Werking van de nieren - wat is oedeem?

Door LilyH gepubliceerd.

Hoe werken onze nieren en waarvoor hebben wij deze nodig? Wat wordt verstaan onder oedeem?

De nieren
Een mens heeft twee nieren. De nieren liggen ter hoogte van de navel aan de rugzijde. De nieren zorgen voor het uitscheiden van urine. Dit proces begint bij het niermerg. Het niermerg bestaat uit piramidevormige uitstulpingen. In deze uitstulpingen vinden de verzamelbuisjes plaats, waarmee de urine naar het nierbekken wordt gevoerd. In het nierbekken verzamelt de urine zich, die via de urineleider naar de urineblaas wordt geleid en vervolgens het lichaam verlaat. De nieren zijn opgebouwd uit:

In de nierschors zitten ongeveer 1 miljoen microscopisch kleine filters, nefronen. Deze filteren het bloed. Een nefron bestaat uit de volgende onderdelen:

De nieren hebben drie belangrijke functies:
1. Verwijderen van afvalstoffen.
2. Regelen van de vochtbalans.
3. Productie van hormonen.

Verwijderen van afvalstoffen
De nieren gebruiken nefronen om de afvalstoffen uit het bloed te halen en zorgen dat die als urine uit het lichaam verlaten. Alle andere nuttige stoffen, zoals bloedcellen en eiwitten, worden terug in het bloed gevoerd.

Regelen van de vochtbalans
Het menselijke lichaam bestaat voor 80% uit water. Om het lichaam optimaal te laten functioneren, zorgen de nieren voor een constante samenstelling van de lichaamsvloeistoffen.

Productie van hormonen
De nieren zorgen voor de aanmaak van nieuwe hormonen (Renine en Erytropoiëtine), deze zijn belangrijk voor de bloeddruk, kalkgehalte in de botten en de productie van rode bloedcellen.

Oedeem
Oedeem is de toename van de omvang van een weefsel door vochtophoping. Dit kan ontstaan door een verminderde pompkracht van het hart (hartfalen), verminderde nierwerking of levercirrose (chronische leverziekte). Oedeem kan zich in de enkels, longen of in de buikholte voorkomen. Ook kan het een kortademigheidsgevoel geven, vooral bij inspanning of ’s nachts bij het slapen.

RAAS
RAAS betekent Renine-Angiotensine-Aldosteron-Systeem. De nieren scheiden renine uit wanneer er bloeddrukverlaging optreedt, bloedvolume daalt of als het natriumgehalte afneemt. Renine zorgt ervoor dat de aanwezige angiotensinogeen in het bloed, die de lever produceert, wordt omgezet in angiotensine-I. Dit eiwit dat in het bloed circuleert, wordt omgezet door de longen met angiotensine converting enzyme (ACE) in angiotensine-II. Door angiotensine-II stijgt de bloeddruk. De bijnierschors scheidt aldosteron uit, dit hormoon zorgt ervoor dat de verzamelbuisjes van de nieren meer water en zouten vasthouden. Door dit systeem worden de bloeddruk, bloedvolume en elektrolyten-balans gestabiliseerd. Ook neemt de groei van de spiercellen van de bloedvaten in de nieren, de hersenen en het hart toe. Bij een te overactieve RAAS kunnen de volgende effecten optreden:
• Vernauwing van de bloedvaten (vasoconstrictie), waardoor er bloeddrukverhoging (hypertensie) wordt veroorzaakt.
• Afgifte van aldosteron.
• Vermindering van de pompkracht van het hart.
• Toename van het dorstgevoel.
• Afgifte van vaatvernauwende stoffen.
• Vaatwanden van het hart worden dikker.
• Afname van het bradykinine-gehalte.
Door het gebruik maken van RAS-remmers kunnen deze effecten verminderd worden.

Ras-remmers worden onderverdeeld in twee groepen:
• ACE-remmers (remt de omzetting van angiotensinogeen in angiotensine-I)
• Angiotensine-II blokkers (remt de omzetting van angiotensine-I in angiotensine-II)

Ras-remmers verlagen de bloeddruk en het bloedvolume, waardoor de hartwerking wordt verbeterd. Ook wordt ervoor gezorgd dat bradykinine-gehalte in het bloed wordt verhoogd, waardoor vaatwijdende stoffen worden gevormd. Dit heeft ook een bloeddrukverlagend effect.

Werking van de verschillende plaspillen
De geneesmiddelgroep diuretica (plaspillen) zijn vochtafdrijvende middelen. Deze kunnen gebruikt worden bij:
• Hoge bloeddruk
• Oedeem
• Nierfunctiestoornissen
• Hartfalen
Diuretica kunnen onderverdeeld worden in:
Kaliumsparende diuretica vergroten de urineproductie door de uitscheiding van water te stimuleren zonder dat hierbij te veel kalium verloren gaan. Dit proces vindt plaats in de verzamelbuis.
Lisdiuretica vergroten de urineproductie door de uitscheiding van water en zouten via de lis van Henle te stimuleren. Hieronder valt het geneesmiddel furosemide. Door het gebruik van furosemide scheiden de nieren meer zout uit. Hierdoor verdwijnt de vochtophoping in de enkels en voeten. Ook wordt de bloeddruk verlaagd en kan de benauwdheid afnemen.
Thiazide-diuretica vergroten de urineproductie door de uitscheiding van water via de distale buis te stimuleren.
Osmotische diuretica werkt door verhindering van de terugresorptie van water en zouten. Dit vindt plaats in de proximale buis en lis van Henle.

Bijwerkingen
• Duizeligheid
• Misselijkheid
• Droge mond
• Vermoeidheid
• Braken
• Diarree
• Te kort aan kalium

Captopril
Captopril behoort tot het geneesmiddel ACE-remmers. Het verbetert de pompkracht van het hart en verlaagt hierdoor de bloeddruk. Ook wordt het eiwitverlies via de urine verminderd.
Captopril heeft ook enkele bijwerkingen: kriebelhoest, duizeligheid en overgevoeligheid. Door het gebruik maken van ACE-remmers neemt de concentratie van bradykinine toe, hierdoor ontstaat er prikkelhoest. De hoest ontstaat door een prikkeling van de luchtwegen. Hoesten zorgt ervoor dat de vreemde deeltjes van de luchtwegen kwijtraken, waardoor dit een beschermende werking geeft. Daarom is het beter om de hoest niet te onderdrukken.

21/06/2016 11:09

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert