Schengen en werkvergunning

Door Vita gepubliceerd in Nieuws en politiek

Door het Verdrag van Schengen zijn de grenscontroles bij de deelnemende landen vrij. Op 1 januari 2014 komen Bulgarije en Roemenie niet bij deze Schengenlanden maar mogen Bulgaren en Roemenen zonder werkvergunning in de andere Europese Unie landen gaan werken.

210a54d8e00d7cabd3c703ad381e6ce9.jpgIn het verdrag van Schengen mogen bewoners van de EU zonder restricties reizen in andere EU-lidstatenen. Dit geldt ook voor Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Voor nieuwe lidstaten geldt een overgangstermijn. Zelfstandige ondernemers kunnen zich vrij vestigen in alle lidstaten.

De Schengenlanden zijn :

België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, Griekenland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Cyprus, Zwitserland, Liechtenstein en Kroatië. Kandidaat landen voor Schengen zijn : Servië, Montenegro en Macedonië.

Roemenië en Bulgarije zijn sinds 2007 lid van de EU maar mochten nog niet toetreden tot het Schengengebied. Technisch gezien zijn de landen er wel klaar voor, maar Nederland en Finland hadden in september 2011 hun vetorecht gebruikt om te voorkomen dat de landen bij Schengen gingen horen. Finland trok in november 2011 zijn bezwaren in. Nederland deed dit in maart 2012 voorafgaand aan een EU-top. Op 11 maart 2013 besloot de Raad tot een gefaseerde toelating van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied. Tijdens de eerste fase verdwijnen de grenscontroles tussen Roemenie en Bulgarije, bij de tweede fase verdwijnen de controles aan de grenzen met de rest van de Schengenlanden. Pas in 2014 zal een besluit over het onvoorwaardelijk lidmaatschap genomen worden.

Werkvergunning

5abd28c84190681a035972705b75a851.jpgDe arbeidsmigratie zal vanuit Bulgarije en Roemenie na het vervallen van de verplichte werkvergunning naar verwachting niet zo hoog zijn, vanuit beide landen zijn er al veel werknemers gemigreerd toen de landen lid werden van de EU. Wel willen Duitsland en Groot-Brittannië overleg over arme of niet goed opgeleide immigranten. Frankrijk wil vooral het Roma probleem onder de aandacht brengen.

Update 2015: De (volgens de PVV) verwachte tsunami van Roemeense en Bulgaarse werknemers is uitgebleven. Volgens het CBS zijn er slechts een paar duizend bijgelomen. Ten opzichte van de vele duizenden Polen die elk jaar naar NL komen is het aantal Bulgaren en Roemenen zeer gering. In 2014 waren er 3900 Bulgaarse werknemers en 6000 Roemeense werknemers in NL, terwijl er ruim 145.000 Poolse werknemers zijn.

31/05/2016 10:59

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert