Wat is incontinentie (overactieve blaas)?

Door LilyH gepubliceerd in Gezondheid en fitness

Wat is incontinentie en waardoor wordt dat veroorzaakt?

Opbouw van de blaas
De belangrijkste taak van de blaas is het opslaan van urine. De blaas bestaat uit vier onderdelen. De binnenste laag van de blaas is een membraan. Daarna volgt er een laag van zenuwen en bloedvaten. Vervolgens een laag gladde spier (detrusor of blaasspier), dit bevindt zich in de buitenste laag. De blaas is een gespierde zak en ligt in het midden van het bekken, op het laagste punt van de buik. De blaas ligt vlak achter het schaambeen. De blaas wordt gevuld via de urineleiders die van de nieren komen. Het elastische weefsel van de blaas zet zich hier uit.

89c3b891eff84bf7cd44caa0e239f628Mi5KUEc=

Wat is incontinentie (overactieve blaas)?
Incontinentie is het onopzettelijke verlies van urine of ontlasting. Patiënten met incontinentie hebben meestal last van urine-incontinentie. Het verliezen van urine kan verschillend zijn bij elke patiënt, bijvoorbeeld: een scheut, druppeltje, een straal of zelfs een hele plas urine. Incontinentie komt op verschillende leeftijden voor, alhoewel het bij ouderen het meest voorkomt, dit kom door het relatief zwakke afsluitingsmechanisme van de blaas. Er zijn verschillende vormen van incontinentie: stressincontinentie, aandrang- incontinentie, en gemengde urine-incontinentie.

Wat zijn de oorzaken van incontinentie?
Bij een overactieve blaas is in de meeste gevallen de oorzaak niet bekend. Door onderzoek blijkt het dat incontinentie niet door een bacterie wordt veroorzaakt. Verder is incontinentie ook niet kwaadaardig. Bij een overactieve blaas is er niet sprake van één aandoening, maar is het een verzameling van klachten. Men weet wel dat in dit geval de samentrekking van de blaasspier uit balans is. Het gevolg hiervan is dat op momenten waarop men dit niet wil, de blaas gaat samentrekken en hierdoor de druk in de blaas toeneemt. Soms kan de druk zo groot zijn dat de sluitspieren het niet meer kunnen volhouden. Het slecht functioneren van de bekkenbodemspieren kan een rol spelen bij een overactieve blaas. Het plasma reflex kan niet door de bekkenbodemspieren worden onderdrukt. Dit komt doordat ze te slap zijn of juist te gespannen.

Wat is stressincontinentie
Stressincontinentie komt vrijwel alleen bij volwassen voor. Het betekent het onopzettelijk verlies van urine bij plotselinge drukverhoging in de buik, bijvoorbeeld bij het opstaan, hoesten, iets tillen, lachen of bij het sporten; dit komt meestal alleen bij vrouwen voor. Mannen kunnen hier echter ook last van
krijgen. Het gebeurt dan meestal op een hogere leeftijd of na een prostaatprobleem.

f2ffcb63676eb5465fefc96a4e6b6c8eMy5KUEc=

Wat zijn de oorzaken stressincontinentie:
Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor stressincontinentie kan optreden (bij deze vorm verliest men een klein beetje urine bij het lachen of hoesten), meestal is dit gevolg van een verzwakking van de bekkenbodemspieren. Verzwakking van de spieren kan ontstaan door overgewicht (bijvoorbeeld na een bevalling of een buikoperatie). Bij vrouwen kan het ook zijn dat door tijdens de overgang minder vrouwelijk hormoon (oestrogenen) gemaakt wordt. Hierdoor gaat de functie van de sluitspieren van de blaas achteruit. Oestrogenen hebben een belangrijkste rol bij de ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken. Verder is oestrogeen van belang bij het soepel houden van de vagina voor de productie van het cervix- slijm.

Niet-medicamenteuze behandeling:
• Verminderen van lichamelijke stress. (bijvoorbeeld behandeling hoesten)
• Bekkenbodemspier training, door een therapeut.
• Plasfrequentie en vochtopname reguleren (meer vocht in de blaas geeft toename stress- incontinentie).
• Men kan een operatie doen, waarbij ze een breed bandje van (1cm) onder de plasbuis wordt geplaatst.

Wat is aandrang-incontinentie? 
Een andere naam voor aandrang-incontinentie is urge-incontinentie of overactieve blaas. Bij urge- incontinentie verliest men na een kort gevoel van aandrang, urine. Het ontstaat door het samentrekken van de blaaswand zonder dat er bewust invloed op uitgeoefend kan worden. Meestal is de oorzaak hiervan een blaasontsteking, een prikkeling in de blaaswand of een afwijking in het zenuwstelsel. Psychische factoren kunnen hierbij ook een rol spelen.

Niet-medicamenteuze behandeling:
• Roken
• Overgewicht
• Voeding: bruinbrood verhoogt de risicofactor en het niet eten van groenten.
• Drink met mate koffie, thee en koolzuurhoudende dranken.
• Bekkenbodemspier training

be1d3d00f74d0fe4fe874c2fefcdaf04NS5KUEc=

Wat is gemengde urine-incontinentie?
De gemengde incontinentie is een combinatie van urge- en stressincontinentie. Deze ziekte wordt veroorzaakt door bovengenoemde factoren.

Medicamenteuze behandeling:
Men kan verschillende geneesmiddelen gebruiken die een overactieve blaas kunnen verhelpen. De functie van deze middelen werken kalmerend op de blaas Zodoende kan de blaas meer urine opslaan voordat de drang om naar het toilet te gaan te groot wordt.

Wat is Detrusitol (Tolterodine)?
Detrusitol behoort tot de groep van de urologische parasympathicolytica/ spasmolytica. Het is een krampstillend middel. Detrusitol heeft een antagonistisch (remmend) effect op de muscaine receptoren van de blaas, waardoor de blaaswand gaat ontspannen en waarbij de blaascapaciteit vergroot wordt. Door het vergroten van de blaascapaciteit, wordt de drang tot constant urine tegengegaan. Verder vermindert het de mictiefrequentie (frequentie van urine lozing) bij een hyperactieve blaas. Na inname van Detrusitol in tabletvorm treedt de werking binnen een uur na inname op; in capsulevorm duurt dit een of twee uur. Verder moet de patiënten na 4 weken van behandeling resultaat kunnen zien.


Bijwerkingen:
Soms:
• Droge mond
Zelden:
• Vertroebeld zicht
• Droge huid en ogen
• Maag/darmklachten
• Hoofdpijn
• Constipatie
• Opkomend zuur

Wie kan Detrusitol gebruiken?
Detrusitol is alleen zinsvol bij patiënten met aandrangincontinentie. Niet bij iedereen met incontinentie heeft baat bij het gebruik van Detrusitol.
Bij patiënten met inspanning incontinentie heeft Detrusitol geen werking, omdat men in dit geval met scheuten urine verliest bij lichte inspanningen als hoesten, tillen, lachen.

Wat is Exelon (Rivastigmine)?
Exelon is een symptomatische behandeling voor patiënten met een lichte tot matige vorm van dementie. Verder is het ook voor patiënten met lichte tot matige ernstig dementie bij de ziekte van Parkinson. Exelon remt het enzym acethylcholinesterase. Hierdoor wordt de afbraak van acethylcholine vertraagd, waardoor de hoeveelheid van acetylcholine (dit is een stof die de prikkelgeleiding tussen zenuwen, spieren of organen verzorgt) in de synaptische spleet toeneemt.

Bijwerkingen van Exelon
Bij het gebruik van Exelon kunnen verschillende bijwerkingen optreden, deze zijn onder andere:
• Maag-darmklachten
• Braakneigingen
• Diarree
• Duizeligheid
• Verlies van eetlust
• Buikkrampen
• Dyspepsie
• Speekselvloed
• Zweten
• Toegenomen van bronchiale secretie
• Hartkloppingen
Detrusitol ten opzicht van Exelon
In dit stuk zal ik aantonen dat Detrusitol beter is voor ouderen dan Exelon en daarom gaat de keuze naar Detrusitol.

1c2257a21f22f3157c9e5ccd313aecf3NC5KUEc=

Incontinentie is een probleem dat vaker voorkomt in de Nederlandse samenleving (600.000-700.000) dan Alzheimer. 110.000 van de mensen in Nederland heeft de diagnose Alzheimer, waarvan er nog 160.000 mensen zijn waarbij nog geen Alzheimer is vastgelegd.

Uit onderzoek is gebleken dat een kwart tot de helft van de vrouwen boven de 60 jaar aan incontinentie lijden, verder dat een tiende van de mannen boven de 60 jaar ook aan incontinentie lijdt.
Uit onderzoek is gebleken dat 5% van de Nederlandse volwassen urine–incontinentie heeft, meer dan de helft is bewoner van een verzorgingstehuis, negen van de tien bewoners van verpleeghuizen hebben last van incontinentie.
Uit onderzoeken is gebleken dat urge-incontinentie patiënten twaalf keer per dag naar het toilet moeten gaan, maar door het gebruik van Detrusitol (anti-cholinergica) wordt het twee tot vijf keer minder.
Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met een overactieve blaas die Detrusitol gebruiken een beter resultaat geeft dan het andere geneesmiddel (oxybutynine) in hun groep. Dit was het resultaat van een studie met 293 patiënten die getest werden met Detrusitol, Oxybutynine of een placebo. Uit de studie is gebleken dat de mictiefrequentie bij het gebruik van Detrusitol het meest afgenomen was.

Uit een ander onderzoek is gebleken dat Exelon de ziekte van Alzheimer niet kan genezen, maar wel de symptomen kan verminderen. Exelon remt het enzym acethylcholinesterase. Hierdoor wordt de afbraak van acethylcholine vertraagd, waardoor de hoeveelheid van acetylcholine in de synaptische speelt toeneemt.
Uit onderzoek is gebleken dat het effect van de levenskwaliteit van Alzheimer met Exelon maar 10-15% van de mensen worden verbeterd, dus het heeft weinig effectiviteit.

21/06/2016 11:11

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert