Wereldbevolking zonder oorlog 2 toevoeging.

Door Aelmans gepubliceerd in Geschiedenis

 

Genesis hoofdstuk 2 derde bewerking.

Hoe werkt de fantasie?

De fantasie vergelijken met het leven van een boom.

De materie. Regen valt en komt op het aardoppervlak. Stroomt door het aardoppervlak en lost voedingstoffen op. Het water met de voedingsstoffen stroomt naar de rivieren en is voeding voor de bomen.

De fantasie. Persoonlijke fantasie valt op de natuurwetten. Stroomt door de natuurwetten en neemt kennis mee. De persoonlijke fantasie met de kennis stroomt naar de traditie. En is voeding voor de bomen.

Traditie is dus niet onze eigen fantasie. Dat is de fantasie die we overnemen van onze voorouders vanaf de eerste mens. De stroom traditie stroomt niet naar zee. Iedere groep van mensen wordt omstroomt door traditie. De grootste sociale groep is het dorp. (de tuin) Als zich een mensengroep vormt ontstaat gelijk traditie een waarde en normen patroon.

Onze fantasie van het nu. Dit is dus de boom. Een boom draagt vruchten. Een boom draagt vrucht naar soort. Een mens draagt vrucht naar zijn talent naar zijn persoonlijke fantasie. Die vrucht wordt gegeten door de mensen van het dorp. De resultaten van een persoonlijke fantasie worden gedeeld met de mensen van het dorp. Het zaad zit in de vrucht. De persoonlijke fantasie wordt doorverteld.

Het begin van traditie in een mensenleven. Als een baby begint met bewuste waarneming dat wordt gesteld als de baby voor het eerst zegt “ik” en daarmee zichzelf bedoelt. Dan begint ook het leren van de traditie

Naschrift. De gedachte zijn vrij. Ieder mens leeft als persoon in een fantasie wereld. Als ieder mens op aarde de fantasie wereld had van het leven is het samenleven zou dit de werkelijkheid worden. Dat is natuurwet. Bent U al eens bedrogen door de natuurwetten?

Schrijven is een kunst. Het schijnbaar onbegrijpelijke lezen is ook een kunst. Ieder naar zijn talent.

04/07/2016 19:51

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert