Boismont en de hand die wijst, deel 111, Chinese problemen

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                     images?q=tbn:ANd9GcTG_pfzGj3uqlapsp4YdgF

De roerganger kwam nu naast Gwan staan en riep met dwingende stem. 'Open onmiddelijk de deur.' De deur ging op een kiertje open, 'komt u morgen maar terug,' antwoordde een stem in hoog dialect. 'Niets daarvan,' riep Gwan en keek om zich heen en zag de goedkeurende en afvragende gezichten van zijn buurboeren. 'Wij komen nu naar binnen en hij gooide zijn schouder tegen de deur, die de ketting deed springen en hij wrong zich door de opening die de filiaalhouder met kracht probeerde dicht te houden. Één stap achter hem, stapte de roerganger over de drempel. Hij draaide zich om en hief bezwerend zijn handen op. 'Niet allemaal gelijk naar binnen, jullie twee kom maar met ons mee,' en hij wees twee grote vierkante boeren aan die meteen uit de kring naar voren kwamen stappen. 'De anderen blijven buiten.' 

'Alstublieft,' jammerde de bankdirecteur, 'gaat u toch weg en komt u toch morgen terug.' 'Dat denk ik niet,' antwoordde Gwan, ' de afspraak was voor nu en wij willen gewoon even om de tafel en wat geld tellen.' 

                                     images?q=tbn:ANd9GcSZITshNhwK0t08mItNFZF

Gwan zag de drie baliemedewerkers een blik van verstandhouding wisselen en het meisje achter de tafel met grote schrikogen alles gadeslaan, geen van hen zag er meer verheven of deftig uit. 'Er is een probleem schat ik in,' vroeg Gwan gevaarlijk rustig. Het meisje knikte en keek toen strak voor haar uit. 'Jij kunt gaan, dat lijkt me verstandig,' zei de boer, 'het zou hier wel eens vervelend kunnen worden. Dan gaan wij fijn eens met de deftige baas praten.' Zij pakte haar tas en liep de deur uit zonder ook nog maar iemand een blik waardig te keuren. 'Kameraad directeur, ' sprak de roerganger, ' wat is het probleem?'.

De man zag er ongelukkig uit en wrong zijn handen en kronkelde op zijn plek, iets wat de roerganger altijd heel minderwaardig had gevonden. 'Spreek,' gelastte hij, maar eigenlijk kon hij het antwoord al wel raden. 'Er is geen geld,' fluisterde de man. 'Spreek op man, worm die je bent,' riep Gwan, 'wat zei je precies'. 'Geen geld, ' zei de man, niets in geen enkel filiaal, misschien is dat morgen anders.' 'Wat,'  bulderde de boer, en hij wees de man aan en zei tegen de twee buurboeren, 'grijp hem.' 'Genade, genade,' jammerde de man, ik kan het uitleggen.' 'Wel in een auto rond rijden, slemiel die je bent, vieze vuige aardworm,' riep de boer, mijn vrienden slaan de waarheid wel uit je.'

'Het is weg, ons geld is weg,' riep één van de boeren uit de deuropening, het bleef even stil en toen zwol een geloei aan en stapten er net zoveel mannen naar binnen als er ruimte was in het kantoor. 'Poen,' riepen ze. 'Ons geld, ons zaaigoed, onze tractor.' Ze pakten de roerganger beet. 'Ik heb hier niets mee te maken,' schreeuwde die. 'Jawel,' blerde Gwan, 'het was jouw idee'. De roerganger trof het, hij werd opgehangen en spartelde nog even en hing toen met een paars gelaat in de wind. De deftige directeur had minder geluk, hij wilde dat de dood de verlossing zou brengen maat dat gebeurde pas na enkele uren, waarna zijn auto in de brand gestoken werd en zijn huis met de grond gelijk gemaakt. De bediendes kregen een brandende auto band om hun nek en schreeuwde hun  levens weg. Daarna werd de woede gericht tegen de locale politie die haar entree maakte, zij werden verscheurd in hapklare brokken. 

                                     images?q=tbn:ANd9GcQh0Z_CMTL_0omynNjKaBU

Een uur later wist de partij top dat in de provincie van Kanton op grote schaal ongeregeldheden uitbraken en er werd contact gezocht met het militaire commando die de situatie verkeerd inschatte en slechts één divisie stuurde die vrijwel onmiddelijk afgeslacht werd. De filiaal houder had gelijk gehad, er was een probleem, niet zo zeer met zijn filiaal maar met de bank en dus alle agrarische gebieden, die hun geld en toekomst zagen verdampen.

San Daniel 2016

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

heeft u een deel gemist? druk op deze link

lees ook deel 112

10/06/2016 11:53

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert