Wereldbevolking zonder oorlog.

Door Aelmans gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

415Het meest gevaarlijke bijgeloof.

Het boek is gratis af te drukken via internet. Op vereniging de vrije mens.

Het boek. Er wordt niet doorgegaan naar de kern. Een baby wordt geboren met een lege fantasie. We maken onze eigen waarheid. Die is de baas over de natuurwet. Waar in de mensen geschiedenis is geloven ontstaan? Het gedachtegoed van Eva is niet dood. Het gedachte goed van de kasteelridders is niet dood.

De propaganda ven de tweede wereldoorlog. De kasteelridders vertelde: Als zij het bezit van de Joden in eigendom kregen zouden ze de ideale samenleving maken.

De massa propaganda in het boek: Het meest gevaarlijke bijgeloof door Larken Rose. Als de kasteelridders, de kapitaal bezitters, Het bezit van de regeringen in eigendom krijgen maken ze de ideale samenleving. ( Ze zorgen dan voor gelijkheidsgeld? )

Voor de tweede keer trappen we niet in de massa propaganda van de kasteelridders. Dat zeggen we tegen elkaar. En als we het allemaal zeggen is het waar.

De eerste keer als we het allemaal zeggen dan is het waar vinden we bij de eerste oerwoudtovenaar. Zijn dondergod. Heel de stam zegt dat de dondergod waar is. Dan wordt hij waar.

Als van een bepaalde, omgrensde groep, ieder lid van een bepaalde bewering zegt of moet zeggen dat die waar is, Voor deze bepaalde groep wordt de bewering dan waar. Zoals de dondergod van de oerwoudtovenaar.

De echte waarheid.

Iedere mensenbaby wordt geboren met een lege fantasie.

Hoeveel normaal hebben we nog in ons? Een baby wordt geboren met het geloof: het levensdoel is het in bezit krijgen van het eigendom van andere mensen. Iedere baby wordt geboren met een lege fantasie die gevormd gaat worden door de volwassen mensen in zijn omgeving. Hier is het probleem. De kinderen worden gevormd met de verhalenslang in de traditie. En die verhalenslang bedriegt ons nog altijd. Het gedachte goed van Eva de eerste oerwoudtovenaar is niet dood. We worden nog steeds bedrogen door de verhalenslang in de traditie.

Genesis is geen geloven maar begrijpen. Er staat: Van de boom die de vrucht draagt van de kennis van goed en kwaad mogen we niet eten want dan sterven we. Eva de eerste oerwoudtovenaar heeft de kennis van goed en kwaad in de mensheid ingevoerd. Een mensenbaby wordt geboren met een lege fantasie. De fantasie van de baby gaat door de volwassenen gevormd worden welk braaf en welk stout de waarheid is, in het samenleven. Eva, de eerste oerwoudtovenaar, heeft doordat de verhalenslang in de traditie haar bedroog ingevoerd, dat de kinderen opgevoed worden in een kennis van goed en slecht. Daarmee zijn we als mens dood. Wij zijn werkmensen.

De kennis van goeden slecht.

Een mensenbaby wordt geboren met een lege fantasie. Dat is de natuurwet. De kasteel ridders, Met het gedachtegoed van Eva, fantaseren dat ze de natuurwet kunnen veranderen. Als een mensenbaby geboren wordt heeft hij de fantasie van een geloof in zich. Het levensdoel is in het bezit krijgen van heet eigendom van andere mensen. De kennis van goed en slecht. Volwassen mensen hebben twee systemen van fantasie om de fantasie van de baby in te vullen. Een mogelijkheid het kind vormen tot een mens. De tweede mogelijkheid de baby vormen tot een dood mens. Wij hebben de kennis van braaf en stout. Met deze kennis kunnen we dieren tot huisdier maken. Met deze kennis maken we het mens zijn in de baby dood. We vormen de kinderen met braaf en stout tot dode mensen. We maken er werkmensen van zoals we zelf zijn. Helemaal los van ons mens zijn.

Het gedachte goed van Hitler is niet dood.

Nu heeft Hitler zijn fantasie niet zelf bedacht. Die is ontstaan bij de eerste kasteelridders. de bovenmens. De paus maakt de witte god tot baas. De kasteelridders maken de zwarte god tot baas. Hoe kwamen de kasteelridders in het bezit om kastelen te bouwen en iedere dag carnaval te vieren gelijk een Romeins keizer. Bezit dat eerst eigendom van de paus was. De strijd tussen de kasteelridders en de paus is er nog steeds. Na de tweede wereldoorlog hebben de kasteelridders een geheime wereldmacht opgezet. De mensen van de regeringen krijgen een verhaaltje van de geheimen dat moeten ze vertellen alsof het hun eigen verhaal is. Het staat in de geschiedenis van de kasteelridders maar die wordt geheim gehouden. Ieder mens krijgt te maken met de geheime. We leven in dat systeem.

De kern zien.

De waarheid zien: Alle mensbaby’s worden geboren met een lege fantasie.

De leugen zien: Een mensenbaby wordt geboren met de verhalen van de traditie in zich. We maken die leugen tot onze waarheid.

Een wereldbevolking zonder regeringen.

De Europese landen zijn gefantaseerd door de paus. Door het democratisch stelsel bleef de paus macht behouden. Tot de onderhandelingen na de bevrijding van de tweede wereldoorlog. De strijd tussen de kasteelridders en de paus gaat door. De regeringen moeten afgeschat worden. Er wordt dan een betere samenleving voor gespiegeld. Wie dan de organisatie van het samenleven in handen heeft wordt niet over gepraat. Zoals Hitler deed. De organisatie van de samenleving komt dan in handen van de kapitaal bezitters, de kasteel ridders. Het is in onze samenleving te zien welke waarde ze hechten aan het mensenleven.

Een wereldbevolking waar geen organisatie is die het samenleven regelt.

Een voetbalveld er staan de spelers. Er is geen organisatie die regelt. Het is voor de spelers; Ja doe maar wat. Als in het boek over ideaal gesproken wordt we moeten dan de organisatie van het samenleven vergeten.

De echte waarheid.

 De echte waarheid. De eerste mensen hadden een lege fantasie, geen traditie. De traditie wordt gestart. Er worden namen gegeven aan dingen. De gesproken taal ontstaat. ( en de andere tradities ) Het gefantaseerde verhalen vertellen ontstaat. Er komt een verhalenslang in de traditie.

De echte waarheid. Een mensenbaby heeft een lege fantasie, geen traditie. Zijn fantasie heeft geen inhoud.

Als we over een wereld zonder oorlog willen praten, zullen we eerst deze waarheid moeten zien. Een mensenbaby wordt niet geboren met de traditie; zich het eigendom van andere mensen tot eigen eigendom maken.

We gaan door met het bedrog van de verhalenslang in de traditie. De oorlogverslaafden met hun kistje goud bepalen wat er in Genesis de eerste hoofdstukken staat. De verboden boom die de vrucht draagt van de kennis van goed en kwaad. Waarvan we niet mogen eten. Het gaat hier dus duidelijk om ons geestelijk leven en niet over materie. Wat maken de oorlogsverslaafden ervan. De vrucht is een appel. Pastoor is de baas over de natuurwet. Hij verandert brood in mensenvlees.

Eva de eerste oerwoudtovenaar wordt tot eerste mens gemaakt. De eerste mens heeft een verhalenslang in de traditie. Wij de oorlogverslaafden met ons kistje goud zijn heel goed in waarheid. Dat vertellen we elkaar. We weten alles over de fantasie van een mensenbaby die geboren wordt.

Het opzetten van propaganda. ( logica )

1 Een bewering die waar is dus een bewering die waar is

2 Een bewering die waar is dus een leugen. Die leugen moet toestemming krijgen dat hij waar is.

3 Een leugen dus een leugen.

Punt twee toestemming geven. Het wordt bereikt door de ideale maatschappij de beschrijven. En daar trappen de werkmensen in. Als die toestemming er is kan in punt 3 de groots mogelijke onzin verteld worden hij wordt als waarheid ervaren.

Het grootste jatters tuig.

De leiders van de verdwenen beschaving moeten we vereren. We moeten de bouwwerken bewonderen. Over het leven van het volk mag niet gepraat worden. Dat ze hele volkstammen als slaven uitmoorden voor die bouw werken. Hun gemoord om zich het bezit van andere mens tot eigen dom te maken. We vertellen elkaar vol bewondering voor de bouwwerken.

Hoe zit het met Hitler. We moeten bewondering hebben voor zijn grote bouwwerken. Het leven van het volk moet vergeten worden. Het medisch onderzoek in gevangen kampen. Mensen doodmartelen. Kijken hoeveel een mens kan hebben. Onderzoek besmettelijke ziekten. Groepen mensen worden besmet met een ziekte. Dan wordt met allerlei soorten vergif uit geprobeerd wat werkt. De ontwikkeling van de foetus in het moederlichaam. Hersens van mensen op de weegschaal leggen dat daarvoor eerste de mens gedood moet worden is maar bijzaak. En waar praten we over? De grote bouwwerken moeten bewonderd worden. En dat doen we dus braaf, het volk en het bij elkaar jatten van bezit wordt vergeten.

Dat de kasteelridders hun naam in stadhouder veranderen zegt niets over hun gedachte goed dat blijft hetzelfde. De stadhouders krijgen weer een andere naam. Hun gedachte goed blijft dat van een geestelijk gestoorde zoals de eerste kasteelridders waren. Het is erfelijk. Hun kinderen krijgen dat als normaal geleerd van de ouders.

De kasteelridders van nu, de kapitaal bezitters. Ze moeten vereerd worden. We moeten hun grote bouwwerken bewonderen. De wolkenkrabbers. Het leven van de werkmensen op aarde daar praten we niet over.

Waarheid van de natuurwet-mensenwaarheid.

We kennen twee vormen van waarheid die zo verschillend zijn dat ze twee namen zouden moeten hebben.
1 De waarheid de natuurwet, die is vaststaand, onveranderlijk
2 De mensenwaarheid. Wij mensen fantaseren wat. Als dan de hele groep zegt het is waarheid dan wordt de waarheid. Bijvoorbeeld de betekenis van een woord. Of de wetgeving. Alles waarheid. Alles fantasie.

Dat is duidelijk toch?
Komt er een geestelijk gestoorde een oerwoudtovenaar. Hij fantaseert een dondergod die de baas is over de natuurwetten. De natuurwetten die het onweer regelen. En heel de stam moet zeggen dat het waarheid is.

Hij maakt van waarheid een stamppot. Er zijn dus eigenlijk 3 vormen van waarheden. Ook nog een stamppot waarheid. Het geloof.

Stamppot waarheid.

We kunnen wat fantaseren wat niet in overeen stemming is met de natuurwetten. Dat kan niet tot echtheid gemaakt worden want de natuurwetten zijn onveranderlijk.

Geloven kan de echtheid van de natuurwet niet veranderen. Pastoor staat op het altaar hij doet hocus pocus en het brood is veranderd in mensenvlees. Dat is volgens de gelovige van de paus de waarheid en werkelijkheid. Maar niet volgens de echtheid van de natuurwet.

Wij als wereldbevolking doen hocus pocus in de vorming van het kind. En het kind heeft aangeboren zich het eigendom van andere mensen tot zijn eigendom te maken. Dat is onze waarheid het is onze werkelijkheid. Maar het is niet de echtheid van de natuurwet. De echtheid van de natuurwet: is iedere mensenbaby wordt met een lege fantasie geboren.

Is het mogelijke een wereldbevolking te fantaseren die leeft in echtheid? Onze waarheid en werkelijkheid in overeenstemming met de echtheid?

Ja, hij staat beschreven in Genesis hoofdstuk 2. Dat we een waarheid en werkelijkheid hebben in strijd met de echtheid van de natuurwet staat in Genesis 3.

De geloven doen hocus pocus en dan is het onze waarheid en werkelijkheid dat er geschreven staat wat de geloven getoverd hebben.

24/05/2016 20:39

Reacties (2) 

25/05/2016 00:56
Beste meneer Aelmans.

Ik zou na het lezen van uw artikel zeggen: Kijk eens goed om u heen. Bestudeer die Christelijke bijbel eens door een andere bril en duik ook eens in de geschiedenis. Geloof, ik bedoel dit dan in de algemene zin - dus iets geloven wat nooit werkelijkheid zal worden - is het meest omvattende en vooral, meest gevaarlijke, geestverruimende middel dat de mens ooit heeft uitgevonden. Daarbij speelt al dat zogenaamde geloof vrijwel altijd op waarnemingen, verzinsels, bedriegerij en slimme politiek, ooit uitgevonden voor mensen die 2000 jaar geleden op deze aardklo...
1
25/05/2016 02:20
volledig met U eens. Wat ik beweer in genesis de eerste drie hoofdstukken staat niet geschreven wat de geloven beweren. Wat ik beweer is dat een wereldbevolking zonder oorlog tot de mogelijk behoort.

Hoofdstuk 1. we hebben de echte natuurwet. De geloven fantaseren een nep natuurwet hun god.
We hebben van de echte natuurwet geen samenleving gekregen. Wij moeten de samenleving zelf fantaseren. Dat kunnen we doen zonder een nep natuurwet te fantaseren. de goden.
De eerste oerwoudtovenaar heeft de nep natuurwet gefantaseerd. De nep god.
Ik ben bezig Genesis de eers...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert