Boismont en de hand die wijst, deel 118, het Britse keizerrijk

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                          images?q=tbn:ANd9GcSbgoArkkyMq8mYvUTbvDY

'Het Britse Rijk was het grootste rijk aller tijden,' sprak Ezechiël, 'het bevatte vroeg in de 2oste eeuw een kwart van de toen bekende wereld bevolking en beheerste tevens een kwart van het landoppervlak op de aarde.' Hij liet dat even inzinken. Mr Big floot even tussen zijn tanden, dit was nieuw voor hem. 'We spreken dan over een invloed over 458 miljoen mensen.' 'Wat heb jij te melden Jonathan,' vroeg mr Big? 'Ik heb mij bezig gehouden met het in werking stellen van Israël gewenning als een protectoraat, samen met de strategische groep' Mr Big  fronsde zijn wenkbrauwen even. Jonathan Grove zag dat en vervolgde, 'op dit moment, als het goed is, dan programmeren onze mannen in Delft  een nieuwe beeldvorming met betrekking tot het Midden-Oosten. Maar dan schieten we ons doel voorbij, ik vul de rapportage van Eze wel aan.'

'Ik wil het niet hebben over het totaal van 432 landen en of gebieden waar Groot-Britanië de scepter zwaaide,' meldde Ezechiël. 'Ik richt mij met de operations groep op de Arabisch getinte landen. Laat ik  eens een korte lijstje geven dat u weer ter stond mag vergeten want het illustreert alleen maar hoe invloedsferen werken.' De concentratieboog van Roy Big werd wel erg op de proef gesteld maar hij wist dat hij even later met het Militaire Commando om de tafel moest, dus leunde hij schijnbaar geïnteresseerd naar voren. 'Ik luister,' zei hij eenvoudig weg.

'De Aden gebieden in Yemen tot 1967, en het Sultanaat van Egypte tot 1922, Engels -Egyptische Soedan tot 1956,' Eze keek even op zijn briefje en vervolgde ,'Perzische golf met haar staten tot 1971, en dan met name Bahrein en Quatar tot 1971 en Kuwait tot 1961. De Emiraten,' hij zuchtte eens diep en dreunde voort, ' Abu Dhabi en Ajman, Dubai en Fujaihra  samen met Ras -al Khaimah Sharjah en Umm -al Quewain en Oman tot 1971, en Kalba tot 1951.'  'Whoa, whoa,' zei Big, 'het is me duidelijk,' veel Arabische gebieden.' 

'Voeg daar als strategische punten Cyprus, Rhodes, Turkye, delen van Griekenland, Malta en Gibraltar aan toe,' besloot  Eze onverstoorbaar, dan moge het duidelijk zijn dat er totale controle was door de Britten.'Ja', zei Big vragend. 'De soort controle die wij als VS hebben door buiten gebieden zoals Alaska en Hawai en andere strategische punten in te lijfen.

'Zaken hebben te maken met gewenning in de tijd,' vulde Jonathan aan, mensen in Alaska voelen zich nu écht Amerikaan net als de bevolking van Hawaii.' 'Waar gaat dit heen,' vroeg Big geprikkeld. 'Dat zou ook in Israël kunnen gebeuren,' glimlachte Jonathan beminnelijk als of je een dom kind iets uitlegt. 'De strategische groep is bezig met een opzet daaromtrend te bestuderen.'  'Wij zouden nooit Israël zomaar kunnen inlijfen,' meende Roy Big. 'Wel,' zei Jonathan opzettlijk zijn zin vertragend, 'als zij zelf toelating verzoeken. Ik bedoel hun rechtmatige regering zou toelating tot de Nato kunnen verzoeken net als tot iedere andere club.Kijk het is al lang geen Noord Atlantisch verdrag meer. Turkye, Italïe en Griekenland liggen ook niet aan de Noord Atlantische oceaan.

                                      images?q=tbn:ANd9GcTgzekzYkFLkaCJ8Pz8_XW

Roy Big maakte wat aantekeningen, 'waarom niet de Nato en waarom zou de regering er voor kiezen om onder Amerikaans bewind te komen.' Tjah,' zei Jonathan, 'met zachte druk bereik je veel, er zijn jaren dat Israël 500% inflatie heeft, haar economie wordt door het Westen kunstmatig in stand gehouden, dat hoeven wij niet te doen.' Hij schonk wat koffie bij en Eze nam het woord over.' De NATO en de VN hebben inspraak in werelds zaken, dat zouden wij wel eens ongewenst kunnen vinden.'  'Op dit moment hebben wij wat mensen in de regering in onze broekzak, de Knesset zal om moeten, daar zal met 'zachte', dwang onderhandeld moeten worden, wij dachten aan iemand van ons die al in dat gebied rondwaart.''Ja,' vroeg Big gevaarlijk vriendelijk, ' en wie zou dat mogen zijn.' 'Sheba, onze onafhankelijke waarneemster in Sirte,' antwoordde Jonathan, 'zomaar een voorstel, het is natuurlijk aan u mr Big, om zoiets te bekrachtigen.' 'Juist, zei Big, 'zo is dat.' 

Eze nam het woord weer, 'wij hebben de staat Israël gesticht, dus ja als je grondlegger bent, dan mag je wel interesse blijven tonen in je geesteskind. Het is daar trouwens altijd een broeinest geweest, het hele Midden-Oosten en de achterliggende gebieden zijn risico gebieden. Nu met Isis en Rusland actief in het gebied is het onvoorspelbaar uit welke hoek de wind zal waaien.'  'En daar houden wij niet van,' zei Jonathan, 'onvoorspelbare zaken dus, daar houden wij niet van, orde en structuur garanderen stabiele tijden.' 'Het is niet ondenkbaar dat China over de grens komt in Pakistan, van waar Isis groepen de grens oversteken naar Chinese buiten gebieden en zich er ook in gaat mengen.' 'Zeker als wij dat in werking stellen,' dacht Eze. 'Dan' vervolgde Jonathan, 'kunnen wij niet toestaan dat noch Russische, Chinese of Jihadstische troepen ons Amerikaanse grondgebied,onze grens bedreigen, ik heb het hier over de nieuwe Amerikaanse staat Israël, de 51ste ster op onze vlag.'

                            images?q=tbn:ANd9GcTgzekzYkFLkaCJ8Pz8_XW

'Heren,'sprak Big gewichtig, 'u heeft mij genoeg richtlijnen gegeven om indringend met het Militaire commando te spreken, u wordt bedankt voor uw bijdragen, ik moet even wat zaken laten bezinken. U kunt gaan.' Hij keek peinsend voor zich uit terwijl de strategische operators op stonden. 'Oh Jah Groove,' sprak hij nog even Jonathan aan, 'laat Sheba contact met mij opnemen, 'on the double'. 'Yes sir,' antwoordde Jonathan Groove en tikte een denkbeeldige pet aan.'

San Daniel 2016

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

heeft u een deel gemist? druk op deze link

lees ook 119

 

 

 

 

19/06/2016 05:50

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert