuwe beer of het schrikken door plotseling lawaai (bijvoorbeeld een vliegtuig of vuurwerk). Gelukkig duren de perioden van stereotiep gedrag bij deze beren tegenwoordig maar kort en kunnen zij dit stereotiep gedrag weer achter zich laten.

Berenvoeding

De beren worden zo natuurlijk mogelijk en naar de aard van het seizoen gevoerd. Meestal bestaat dit voer uit verschillende groenten, vruchten, bessen, noten, zaden, wortels, knollen, grassen, vis en natuurlijk honing, voor zover het in het wild in het betreffende seizoen ook beschikbaar is. 

5927f620f601bde95747f11f129fc6f0_medium.Links: een slapende beer in zijn of haar hol

Bruine beren kennen de winterslaap; zij trekken zich terug in een hol en verblijven ongeveer 5 maanden in een sluimer/slapende toestand. Dat is ook in het Berenbos het geval.

Het is dan ook voor de beren van levensbelang, dat zij zich in de herfst goed vol kunnen eten om voldoende zogenaamd wintervet te vergaren, zodat zij daar tot de nieuwe lente op kunnen teren.

De beren in het Berenbos

Momenteel leven er 11 bruine beren in het Berenbos: 6 vrouwtjes en 5 mannetjes. Hoewel bruine beren meestal een solitair leven leiden en alleen tijdens de paartijd een soortgenoot opzoeken, gaat het wonderwel met alle beren op dit terrein. Er is genoeg ruimte om een eigen plek te vinden en voer wordt voldoende aangeleverd, zodat de beren elkaar niet beconcurreren of in de weg hoeven lopen.

De huidige bewoners van het Berenbos zijn afkomstig uit Zweden, Rusland, Georgië, Bosnië, Duitsland en Spanje. Elke beer heeft zo zijn of haar eigen, vaak trieste geschiedenis, maar gelukkig lijken zij nu allemaal hun draai goed te hebben gevonden in het Nederlandse Berenbos.

f90f1b518e27ffb35deea779a0f9869f_medium.
Geen zorgen meer, dus met een gerust hart slapen.

Nieuwe bewoners in de toekomst: de reuzenpanda

Het staatsbezoek van het Nederlands koninklijk paar aan China in oktober 2015 heeft tot een bijzondere overeenkomst geleid. Er komt een zoölogische samenwerking tussen Nederland en China ter bescherming van de reuzenpanda in het wild. Onderdeel van deze samenwerking zal zijn, dat een paartje van de met uitsterven bedreigde reuzenpanda’s voor een aantal jaren naar een Nederlandse dierentuin zullen verhuizen en wel naar het Ouwehands Dierenpark!

b05d5839be54a578662e27c2f7674543_medium.De reuzenpanda komt alleen in China in het wild voor. Waarschijnlijk zijn er nog maar rond de 1.800 reuzenpanda’s, die in het wild leven. Hoewel de reuzenpanda een berensoort is en tot de carnivoren of vleeseters behoort, heeft deze diersoort zich geheel toegelegd op het eten van bamboe. Een pandajong weegt bij de geboorte ongeveer 100 gram, maar een volwassen dier kan wel 100 kilo zwaar wegen.

China is zuinig op zijn reuzenpanda’s en stelt dan ook hoge eisen aan het verblijf en de verzorging van de dieren. Pas wanneer de speciaal te bouwen leefruimtes, die voor de reuzenpanda een vereiste zijn, gereed komen en men geheel en al op de hoogte zal zijn van alle in’s en out’s betreffende de juiste verzorging van deze bijzondere dieren, zullen zij vanuit China naar Ouwehands Dierenpark reizen. Tegen die tijd ga ik beslist nog eens een keer in Rhenen kijken.

 

ASMAY.

© 2012 Foto's: Asmay, Pixabay.com.

 

08e18fc89cd1884a9fb5673d27844d57.jpgZie ook:

Dagje-uit-Ouwehands-Dierenpark-in-Rhenen-(1)-het-Dierenpark

Grizzly-man-Crocodile-hunter-Wolfman-wat-bezielt-ze?

Sterk-en-groot-als-een-bruine-beer

Over-ijsberen-in-het-wild-en-in-de-dierentuin

Vreemde-huisdieren-een-ijsbeer!

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

 

25/07/2016 07:14

Reacties (3) 

1
25/07/2016 11:35
Bijzonder hoe deze arme dieren - na vaak heel veel ellende - toch weer hun draai vinden en weer gewoon 'beer' zijn in het Berenbos. Heel mooi eigenlijk.
1
25/07/2016 11:27
Goed hoor, deze berenopvang. En nog leuk om te bezoeken ook. Kan niet wachten tot ook de reuzenpanda's er zijn!
1
25/07/2016 11:07
Geweldig die beren!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert