Wanneer is de startdatum van de onderneming?

Door Internetsucces gepubliceerd in Ondernemen en werk

Wanneer is de startdatum van de onderneming?

 

De meeste mensen denken dat de inschrijfdatum in de Kamer van Koophandel de startdatum van de onderneming is.

Echter als er op een objectieve manier aangetoond kan worden, dat er al voorbereidende handelingen zijn geweest die tot kosten hebben geleidt, dan kan de datum van de 1e handeling zoals een investering als startdatum worden beschouwd. 

Objectieve handelingen zijn bijvoorbeeld: een geschreven ondernemersplan of een afgesloten lening met het doel om een eigen onderneming te starten.

Voor de BTW aangifte kan dat betekenen dat er uitgaven gedaan zijn voorafgaand aan de 1e aangifte periode waarin ment aangifte moet doen.

In dat geval kan je dat oplossen via het fossiel binnen de Belastingdienst, namelijk, via een Startersaangifte.

Normaal gesproken moet die Startersaangifte binnen 3 maanden na het tijdvak binnen zijn waarin de kosten gemaakt zijn. Zijn de kosten gemaakt in november 2015 dan moet dat uiterlijk voor 1 april verwerkt worden in de Startersaangifte.

Als dat niet lukt kan men de gemaakte kosten voorleggen aan de 

Belastinginspecteur, zodat hij het alsnog ambtshalve kan goedkeuren.

Doordat je te laat aangifte gedaan hebt, heb je er echter geen recht meer op. Dus tegen een afwijzing kan je niet veel doen. Beroep is niet mogelijk.

Voor de Inkomstenbelasting: Voorbereidende kosten kunnen in een voorgaand jaar in aftrek worden gebracht. Meestal via overige inkomsten en kosten.

 

Kan de BTW afgetrokken worden als privé goederen ingebracht worden in de onderneming?

 

Nee, dat kan niet. Wel de onderhoudskosten in de ondernemersperiode.

Bijvoorbeeld: bij het inbrengen van een zaagmachine vanuit privé naar de zaak, mag de BTW niet in aftrek worden gebracht. Schaft men in de ondernemersperiode een nieuw zaagblad aan, dan is de BTW daarop wel aftrekbaar.

 

Voor de Inkomstenbelasting wordt vermogensetikkettering toegepast.

Het gereedschap, zoals een zaagmachine, wordt geactiveerd op de balans volgens waarde economisch verkeer (wev). Waarde moet wel meer zijn dan € 450 exclusief BTW als je gaat activeren. De vermoedelijke levensduur en de restwaarde worden ingeschat. Het verschil tussen die twee (waarde op moment van activering en restwaarde) wordt afgeschreven over de resterende jaren. 

Je mag in maximaal 5 jaar afschrijven. De waarde mag maximaal 20% zijn op jaarbasis dat je mag afschrijven. De afschrijftduur mag wel minder dan 5 jaar zijn. Maar het bedrag moet onder de 20% van de aanschafwaarde blijven.

Daarnaast kan men soms gebruik maken van willekeurige afschrijving. Je moet dan recht hebben op zelfstandige aftrek, dus je moet aan het urencriterium voldoen van 1225 uur.

Bij verkoop van de ingebrachte zaagmachine wordt bij de inkomstenbelasting gekeken naar het verschil tussen waarde economisch verkeer (verkoopprijs)  en de boekwaarde. 

Dat resultaat is bij een winst belast. Bij een verlies is het resultaat een aftrekpost. 

 

Is er ook investeringsaftrek voor goederen die vanuit privé vermogen ingebracht zijn in de zaak?

Nee, dat is niet mogelijk.

 

Nog een tip:

Op http://administratiekantoorhulpengemak.nl/checklist-belastingaangifte/

staat overigens een handige gratis checklist voor de Belastingaangifte 2015.

 

 

 

 

29/06/2016 00:00

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert