Horror bedrijven (het wegpesten van werknemers)

Door LilyH gepubliceerd in Ondernemen en werk

Heb je het al eens meegemaakt dat een leuke bedrijf plotseling in een horror bedrijf veranderd is? Met griezelige blikken van je manager en andere collega´s of bedreigingen/pesterijen om je maar weg te krijgen? Dit alles heeft maar één doel en dat is een medewerker weg te krijgen na jaren dienst.

Niemand wilt het overkomen maar helaas gebeurt dit steeds vaker in de bedrijfswereld.  De huidige bedrijfswereld is dramatisch veranderd. Werknemers werken zich rot en maken zelfs onnodig veel overuren daarentegen worden deze medewerkers niet eens gewaardeerd. Dit is totaal respectloos.

9e50b69841032b729883826b861e2da0_medium.

1 op de 6 werknemers wordt het slachtoffer van ‘bossing’, het wegpesten van werknemers door de baas. Dat blijkt uit onderzoek. Opmerkelijk genoeg blijkt dat vooral productieve medewerkers worden weggepest.

Het zijn werknemers die zeer betrokken zijn bij hun werk, die er door prestaties altijd uitspringen. Juist daarom komen zij in het nauw bij hun manager, die bij inkrimpingen als eerste deze gedreven slimme kracht eruit proberen te pesten. Die werknemers zelf snappen ook nooit waarom zij het overkomen. Het zit meestal ook niet in henzelf, maar juist in hun baas.

3442ef5cd0e1bf927792b0f0529a6c1c_medium.

Motieven
In een tijd van economische teruggang grijpen sommige managers naar het middel van bossing om op een goedkope manier van hun personeel af te komen.

De bedoeling is vaak dat de medewerkers uit zichzelf een andere baan gaan zoeken. In de praktijk belanden echter veel medewerkers thuis met een burnout, met hoge kosten voor het bedrijf tot gevolg.

Uit onderzoek blijkt dat vooral succesvolle, productieve medewerkers het slachtoffer worden van bossing. Dit wijst op jaloezie en een gevoel door de medewerker bedreigd te worden bij de manager. Bossing treft hierdoor vaak juist de mensen die het bedrijf het slechtste kan missen.

Bossing kan ook gemotiveerd worden door gevoelens van haat omdat de werknemer zich onderscheidt van anderen. Dat kan gaan over prestaties (hij is de beste), competenties (kennis, talent, creativiteit), opleidingsniveau, opvattingen, etnische herkomst, huidskleur, seksuele geaardheid, handicap, sociaal onvermogen, hoogbegaafdheid of leeftijd. In deze gevallen is er sprake van discriminatie.

 

Soort baas

Lang niet elke baas is een pestkop of heeft de aanleg dit te worden. In de meeste gevallen mankeert er iets aan de psyche van de manager.

Soms is de manager een milde psychopaat. Er zijn onder managers veel psychopaten, blijkt uit onderzoek, omdat deze beschikken over eigenschappen die van managers gevraagd worden, en sollicitatiecommissies vaak de stoornis niet herkennen.

De pestende manager kan ook ‘gewoon’ een machtswellusteling zijn of iemand die op een andere manier een probleem tussen de oren heeft.

 

Vormen van bossing zijn ondermeer:

1. Sociaal isoleren

Een medewerker negeren, in een kamertje veraf van collega’s plaatsen, niet meevragen voor de lunch en/of niet groeten.

2. Werken onaangenaam of onmogelijk maken

Bestanden van computers wissen, belangrijke telefoontjes niet doorgeven, vergaderingen zo plannen dat één persoon niet mee kan doen, iemands arbeidsresultaten manipuleren, iemand zijn werk afnemen, iemand alleen nog onbelangrijke klusjes geven of dingen die hij niet leuk vindt.

3. Bespotten 

Bijvoorbeeld om iemands uiterlijk, gedrag, manier van praten of lopen of seksuele voorkeur.

4. Roddelen/geruchten verspreiden 

Iemand zwart maken om zijn reputatie te schaden.

5. Dreigementen

Veel functioneringsgesprekken houden, (daarin) de medewerker bedreigen met vage insinuaties, altijd ontevreden zijn over goed gedaan werk, dreigen met ontslag.

6. Lichamelijk geweld

Iemand wordt bijvoorbeeld opgesloten of krijgt een duw.

7. Seksuele intimidatie 

Met gebaren, verbaal of fysiek.

 

Wees er dus altijd op alert op 'bossing'. Zorgt ervoor dat dit zo snel mogelijk wordt herkent om lichamelijke schade als gevolg van stress/burnout te voorkomen. Dit is je niet waard! En schakel indien nodig de juiste instanties bij om voor je eigen rechten op te komen.

21/06/2016 11:12

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert