Mythische wezens – Cryptiden (8) en de cryptozoölogie

Door ZiaRia gepubliceerd in Mythen sagen en legenden

a52a5f47f2824fc4a56fcdc34945bd87_medium.Verhalen over het bestaan van vreemde en bizarre wezens hebben zich altijd, gedurende de hele menselijke geschiedenis, voorgedaan. Griezelige monsters en halfmonsters hebben de mens blijkbaar altijd aangesproken. Zijn die fabelachtige creaturen echter louter aan de fantasie ontsproten of zit er toch een kern van waarheid in de vele verhalen en getuigenissen over onbekende wezens?

Wat is cryptozoölogie?

Het onderzoek naar ‘cryptiden’ oftewel diersoorten, waarvan het bestaan door de reguliere wetenschap altijd als mythe werd afgedaan, is nu precies het studieterrein van cryptozoölogen. De term stamt uit de jaren 1950 en is bedacht door de Belgische zoöloog Bernard Heuvelmans. Hij ontwikkelde een speciale methodiek om onbekende diersoorten, of – beter gezegd – soorten die nog niet officieel door de reguliere wetenschap waren geclassificeerd, op te sporen. Cryptozoölogie wordt zowel door bevoegde wetenschappers beoefend als door enthousiaste amateurs; het is dan ook nog niet een officieel erkende tak van de wetenschappelijke discipline zoölogie.

Internationaal Cryptozoölogisch Genootschap in het kort

9b036ec1e52661472ef4a54f34209753_medium.In januari 1982 werd in het Amerikaanse Smithsonian Institute officieel de International Society of Cryptozoology (ISC) opgericht. De bijeenkomst werd door veel wetenschappers bijgewoond, vooral uit steun voor het onderzoek naar nog niet ontdekte diersoorten. Als symbool van het nieuwe genootschap werd de okapi gekozen. Dit dier gold – tot de ontdekking ervan in 1901 – als een fabeldier, maar bleek wel degelijk te bestaan en een schuwe verwant van de giraffe te zijn.

Het officiële beleid van de ISC was het bestuderen van diersoorten of wezens, die ooit op enigerlei wijze werden waargenomen, maar waarvan het bestaan nog nooit wetenschappelijk werd bewezen.

Door financiële problemen werd de ISC in 1998 noodgedwongen opgeheven. De website van het genootschap heeft men nog tot 2005 in de lucht weten te houden, maar ook dat moest men toen beëindigen.

Cryptiden, echt of nep?

Cryptozoölogen bestuderen vooral waarnemingen van onbekende diersoorten en proberen daar eerst een zo logisch mogelijke verklaring voor te vinden. Zo kan een ‘monster’ in een Amerikaans meer heel goed een uit de kluiten gewassen alligator blijken te zijn.

ec5f54d76fba2d3fb5e7ddc30dd82f24_medium.Helaas trekt dit interessante en spannende onderzoeksterrein ook ‘grappenmakers’ aan, die bewijsmateriaal fingeren, film- en fotomateriaal bewerken of vervalsen e.d. om de wereld - om wat voor reden dan ook - te laten geloven, dat bepaalde cryptiden in een bepaalde omgeving bestaan (zie ook de 'bewijsfoto' links van het Monster van Loch Ness). Begrijpelijkerwijs doet dit de zaak van de cryptozoölogie geen goed.

  • Door de vele, vaak valse sporen wordt het immers steeds moeilijker om de echte getuigen en de echte bewijzen op te sporen.
  • Van al het ‘bewijsmateriaal’, dat wordt aangeboden, moeten onderzoekers eerst terdege onderzoeken wat echt en wat nep is, een tijdrovende en geldverslindende bezigheid.
  • Enthousiaste, maar verder verre van deskundige amateurs kunnen eventueel bewijsmateriaal verkeerd behandelen of beschadigen of zelfs vernietigen.
  • De vele vervalste bewijzen rond bekende en onbekende cryptiden geeft de cryptozoölogie en haar beoefenaars een slecht imago.

Archeologische ontdekkingen van cryptiden

Eén van de wetenschapstakken waarmee de cryptozoölogie raakvlakken vertoont, is de archeologie. Er zijn immers tal van oude inscripties en beeltenissen gevonden (onder meer in Soemerië en Egypte, maar ook in India, China, Laos en Cambodja), die doen vermoeden, dat oude culturen vertrouwd moeten zijn geweest met bepaalde diersoorten, die wij in het geheel niet kennen.

bee8c0983e46dd815b22b5fca2b4db58_medium.Een bekend voorbeeld hiervan is de ‘Draak van de Ishtarpoort’, die in 1902 werd ontdekt in de opgravingen van de stad Babylon. In de stenen poort (nu in het Pergamonmuseum te Berlijn) waren een aantal wezens gebeeldhouwd: één ervan was de Re’em, een type rund waarvan men weet dat het ooit heeft bestaan. Het middelste wezen was onbekend. Het leek het lichaam te hebben van een grote hond, maar was bedekt met schubben. De achterpoten hadden vogelklauwen en op de lange nek stond een hagedisachtige kop. Wij zouden zeggen: een draak! Archeologen noemden het wezen echter een ‘Sirrush’ (zie ook de foto bovenaan dit artikel).

De Duitse archeoloog Robert Koldewey was er in 1902 van overtuigd, dat de Sirrush een bestaand dier moest zijn geweest. Hij staafde dit door de consistente afbeelding van de Sirrush in Babylonische kunst over een periode van enkele honderden jaren. Wanneer mensen een wezen niet zien of kennen, zal de afbeelding ervan (zoals met mythologische wezens) in de loop der tijd sterk wijzigen, maar dat was in Babylon niet het geval geweest. Daarnaast merkte Koldewey op, dat de Sirrush steeds werd afgebeeld met andere, ook nu nog bekende diersoorten zoals de leeuw. Hij concludeerde daarom, dat de Babyloniërs een hen bekend en dus echt bestaand wezen hadden afgebeeld. Veel cryptozoölogen zijn er van overtuigd, dat Koldewey gelijk had en denken dan ook, dat het draakachtige dier echt moet hebben bestaan.

Cryptiden en de jacht op nieuwe levensvormen

Soms boeken cryptozoölogen een succesje. Soms wordt een nieuwe, tot dan onbekende diersoort ontdekt (zie ook: Cryptiden (5) soms ontmaskerd!), of blijkt dat een uitgestorven gewaande diersoort toch nog bestaat.

Nieuwe diersoorten

Er worden nog regelmatig onbekende dieren waargenomen. De vraag is echter altijd of het dan een nieuwe diersoort betreft of wellicht een bekende diersoort met een onbekende mutatie.

af41076dec1f7bc41b7d0fe56f3063ce_medium.Een voorbeeld hiervan is Giglioli’s walvis. In 1870 zag Enrico Hillyer Giglioli voor de kust van Chili een walvis met twee rugvinnen en maakte daar een uitgebreide tekening van (zie links). Jaren later kwamen ook berichten over het zien van een tweevinnige walvis uit Schotland en uit de Middellandse Zee.

Gaat het hier echt om een onbekende walvissoort of is het een enkel exemplaar met een aangeboren mutatie (zoals mensen met meer vingers of tenen kunnen worden geboren)? Sindsdien is het dier niet meer gespot.

Voorbeelden van echte, nieuw ontdekte diersoorten waren er in 1992 en 1994. In het afgelegen Vietnamese gebied Vu-Quang bij de grens met Laos werd in 1992 een groot en tot dan volslagen onbekend zoogdier ontdekt: de zogenaamde Vu-Quang-os. Twee jaar later vond men in hetzelfde  gebied een nieuw en groot exemplaar van een soort muntjakhert. Beide diersoorten zijn echter zo schuw en leven zo ver teruggetrokken in de jungle, dat noch vertegenwoordigers van het betreffende Vietnamese Ministerie noch onderzoekers van het Wereld Natuur Fonds ooit een levend exemplaar hebben gezien. Men moet het voorlopig doen met koppen, hoorns en huiden, die door de plaatselijke bevolking zijn gejaagd/verzameld.

Oude diersoorten opnieuw ontdekt

Een voorbeeld van een herontdekking van een diersoort is bijvoorbeeld die van de coelacanth. Wetenschappers dachten dat deze vis al 80 miljoen jaar was uitgestorven, totdat er in 1938 één werd gevangen voor de kust van Oost-Afrika. Sindsdien zijn er rond de Comoro-eilanden (tussen Oost-Afrika en Madagascar) al enkele honderden gevangen en ook rond Sri Lanka is de vis gesignaleerd.

440db3e808bb3a8bfd144dbf653698dd_medium.

Er zijn vaak waarnemingen geweest van andere, uitgestorven gewaande diersoorten. Een voorbeeld hiervan is de beroemde dodo. De vogel, die uitsluitend leek voor te komen op het eiland Mauritius, verdween rond 1680 door overbejaging door de bemanning van passerende Europese schepen. Toch zijn er diverse mensen in de huidige tijd geweest, die menen een dodo te hebben gezien op of langs het strand van Mauritius. Verdere bewijzen zijn echter nog niet voorhanden.

 

Verteld door:

© ZiaRia.

(2016) Foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

8a480ed1173125a765b71ff8ab170d1b_medium.Kijk voor andere artikelen, verhalen en sprookjes eventueel ook eens naar:

Mythische-wezens-cryptiden-3 levende Dino's?

Mythische-wezens-cryptiden-4 dierlijke reuzen

Mythische-wezens-cryptiden-5 soms ontmaskerd!

Mythische-wezens-cryptiden-6 langs de kust

Mythische-wezens-cryptiden-7 van de zee

Of lees verder op:

https://tallsay.com/ziaria of

https://ziariasblog.wordpress.com/

 

12/06/2016 16:30

Reacties (6) 

1
13/06/2016 19:49
weer een erg interessant artikel !
1
12/06/2016 18:53
Interessant artikel, graag gelezen!
1
12/06/2016 18:52
Cool deze serie.
1
12/06/2016 18:47
Leuk, deze achtergrondinformatie.
1
12/06/2016 17:50
Interessant en leerzaam.
1
12/06/2016 17:27
Een boeiende serie is dit. Leuk dat je dit brengt.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert