Het meest gevaarlijke bijgeloof. twee

Door Aelmans gepubliceerd in Geschiedenis

415toelichting het meest gevaarlijke bijgeloof.

Het boek het meest gevaarlijke bijgeloof. Het gaat erom dat beweerd wordt dat de regering overbodig is.

Het is massa propaganda van de bovenmensen. De tweede wereldoorlog. De bovenmensen stellen: Ze moeten het bezit van de Joden in eigendom krijgen. Dan kunnen ze de ideale samenleving maken.

In het boek wordt gesteld door schrijver, De regeringen zijn overbodig. Als de bovenmensen, het grootkapitaal, het bezit van de regeringen in hun bezit krijgen gaan ze de ideale wereld maken.

De haat die eerst tegen de joden gericht was wordt nu op de regeringen gericht. De kasteelridders regelen wat we geloven. Zoek de verschillen dat zijn jaartallen, plaatsen en gebeurtenissen. De bovenmensen dat zijn van oorsprong de kasteelridders.

Voor mij is geschiedenis niet; Een jaartal, een plaats en een gebeurtenis. Er ontstaat een soort telefoon boek. En wat leren we van het dat boek? Ik dacht al bij mezelf wat een raar telefoonboek. Mijn idee van geschiedenis. Mensen zijn geestelijk gestoord. Elkaar vermoorden. Het machtsijsteem van oorlog. Hoe is het in de menselijke geschiedenis ontstaan? Hoe heeft het zich ontwikkeld tot het huidige sijsteem?

De schepper schept de natuurwet. Of de natuurwet schept de natuurwet. Er wordt geschapen. Een ruimte voor het leven. Het plantenleven. Het dierenleven. Dieren die een groepsgedrag hebben. Daar horen wij mensen ook bij. Dikke punt dit wordt vaststaand en onveranderlijk. Natuurwetten zijn onveranderlijk. Het is nog niet voltooid. De schepper of is het de natuurwet zorgt dat we fantasie krijgen. Hoe we gaan samenleven, moeten we zelf fantaseren.

Nu komt er een geestelijke gestoorde die we oerwoudtovenaar noemen. Hij fantaseert een kunstgod die praat met hem. Die kunstgod is de baas over de natuurwetten. Met doodsangst te veroorzaken weet de tovenaar het te regelen dat hij met moord en uithongeren offergaven krijgt. Hij maakt zich het bezit van andere mensen tot zijn eigendom.

We komen in de tijd van de beschavingen. De ene kunstmatige god wordt vermoordt door de volgende kunstmatige god. De kunstmatige goden van het Romeinse rijk worden vervangen door de kunstmatige goden van de Jezus wereld. Het Jezus leger moordt het Romeins leger uit. Het bezit van de Romeinse keizer wordt het bezit van de paus.

De paus krijgt heel Europa in zijn bezit. Alle bezit is van de paus. De kasteel ridders weten bezit van de paus in eigendom te krijgen. Zoveel dat ze kastelen kunnen bouwen en iedere dag carnaval vieren. Hoe hebben de kasteelridders hun bezit geregeld? Daar wordt geen aandacht aan geschonken. De kasteelridders hebben als kunstmatige god de duivel. Hun geloofswaarheid. Ze staan boven de mensen. Zo hoog boven de mensen dat ze geen menselijk gevoel hebben. Ze zijn de kunstmatige god zelf. Gelijk als de Romeinse keizer gefantaseerd had. Ze praten niet met de duivel. Ze zijn de baas over de duivel. En alles in geheim. Wie kan het weten. Wie kan het raden. Hun kronkelgedachte.

Na de tweede wereldoorlog nemen de kasteelridders met hun bovenmensheid de macht van de paus volledig over. Het groot kapitaal is de baas op aarde. Bij de beschaving van de geheime bovenmens horen andere waarden en normen. Hoe kun je het waarde en normen sijsteem van Europa veranderen? Je zorgt dat Europa overspoeld wordt met mensen die andere waarden en normen hebben. Dat geeft de mogelijkheid de waarden en normen te regelen. Wie kan het weten. Wie kan ze raden. De geheime gedachte kronkels van de geheime bovenmensen het grootkapitaal.

We hebben ons telefoonboek met jaartallen, personen en gebeurtenissen En moeten zeggen dat is onze waarheid. Wie heeft het onder controle welke kennis de kinderen moeten hebben om met proefwerk een 10 te krijgen?

De ontwikkeling van de kasteelridders tot wereldmacht behoort daar niet bij. Hij wordt doodgezwegen. Dat Amerika en Nederland in 1949 onderhandeld hebben mag niet gezegd worden. Moet geheim blijven.

De ontwikkeling van de machtssystemen na de bevrijding. Tussen geloof en staat. Tussen staat en het groot kapitaal. Wie kan het weten. Wie kan ze raden. Alles in stille. Zoals het de kasteelridders uitkomt en behaagt.

26/05/2016 01:03

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert