Democratische systemen en terrorisme, IRA, ETA, RAF, Rms (Molukken) en ISIS

Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis

                                       

Europa en het vrije Westen leven in een relatief democratisch klimaat. Een democratie die gekenmerkt wordt door waarden en normen en een constitutie waarop beroepen kan worden. De democratie schijnt bij tijd en wijle te tolerant te zijn voor problemen die zich manifesteren in onze complexe maatschappij. Toch is het een hoog goed dat eerbiedigd moet worden, het is onze enige leidraad in een wereld die te kampen heeft met groeperingen die anarchistisch van aard zijn en ons rechtsstelsel gebruiken of wensen te gebruiken voor eigen gewin.

Het enige rationele antwoord op misleide mensen die zonder aanziens des persoons moordend door het leven gaan is de rechtsgang.  Uiteindelijk zegevieren democratische systemen als terreur zaaiende malloten aanhang verliezen en ontmaskerd worden als de monsters die zij in werkelijkheid zijn. Dan zijn zij de alleenstaande roepende  fanatieke idioten geworden die zij al waren. Niets van verheerlijking door een achterban die gesneuvelde moordenaars als martelaren eren, niets van idealen die vals zijn en met bloed doorspekt van onschuldige slachtoffers. Het doel heiligt niet alle middelen en als dat besef doordringt dan is de enige weg de politieke. 

Via een politieke partij waar mensen in vrijheid op mogen stemmen en bij deelname in het systeem middels wetten van dat systeem, dat systeem democratisch te beïnvloeden. Mentale dwergen en minkukels die door misplaatst idealisme gedreven worden om hun eigen visie te grondvesten zijn tot mislukken gedoemd. Europa is de bakermat van het vrije Westen en tolereert geen chantage van radicale groeperingen die zich buiten of boven de wet plaatsen, na vele honderden jaren hebben wij uiteindelijk dat niveau bereikt. Als wij niet in ons tegenhandelen ons houden aan onze constitutie dan verworden wij tot een politiestaat of een dictatuur.

Er is te veel water door onze rijn gevloeid eer wij de mensenrechten eerbiedigden zoals wij die nu doen en we mogen ons niet verlagen tot het domme primitieve niveau van hen die het terreur aanhangen. Zelfs de meest verachterlijke moordenaars uit deze laffe benden van misleide idioten hebben krachtens onze wetten recht op een advocaat en een eerlijke rechtsgang. Er is altijd ruimte voor verbetering maar Europa is ver gekomen sinds de feodale tijden waar mensen in geknecht werden, niet altijd zonder slag of stoot, maar we zijn er, wij zijn een goed functionerend democratisch geheel.

Maak je dus geen zorgen om misleide idioten, zij zijn misleid en kunnen onze vrijheid en verworvenheden niet afnemen!

Ze kunnen ons even zeer doen maar zullen als kaf op de wind verdwijnen!

                                                 170px-Gerry_Adams_Easter_Lily_Badge.jpg

Laten we eens wat groepering tegen het licht houden en hun eindelijke behaalde 'successen'.

- De IRA actief in Ierland en Groot Britanië sinds 1917, bij tijd en wijle doodgebloed en dan na een generatie weer de kop opstekend onder de 'jonge helden' die het vaandel van een afgescheiden Ierland na leven. Verscheidene malen van naam veranderd maar steeds als de zelfde harde kern groep met verwrongen idealen. Berucht om het doden van burgers , miltairen, het in pubs gooien van granaten,  het aanrichten van bloed baden op markten en dat allemaal om een 'ideaal' te bereiken dat beter politiek beargumenteerd had kunnen worden. Uiteindelijk keert de eigen publieke opinie zich tegen IRA leden, je kunt maar zoveel moordpartijen rechtvaardigen, en worden zij niet meer gezien als helden maar als het moordende gewetenloze uitschot dat zij zijn. Ze komen alleen te staan in de maatschappij en slaan de politieke weg in, na vrijwel 100 jaar van gewetenloos moorden zien zij eindelijk de weg. Gerry Adams die militant lid was en gezien wordt als één van de bommengooiers in kroegen is nu gekozen en heeft zitting in de regering. De IRA is geïncorporeerd in het politieke democratische bestel. Hij is zelfs voorgesteld aan de Engelse koningin.

                                        images?q=tbn:ANd9GcTL68MKCwTk2ebv-LxBKZL

-De ETA, de Spaanse en Franse Baskische afscheidings beweging, aktief sinds 1959, berucht om kidnapping van onschuldigen, moorden, afpersing (beschermgeld) bommen leggen. In het Noorden een lange tijd gezien als een helden groep door de jongere garde, maar de waarheid heeft hen achterhaald, niemand wil met goed fatsoen daar nog bij horen, zij worden gezien als gewetenloze half debiele moordenaars die op eigen gewin uit zijn. Jonge mensen werken liever aan hun carriére. Juani veroordeeld voor het doden van 25 slachtoffers alleen, werd op grond van de constitutie en vorm fouten in tijdelijke vrijheid gesteld, wat ijzersterk is van onze rechtsstaat en verlaat ongeoorloofd het land om in Ierland op te duiken en wordt later in Zuid Amerika gesignaleerd.  

                               images?q=tbn:ANd9GcRfpI0b2mgUhIuNPFfuyL_
 
Hij wordt nu door de jongeren niet als een held gezien, maar als een sukkel die mensen doodde en families in het verderf stortte en vervolgens heel laf de benen nam. Zijn de 'idealen' bereikt? Welnee en dat zal ook niet gebeuren. De Eta beseft dat en heeft een staakt het vuren afgekondigd en slaat nu naar IRA voorbeeld de politieke weg in. Wel zijn zij verantwoordelijk voor het doden van 829 burgers, het verwonden van duizenden slachtoffers  en talloze kidnappings. De groep wordt omschreven  door Spanje en Groot Britanië,Frankrijk en de VS en  de Europese Unie als een terroristische groepering.
                                                 200px-RAF-Logo.svg.png
 
-De Rot Armee Fraktion,  Baader-Meinhof-Groep. Aktief, voornamelijk in Duitsland. In 1970 opgericht door onder meer Andreas Baader. Gudrun Ennslin en Horst Mahler en later Ulrike Meinhof. Zij waren verantwoordelijk voor 34 moorden en talrijke bankovervallen en bomaanslagen zonder aanziens des persoons, zonder werkelijk ideaal. Zijn of gedood of gevangen gezet waar sommigen in het gevang zelfmoord pleegden. Opgehouden te bestaan in 1998. Iets bereikt? Nee niets, gewoon een stel verachterlijke anarchistische moordenaars. Hadden zij dan een slechte jeugd gehad? Nee, allen kwamen uit gegoede gezinnen.
 
                                          250px-IndonesiaMaluku.png
De RMS (Molukken)   In 1949 droeg Nederland de soevereiniteit van Nederlands-Indïe over aan de  Republik Indonesia Serikat (RIS). In de vergaderrondes hier aan voorafgaand werd een beoogde onafhanklijkheid besproken van de Molukken. Spoedig na de verdracht echter hief Soekarno de federale staats structuur op en op 17 augustus 1950 riep president Soekarno de Indonesische eenheidsstaat uit en  begon het Indonesische leger met de invasie van Ambon. 
Nederland had niets meer weg te geven of te verklaren Indïe was overgedragen. De Molukse ouderen vertelden de  nieuwe generatie over het 'verraad' en het niet nakomen van de afspraken. Ambon en de Molukken werd afgeschilderd als een paradijs dat verloren was geraakt. Dat leidde tot zware ongeregeldheden.
 
-Men poogde in 1975 Koningin Juliana te gijzelen, er was een treinkaping in Wijster waar onschuldige passagiers werden geëxecuteerd. 
                                             220px-Republic_of_South_Maluku_Coa.svg.p
-De Indonesische ambassade in Amsterdam werd bezet, ook daar werd gedood. 
 
-Twee jaar later vindt de treinkaping bij de Punt plaats. Bij deze treinkaping vielen veel slachtoffers, kapers en passagiers.
 
 -de lagere school van Bovensmilde wordt gegijzeld. (niet echt een helden daad)
 
-het provinciehuis in Assen wordt gegijzeld en ambtenaren sterven door de hand van de 'vrijheidstrijders voor vrij Ambon'.
 
Dan zou je verwachten dat het doel wel bereikt is toch?  Wel nee en langs deze weg in een democratisch land is zo'n doel ook niet te bereiken. Wel is er sinds de 80'er jaren politiek achter de schermen gewerkt en is er een ontspanning en verbetering opgetreden in de Molukse en Nederlandse relaties.
 
                                     images?q=tbn:ANd9GcT1fanQZRlGYGkqiAg1QPj
 
 
-Isis, ben je een sukkel, kansloos wil je een held zijn en ben je ietwat gelovig uitgevallen? Sluit je geest af voor de werkelijkheid, studeer niet, grijp je kansen niet en maak geen carriere. Sticht geen gezin, maar wordt Jihad strijder. Doodt zoveel je wilt, van een ieder die volgens jou niet jouw ideeëngoed deelt. Roof en plunder en verkracht en als je sterft, ja, dan ben je een held en word je martelaar genoemd en mensen hebben 'achting' voor je. Tuurlijk! Forget it? Minachting dat wel dat je kiest voor een levenspatroon uit het jaar 600, dat je niet wilt participeren in onze rijkdom en één van ons wilt zijn ook al ben je hier geboren in welvaart en zonder honger. Net als de bij de bovengenoemde clubs, geloof me... het kalifaat komt er niet. Het is een fabeltje bedacht door mensen die je misbruiken als kanonnenvlees. Wat wel blijft is de nagedachtenis aan  verwerpelijke verkrachters van kinderen en machteloze vrouwen. Debiele moordenaars die niet nadenken maar gewoon in 'de strijd' wat die dan ook inhoudt, willen meedoen. Over een aantal jaren kijken we terug op deze tijd en kunnen dan allen maar een spottend medelijden voelen met de 'martelaren', die buiten zicht stiekum in het geheim worden begraven. Eerloos en veracht. 
 
Dus laten we ons verstand bijelkaar houden, niet elke Molukker kaapt treinen en niet elke Duitser zit bij de RAF, niet elk Ier is lid van de IRA en niet elke Bask is een ETA lid in Spanje en lieve mensen niet elke Moslim steunt Isis, alleen misleiden, die lui van geest zijn en zich laten misleiden horen daarbij. Gelukkig is dat maar een kleine fractie van de groep die wel democratisch van zin en van goede bedoeling is. Ik ben net als u allen, trots op Europa en blij dat ik Europeaan ben..geboren in vrijheid en in een democratie.
 

Maak je dus geen zorgen om misleide idioten, zij zijn misleid en kunnen onze vrijheid en verworvenheden niet afnemen!

Ze kunnen ons even zeer doen maar zullen als kaf op de wind verdwijnen!

 
San Daniel 2016
 
 
 
 
 
24/05/2016 16:43

Reacties (16) 

1
12/06/2016 09:48
Sterk artikel!

Zijsprong: Afgelopen week stond er in het AD een artikel over een Molukse kaper van de Punt ... die zich als slachtoffer neerzet en zelfs de staat aanklaagt voor 'buitenproportioneel geweld'.

Dat dát hier kan, daar zouden we trots op moeten zijn. En die 'stoere' (nu jankende, verongelijkte) kaper... tsjah.. die heeft nog steeds niet het licht gezien ;)
1
12/06/2016 15:18
dat licht komt ook niet meer voor hem..
25/05/2016 19:35
1
25/05/2016 18:51
Een einde zal er nooit aan komen, steeds weer iets nieuws, maar we zullen ermee moeten dealen, zoals we dat met alles hebben gedaan.
25/05/2016 21:30
Dat klopt.. dat is de enige rationele weg
3
25/05/2016 12:10
Toch maar enkele aantekeningen:
Je gooit hier een aantal nationale onafhankelijksheidsbewegingen (IRA, ETA, RMS) en politiek gemotiveerde stromingen (de radikaal linkse RAF), die voor terreur kiezen omdat zij hun doelen niet via democratische middelen denken te kunnen bereiken, op één hoop met internationaal opererende agressieve moordenaarsbendes die in oorlog zijn met alle facetten van de Westerse cultuur en dat ook openlijk toegeven. Terwijl de ETA, de IRA en de RMS met terreuraanslagen zelfstandigheid willen afdwingen gaat het bij de Jihad in al zijn verschijningsvormen om het ve...
3
25/05/2016 12:48
Ook ik denk dat dat oorlogsstrafrecht er zo snel mogelijk moet komen evenals het volledig dicht gooien van alle Europese buitengrenzen.
3
25/05/2016 15:24
dank je voor je bijdrage.. niet zo scheef als je denkt .. en 'even zeer doen' schertsend overdrachtelijk' bedoeld maar dat had je al begrepen.. persoonlijk ben ik een voorstander van uitschakelen van hen die zich zo buiten de wet plaatsen.. daarom is het wellicht goed dat ik die beslissingen niet hoef te nemen
1
11/11/2016 14:54
Zevenblad dit commentaar lijkt me een zeer welkome aanvulling op dit artikel. Laten we onze eigen waarden en normen ook in praktijk brengen.

En een aantal van deze bewegingen zijn opgericht als tegenwerking op vormen die lijken op een politiestaat, achterstellen van bevolkingsgroepen en onderdrukking. Vergeet niet de uitzichtloze situatie waarin de noord-Ieren zich bevonden. Of de denigrerende behandeling van de Basken en Palestijnen.

De gehanteerde methode, namelijk terrorisme, is natuurlijk geen goed antwoord. Maar laten we proberen begrijpen waarom en in wat voor...
1
25/05/2016 02:53
Helemaal mee eens.
2
25/05/2016 00:26
Zo..., dat is even uit het hart, Daniel, maar ben het met je veronderstellingen wel eens. Alleen koester ik wel andere gevoelens tegen dat vreselijke schorem dat naar die Daes gaat om daar zogenaamd voor hun goede heilige zaak te vechten. Ik stel me persoonlijk veel harder op tegenover die laffe, gewetenloze moordenaars. Ik zal maar niet opschrijven wat ik met dat tuig zou doen. Overigens koester ik zelfde gevoelens tegenover dat tuig van Boko Harem.
1
25/05/2016 06:16
Taliban.. Al Queda, Boko Harem.. potatoe -potato éen pot nat
2
24/05/2016 19:22
Ja goed artikel al verschillen we van mening qua aanpak. Ik ben voor radicaal afslachten van terreurvuilnis omdat ze het recht op leven hebben verspeeld.

En ben met je eens dat niet iedere is een dit of dat, maar wel elke moslim is feitelijk anti Israël. En dat vergeef ik ze dus niet, maar dat is persoonlijk.

Ben ook blij dat ik Europeaan ben en ondanks dat er veel mis is met de EU, geloof ik er nog steeds in.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert