Wereldbevolking zonder oorlog 4

Door Aelmans gepubliceerd in Geschiedenis

Genesis hoofdstuk 4 tweede bewerking.

De kennis van goed en kwaad en onze samenleving. De figuren uit de verhalenslang worden tot baas over onze samenleving organisatie gefantaseerd. De donderman is tot dondergod gefantaseerd een offergavengod. De dondergod kan elke vorm en elke kleur aannemen. Ook de vorm van een complete wereld die we zien bij de Jezus god. Ook de vorm van een bovenmens met een geheime duivel die we zien bij de kasteelridders. En die nu de beschaving vormt. Een geheime strijd om het bezit en die nu de wereldmacht vormt.

De donderman wordt tot dondergod gemaakt: Als van een bepaalde groep mensen iedereen zegt of moet zeggen, van een bepaalde bewering dat die waar is, voor die bepaalde groep wordt de bewering waarheid. De bepaalde groep is hier het dorp waar Eva toe behoort. Of Eva de mensen gedwongen heeft om te zeggen dat de donderman een echte kracht in de lucht is. Of dat de dorpsleden voor en na zijn gaan vertellen dat de donderman een echte kracht in de lucht is maakt hier niets uit.

We nemen dus mee uit het vorig hoofdstuk: Eva wordt de moeder van alle mensen. Het gaat hier om het geestelijke leven. Heel de wereldbevolking krijgt de geestelijke gestoordheid. Een figuur uit een verhaal wordt de baas over de samenleving.

Genesis is de beschrijving hoe de samenleving vorm van geloven ontstaan is. Eva heeft het systeem goed en kwaad op aarde gebracht. De ontwikkeling van het systeem wordt beschreven. De eerste wetgeving.

 

 

 

Genesis 4

Adam en Eva kregen een zoon. Hij wordt opgevoed (met behulp van Jehova de verhalengod) als streng gelovige in de waarheid van de fantasie volgens de verhalengod. Ze geven hem de naam Kaïn. Kaïn werd landbouwer. Eva krijgt nog een zoon. Ze geven hem de naam Abel. Abel werd schaapherder.

Na enige tijd bracht Kaïn wat vruchten van de aardbodem als offergaven naar de zijn verhalengod. Abel bracht enkele eerstelingen van zijn kleinvee. Ja, de beste stukken bracht hij als offergaven naar zijn verhalengod.

De verhalengod zag goedgunstig neer op het offer van Abel, de schaapherder. De verhalengod zag in het geheel niet goedgunstig neer op het offer van Kaïn, de landbouwer. Toen ontstak Kaïn in grote toorn en zijn gelaat betrok. Hierop zei de verhalengod tegen Kaïn: Waarom bent U in toorn ontstoken en waarom is uw gelaat betrokken. Indien U zich tot goeddoen keert zal er dan geen verheffing zijn? Maar indien u zich niet tot goeddoen keert loert er zonde aan de ingang. En haar sterke begeerte gaat naar U uit. En zult U van U zijde ze overmeesteren?

 

De eerste moord.

Daarna zei kaïn tot zijn broer Abel: Laten wij het veld ingaan. Toen ze op het veld waren viel Kaïn zijn broer aan den doodde hem. Naderhand zei de verhalengod: Waar is uw broer Abel? En Kaïn zei: Ik weet het niet, ben ik mijn broers hoeder?

Hierop zei de verhalengod: Wat hebt u gedaan. Het bloed van uw broeder roept luidt tot mij van de aardbodem. En de verhalengod beslist: Nu bent U vervloekt en verbannen van de aardbodem die zijn mond heeft geopend om het bloed van uw broer uit uw hand te ontvangen. ( De aardbodem: de natuurwetten het logisch.) Wanneer u de aardbodem bebouwd zal hij U zijn kracht niet teruggeven. Een zwerver en een vluchteling zult U worden op aarde.( De aardbodem bebouwen. Een groepsfantasie maken. Dat doen we niet meer op basis van de natuurwetten. Die gaan bepaald worden door de verhalengod. We worden een vluchteling en zwerver. In de verhalengod vinden we geen natuurwet, geen waarheid. We zwerven rond in het zoeken naar waarheid.) Kaïn wordt buiten de samenleving geplaatst. Hierop zie Kaïn tegen de verhalengod: Dat ik buiten de samenleving geplaatst wordt dat is te groot om te dragen. Het is wel zeker dat een ieder die mij vindt mij zal doden. Hierop zei de verhalengod: Om die reden moet een ieder die Kaïn doodt zevenvoudige wraak ondergaan. De verhalengod stelde dan een teken in voor Kaïn, Opdat verhinderd werd dat iemand die hem zou vinden, hem zou doodslaan. Er komt een wetgeving om Kaïn te beschermen. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van het verhalen figuur. Hij vestigde zich in het land van vluchtelingschap In het oosten van Eden.

Tot zover Genesis vier.

Eva woonde in een dorp en was als tovenaar de leider van het dorp. De opvolging van het leiderschap. Dat wordt dus Kaïn. Hij blijft in het dorp. In zijn fantasiewereld gaat Kaïn in het land van de vluchtelingen wonen.

Het aangezicht. Het contact. Kaïn praat niet meer met de verhalengod. Eva praat met de verhalengod en geeft het door.

In de loop van de tijd zullen er meerdere dorpen ontstaan. Ieder met een eigen verhalengod. Een eigen groepsfantasie. Beschavingen, iedere met een eigen verhalengod. In onze tijd de geheime verhalengod, Satan. De god van de kasteelridders met hun geheime orden. Hebben we soms geen kasteelridders gehad. In de loop van de tijd met andere benamingen. Hebben die orden geen geschiedenis?

Het verschil in de werkelijkheid van de paus en de kasteelridders. De paus stelt dat de natuurwet veranderlijk is. God heeft de natuurwet gemaakt en Jezus kan die veranderen. Dieren die kunnen praten. Brood in mensenvlees veranderen enzovoort. De kasteelridders stellen dat de natuurwet onveranderlijk is. Dat maakt de technische ontwikkeling mogelijk. De werkelijkheid van de groepsfantasie wordt aangepast. Dit is onze tijd. Het gaat om het systeem goed en slecht en dat is tijdloos. Het is vanaf Eva hetzelfde.

Aan een derde bewerking van Genesis wordt gewerkt

Persoonlijke mening. Mijn fantasie wereld is een wereldbevolking die als levensdoelheeft het leven. Dat is leuk. Maar wat is er op de wereld aan de hand? We hebben geloofleiders die verhalen hebben. Ze zeggen die staan in de Bijbel. In de eerste hoofdstukken, de basis dus wordt verteld over een boom van het leven En een boom van de kennis van goed en kwaad. Wat staat daar? Ik heb nog geen enkele geloofleider een poging horen doen dit uit te leggen.

Mijn fantasie wereld is een wereld waarin de mensen als levensdoel hebben het leven. De “rare” krachten. Dat zijn in mijn beleving krachten van de natuurlijke mens. Krachten die door het oppervlak van goed en kwaad heen dringen. In het geloof van nu. Het kasteelridder geloof. Krachten die door de mantel van schone schijn, de bewusteloosheid door medicijngebruik heen dringen. Krachten van de natuurlijke mens. Als natuurlijke mens zullen deze krachten ook in de groep aanwezig zijn.

Ten oosten van Eden. De persoonlijke fantasie wereld. Ieder mens heeft een persoonlijke fantasie wereld. Waar hij in vlucht.

De persoonlijkheid. Het geestelijk zaad dat in de baby aanwezig is. Dat wordt bepaald door de beide ouders. We eten het vruchtvlees. Van de bomen. Niet het zaad. Het resultaat van een persoonlijke fantasie zit in het vruchtvlees.

De traditie is het voedsel voor de boom ( de mens ). De boom geeft als voedsel de vruchten. (voor het dorp)

 

05/07/2016 22:32

Reacties (0) 

Reageren is niet meer mogelijk: Na een hoop mooie jaren is het helaas tijd om te stoppen met Tallsay.com. Download a.u.b. al je eigen artikelen die je wilt bewaren. De exacte datum is nog niet bekend wanneer de website op zwart gaat. Maar ik verwacht half maart. Bedankt voor alle mooie herinneringen!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert