Wat is astma en copd?

Door LilyH gepubliceerd in Gezondheid en fitness

Heeft u zich wel eens benauwd gevoeld door bijvoorbeeld verkoudheid? Dan is dit nog niets vergeleken met patiënten die astma en COPD hebben.

Opbouw van het ademhalingsstelsel
Via de neus en de mond komt de buitenlucht naar binnen. In de neusholte bevinden zich enkele schelpen (conchae), deze zorgen ervoor dat de langsstromende lucht bevochtigd en verwarmd wordt. De neusschelpen zijn bedekt met een laag membraan dat vocht en slijm afscheidt, de lucht wordt hier geconditioneerd. De ingeademde lucht komt vervolgens in de keelholte (pharynx) terecht en gaat over in het strottenhoofd (larynx). Hier bevinden zich de stembanden. Onder het strottenhoofd bevindt zich de luchtpijp (trachea). Deze splitst zich in de borstkas in een rechter- en een linker- hoofdbronchus. De longen (pulmones) zijn verdeeld in drie rechter- en twee linkerkwabben. Doordat het hart ruimte inneemt, is er links maar plaats voor twee kwabben. De kleinere luchtpijpen (bronchiën) vertakken zich steeds verder en eindigen bij de fijnste vertakkingen (bronchioli), die verder uitmonden in de longblaasjes (alveoli). De longblaasjes zijn omgeven door kleine adertjes (capillairen). Tussen het langsstromende bloed en de ingeademde lucht bevinden zich de longblaasjes waar de uitwisseling van zuurstof en kooldioxide plaatsvindt.
Om elke long zit een membraan dat dubbel geplooid is. Dit wordt ook wel het pleura (longvlies) genoemd. Deze bestaat uit twee bladen, namelijk de pleura viscerale die aan de long vastzit en de pleura pariëtale die aan de buitenkant van de borstwand vastzit. Tussen deze vliezen zit een vloeistoflaagje, dat ervoor zorgt dat bij verschuiving van de beide vliezen, geen wrijving mogelijk is. Hierdoor kunnen de longen de bewegingen van de borstkas volgen.

8ab27f1491c90698c8b02cfba55bd53bMi5KUEc=f3d93a66398a7c192c62d3478e72ff0dMy5KUEc=

 

 

 

 

 

 

Functie van de longen
De belangrijkste functie van de longen is de gasuitwisseling, waarbij zuurstof (O2) uit de buitenlucht in het bloed wordt opgenomen en kooldioxide (CO2) uit het bloed naar buiten wordt afgegeven. Deze uitwisseling vindt plaats in de longblaasjes. De lucht van de longblaasjes wordt hierdoor regelmatig ververst, om van nieuwe zuurstof te worden voorzien en om kooldioxide af te geven. De verse zuurstof wordt in de longblaasjes door het bloed opgenomen en via de linkerharthelft naar de lichaamcellen vervoerd. Kooldioxide (afvalstof) dat uit de weefsels via de rechterharthelft door het 
bloed naar de longblaasjes is getransporteerd, wordt via de uitademing afgevoerd naar de buitenlucht. Dit wordt ook wel ademhaling genoemd.

Ademhalingregulatie
De ademhaling wordt gereguleerd in een speciaal deel van het centrale zenuwstelsel, de hersenstam. Dit wordt ook wel het ademhalingcentrum genoemd. In het ademhalingscentrum worden signalen ontvangen die informatie bevatten over het zuurstof- en kooldioxidegehalte in het bloed. Nadat de signalen zijn verwerkt, worden deze doorgestuurd naar de ademhalingsspieren. Deze zorgen ervoor dat er wordt geademd, om zo voldoende zuurstof binnen te krijgen of kooldioxide uit te ademen.

Wat is astma?
Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Dit komt doordat de luchtwegen van deze patiënten extra prikkelbaar zijn voor allerlei stoffen, zoals rook, stof, huisstofmijt, stuifmeel, geuren en mist. Bij astma is er sprake van een soort irritatie, dat de oorzaak kan zijn van een ontsteking van de luchtwegen. Hierbij gaat het gepaard met kortademigheid, benauwdheid en soms piepende geluiden.
De luchtwegen zijn omringd door spiertjes die aan de binnenkant bekleed zijn met slijmvlies (mucosa). Bij astmapatiënten zijn de luchtwegen overgevoelig voor bepaalde prikkels, hierdoor kunnen de spiertjes zich samen trekken. Dit wordt veroorzaakt doordat de slijmvliezen die zich in de luchtwegen bevinden, dikker worden. Hierdoor produceren de slijmvliezen meer slijm en vocht. De luchtwegen worden als het ware verstopt (nauwer), waardoor er minder lucht door heen kan. Het in- en uitademen wordt hierdoor bemoeilijkt, er is dus sprake van benauwdheid.

c7f4910715dd86ff7a47065744dde00dNC5KUEc=

Wat is COPD?
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een aandoening van de luchtwegen. Bij COPD patiënten raken de kleinste buisjes van de luchtwegen en de longblaasjes beschadigd door een chronische ontsteking. De hoeveelheid longblaasjes neemt hierdoor sterk af en de uitwisseling van zuurstof en kooldioxide wordt verslechterd. Dit kan uiteindelijk leiden tot een longbeschadiging. Roken is de belangrijkste oorzaak van COPD. De binnenkant van de luchtwegen is bekleed met een laag slijmvlies. Dit is nodig voor het produceren van slijm. Wanneer iemand in aanraking komt met rook, raakt het slijmvlies ontstoken. Het slijmvlies zwelt op en gaat meer slijm produceren. Ook kunnen hierdoor de spieren rond de luchtwegen geïrriteerd raken en zich gaan samentrekken. Door het opgezwollen slijmvliezen en samentrekkende spieren rond de luchtwegen, raken de luchtwegen vernauwd en wordt het in- en uitademen bemoeilijkt. De luchtwegen worden hierdoor hyperreactief (extra prikkelbaar), waardoor het inademen van bepaalde geuren of lucht (droge of koude) snel tot benauwdheid en hoesten leidt. Zowel astma als COPD kan niet worden genezen. Wel kunnen de symptomen onder controle worden gehouden, zodat het zo min mogelijk de dagelijkse activiteiten belemmert. Hieronder zijn de verschillen tussen astma en COPD weergegeven.

eec765105dd92476fff3e9ac18ddd1edNS5KUEc=

Niet-medicamenteuze behandeling

Astma:
• Prikkels vermijden
• Saneren (gezond maken) van eigen woning
• Vermijd lichamelijke en geestelijke inspanning
• Stoppen met roken
• Griepprik

COPD:
• Stoppen met roken om verdere beschadiging aan luchtwegen/ longen te voorkomen
• Prikkels vermijden
• Conditie op peil houden
• Griepprik

Medicamenteuze behandeling
Er kunnen verschillende geneesmiddelengroepen worden gebruikt bij het behandelen van astma en COPD. Dit zijn:
• Luchtwegverwijders (bronchospasmolytica).
• Allergiemiddelen (antiallergica).
• Ontstekingsremmers (corticosteroïden).
• Overige middelen (antibiotica, hoestmiddelen).
Luchtwegverwijders ontspannen de verkrampte spieren rond de luchtwegen, waardoor ze toegankelijker worden voor lucht.
Allergiemiddelen zorgen ervoor dat er alleen reactieve tussenstoffen vrijkomen om te voorkomen dat de luchtwegen vernauwen en ontstekingsverschijnselen van het slijmvlies worden opgewekt.
Ontstekingremmers beschermen de luchtwegen tegen prikkels en bestrijden de ontsteking in de luchtwegen.
Overige middelen, zoals antibiotica worden alleen voorgeschreven bij bacteriële infecties. Met hoestmiddelen kan de hoest worden onderdrukt.

Luchtwegverwijders bestrijden benauwdheid, maar zijn niet effectief bij ontstekingen in de luchtwegen. De behandeling van astma hangt af van de ernst van astma. Zo wordt er bij elke stap afhankelijk van de ernst van astma, de behandeling aangepast.

 Geneesmiddelenprofiel van Seretide, Serevent en Flixotide
De volgende medicijngroepen worden zowel bij astma als bij COPD gebruikt:
• β2-sympathicomimeticum: stimuleert de β2-receptoren van de longen. De spieren verslappen, waardoor de luchtwegen wijder worden.
• Corticosteroïden: remmen de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Hierdoor worden de zwelling en slijmvorming verminderd.
• Combinatiepreparaten: bestaan uit bovenstaande componenten.

Serevent (Salmeterol)
Serevent zorgt voor een relaxatie (verslapping) van het gladde spierweefsel, waardoor er een sterke verwijding ontstaat van de luchtwegen (bronchus verwijding). Serevent is een onderhoudstherapie met een langwerkend β2-sympathicomimeticum. Dit geneesmiddel komt in aanmerking bij patiënten met ernstig persisterend (blijvend) astma, waarbij ’s nachts ondanks inhalatiecorticosteroïden in hoge dosering toch nog benauwdheid (dyspneu) optreedt. Als de symptomen bij matig persisterend astma ontoereikend onder beheersing zijn te brengen met een standaarddosering inhalatiecorticosteroïden, kan het toevoegen van langwerkend β2-sympathicomimeticum een keuzemogelijkheid zijn voor het verhogen van de voorgeschreven hoeveelheid inhalatiecorticosteroïden. Dit gaat vooral om de nachtelijke symptomen. Dit zal ook bij kinderen kunnen worden toegepast, wanneer de systemische effecten van inhalatiecorticosteroïden groeiproblemen veroorzaken. Salmeterol voorkomt aanvallen van benauwdheid en werkt na inname binnen 10-20 minuten. De werkingsduur is ongeveer twaalf uur lang. Daarom wordt het een langwerkende luchtwegverwijder genoemd. De langwerkende luchtwegverwijder biedt uitkomst bij klachten gedurende de nacht. Bij de kortwerkende luchtwegverwijders treedt de werking binnen enkele minuten op en houdt een paar uur aan. Deze luchtwegverwijders zijn bedoeld om een acute aanval van benauwdheid te stoppen. De keuze voor een inhalator is zeer belangrijk, dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen (vanaf 7 jaar). Beiden dienen als voorkeur te worden gebruikt met poederinhalatoren. Deze zijn net zo effectief als dosisaërosol (inhalatiespray), alleen geeft het minder aanleiding tot een niet juist gebruik van de inhalatie. Bij patiënten of kinderen (tot 7 jaar) met een geringe inspiratiekracht wordt aanbevolen om dosisaërosol met een inhalatiekamer te gebruiken. Enkele bijwerkingen kunnen zijn: tremor (onwillekeurige bewegingen), hoofdpijn en palpitaties (klopping).

Flixotide (Fluticason)
Flixotide remt de ontstekingen in de luchtwegen en beschermt de luchtwegen tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken. Hierdoor wordt de overgevoeligheidsreactie verminderd. Flixotide wordt als onderhoudsbehandeling bij persisterend astma gebruikt. Het behoort tot de geneesmiddelen die bijnierschorshormonen of corticosteroïden worden genoemd. Bij toenemend gebruik van een kortwerkende luchtwegverwijder kan een verslechtering van astma optreden. Hier dient het behandelschema te worden aangepast. Bij langdurig gebruik van inhalatiecorticosteroïden in een hoge dosering kan dit leiden tot systemische effecten, zoals remming van de bijnierschorsfunctie, vermindering botdichtheid, cataract (grijze staar) en glaucoom (groene staar). Bij kinderen die langdurig gebruik maken van de inhalatiecorticosteroïden in een hoge dosering, kan de groei belemmerd worden. Indien van toepassing dient de dosering verminderd te worden.
Bij astmapatiënten moet de Salmeterol altijd gecombineerd worden met Flixotide. Bij gebruik van langwerkende luchtwegverwijders zonder tegelijkertijd met ontstekingsremmers, bestaat de kans op een verergering van de ontsteking. Salmeterol heeft namelijk geen ontstekingremmend effect. Enkele bijwerkingen kunnen zijn: heesheid, geïrriteerde keel en candidiasis (schimmel ziekte van slijmvlies) van mond en keel.

Seretide (Salmeterol/ Fluticason)
Seretide is een combinatiepreparaat van een langwerkend β2-sympathicomimeticum met een inhalatiecorticosteroïde. Deze combinatie komt in aanmerking bij onderhoudsbehandeling van matig persisterend astma. Dit preparaat is niet bestemd voor de behandeling van acute symptomen van astma. Seretide is verkrijgbaar in inhalatiepoeder en dosisaërosol.
Seretide heeft interacties met β-Blokkers, waardoor de werking van Salmeterol geblokkeerd wordt. Hierdoor kan de patiënt meer last van benauwdheid krijgen. Bij gelijktijdig gebruik van Seretide met Ritonavir of Ketoconazol, moet de patiënt extra voorzichtig zijn. Ritonavir en Ketoconazol zijn namelijk sterke CYP3A4-remmers. Ze verhogen de hoeveelheid Fluticason in het bloed, waardoor de werking en bijwerkingen sterker worden.

Combinatiepreparaat (Seretide) boven Serevent en Flixotide
In dit stuk zal ik aantonen waarom ik het combinatiepreparaat (Seretide) boven de twee losse componenten heb gekozen. Sinds 1999 is het combinatiepreparaat (Seretide) van Salmeterol en Fluticason geregistreerd voor de onderhoudsbehandeling van astma. Uit een recent onderzoek is gebleken, dat deze combinatie ook voordelen biedt bij de behandeling van COPD. De combinatietherapie leidt tot minder bijwerkingen in vergelijking met de twee losse componenten, die hoog gedoseerd worden.

Salmeterol is een selectief β2-sympathicomimeticum dat gedurende 12 uur werking biedt. Het geneesmiddel biedt uitkomst voor nachtelijke behandeling. Fluticason is een inhalatie glucocorticosteroïde met een anti-inflammatoire (ontstekingsremmende) werking in de longen. Flixotide remt de ontstekingen in de luchtwegen en beschermt de luchtwegen tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken. Hierdoor wordt de overgevoeligheidsreactie verminderd. Het is gebleken dat ontstekingsremmers, zoals corticosteroïden de ademhalingsfunctie van COPD-patiënten verbeteren, waardoor de exacerbaties (plotselinge verergering van een verschijnsel) verminderd worden. Het gebruik van Flixotide bij astmapatiënten heeft pas na zeven dagen een optimale werking en bij COPD-patiënten duurt het zes maanden voordat de longfunctie en exacerbaties worden verbeterd. Hierdoor moet Flixotide langdurig gebruikt worden.

De TRISTAN-studie (Trial of Inhaled STeroids And long-acting β2-agonist) heeft onderzocht of deze combinatie op lange termijn tot een verbeterde longfunctie leidt. Het resultaat was al na twee weken significant verbeterd. De FEV1 (Fored expiratory volume in one second) was na 1 jaar met 10% gestegen. Ook waren de exacerbaties met 25% gedaald in vergelijking met de placebo. De behandeling werd goed verdragen en de patiënten hadden niet méér bijwerkingen dan de placebogroep.

De bijwerkingen van Salmeterol zijn voornamelijk tremor (onwillekeurige bewegingen), hoofdpijn en palpitaties (klopping). Deze worden minder bij regelmatig gebruik. Bij Fluticason zijn de bijwerkingen
candidiasis (schimmel ziekte van slijmvlies) van mond en keel, keelirritatie en heesheid. Dit kan grotendeels worden voorkomen door na gebruik de mond grondig te spoelen met water.

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die in de meeste gevallen goed onder controle te brengen is met ontstekingsremmers. Fluticason remt de ontstekingen en beschermt de luchtwegen tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken. Bij astmapatiënten moet de Salmeterol altijd gecombineerd worden met Flixotide. Bij gebruik van langwerkende luchtwegverwijders zonder tegelijkertijd van ontstekingsremmers bestaat de kans op een verergering van de ontsteking. Dit komt omdat Salmeterol geen ontstekingsremmend effect heeft. Studies hebben aangetoond dat inhalatiecorticosteroïden de longfunctie en de symptomen verbeteren. Zo verminderen ze ook de hyperreactiviteit (sterke reactie dan normaal), de frequentie en de ernst van exacerbaties. Zo helpen ze alsmede de ziekenhuisopnames en dood ten gevolge van astma te voorkomen.
Om het gebruiksgemak van de therapietrouw te bevorderen, is het combinatiepreparaat op de markt gebracht met Salmeterol en Fluticason in één inhalator. Hierdoor hoeven ouderen zich geen zorgen te maken dat zij een geneesmiddel zijn vergeten. Ook is de toediening voor een verpleger(ster) veel makkelijker.

21/06/2016 11:11

Reacties (1) 

01/01/2017 22:54
Efficiënte hulpmiddelen, hopelijk komt er vlug een medicijn om astma te genezen !
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert