Het kosmisch ei of wereldei. Mythe of een astronomische werkelijkheid?

Door Lucifall gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

Eenheid in verscheidenheid wereldwijd: het kosmisch ei

Het ei is een symbool van de schepping van de kosmos en wereld en wordt gezien als het allereerste begin. Niet op één plaats van de wereld, maar in vele culturen en dat in tijden zonder dat deze verschillende volkeren contact met elkaar hadden. Het kosmisch ei werd vereerd in Griekenland, Polynesië, Finland, China, het oude Egypte, door de Dogon(Mali) en de Batak(Indonesië) en de Hopi indianen hebben er zelfs een mysterieuze boodschap over. Een archetype, het wonder wat binnen het ei gebeurde zonder buitenkomst van buitenaf, werd wereldwijd symbool voor het leven. Dit oeroude verhaal is zelfs overgenomen door hedendaagse wetenschappers om het immer uitdijende Universum te verklaren.

Alchemie en het kosmisch ei de Prima Materia

7a4fc51c9b50078e64f769a1c30fde6c_medium.In de Alchemie wisselen Alchemisten geheime kennis met elkaar uit in symbolische geheimtaal. Men maakt er geen gebruik van concrete beschrijvende taal in hapklare brokken maar eerder van metaforen. Reden genoeg om deze 'tak van sport' voor immer een mysterieuze tintje te geven.

Het ei wordt gezien als oermaterie. Een ei bevat aarde (schaal), water (eiwit en dooier) en lucht (luchtkamer). Door warmte (het element vuur) toe te voegen zal een kuiken worden geboren. Dat wat in de kiem aanwezig was wordt door warmte actueel.

In de Alchemie wordt het kosmisch ei geassocieerd met het hermetisch of filosofisch vat, de chaos, de prima materia waaruit aan het einde van het alchemistische proces de homunculus voortkomt. Prima Materia is 'materie zonder vorm' en duidt geen materie aan, maar eerder het potentieel tot materie. (als de 0, niets, wat aan alles vooraf gaat.)

Het wereldei en de scheppingscyclus: Het gouden ei van Brahma

Wereldwijd zijn vele Goden en helden uit het ei gekropen5b751798ebaf505a67bfa03c79e2d86b_medium. en komt dit symbool in diverse scheppingsmythen voor. In deze mythen wordt het ei gezien als het begin van de wereld. Zo verrijst het kosmisch ei wat ontstaan is uit een samenspel van wind en water (de elementen lucht en water) in het begin van iedere nieuwe scheppingscyclus uit de Oerzee. Vishnu treedt het kosmisch ei binnen en d7e2f93092249565a84be92bee75cdef_medium.na een lange periode van rust wordt de God Brahma, de grote Schepper geboren.. De schepping van het waarneembare is dan geboren. Dit verhaal (met vele varianten) is terug te vinden in de RigVeda en is gebaseerd op het idee dat de tastbare werkelijkheid geboren is uit een kosmisch gouden ei.

Het Orfisch ei

In de oude Griekse orfische traditie is Phanes de Oergod. Een 8676b57f7f9984956fa228b6f86816fd_medium.andere naam voor hem is Protogonus, wat 'Eerst Geborene' betekent. In de Grieks Orfische religie (6e eeuw voor Chr.) gaat men er vanuit dat het Universum is ontstaan vanuit het binnenste van een zilveren ei.

Phanes werd geboren uit dit Kosmisch ei dat door Chaos en Aether is gemaakt en wordt in deze traditie gezien als de maker van het Universum. Dit Orfische ei wordt vaak afgebeeld met een slang.

 

 

Griekse helden Castor, Pollux en Helena

Ook grote helden worden verbonden met dit scheppingssy82d1eff7ceacfbe85bcb16ff0c06cd5a_medium.mbool. Voorbeelden hiervan zijn Castor en Pollux. Oppergod en versierder Zeus verleidde Leda in de gedaante van een prachtige witte zwaan. Castor en Pallox zouden geboren zijn uit de eieren die Leda na deze ontmoeting had gelegd.
Castor en Pallox vinden we ook terug aan de hemel. Het zijn de twee helderste sterren van het sterrenbeeld Tweelingen. Helena van Troye is de dochter van oppergod Zeus en Leda en is ook uit het ei gekropen..

De scheppingsmythe van de Batak (Indonesië)

20fef6784d0ec72008cc6d1454ce13b7_medium.In het begin van de tijden was er alleen maar de hemel en eronder een grote zee. In de hemel leefden de goden en de zee was de woonplaats van de onderwereld draak Naga Padoha. De Aarde en de mens bestond nog niet.

Bij het begin van de schepping was daar Mula Jadi Na Bolon. Zijn naam laat zich vertalen als het begin van het Zijn. Alles wat bestaat is terug te leiden tot Hem, Mula Jadi Na Bolon.

Zijn drie zonen Batara Guru, Mangalabulan en Soripada werden geboren uit eieren gelegd door een kip die door Mula Jadi was bevrucht.

 

Een scheppingsmythe uit China: Pangu / P'an Ku

In de Chinese mythologie wordt Pangu, of P'an Ku gezien als de schep4d486bd9069c5ef648b71c028f8b60e7_medium.per van de aarde en het eerst levende wezen. Voor de Aarde bestond was de 'wereld' een vormloze chaos in de kosmos. Zo'n 18.000 jaar geleden ontstond er een ei met daarin Yin en Yang. In dit ei zat P'an Ku en brak eruit. Na zijn dood werden de resten van zijn lichaam de Aarde, zijn adem de wind, zijn bloed de rivieren en zijn ogen de Zon en de maan, de vlooien op zijn lichaam vissen en andere dieren, zijn stem de donder, zijn beenmerg diamanten en zijn gezichtshaar de sterren in de Melkweg. De eerste vrouw Nuwa maakte vervolgens mensen door middel van modder.
Een andere versie van het verhaal over Pangu luidt dat nadat Pangu uit het Kosmisch ei gekomen is uit de bovenste helft van het ei de hemel en uit de onderste helft de Aarde ontstaat.

Het wereldei van Polynesië - Ta'aroa

066a8b9f24e0051deaa61963fe1cff41_medium.In de mythologie van Tahiti wordt gewag gemaakt van de grote Schepper Ta'aroa. Deze godheid draagt de bijnaam Rua-i-tupra wat bron van groei betekent. Ta'aroa werd geboren uit een kosmisch ei voordat hij met zijn schepping begon. Rondom hem was niets; tijd was nog geen issue en de Hemel, Maan, Zon, sterren en de Aarde bestonden nog niet. Ta'aroa verveelde zich zo helemaal alleen in de schaal van dit kosmisch ei en maakte de schaal stuk. Buiten hem was er ook al niets en het was er oorverdovend stil. Om de lege ruimte rondom hem te vullen gebruikte hij delen van het ei om de hemel te maken en andere gedeeltes om de aarde te scheppen. Hij was zo tevreden met zijn schepping dat hij de wereld daarna vulde met alle wezens die we er nu op kunnen vinden.
In Polynesië denkt men dat Ta'aroa in staat is de mensheid vloeken en zegeningen te sturen. Om deze God gunstig te stemmen offerde men zelfs mensen.

Het kosmisch ei van Egypte. Ra en Thoth

25aeffbe615c032d21078d4a9e8b1eb0_medium.Voor er land, vissen of menselijk leven was was er niets dan de primordiale wateren. Een groot ei verscheen in het water. Dit ei bevatte een God met de naam Ra. Toen dit ei was uitgebroed barstte het uit elkaar in het heelal en Ra nam zijn plaats in aan de hemel als de grote heerser. Ra, de zonnegod van Egyptische mythologie wordt o.a. afgebeeld als een ei. Dit ei is volgens een versie van het verhaal gelegd door een kosmische gans.

Thoth en de Ibis

a6ad3f7452ea2bc0346b10a9c68c8cab_medium.Een ander verhaal verwijst naar Thoth en een ei gelegd door een Ibis. Thoth, god van de maan, magie en het schrijven. Jehuti, Tahuti, Tehuti, Heer van Khemenu. Deze Godheid met vele namen wordt afgebeeld met het hoofd van een Ibis met een snavel in de vorm van een halve maan. Of als baviaan die een halve maan vasthoudt. Deze heer van goddelijke woorden en Rechter van de twee strijdende goden stond samen met Ma'at en Ra op de zonneboot. In de onderwereld Duat verscheen hij als een aap.

Thoth sprak de woorden die de hemel en aarde schiepen volgens de Egyptische mythologie. In de Ogdoad kosmogonie baart Thoth in de vorm van een ibis, Ra, Nefertum en Khepri door het leggen van een ei. Later was Thoth de gans die het gouden ei legde. (Zie bij Ra)

De Benben steen van Heliopolis. Het versteende zaad van Atum en het ei van de Feniks

f2a748caf32ebaab8bacb939c4ff5095_medium.Heliopolis, de stad van de zon, was de hoofdstad van de provinvie Nome in Egypte. In antieke tijden was deze stad een belangrijk wetenschappelijk centrum. Men bestudeerde er geschiedenis, astronomie, geometrie, medicijnen, mythologie en filosofie. Heliopolis is compleet verwoest en ligt in het huidige Caïro.

Het enige wat nog van deze stad rest is een obelisk, drager van de beroemde Benben steen, de steen van het lot. Deze steen verwijst naar het Egyptisch scheppingsverhaal.

De Benben steen lijkt op een kleine piramide en wordt gezien als het versteende zaad van de God Atum en is te zien als 'de steen van de schepping.'
Iedere 12.594 jaar keert de Feniks of Benuvogel terug van het 'eiland van vuur', de mythische plaats waar de Goden worden geboren naar deze Benben steen om daar zijn nieuwe ei te leggen. Iedere keer start er dan een nieuw tijdperk voor de mensheid.

De volgende keer dat de Benuvogel weer komt om haar ei te leggen op de Benben steen zal het tijdperk van Aquarius beginnen.

Finse Mythologie: Väinämöinen

2c0cfb85bae12ae07024dc69b99b2e42_medium.
In den beginne was er alleen maar de hemel en de Oerzee.
In de Finse mythologie speelt Väinämöinen een belangrijke rol in de schepping van de wereld. Hij is een personage uit de Kalevala, het Finse Epos.

Alleen de Oerzee, de hemel en de dochter van de hemel Ilmatar, de maagdelijke spirit van het element lucht bestonden nog maar. Ilmatar dobbert rond op de zee als een vogel eieren op haar been legt. Toen zij haar been bewoog vielen drie eieren in het water. Eén ei werd de zon, één de wereld en uit de laatste kwam Väinämöinen.

De Hopi en het geheim van het verborgen ei

Moeder Natuur wordt niet gecontroleerd door de mensheid. Mama Gaia gaat geheel haar eigen gang en heeft altijd de controle. Volgens de Hopi- indianen geeft de natuur op dit moment veel signalen dat er een volgende cyclus in evolutie op komst is. Zij noemen dit Nohu Na'uyi'ta, 'het geheim van het verborgen ei.' Hier gaat het over een ander soort schepping namelijk 'de grote dag van de zuivering.' Op deze dag zullen de krachten van de swastika en de zon plus een derde kracht gesymboliseerd door de kleur rood culmineren in een complete hergeboorte.

Een volgende cyclus is op komst volgens de Hopi. Moeder Aarde is hoogzwanger en zal binnenkort moeten bevallen. Het ijzeren ei in haar buik wil eruit. De veranderingen in het klimaat zijn de veranderingen in de lichaamstemperatuur van de zwangere Mama Gaia. De hele wereld zal schudden onder de bevallingspijnen van de moeder. Tijdens deze crisis zal rijk en arm gedwongen worden te vechten als gelijken voor hun bestaan.
Zie hier het indrukwekkende filmpje over the secret of the hidden egg.

Afrika De Dogon van Mali weten al (minimaal) 4 eeuwen wat wetenschappers in 1970 ontdekken.

e19135714c2143f827933b1aa5033682_medium.De Dogon gaan er vanuit dat alles ontstaan is uit 'het ei van de wereld' Dit ei van de wereld, de originele placenta van alles dat is zou Sirius B, de tweeling van Sirius (de hondsster) zijn. Niet bedacht door de hedendaagse Sirius believers maar een oud principe wat gestaafd kan worden met gebruiksvoorwerpen van de Dogon. Artifacten van 400 jaar oud geven een exact diagram weer van het Sirius systeem. Een systeem wat door hedendaagse astronomen pas is ontdekt in 1970.

0e9afbeb1707b43ae0e40b8158e75a16_medium.

Hoe kan zo'n in onze Westerse ogen 'achtergebleven volk ten zuiden van Timboektoe' dit al zolang weten?

Zoals vele volken geloven de Dogon in een god die al bestond voordat tijd bestond. Voor hen is dit Amma. Het is Amma die de wereld heeft geschapen. Amma creëert de Aarde en trouwt met haar. De clitoris van de Aarde werkt echter tegen zodat Amma haar besnijdt. Een nieuwe clitorisvrije Aarde baart een viertal tweelingen, ga2a568439b35ec4970a265e6994c0724_medium.enaamd de Nommo. Eén van hen noemt men O Nommo en de ander staat bekend als Ogo. De Nommo ziet eruit als een vis maar heeft ook armen en benen. Om te kunnen overleven hebben zij water nodig. Ogo is echter meer rebels en verlaten de baarmoeder voor ze helemaal 'af' zijn. Zij willen zichzelf 'af maken.' Ogo heeft geen partner mee en pleegt incest met moeder Aarde. Dit veroorzaakt chaos op de wereld als het eerste menstruatiebloed ten gevolge van deze éénwording de geesten van de onderwereld 3d63acf915daf00abdab2fd9fc68770a_medium.wakker maakt. O Nommo wordt in een ark naar Aarde gestuurd om te leven met de stamouders van de mensheid en alle levende wezens. Ogo bewondert de kracht van O Nommo en beslist dat hij terug wil naar de placenta. Amma heeft deze echter verplaatst door het tegen onze zon te plaatsen. Voor straf verandert Amma Ogo in een vos, welke chaos in het Universum brengt. Om de chaos te eindigen offert Amma O Nommo. Het bloed van O Nommo zuivert de aarde en zijn in stukken gesneden lichaam verandert in sterren, planten en de dieren op aarde. Pas nadat de orde in het Universum is hersteld wordt het leven geschapen. O Nommo geeft leven aan de oceanen die uit de eerste regenval waren ontstaan. Hij gaf de mens taal, muziek, dans en andere nuttige kunsten. Ook gaf hij de Dogon astronomische kennis, inclusief die van het 'ei van de wereld'. Dit ei woont in de oneindige ruimte op Sirius B en bevat de blauwdruk van alle schepping.

Besluit

Iets uit het niets in eenheid in verscheidenheid wereldwijd..

Het allereerste begin en einde en oneindige. De Alpha en de Omega
Het ei werd vereerd door praktisch ieder volk op aarde om zijn vorm en innerlijk mysterie. Wij zien niet wat in een ei gebeurt want de schaal verbergt het zicht op wat er in het ei plaatsvindt. Een niet waarneembare kiem ontwikkelt zich binnen een gesloten schaal zonder dat iets van buiten daar invloed op heeft. Er is slechts warmte voor nodig. Het ei breekt en 'iets' wordt uit 'het niets' geboren. Een kracht uit het 'niets' brengt 'iets' voort. In dit 'niets' is absolute eenheid te vinden, Niedb70181f1dc80625cb01824050ecccdd_medium.ts is die ene realiteit die aan ieder begin (iets) vooraf gaat. De ovale vorm van het ei wordt vergeleken met het getal 0. 0, 'niets' geeft het meest complete aspect van het zelf weer. Het ei en het getal 0 worden gezien als het wereldei waar alles vandaan komt. Het kosmisch ei als de bron van het bestaan.
In de tarot is sleutel 0 de Dwaas (synoniem voor Dwaas is ei..) terwijl op de laatste kaart 21 de werelddanseres dansend in een kosmisch ei wordt afgebeeld. Het ei als Alpha en Omega. Met Pasen zoeken en beschilderen wij eieren. In feite gedenken wij dan een zeer oude vruchtbaarheidsgodin Ishtar en vieren wij het begin en het einde. Ishtar klinkt niet voor niets zoals Easter. In oude tijden legde men paaseieren in tomben en graven van heersers maar ook kinderen. Ia0ae64dfe920f4237ac0bc990137e2e1_medium.n dit geval symboliseren de eieren hoop op wederopstanding of onsterfelijkheid. Het begin en einde trachtte men hiermee te verlengen met het oneindige.

Het kosmisch ei werd wereldwijd bezongen. Er was lang geleden eenheid in al die verscheidenheid.. Men aanbad het wonder van de schepping en men trachtte het verborgene en het leven op die manier te verklaren.
Ook de moderne wetenschap houdt zich decades bezig met het concept van het kosmisch ei. Het hele Universum zou samengeperst zijn door de zwaartekracht; het kosmisch ei wat steeds maar uitdijt en het resultaat is van de Big Bang... het kraken van het ei...
Heden ten dage leven we in Chaos. Het is Chaos op de hele wereld. Net zoals er chaos was als het wereldei zijn Goden geboren liet worden. Is het weer tijd voor de Benuvogel, de Feniks om weer terug te keren op Aarde en haar ei te leggen op de Benben steen? Weer terugkeren? Net zoals het 'wezen van Sirius B'van de Dogon terugkeert met de ark van Nommo (Noach?) Net zoals Jezus terugkeren zou? Het geheime verborgen ei van de Hopi luidt een nieuw tijdperk in. Een einde maar ook een nieuw begin. Van 'niets naar iets' in eenheid in verscheidenheid wereldwijd.

26/06/2016 10:52

Reacties (6) 

1
26/06/2016 19:22
Ook zo'n geweldige van je die je hierheen hebt gehaald.
1
26/06/2016 17:43
Die ken ik nog wel, die is mij bijgebleven.
Ik ga zo meteen wat eieren koken, trouwens... en dan maak ik er een salade van.
Mijn eigen schepping ;))
1
26/06/2016 18:22
lol ik heb net een kruidige omelet gebakken voor morgen :-)
Ook weer zo'n eigen schepping..
1
26/06/2016 16:12
Vraag ik me af welke generaties 'blijven tijdens de geboorte' en welke niet. Vind de Hopi vertelling een mooie, met gelijkenissen die ook in de Openbaring te vinden zijn ;-)
1
26/06/2016 16:02
okay .. ik ben overtuigd.. allemaal terug naar het ei..
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert