Het Foetaal Alcohol syndroom (FAS). Een glas te ver.

Door Lucifall gepubliceerd in Kinderen

FAS. Het Foetaal Alcoholsyndroom. 

Het FAS-pr8b72c44f22f2c161eef57484711514de.jpgoject

Het FAS-project toont de gevaarlijke gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap middels een landelijke bewustwordingscampagne. In Nederland worden jaarlijks meer dan 500 kinderen geboren met deze aandoening. Kinderen die getekend zijn voor het leven, omdat mama haar drankje niet kon laten staan. Nakomelingen die hun leven zullen moeten leven met soms ernstige lichamelijke en geestelijke problemen. Kids die de rest van hun verblijf op onze aardkloot moeite zullen hebben om een plaats te vinden in onze maatschappij. Allemaal dankzij Mama.

Het FAS-project vraagt om aandacht voor dit grote probleem wat nog steeds door professionals nog niet altijd wordt (h)erkend. Hiernaast geven ze kinderen met FAS de mogelijkheid zichzelf te laten zien en hun verhaal te vertellen om het publiek en de professionals bewust te maken.

Het gezicht van FAS..

c9931d74a6992a44c469c31cdf2dd643.jpgMensen worden zich vaak pas bewust als ze 'het' echt zien. Daar heeft het FAS project zeker voor gezorgd. Het project bestaat uit diverse onderdelen:
-Het maatjesproject: jongeren worden ingezet voor de begeleiding en ondersteuning van de deelnemende kinderen.
-Een (foto)boekpublicatie, website
-Een landelijk rondreizende fototentoonstelling en multimediapresentatie.
-Informatie- en publiciteitsmaterialen alsmede een mediacampagne.

Het Maatjesproject

Jongeren worden ingezet voor de begeleiding en ondersteuning van de deelnemende kinderen. het project koppelde vrijwilligers aan de deelnemende kids. Men koos voor vrijwilligers met een passende achtergrond zodat zij hun opgedane kennis en bewustwording konden terugkoppelen naar hun medestudenten. Studenten van de Pabo en zorgopleidingen hielpen de FAS-kinderen bij het maken van teksten en foto's. Studenten van SPH en jeugdzorgopleidingen konden maatje worden en hen helpen hun belevingswereld vast te leggen in het dagboekproject.

Het foto en verhalenboek van kinderen met FAS.

De probld7fd78bae9b54b2a3429515924a945a7.jpgematiek krijgt een gezicht in een serie portretten en beeldreportages. Korte verhalen tonen de gecompliceerde levens van deze kinderen. De rol van pleeg-, adoptie- en biologische ouders en hulpverleners komt in het boek ook aan bod. Verder vindt men informatie over het ontstaan van het syndroom, kenmerken van FAS, diagnose en begeleiding en het sprookje van de veilige drinkmarges.

Dertig kinderen maakten een zomer lang een fotodagboek over hun leven en belevingswereld. Een selectie van de foto’s is afgedrukt op ansichtkaarten en maakt onderdeel uit van de reizende expositie. Beelden van een aantal kinderen zullen worden geëxposeerd in hun eigen woonplaats wat zal moeten bijdragen aan herkenning en begrip in hun directe leefomgeving.

Exposities: De Expositie over FAS-kinderen in de Melkweg galerie

1efeee5bddfd2c50954ed5e133dd798e.jpgEr is een grote rondreizende multimedia-expositie waarin video's en professionele fotografie centraal staan. Hiernaast speelt de fotografie van de kinderen een rol. Van sommige foto's zijn ansichtkaarten gedrukt. Bezoekers van de expositie kunnen deze kaarten mee naar huis nemen of ze voorzien van een boodschap en aan de kinderen sturen.
De expositie is tot 12 januari gratis te bezoeken in de Melkweg Galerie in Amsterdam. Elders in het land worden kleinere exposities georganiseerd, specifiek vormgegeven rond één kind en in haar of zijn directe omgeving. In aanvulling op de expositie kunnen ook lezingen worden georganiseerd.

Website

De website van het FAS-Project is de plek waar alle onderdelen van het FAS-project samenkomen. De site is ingericht om een steeds groeiende verzamelplek voor verhalen en beelden gemaakt door professionals en kinderen openbaar te maken.

Doelgroep van het FAS project

In het project ricd33c220b63ecc6f0683ee74ffb916673.jpght men zich op kinderen met FAS in de leeftijd van 5 tot 15 jaar en hun (pleeg-) ouders. Hiernaast is het bedoeld voor professionele instellingen die een directe dan wel een indirecte relatie hebben met FAS. Men geeft informatie op het vlak van preventie en signalering. Door meer en gerichte aandacht wil het FAS-project vanaf 2013 landelijk voor erkenning en herkenning van de FAS-problematiek zorgen.

De één 'krijgt' nooit babygeluk, de ander verdrinkt het gewoon...

De één strijdt jarenlang om moeder te kunnen worden en/of wordt het wellicht nooit. Een ander gaat rücksichtlos om met het ongeboren leven en verdrinkt het. Drugs, alcohol en tabak zijn geen combinatie en dat weten wij allemaal. Producten die leiden tot een verslaving worden 'drugs' genoemd, waardoor tabak en alcohol binnen deze definitie ook te betitelen zijn als drugs. Helaas blijkt drugsgebruik onder zwangeren de laatste jaren alleen maar toe te nemen.

Gevolgen voor de foetus/ het kind 

Alcohol
4c1e5c44006c9d64a33958551eeda4fd.jpgAlcohol , wereldwijd, de meest getolereerde 'sociale drug' ontstaat door gisting van suikers in bijvoorbeeld gerst en druiven.

Als een aanstaande moeder alcohol gebruikt is het alcoholgehalte in het bloed van de foetus even hoog, of soms zelfs hoger dan in het moederlijk bloed.
Gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap kan leiden tot een miskraam en een achterstand in groei van de baby. Deze gevolgen zijn reeds lang bekend. Sinds 1968 is er een verband aangetoond tussen afwijkingen in de foetus en alcoholmisbruik van de moeder.

Het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)

Het Foetaal Alcohol Syndroom 794cf129b9824dcd7d005a7a3cfb339b.jpgomvat onder meer:
-Afwijkingen van het centrale zenuwstelsel/ verstandelijke handicap
-Groeiachterstand
–Fenotypische afwijkingen van het aangezicht.

Kinderen met FAS kunnen specifieke lichamelijke afwijkingen hebben zoals een brede neus, hangende ogen, een rechte bovenlip, slechte tanden, hartproblemen en vervorming van botten. De afwijkingen aan het gelaat ontstaan doordat alcohol effect heeft op de frontale hersenlobben. Bij de embryo zijn deze gekoppeld aan het middengedeelte van het gezicht. De voorhersenen van een FAS-kind zijn kleiner, waardoor het schedel anders is opgebouwd en het gezicht er anders uitziet. Vaak ontbreekt het geultje tussen neus en bovenlip (filtrum) en is de oogspleet langer.

FAS kinderen en criminaliteit

Veel FAS-kinderen zijn verstandelijk gehandicapt. Dit komt doordat het voorste deel van de hersenen (de prefrontale cortex) beschadigd is.

Deze kinderen overtreden regels omdat ze deze niet begrijpen, reageren impulsief, overzien latere gevolgen van hun handelen niet. Hiernaast is hun oordeel over andere personen is niet goed ontwikkeld. Allemaal eigenschappen die ertoe kunnen leiden dat deze kinderen op latere leeftijd in aanraking komen met politie en justitie. Deze kids straffen werkt echter niet omdat ook de ontwikkeling van hun geweten is verstoord.
En dat omdat mama dronk..

FAS of FASD?

91e0d74f866bbd53d74a5b36cbcf1b9b.jpgVolgens kinderarts en FAS-specialist Rudi Kohl stel je de diagnose FAS of FASD niet zomaar. FAS is een aandoening die ontstaat tijdens de zwangerschap. Er is dan sprake van een combinatie van: blootstelling aan alcohol, groeiachterstand, fysieke kenmerken en gedragsafwijking. Deze vier samen vormen het totale plaatje van FAS. Als al deze kenmerken worden vastgesteld luidt de diagnose: FAS.

De diagnose is FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) als er aan slechts drie kenmerken, waaronder in ieder geval 'blootstelling aan alcohol' wordt voldaan. Als fysieke kenmerken niet aanwezig zijn is er sprake van FASD. Deze kinderen zijn vooral aan hun afwijkend gedrag te herkennen.

Profielschets van een zwangere gebruikster:

Meestal betreft het vrouwen tua8eeb883bd73b62671921e0adc6868dd.jpgssen de 14 en 44 jaar.
In 60% van de gevallen gaat het om vrouwen die voor de eerste keer een kind krijgen.
De zwangerschap is in 50% , een ongeplande.
In 45% van de gevallen gaat het om gecombineerd gebruik.

Het is onjuist om te veronderstellen dat het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap slechts voorkomt bij lager opgeleiden. Onderzoeken onder verloskundigen hebben aangetoond dat hoger opgeleiden vaker doordrinken dan laag opgeleiden. Oudere zwangeren blijken hiernaast meer te drinken dan jongere en vrouwen die voor de zwangerschap al dronken, blijken vaker door te drinken tijdens hun zwangerschap.

Ach een glaasje kan wel? NOT!

b87371a6383f84e4ba67a8600b7056a3.jpgHet syndroom uit zich voornamelijk wanneer het misbruik plaatsvindt tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. FAS kan optreden als de zwangere meer dan 6 alcoholische dranken per dag gebruikt er zijn zelfs aanwijzingen dat dit ook geldt bij 1 a 2 glazen per dag. Bij het drinken van vijf of meer glazen spreekt men over 'binge-drinking.' De alcoholpiek die hierbij optreedt, is voor een ontwikkelend kind ongelooflijk gevaarlijk.

Volgens onderzoek van de Gezondheidsraad drinkt tussen de 35 en 50 procent van de zwangere vrouwen nog weleens een glaasje. Drank is sociaal geaccepteerd als drug en wordt er over het drinken vaak erg gemakkelijk gedaan.. Men denkt in het algemeen dat FAS pas op kan treden bij veelgebruikers. Dit is echter niet het geval. Er bestaat geen eenduidig antwoord op wat nu precies te veel is. Sommige kinderen en moeders zijn gevoeliger dan andere. Dit betekent dat kinderen ook door zogenaamd sociaal alcoholgebruik schade op kunnen lopen. Vooraf weet je nooit welk kind overgevoelig is. Hier kom je pas achteraf, na de geboorte en dus te laat achter. Volgens hersenonderzoeker Swaab is het daarom het enige juiste advies om helemaal niet te drinken tijdens de zwangerschap.

Een FAS geval in de praktijk..

e6ef298530408d356dc84c181d11b2d1.jpgEen moeder baart een straalbezopen baby. Wat moet je met zo'n 'mens'.

Alcohol tijdens de zwangerschap. Nog steeds wordt hier door zwangeren veel te simpel over gedacht. Ach, die paar glaasjes, dat kan wel.. Het kan dus niet. Die paar glaasjes kunnen het leven van het ongeboren kind immers voorgoed tekenen.

Steeds vaker lezen of horen wij dat aanstaande moeders drugs blijven gebruiken, alcohol blijven nuttigen of gewoon stug doorroken. Bizar, daar de informatie die hierover gegeven wordt kraakhelder is. Dit kan en mag niet. Een vrouw verkiest vergif tot zich te nemen maar maakt dan ook een keuze voor haar ongeboren kind.

Alcohol in het bloed van de baby
Als aanstaande moeders drinken tijdens de zwangerschap is het mogelijk dat de baby geboren wordt met alcohol in het bloed. De hoeveelheid alcohol in het bloed wordt aangeduid met een promillage.
1 promille is 1 duizendste deel; het woord betekent "per duizend". Een promille wordt genoteerd als ‰, dus naar analogie met procent (%) met 2 in plaats van 1 rondjes rechtsonder. Hierbij geldt: 1‰ = 0,1%.

Dronken baby geboren
Vorig jaar werd er in Litouwen een dronken baby geboren. Een klein weerloos wezentje is vergiftigd door eigen moeder. Ieder hart zou hierom behoren te huilen. Een Litouwse heeft een stomdronken baby op de wereld gezet. Het kindje had maar liefst 2 promille alcohol in het bloed. Zo is gebleken na onderzoek in Rokiskis. De moeder van al twee kinderen had vlak voor de bevalling alcohol genuttigd en had zelf een promillage van 1,1. Het kind verkeerde vlak na de bevalling in levensgevaar. Gelukkig wisten de artsen de baby in leven te houden. Dit is overigens geen record. In Polen werd in 2008 een kind geboren met een promillage van 2,9 alcohol in haar bloed.

FAS is niet te genezen, maar wel te voorkomen!

Er zijn voldoende aanwijzingen dat heb10ae5bedda9c17912a4c43201ba1ee7.jpgt gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap onveilig is. Hiernaast staat vast dat het nergens is bewezen dat het drinken van alcohol (ook één glas) tijdens de zwangerschap volledig veilig is. Het is dan ook niet de vraag of dat ene glas net kan, maar om de vraag wat al schadelijk kan zijn. In 2005 oordeelde de gezondheidsraad al dat er GEEN veilige ondergrens bestaat tijdens de zwangerschap. Wil je alle risico's dus uitsluiten, dan kan dat alleen maar door NIETS te drinken. 

Meer lezen over FAS (Foetaal Alcohol Syndroom)? Het boek Fas-kinderen


8fa5741461a82e17c376426749195165.jpgDit boek confronteert de lezer op weergaloze wijze met het Foetaal Alcohol syndroom. Volgens schattingen worden er jaarlijks meer dan 500 kinderen geboren met FAS. Een aandoening die het directe gevolg van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is. Kinderen lopen onherstelbare schade op en zullen hieraan de rest van hun leven herinnerd worden.
Een FAS- kind is na de vakantie vergeten hoe het moest fietsen. Een FAS- kind kan wellicht nooit klok leren kijken. Een FAS- kind begrijpt het verschil niet tussen goed en slecht. FAS is grenzeloos spontaan zijn, maar ook niet weten hoe je samen moet spelen. FAS is alles doen voor aandacht, FAS is altijd storm in je hoofd. FAS is geen grip hebben op het leven. FAS is anders zijn dan anderen en FAS duurt een leven lang. Journalist Joost Bos en Fotograaf Allard de Witte geven in dit boek een indringend liefdevol kijkje in de levens van kinderen die al voor hun geboorte zijn beschadigd. .

 

15/05/2016 09:56

Reacties (6) 

1
15/05/2016 15:58
Gelukkig schijnt het ook zo te zijn dat veel vrouwen die roken en drinken vanaf de eerste dagen na de conceptie een lichamelijke reactie vertonen: zij worden kotsmisselijk van sigarettenrook en alcohol. Dat is vaak een teken dat ze zwanger zijn, nog vóór een zwangerschapstest het aantoont.
Wie dit waarschuwingssignaal negeert lijkt deze reactie na verloop van tijd te kunnen doorbreken: op den duur verdwijnt de weerzin tegen tabak en alcohol weer.
Hoe het met verdovende middelen zit weet ik niet, maar het zal wel iets soortgelijks zijn.
Het is inderdaad een groot probleem.
15/05/2016 11:26
Er zou veel meer voorlichting moeten komen over alcohol en zwangerschap. Roken en zwangerschap blijkt lang niet zo gevaarlijk te zijn dan alcohol en zwangerschap, hoewel beide natuurlijk niet goed zijn.
15/05/2016 11:12
Wat een goed artikel Lucifall, ..... ps, ik ga binnenenkort afspreken met je, vurige tongen red ik niet, ..... X
15/05/2016 11:05
Triest dat aanstaande moeders zo weinig verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor hun ongeboren kind
15/05/2016 10:49
Subliem artikel van je. Ik ken het wel van zwangere harddrugs verslaafde vrouwen en dat is ook echt ontstellend om te zien, maar dit is ook net zo erg. Baby's die door stupiditeit van ouders zo geboren worden.
15/05/2016 10:29
Goed artikel, jammer dat het nog steeds nodig is om hier aandacht voor te vragen. Iedereen zou beter kunnen weten...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert