De geschiedenis van de film

Door MatthiasT gepubliceerd in Film en entertainment

Onderstaande tekst zal gaan over de geschiedenis van de film tot en met de jaren 30.

De film groeide uit van een kleinschalige nieuwe uitvinding aan het einde van de negentiende eeuw tot een van de belangrijkste vormen van communicatie en amusement.

De Film was oorspronkelijk uitsluitend bedoeld om in de bioscoop vertoond te worden , maar nu kan je ze ook verkrijgen op dvd en blu-ray.

0403a8206f1b7a6c066cc9da8ca1d3ae_medium.

 

Het idee achter de film , is namelijk een realistische presentatie van bewegende beelden , is zo goed als zeker al zo oud als de mensheid zelf.

De geboorte van de film is heel duidelijk op een dag te vieren : op 22 maart 1895 vertoonden de gebroeders lumière in Parijs hun eerste film , la sortie des usines lumière.

Natuurlijk zou er zonder camera geen film zijn. Opname – en projectie apparatuur werd rond 1890 door wetenschappers en uitvinders uitgevonden. 

Als je een film wil maken moet je eerst enkele ideeën hebben. Deze ideeën worden uitgewerkt en er wordt een korte samenvatting geschreven. Daarna wordt er een langere versie van gemaakt. Naast de verhaallijn moeten dan ook de karakters tot in detail uitgeschreven worden. Deze uitgebreide tekst noemt men een filmscenario of filmscript. Het filmen zelf gebeurt in allemaal kleine stukjes die dikwijls verschillende keren opnieuw moeten opgenomen worden. Tenslotte worden alle kleine stukjes tijdens de montage aan elkaar gezet en dan heb je een film.

070563d72f6b5963d1e9b5dc24c7009a_medium.

 

Opkomst van Hollywood

 

Tot het begin van de 20e eeuw waren de filmindustrieën in Frankrijk en Italië wereldwijd het meest populair en machtig. In de Verenigde Staten werd de film ook steeds machtiger, vooral toen de Europese filmindustrie instortte door de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918). De Amerikaanse filmindustrie, die vooral in "Hollywood" was gevestigd, werd na de Eerste Wereldoorlog het nieuwe belangrijkste filmcentrum van de wereld. Hollywoodfilms werden over de hele wereld verspreid en in vele landen werd de markt overheerst door de Amerikaanse film.

 

Rond de jaren 20 bereikte de Amerikaanse filmindustrie een hoogtepunt. Per jaar werden er circa 800 avondvullende films geproduceerd, genoeg voor 82% van het totaal aantal films dat wereldwijd werd geproduceerd. De komediefilms van Charlie Chaplin, Harold Lloyd en Buster Keaton, de avonturenfilms van Douglas Fairbanks, de jeugdfilms van Mary Pickford en de romantische films van Clara Bow, om een aantal voorbeelden te noemen, maakten deze personen wereldbekend. De visuele stijl van Westerse films werd gezien als basisvorm voor de wereldwijde filmindustrie.

 

Deze Amerikaanse films volgden een strak gedisciplineerd commercieel systeem. Hierdoor werd elke film die hiervan afweek, heel snel als slecht beschouwd.  Een eersteklas voorbeeld daarvan is de kortdurende maar nog steeds legendarische regiecarrière van Erich von Stroheim aan het einde van de jaren 10 en in de jaren twintig die in zijn werk allerlei andere thema's aan bod bracht die afweken van de andere films. Tot dan zijn alle films in zwart wit.

 

In 1915 wordt Technicolor geïntroduceerd, het allereerste kleurenfilmsysteem. Hierbij werden twee negatieven met verschillende gevoeligheden - één voor blauw en voor één rood/groen - tegelijk in de camera belicht en vervolgens tegelijk afgedrukt op kleurgevoelig positief materiaal. Het duurde nog tot de jaren 50 voordat de kleurenfilm goedkoop en handzaam genoeg was om te gebruiken in goedkopere producties.

 

ef47bd19f9587f2b21c7a09b25ce2c4f_medium.

Stomme film

De eerste filmen die werden uitgevonden waren de stomme filmen. Niet stom van dom maar van doofstom dat betekent dat ze zonder geluid waren. Pas in 1927 werd de introductie van de geluidsfilm mogelijk om geluid en beeld af te spelen.

Om het gemis van geluid op te vangen, kwamen in een stomme film teksten voor die de situatie op het scherm verduidelijkten of de gevoerde dialoog weergaven. Ondertiteling was nog niet mogelijk, dus de filmbeelden werden afgewisseld met schermvullende bordjes waarop de tekst stond; de intertitels.

Soms werd gebruik gemaakt van een explicateur. Dit is iemand die zei wat er gezegd werd en die begeleidende geluiden maakte. Zo'n explicateur was een artiest op zich. Als in de film bijvoorbeeld iemand een motor aanslingerde, dan draaide hij met een ratel. Viel er iets, dan sloeg hij met een klappende stok op tafel, de slapstick, die zijn naam aan dit genre film gaf. Een goede explicateur kende de film volledig van buiten, zodat hij op tijd de hulpmiddelen bij de hand kon nemen om geluiden te maken. Verder werd de film vaak door muziek begeleid, meestal door een (klein) orkest dat in een zogenaamde orkestbak of gewoon naast het scherm zat, waardoor er van een stille film nooit echt sprake is geweest.

 

Veel grootheden van de stomme film zagen na de introductie van de geluidsfilm een einde aan hun filmcarrière komen; de acteerstijl van de stomme film was grotendeels ongeschikt voor een geluidsfilm. Acteurs met een lange loopbaan in de stomme films hadden vaak moeite met de omschakeling. Men bleef te veel vasthouden aan de oude, door lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen benadrukte acteerstijl. In andere gevallen compenseerde men juist te veel, wat een 'stijf' resultaat opleverde, of men had moeite met de timing waardoor gesprekken niet vloeiend verliepen. Veel oudgedienden keerden terug naar het theater, en het was vooral het nieuwe acteertalent dat zich snel thuis voelde in de geluidsfilm.

 

Geluidsfilms bleken minder makkelijk aan andere landen te verkopen door de taalbarrière. Bij de stomme films was het slechts een kwestie van het vervangen van de intertitels, bij de geluidsfilm was dit problematischer. Soms koos men ervoor om een film tegelijk in twee of meer talen op te nemen.

Een van de gekenste grootheid van de stomme film is onder andrere de enige echte Charlie Chaplin.

fb51565523477b79f1f054a79467377f_medium.

 

Film met geluid

 

Natuurlijk kwamen na de stomme films de films met geluid.

Experimenteren met films met geluid begon resultaat te krijgen in de jaren 20. Daarvoor was er altijd het probleem van synchronisatie, het beeld en geluid moesten tegelijk afgespeeld worden. In 1926 introduceerde Warner bros. het Vitaphone-systeem, waarmee geluidseffecten en orkestmuziek toegevoegd kon worden aan films. Het systeem werd voor bijna 2.000 korte films gebruikt. Een jaar later bracht Warner de film The Jazz Singer uit, een grotendeels stomme film die korte stukken gesynchroniseerd geluid bevatte. Een jaar later werd de film Lights of New York uitgebracht, de eerste volledig gesynchroniseerde geluidsfilm.

 

De eerdere geluidsfilms maakten gebruik van zogenaamde "sound-on-disc"-systemen als Vitaphone, waarbij een grammofoonplaat met opgenomen geluid tegelijk werd afgespeeld bij de film. Die systemen werden al snel verdreven door "sound-on-film"-systemen als Fox Movietone, DeForest Phonofilm en RCA Photophone, waarbij het geluid op dezelfde filmstrook is opgeslagen als het beeld. In 1929 werden meerdere zeer bekende films met geluid uitgebracht, William Wellmans Chinatown Nights, The Man I Love, Rouben Mamoulians Applause en Blackmail van Alfred Hitchcock, de eerste Britse langspeelfilm met geluid. Met deze films werd er veel geëxperimenteerd met geluid, gebruik van microfoons en geluidsmontage. Ook de eerste klassieke Hollywood-musicalfilm werd in dit jaar geboren, door de introductie van film met geluid werd in 1929 de film The Broadway Melody uitgebracht.

 

In Frankrijk werd korte tijd later de grote musicalfilm ook geïntroduceerd, de avant-garde regisseur René Clair produceerde daar onder andere de films Sous les toits de Paris (Onder de daken van Parijs, 1930) en Le Million (1931), twee komediefilms gecombineerd met zang en muziek. 

 

In India deed de musicalfilm het waarschijnlijk het best. De succesvolle traditionele dans- en muziekstijlen daar maakten de geluidsfilms daarvan tot een groot succes, waardoor Bollywood nog groter werd. Toch duurde het tientallen jaren voordat die films ook in de Westerse wereld ontdekt werden.

 

d9aef92dad7cfb65be2e935bc2d9c485_medium.

 
12/06/2016 21:15

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert