Wereldbevolking zonder oorlog. 1

Door Aelmans gepubliceerd in Geschiedenis

Genesis hoofdstuk 1 tweede bewerking.

Het is niet mijn bedoeling mooi te schrijven. Ik maak een zwerftocht op zoek naar waarheid. Een ding staat vast de natuurwet is de waarheid. En wij hebben fantasie. We leven als mens in fantasie. Een werkelijkheid van groepsfantasie. Dit zijn aantekeningen.

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking? Als we de mensheid bekijken: wat een puinhoop aan fantasie. Laten we vertrouwen op ons eigen verstand om een antwoord te vinden. We kunnen Genesis als handboek nemen voor ons verstand. Zonder de gefantaseerde gerotzooi van de verslaafde oorlogmakers. De offermensen. Als we met ons eigen verstand lezen wat staat er dan?

Genesis werkt niet met onderzoeken.

 Genesis gaat ervan uit dat we onze fantasie op de juiste manier willen gebruiken. Een zwerftocht door het oerwoud Genesis. Het tegenovergestelde van de Amerikaanse stijl: Een mooi verhaal zonder inhoud. We krijgen een inhoud zonder verhaal. O, la, la, het is moeilijke een baby te zijn, Oei! Krijg je twee snoepjes moet je een snoepje naar pastoor brengen als offergaven. Wordt de oogst van het land gehaald moet de helft vernietigd worden als offergaven aan de god de economie. De wereldleiders hebben geen geestelijke luier meer nodig, zeggen ze. Wij mensen hebben geen geestelijke luier nodig zeggen we. De wereldleiders leven in hun eigen geestelijke luier. Sinds de eerste oerwoudtovenaar leven we in een geestelijke luier. De werkelijkheid van het samenleven van ons mensen wordt niet bepaald door natuurwetten. Wij mensen, de wereldbevolking fantaseren samen onze werkelijkheid. We baseren onze fantasie op de kennis van goed en slecht. Hoe ziet het eruit als we onze fantasie zouden baseren op samenleven?

Genesis is wetenschap.

Hoe werkt onze fantasie? De wetenschap van onze fantasie. De persoonlijke fantasie en de groepsfantasie. Een zo zwaar taboe dat er zelfs niet over gesproken wordt. Genesis baseert zich niet op onderzoek. Het is gebaseerd op natuurwetten. En op natuurwetten kunnen we vertrouwen.

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking? Het is een zoektocht naar waarheid. En niets anders of meer dan de waarheid. Waar is waarheid te vinden? Niet bij mensen die beweren met dieren te kunnen praten. Niet bij mensen die beweren dat de mens zijn gierigheid aangeboren heeft. Iemand die tientallen miljarden bezit moet meer hebben. Waarheid vinden we in de natuurwet. Genesis is een beschrijving van de natuurwet. En een beschrijving wat we fout doen. Het zoeken verloopt horten en stoten. Er zit voort gang in.

 Waarheid en werkelijkheid.

Waarheid is de natuurwet. Werkelijkheid is een resultaat van een groepsfantasie. Voor iedere groep anders dus.

Materie

Heel het heelal is een brok materie. Een eigenschap van materie is trilling. Trillingen kunnen we waar nemen. Licht, geluid en warmte. Op de lagere school geleerd de ruimte tussen de planeten is leeg er is een niets. Dat kan niet want zonlicht en warmte komen bij de aarde. Een trilling kan zich niet door het lege verplaatsen. Er moet iets zijn dat de trilling doorgeeft. Het ruimtestof. Als materie beweegt gaat dit gepaard met het opwekken van elektriciteit en het magnetisme dat er bij hoort. Magnetisme, Het aantrekken en afstoten van materie. Heel het heelal is vol magnetisme. Alles is in evenwicht met magnetische krachten en middenpunt vliegende kracht. De aarde hangt niet los in de ruimte hij zit gevangen in een magneetbaan in evenwicht met het draaien.

Genesis 1 de schepping van de leefruimte. Door de natuurwet. Genesis 2 de schepping van onze samenleving onze fantasie. Op basis van de natuurwet. 3 de schepping van leven in goed en kwaad. Door onze fantasie. En de uitwerking op de persoon. 4 de uitwerking op het samen leven. Let op de kennis van goed en slecht in onze samenleving is geen natuurwet. Het is een kennis, onze fantasie.

Waar halen de regeringen de macht vandaan om een wetgeving te maken en uit te voeren? Waar haalt het kapitaal het recht vandaan zijn macht uit te voeren? Waar halen we de geestelijke gestoordheid vandaan oorlog normaal te vinden?

Het systeem wat de eerste oerwoudtovenaar ingevoerd heeft. Zichzelf en de andere mensen doodbang maken met angst. Oorlog moord en uithongeren tot gevolg. Het systeem dat ingevoerd is in de traditie door de eerste oerwoudtovenaar. Onzichtbare gefantaseerde krachten die we de naam god geven hebben we tot baas over ons gemaakt.

Eerst het systeem bekijken. Hoe is onze geestelijke gestoordheid oorlog maken in de mensheid gekomen? De eerste oerwoudtovenaar. Leven volgens de natuurwet het leven volgens het logisch hebben we vervangen door het leven in goed en kwaad leven in de waarheid ons geloof.

 

 

Het onlogisch.

De geloven hebben het logisch uit het verhaal van Genesis gehaald. Mijn poging het logisch er in terug te brengen. Dat geloven beweren dat het onlogisch een schepping van de natuurwet is gaat toch alle perken ten buiten. Oorlog en moord tot gevolg hebbend.

Genesis hoofdstuk 1 is het logisch, de natuurwet. Heeft de natuurwet een leider?

De organisatie van onze samenleving. Dat kan op twee manieren. Met het logisch, ons begrijpen, als basis. Logisch heeft niets van doen met logica. Logica is ons gefantaseer. Met fantasie van het onlogisch als basis. Verhalen over krachten in de lucht die we tot baas over ons maken.Fantasie.

Wij mensen zijn het enige wezen met fantasie. Het onderscheid tussen ons en alle dieren is dat dieren geen fantasie hebben. Een aap of een ander dier met een halve fantasie?

Waarheid en werkelijkheid.

De natuurwet is de waarheid. Werkelijkheid is een fantasie van een groep. Europa, de landen. Nederland en de Nederlandse taal zijn geen waarheid, Het is werkelijkheid. Door de groep tot werkelijkheid gemaakt. Een baby van drie vijf jaar kent het verschil tussen waarheid en werkelijkheid nog niet. Alles wat de baby leert is voor hem waarheid. Ook de werkelijkheid van de groep. Een taal wordt voor de baby waarheid. Als volwassenen blijven we deze werkelijkheid als waarheid zien.

Het begin van materie. Daar kunnen we geen zinnig woord over zeggen

De lichtjaren. Heel lang geleden dus. Voor ons mensen een chaos in het heelal. De

natuurwetten werken en die zijn onveranderlijk. Er is de orde van natuurwetten.

Tijd

We hebben waarnemingen van licht miljarden lichtjaren terug. Wat weten we daarvan? Er was iets dat licht veroorzaakte. We hebben waarnemingen van licht Tienduizenden jaren terug. Wat weten we daarvan? Er was iets dat licht veroorzaakte. Het zegt niets over de toestand van het heelal van nu. Die gebeurtenissen die er nu plaats vinden hebben lichtjaren nodig om tot hier te komen. Dat heeft niets met de organisatie van onze samenleving te doen. Voordat het brok materie met de naam Aarde er was. 13,6 miljard jaar geleden hadden we de lichtjaren.

 

 

 

Genesis hoofdstuk een. Schepper de natuurwet. Tweede bewerking.

In het begin laat de natuurwet de ruimte voor het leven ontstaan. De aarde, het aardoppervlak. En de dampkring, de lucht. De lucht met een buitenste oppervlak. De ruimte tussen deze twee oppervlakten is de ruimte voor het leven. Een scheiding tussen de dampkring en de ruimte. Die scheiding is niet een soort glasbol. Hoe hoger in de lucht, hoe lager de luchtdruk wordt. Tot hij 0 is gelijke aan de druk in de ruimte. De scheiding lucht ruimte is geen strakke lijn. Hij is te verglijken met het strand. De scheiding tussen land en water. Er kan geen lijn op het strand getrokken worden van dat is de scheiding.

Genesis hoofdstuk een. Schepper de natuurwet. Tweede bewerking. Het ontstaan van de ruimte voor het leven in stappen. En het ontstaan van leven.

 

Tijd 1. De oerknal. Er verschijnt een brok materie dat de aarde wordt. 13,6 miljard jaar geleden.

De aarde was zo heet dat hij vloeibaar was. Hij was omgeven met water. Het oppervlak van de aarde was woest. Het wateroppervlak was in het duister. De natuurwetten zijn in werking. De natuurwet laat ontstaan dat de aarde afwisselend in het duister en het licht komt.

Tijd 2. Het brok materie heeft een vorm gekregen dat het aarde genoemd kan worden. 3,6 miljard jaar geleden.

 De natuurwet laat ontstaan een oppervlak tussen het water rond de aarde en de waterdamp die rond het water blijft hangen. De natuurwet laat ontstaan een oppervlak tussen de waterdamp en de ruimte.

Tijd 3 Droge aarde en plantengroei. Tijd 100 miljoen jaar geleden.

Verder laat de natuurwet ontstaan diepe kuilen in de aarde waarin het water samen stroomt. Het afgekoelde, droge land wordt zichtbaar. In de droge aarde komt water. De waterhuishouding zoals we die nu kennen is klaar. De natuurwet plande de plantengroei op aarde. Groen plantengroei. Zaaddragende planten en bomen die vrucht dragen waar het zaad inzit. En de natuurwet liet het ontstaan.

Tijd 4. Tijd 10 miljoen jaar geleden.

De natuurwet regelt het dat er een evenwicht komt tussen. Zon. Aarde. Maan. Er komen vaste tijden van dag en nacht. Vaste tijden van. Winter. Lente. Zomer. Herfst. Vaste tijden van jaren. Vaste tijden van tijdperken.

Tijd 5. Tijd 1 miljoen jaar geleden.

Verder plande de natuurwet: Het water een gewemel van levende zielen. De vissen en de rest. Waterdieren met gevoel. Vliegende schepselen. De vogels en alles wat vliegt. En de natuurwet liet het zo ontstaan. De natuurwet keurt het goed. Mogen de schepselen tot vele worden en heel het aardoppervlak bevolken. En de natuurwet liet het ontstaan.

Tijd 6. Tijd Honderdduizend jaar geleden. De eerste mens.

Verder plande de natuurwet: laat op aarde komen de landdieren. Dieren met gevoel zoogdieren en alles wat op het aardoppervlak leeft. En de natuurwet laat het ontstaan.

Huisdieren. Werkdieren. Circus dieren. Boerderij dieren. Die worden niet door de natuurwet gemaakt. De natuurwet heeft het gemaakt dat er dieren zijn die daarvoor geschikt zijn. Wij mensen regelen het.

Verder plande de natuurwet: ons mensen. Ons lichaam de ruimte voor ons geestelijk leven, voor onze fantasie. De natuurwet laat het zo ontstaan. De natuurwet laat ontstaan dat we een lichaam hebben van man, of een lichaam van een vrouw. Opmerking de ruimte voor fantasie is er maar er is geen fantasie, geen geestelijk leven.

Voedsel: Alle groene planten groei is voedsel voor de dieren. De vruchten van de bomen waarin het zaad zit zijn ons voedsel. En de natuurwet liet het ontstaan.

Dit is het einde van Genesis hoofdstuk 1.

 

Ik ben niet de paus. Als ik met Jezus wil praten, geeft de boom voor het huis commentaar: Mooi weer hé, zelfs als het regent. Ja, voor hem is dat mooi weer. Totaal geen verstand van mensen.

Hoe krijg ik die boom het zwijgen opgelegd? Ik heb er een fantasieboom naast gezet. Kan hij daarmee praten, maar dat helpt niet. Hij is eigenwijs.

Een scheiding maken tussen de fantasie en de fantasie.

Een fantasie gebaseerd op het logisch, de natuurwet. De fantasie gebaseerd op de natuurwet hebben we de naam wetenschap gegeven. De natuurwetten hoe een stoomlocomotief werkt waren er bij de eerste mens al. Maar de eerste mens had nog geen resultaten van fantasie. Er was nog geen struik op het veld van de aarde te bekennen. (Op het logisch) Zo staat het in het volgende hoofdstuk 2.

Derde bewerking: Het zo schrijven dat het een verhaal wordt in gangbare taal.

Bij der derde bewerking toevoegen. Als we onderling tegen elkaar vertellen dat we gras mooi vinden. Het wordt dan werkelijkheid. We zien het gras als mooi. Als we onderling vertellen over een vogelsoort dat het een mooie vogel is. Het wordt dan onze werkelijkheid. We zien die vogelsoort als mooi.

04/07/2016 18:18

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert