Buienradar, hoe werkt dat en hoe betrouwbaar is het?

Door Harry gepubliceerd.

De buienradar geeft een actueel beeld van het weer wat betreft de ontwikkeling van buien in het hele land. Hoe werkt het systeem van de buienradar, wat geeft het precies aan en is de buienradar altijd betrouwbaar?

Buienradar en werking.

De buienradar is een niet meer weg te denken begrip uit de tegenwoordige tijd. Uitstapjes, fietstochten, evenementen e.d. en gewone belangstelling of nieuwsgierigheid - dat alles kan een reden zijn voor een bezoek aan de sites, waarop te zien is of en  wanneer er kans is op neerslag en hoe lang deze globaal gaat duren. Voor de informatie van buienradar wordt gebruik gemaakt van het principe van RADAR.

In het algemeen kan een radar gedefinieerd worden als een elektronische installatie is,die bedoeld  is om de omgeving af te zoeken naar objecten in de lucht, op het land of in de zee. Deze objecten zijn bijvoorbeeld vliegtuigen, raketten, schepen of auto's. De objecten worden via een beeldscherm zichtbaar gemaakt.

 Een radar zendt via een antenne radiogolven (elektromagnetische straling) uit en ontvangt de door de objecten gereflecteerde radiostraling, oftewel  echo, weer op via  (meest dezelfde) antenne. Uit de aard van de ontvangen echo kunnen gegevens van het object bepaald worden ten opzichte van die radar, zoals richting, afstand, hoogte, vorm en snelheid.


http://plzcdn.com/ZillaIMG/44be47c378e1952553584e8ea7e1785b.jpg


Radars worden afhankelijk van het doel in verschillende uitvoeringen gebruikt in o.a. vliegtuigen, op luchthavens, op schepen, in havens, bij de politie ter controle van snelheid van auto's, in het leger, de ruimtevaart en in de astronomie.

Ook om neerslag te meten wordt gebruik gemaakt van een radar- de buienradar.. Het KNMI heeft twee neerslagradars staan. Er staat er één in De Bilt en één in Den Helder. De radar heeft - i.v.m de kromming van de aarde- een horizontale reikwijdte van maximaal ca. 300 km. dit heeft te maken met de kromming van de aarde. Buiten deze range kan bijvoorbeeld wel een bui worden waargenomen, die zich op aanzienlijk grotere hoogte ontwikkelt.

Vanwege het zgn. Doppler- effect- d.w.z. dat de golflengte van de radiogolven verandert naarmate de afstand tot de bron groter of kleiner wordt- kan ook bekeken worden wat de intensiteiten van de neerslag in een wolk zijn en tevens wat de windkracht en - richting is; ook geldt dat hoe meer er van het signaal wordt teruggekaatst, des te intensiever de neerslag is.

De kleur geeft aan hoe sterk de neerslag is. Bij wit is hooguit sprake van een paar tiende mm.per uur. Des te blauwer de kleur des te intensiever de neerslag. Donkerblauw geeft 5 tot 10 mm. en rood duidt al gauw op enkele tientallen mm.De kleur lila/rosé is kenmerkend voor een zeer zware bui of zelfs van een wolkbreuk compleet met hagel en onweer.

 

In principe geeft het verloop van de radarbeelden in de tijd, een goede indicatie wanneer een bui een bepaalde plaats bereikt. De inschatting is vaak betrouwbaarder naarmate het een neerslaggebied betreft dat bij een front hoort. Plaatselijke buitjes lossen soms spontaan op cq. ontstaan spontaan, waardoor de richtingbepaling moeilijker wordt.


Buienradar betrouwbaarheid.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de informatie die afkomstig is van de Nederlandse radarinstallaties zeer betrouwbaar is. Grootte van neerslaggebieden en intensiteit van de neerslag is goed zichtbaar op de beelden en er kan redelijk worden ingeschat wanneer er neerslag gaat vallen op een bepaalde plaats. 

Er zijn een aantal zaken, die inherent aan het radarsysteem voor een bepaalde onduidelijkheid kunnen zorgen, te weten :

- Aan de randen van neerslaggebieden wordt de suggestie gewekt dat de neerslag minder wordt en dan abrupt ophoudt; dit heeft alles te maken met de reikwijdte van de radar. Wanneer de neerslag dichterbij komt, zien we echter dat de detaillering weer groter wordt en een realistischer beeld geeft.

- Boven zee, maar soms ook boven land kunnen echo's weergegeven worden, herkenbaar aan een rommelig stippeltjespatroon; dit  vindt z'n oorzaak in het optreden van "inversie", waarbij door een dunne laag in de atmosfeer de temperatuur naar boven toe stijgt in plaats van daalt. Er hangt dan als het ware een plaat boven ons, waardoor de radarstralen afgebogen worden en een verstoring in het beeld veroorzaken.

- Een witte kleur, die duidt op lichte neerslag, kan misleidend zijn als de neerslag in combinatie met de temperatuur al verdampt is voordat die de grond bereikt.

- Motregen is normaal gesproken niet zichtbaar voor de radar. Via visuele waarnemingen op de grond wordt deze echter verwerkt in de beelden. Dit geldt eveneens voor de verschijnselen sneeuw, hagel en onweer, die eveneens door waarnemers worden doorgegeven. 
Er is dan  inmiddels ook te zoeken op termen als "motregenradar", "sneeuwradar", "hagelradar" en "onweerradar" om de actuele situaties m.b.t. deze fenomenen te raadplegen.

De site weeronline.nl heeft hiertoe een gecombineerde buienradar met de optie om de diverse vormen van neerslag aan te geven. Zie http://www.weeronline.nl/radar-nederland/129/0


Conclusie.

De buienradar is, afgezien van een paar kleinigheden, een betrouwbare mogelijkheid om te kunnen beoordelen waar op een bepaald moment neerslag gaat vallen. Dit kan uitermate zinvol zijn in tal van omstandigheden.

 

23/05/2016 11:58

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert