Neiging tot poging. Poging tot neiging

Door Aelmans gepubliceerd in Geschiedenis

Een neiging tot poging. Een poging tot neiging. 1

Vierde bewerking. Ons geestelijk leven, de waterhuishouding. Dit is een vervolg op Genesis tweede bewerking. Wereldbevolking zonder oorlog.

Mijn fantasie komt overeen met het verhaal Genesis. We zijn geschapen met een natuur van wereldvrede. We maken onszelf wereldwijd gestoord met een traditie van offergaven. De strijd om de offergaven. De wetenschappers zouden kunnen fantaseren een koning aap. De andere apen moeten hem offergaven brengen. Bananen brengen. Koning aap zet dan een terreur systeem op, een wetgeving hij moet meer bananen als offergaven krijgen. Er wordt een film van gemaakt en die komt jarenlang als wetenschappelijk onderzoek in de massa media. Welke betekenis heeft waarheid voor de offergavenmens?

Zoals eerder vertel is het niet mijn bedoeling mooi te schrijven. Maar het antwoord vaststellen op de vraag: Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking. Genesis is geen geloof. Het is het vaststellen hoe een geloof werkt. Dat is stap 1. De godenwereld in het verleden, In het nu en in de toekomst. Wereldomvattend kijken Dat is dus niet plaatselijk. Alle geloofsystemen hebben hetzelfde systeem van macht. En die berust op terreur. Op moord.

De naam god – De hoofdnatuurwet – De schepper. Genesis hoofdstuk 1

De betekenis van de woorden. De naam god. In het eerste hoofdstuk gaat het over scheppingen. De natuurwetten scheppen natuurwetten. Er ontstaan steeds meer natuurwetten. Het leven van plant en dier. Als ik dit nu andersom redeneer krijg ik dat er steeds minder natuurwetten komen, tot er maar een natuurwet overblijft. De natuurwet die alle andere natuurwetten heeft laten ontstaan. Een hoofdnatuurwet. En die wet is: Trilling is een eigenschap van materie. Dus zonder trilling zou er geen materie zijn. Er zou dan een materie zonder eigenschappen zijn. Dat kan dus niet.

De hoofdnatuurwet – Alles wat bestaat heeft trilling.

We kunnen met onze zintuigen niet alle trillingsnelheden waarnemen. Er is geluid dat zo laag en geluid dat zo hoge trilling heeft dat we het niet waarnemen. Wordt de trilling nog hoger dan nemen we die waar als licht. In voorstelling. Op een lijn van een meter (met indeling) wordt de trillingsnelheden van laag naar hoog weergegeven. Dan krijgen we. Gebieden met trillingen die door onze zintuigen waargenomen worden. Tussen de zintuigen is steeds een gebied van trilling dat we niet waarnemen. Die gebieden kunnen we via apparaten ontdekken. De trilling zo veranderen dat we die wel waarnemen. De trillingen in een telefoon kabel kunnen we niet waarnemen. Er is een apparaatje voor nodig om deze trilling hoorbaar te maken. We kunnen trilling maken die als geluid door de lucht de aarde ingaat en dan de echo opvangen. Onder de grond kijken. Oe! La, La zit ik hier al op het gebeid van dienstgeheim? Dat apparaat werkt ook met trillingen door het water. De televisie zendt opname uit van de zeebodem.

Er zijn materie deeltjes die zo klein zijn dat we die niet zien. In drinkwater zit ijzer, kalk de deeltjes zijn zo klein dat we die niet zien. In de lucht zitten deeltjes die zo klein zijn dat we die niet zien. De ruimte tussen de planeten. Die is gevuld met deeltjes zo klein dat we die niet zien. Ze moeten er zijn anders zou de zon warmte en licht niet bij de aarde kunnen komen. Heel het heelal is een groot blok materie. Het zou ook kunnen zijn dat ruimte een gas is. Of alle twee is.

Trilling en magnetische, elektriciteit.

Dat zijn trillingen die altijd aanwezig zijn in heel het heelal. Beweging veroorzaakt elektriciteit, magnetisme. Op de lagere school. We streken met de achterkant van de kroontjes pen over de trui. Als we die dan op een papiersnipper hielden bleef die eraan kleven. We hielden wedstrijd wie kan de grootste papiersnipper oppakken. De bewegingen van de planeten in het heelal. Die wrijvingen gaan gepaard met het opwekken van elektriciteit, magnetisme. Er is nog een andere kracht door de bewegingen, de middelput vliegende kracht. Alles is in evenwicht. De aarde hangt dus niet los in de lucht, hij zit gevangen in deze twee krachten. In een vaste beweging.

Een andere eigenschap van materieij  is ruimte.

Hoe groot is het heelal? Stel je zit op de buitenste planeet van het heelal. Nu lukt het een raket over de heelalgrens te schieten. Zover de raket over de grens komt is de ruimte groter gemaakt. Vragen waar geen antwoord op is. Bij onze vraag blijven: Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking. We zitten dus in onze leefruimte de dampkring. We maken geen oorlog omdat een groep van de mensheid de maan kleiner wil maken en een andere groep de maan groter wil maken.

Het begrip god in Genesis.

Genesis bedoelt met het begrip god 1 De hoofdnatuurwet alle materie is trilling.

Genesis begint een hoofdstuk steeds met een gebeurtenis. De rest van het hoofdstuk gaat dan over die gebeurtenis.

De goden. God X de onbekende god. Dat is de god die uit het niets wat laat ontstaan. Die god kunnen we niets over zeggen en heeft geen enkel belang bij de vraag waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking. Genesis zegt geen woord over deze god. Deze god heeft ook de hoofdgod van de natuurwet laten ontstaan. God 2. De schepping van onze fantasie. Dat vertelt Genesis in hoofdstuk2. We hebben nog een god. God 3. De god van de kennis van goed en kwaad. Een verhalengod en de verhalen kunnen elke kleur en vorm krijgen. Het is wat op een bepaalde tijd op een bepaalde plaats gelooft wordt.

Beginnen met Genesis hoofdstuk 1 De god van hoofdwet van de natuurwetten zegt laten we maken en dan laat hij het zo ontstaan. Het ontstaan van de aarde en het leven. De hoofdnatuurwet laat de ruimte voor het leven ontstaan. De aarde en het buitenste oppervlak van de dampkring ( de ozonlaag) De ruimte ertussen is de ruimte voor het leven. De naam hemel. Genesis is geschreven voor het jaar 0 dus voordat Jezus op aarde rondliep en tegen de paus vertelde hoe de hemel, de duivel en het witwassen van de ziel in zijn werk gaat. De mensen voor het jaar 0 kunnen niet in de hemel komen want er is nog geen pastoor om te dopen.

De aarde is vormloos. Vloeistof en gas zijn vormloos. Duisternis op het wateroppervlak. De aarde is omgeven met water. Want verderop wordt beschreven dat de droge aarde te voorschijn komt. Er is een scheiding tussen het water. Een laag water rond de aarde en de waterdamp die boven het water blijft hangen. Verderop lezen we hoe de waterhuishouding op aarde ontstaat. De scheidingen tussen de wateren zoals we die nu kennen.

Aan het eind van hoofdstuk 1 is de hoofdwet van de natuurwetten over de materie klaar. Er worden geen nieuwe natuurwetten voor materie, planten en dierenleven meer geschapen.

Hoofdstuk 2

Maar wat betreft ons mensen is de schepping nog niet klaar. Wij krijgen nog van de schepping onze fantasie. Ons geestelijk leven. Ons geestelijk leven is ons fantasie leven. We zeggen de fantasie is vrij. Dat klopt niet helemaal. We lezen dat we van de boom die de vrucht draagt van goed en kwaad niet mogen eten. We mogen die kennis niet als voedsel gebruiken. Goed en kwaad gebruiken ter vervangen van de natuurwetten uit hoofdstuk 1. Zoals het uitkomt.

We krijgen fantasie. Deze schepping gebeurt niet als in hoofdstuk 1. De natuurwet zegt niet laten we maken en laat het dan zo ontstaan. We krijgen de fantasie ingeblazen. Boem klaar. Er is nooit een aap met een halve mensenfantasie geweest. Het geraamte van onze fantasie wordt opgebouwd uit droge aarde. Onze fantasie heeft als basis de natuurwetten van de aarde uit hoofdstuk 1 Uit dit geraamte wordt later een rib genomen. Als basis de natuurwetten uit hoofdstuk 1. De fantasie is vrij. Er loopt een vogel over de zeebodem. U ziet hem lopen?

 

Onze geestelijke samenleving.

Onze vorm van samenleven wordt niet zoals bij de dieren bepaald door de natuurwet. Wij mensen hebben fantasie en moeten de samenlevingsvorm zelf maken.

 Ons geestelijk samenleven is als het leven van de bomen. Er is de hof de samenleving als wereldbevolking. De economische samenleving. Er is de tuin, het dorp, een boomgaard waar we als verschillende vruchtbomen bij elkaar staan. Onze sociale samenleving. Waar ook een economische samenleving is.

De waterhuishouding. De voeding van de bomen. Er valt regen in het dorp. Het water trekt de grond in. Het vermengt zich met stoffen uit de aarde. Het wordt grondwater. Het grondwater stroomt naar de rivieren. Bij droog weer trekt het rivierwater de grond in zodat de bomen toch voeding krijgen. Het grondwater is voor het dorp traditie water. Ieder groep in het dorp wordt omstroomt door eigen water. De stoffen die het regenwater oplost in de aardbodem die zijn gebaseerd op de natuurwetten uit hoofdstuk 1. Het leven van een boom is meer dan alleen het voedsel uit het aardwater.

De waterhuishouding in Genesis drie. De kennis van goed en slecht die traditie wordt.

Regen valt in het dorp en trekt de aarde in. Er worden voedingstoffen opgelost. Die voedingstoffen zijn niet meer de natuurwetten uit hoofdstuk 1. Ze zijn vervangen door de voedingstoffen van goed en slecht. Dit traditiewater stroom naar de rivier. Het is het voedingswater voor de bomen.

Het scheppingsverhaal vertellen.

Het verhaal vertellen aan het handje van het verhaal van Genesis. Het verhaal vertellen, geheel naar eigen fantasie. U doet het voor? Ik zie Jezus over de zeebodem lopen. En wat er allemaal in de lucht rondloopt. Wij zijn het geraamte in de fantasie kwijt geraakt. De kennis van goed en slecht bepaald wat natuurwet is. Ik leg geen enkel recht op dit schrijven. De fantasie is vrij. We fantaseren een olifant die over het buitenste oppervlak van de dampkring loopt. Hij loopt over het dak van de wereld. Onze fantasie is totaal los van de werkelijkheid, de natuurwetten van hoofdstuk 1 Zullen we een spoorweg bouwen op het dak van de wereld? Fantaseren we eerst een god die het mogelijk maakt. Met behulp van de wetgeving uit Genesis 4 moet dat toch lukken. Tienduizend jaar geleden.

Een vogel loopt over de bodem van de zee. Zolang het fantasie blijft is het een leuk verhaaltje. Als het opgenomen wordt in de traditie als waarheid gaat het fout. Dit is wat we bij geloofgroepen zien. Iedere geloofgroep zijn eigen de baas over de natuurwet verhaaltjes in de traditie. Van de kleinste tot de grootste.

De water huishouding in een boom, ons geestelijk leven.

Genesis heeft het over het aardwater en de vruchten. Dat is niet het hele leven van de boom. Er hoort een ademhaling bij. Er hoort een maag bij. De bladeren van een boom. Van het aardwater kan een boom geen hout maken het moet eerst in het blad, daar wordt het aardwater gevormd tot een voedsel vloeistof. Om te kunnen groeien, moet de voedsel vloeistof terug naar het puntje van de wortel stromen. Planten doen ook poepen. Uit de wortel worden stoffen afgescheiden in de grond. In de akkerbouw kan niet jaren achter elkaar op een veld hetzelfde gewas verbouwd worden. De grond raakt verzadig van de afgescheiden stoffen van de planten. Deze belemmert de groei. Er moet op een veld van gewas verwisseld worden. Bomen met dezelfde vrucht bij elkaar. In een klooster is de fantasie totaal dood. Die mensen hebben geen geestelijk leven ze zijn als het ware levend begraven.

Het aardwater komt via de wortel in het blad terecht. Het omvormen tot voedsel vloeistof. In het blad vindt een uitwisseling van gassen plaats. Er worden gassen opgenomen en er worden gassen uitgescheiden. Door de zonnewarmte en het zonlicht vinden er reacties plaats.

Het gaat in Genesis twee om ons geestelijk leven. Onze geestelijke samenleving. De gaswerking van de bomen. De lucht in het dorp. De sfeer in het dorp. De warmte dat is in ons geestelijk leven niet de zonnen warmte maar de geestelijke warmte in het dorp. De warmte tussen de dorpsbewoners.

Ons sociaal dorpsleven hebben we in de diepvrieskist gedaan. Er zijn mensen die er trots op zijn een stuk ijs te zijn. Ze weten zich door te zetten in de strijd om zich het bezit van andere tot eigendom te maken. Hun eigen gevoelens en de gevoelens van andere mensen daar willen ze niets van weten. Deze mensen moeten vereerd worden. Dat is hun gevoelswereld. Dat hebben ze onder controle met hun geweld. Het begin van dit systeem staat in Genesis vier tweede bewerking. De verhalengod verteld de leider van het volk welke wetgeving er moet komen.

Beginnen we een beetje onze geestelijke gestoordheid van oorlog maken te zien? We maken figuren uit verhalen tot baas over ons sociaal leven. Tot baas over ons sociaal samenleven. We dienen te aanvaarden dat de natuurwet uit hoofdstuk 1 de baas op aarde is. De baas over ons sociaal leven. Zowel als persoon als in het dorp, de verschillende groepen. De wereld economie dient een ander basis te hebben. Een economie dus niet groepen die met elkaar in strijd zijn. De concurentie strijd zal vervallen. Het nadeel van de concurentie strijd, er komen producten op de markt die mensenlevens kosten.

 

Ik krijg zin een theekransje op te zetten waar getheet wordt over Genesis de eerste hoofdstukken. Van het gethee maakt een persoon aantekeningen. Die zijn voor het volgende theekransje. Jehova zegt? Jehova zegt geen woord. Hij blaast ons de fantasie in. Het grondom wordt verteld door Genesis. Een man in een theekransje? Kan het nog gekker?

 

15/07/2016 15:48

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert