Boismont en de hand die wijst, deel 122, de verloren stam van Israël en de Hopi

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                            220px-Mosaic_Tribes.jpg

In het zuidwesten van Noord-Amerika in een gebied dat gekenmerkt wordt door droogte en woestijnvorming danste Zwarte veder. Zijn woning was niet gestapeld maar wel van de zelfde gedroogde klei gemaakt die bekend stond als adobe en waarvan de hoger gelegen huizen van waren gemaakt op de bergrichels. Zijn woning was onder aan de ladders die naar de hogere woningen voerden in de rotswand. Een oude gewoonte van eeuwen her die was blijven bestaan. Met de 93 zomers achter zich had hij moeite met het klimmen en zijn zonen hadden een woning voor hem gemaakt onder aan de klif, waar hij dagelijks voor zat. Je hoefde je ladder maar op te trekken en de vijand kon je niet meer bereiken. Hij bereidde zich voor op het visioen na de zonnedans, die eens in het jaar gehouden werd.

Hij staarde naar de zon en dacht aan de magische wijsheden,' “Als je blijft staren naar het punt waar de zon onderging, Zul je hem nooit meer op zien gaan”  Het was een waarheid die hem wees op de beweeglijkheid van de zon, de levensbrenger. Hij had vier dagen gevast en hij wachtte op het visioen dat de beloning zou zijn na het lijden. Hij was één van de laatste Hopi indianen die nog trachtte alle oude gebruiken te volgen. 

                                            images?q=tbn:ANd9GcTcXpPB8LZdURtLFV6WELx

De zonnedans was eeuwenoud, een ritueel zonder weerga in zijn stam. De krijgers spietsten zich met hun buikvel vast aan een boom en scheurden zich al dansend los waarmee zij hoopten de verlichting te bereiken. Als je daaraan voldaan had, werd tijdens de doorbreking van de pijngrens, direct contact met de Goden gelegd. Hij had urenlang de zelfde eenvoudige passen schuifelend herhaald en toen hij in trance geraakte, had hij zich los gerukt van de boom. Met holle ogen was hij naar de zon blijven kijken die kleurige vlekken op zijn netvlies toverde. De vis snoeren met  de beenderhaakjes  vielen terug tegen de boom die Zwarte veder had uitgekozen. De bloederig uitgerukte stukken vlees en vel kwamen tot rust tegen de bast.

Hij wankelde weg van de boom en twee krijgers doopten zijn handen in een schaal met rood sap als teken van respect en zijn tijdelijke priesterschap en zij brachten hem naar de ingang van zijn hut, waar zij hem voorzichtig lieten zakken. De oude mannen en zijn zonen zagen hoe de wangen van Zwarte veder een diep rode kleur kregen en zij gingen in een halve kring om hem heen zitten. Het was duidelijk de oude krijger werd bevangen door de Goden, hij zou of een visioen krijgen of oracelen. Zij zaten bewegingsloos om het magische moment niet te verstoren. Zwarte veder hield zijn hoofd nog omhoog gericht maar zijn ogen draaiden naar binnen.

                                                           .-&-.

                                            images?q=tbn:ANd9GcTnjHPM1SS86SE7WNtlMgF

Ezechiel kwam binnen met nieuwe uitdraaien onder zijn arm. 'Meer Webbot', vroeg Jonathan? 'Let op,' antwoordde zijn collega, 'ik heb iets dat het nodige kan betekenen.'  Jonathan Groove keek naar Eze die nu voor hem stond. 'Ga eerst eens rustig zitten,' raadde hij hem aan, 'en praat op een gewone toon, anders heb ik geen zin in je verhaal.

Eze ging zitten en haalde diep adem. 'Dat is beter,' glimlachte, Jonathan, laat maar komen.' 'Volgens de Hebreeuwse bijbel,' begon Ezechiel, 'waren er 12 stammen die voortkwamen uit de twaalf zonen van Jakob.' 'Ja,' zei Jonathan, 'dat zou kunnen.' 'Nee dat is zo,' zei Eze met nadruk,' en iedere stam kreeg zijn eigen land, behalve de stam van Levi.' 'Waarom dat,' wilde Jonathan Groove weten? 'Omdat zij de priesterkaste zouden zijn,' antwoordde, Ezechiel, de visionairen, de zieners en profeten.'  Hij keek even op een uitdraai. 'Die stammen zijn verloren geraakt,' vervolgde hij. 'Hoe bedoel je verloren gegaan,' wilde zijn baas weten, ' er wonen toch Joden in Israël?' 'Ja,' beaamde Eze  dat is de Crux, het zijn nu allemaal Iraélieten' 'Hmm potatoe, potato,' meende Jonathan. 'Niet echt, er zijn 10 stammen verloren gegaan, gevlucht, verspreid geef het maar een naam, dat gebeurde na' en hij keek even op een uitdraai, 'zo rond 700 jaar vóór Christus,met de Assyrische invallen.'En,' vroeg Jonathan met opgetrokken wenkbrauwen? 

'Let op,' zei de man in het zwart. 'Ik doe niet anders,' antwoordde Jonathan die ondertussen met zijn aansteker speelde, 'vat het een beetje samen wil je.'

'Ok,' grinnikte Eze, 'de huidige Samaritanen beweren de laatste  oorspronkelijke Israëlieten te zijn. Maar er zijn ook de Joden uit het Indiaase Kuchin, of de groep uit Tibet, of de Joden uit Ethiopië, die allemaal beweren van de verloren stammen te zijn.' Hij liet dat even inzinken. Er is een Brits-Israël beweging die claimt dat er stammen of delen er van in de Kaukasus en Oekraïne wonen. Er is een groep die beweert dat de Kelten en Germanen en de Ieren uit het huis van Koning David afkomstig zijn. De Brits Israël beweging is nu zeer actief in de VS.'

'Ik begin je boeiend te vinden,' meldde Jonathan terwijl hij nu met volle aandacht luisterde.

'Het Tibetaanse woord voor zon is in Hopi, maan, en vice versa,' vervolgde Eze. 'Je bedoelt onze Amerikaanse Hopi Indianen,' vroeg Jonathan verbijsterd, ' bedoel je te zeggen dat zij nakomelingen zijn van die verloren stammen, die via Tibet en de straat van Bering in Noord-Amerika terecht gekomen zijn.' 'Dat en niet anders,'lachte Eze triomfantelijk, 'zij zijn de zieners de profeten onder de indianen.' 'Allemachtig,' zei Jonathan, 'net als de stam van Levi, de Levieten.' We moeten hun DNA laten testen,' riep hij uit. 'Als het matched dan kunnen we stammen verenigen, wat beter argument kun je hebben om Israël en Amerika één land te laten zijn.' Let  op' zei Eze, ' we laten het gewoon matchen.'

San Daniel 2016

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

heeft u een deel gemist? druk op deze link

lees ook deel 123

-bronnen:

Miller, Robert D. (2005). Chieftains of the Highland Clans: A History of Israel in the 12th and 11th Centuries B.C. Eerdmans. ISBN 978-0-8028-0988-9.

Richard A. Gabriel,The Military History of Ancient Israel, Greenwood Publishing Group, 2003 p.63:'The ethnically mixed character of the Israelites is reflected even more clearly in the foreign names of the group's leadership. Moses himself, of course, has an Egyptian name. Hur is Moses' name. But so do Hophni, Phinehas, Hur, and Merari, the son of Levi.'

 [Meijer/Wes] Flavius Josephus – De Oude Geschiedenis van de Joden [Antiquitates Judaicae

 Byblical Lands, 1975, Moorey P.R.S., Boardman John, Gray Basil, prof. Oates David

Adams, David Wallace. "Schooling the Hopi: Federal Indian Policy Writ Small, 1887–1917", The Pacific Historical Review, Vol. 48, No. 3. University of California Press, (1979): 335–356.

Clemmer, Richard O. "Hopi History, 1940–1974." In Alonso Ortiz, vol. ed., Southwest, vol. 9, in William C. Sturtevant, gnl. ed., Handbook of North American Indians. Washington, D.C.: Smithsonian Institution, 1979: 533–538.

Connelly, John C., "Hopi Social Organization." In Alonso Ortiz, vol. ed.,Southwest, vol. 9, in William C. Sturtevant, gnl. ed., Handbook of North American Indians

  • Harold Courlander, "Fourth World of the Hopi" University of New Mexico Press, 1987

 

28/06/2016 19:34

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert