Meest corrupte landen

Door Vita gepubliceerd in Nieuws en politiek

De nieuwste corruptie index van Transparency International is begin 2016 bekend gemaakt. Transparency International stelt jaarlijks een lijst op van meest en minst corrupte landen. Corruptie is het misbruik van toevertrouwde macht voor eigen gewin aldus Transparency International (TI). Het doel van de lijst meest en minst corrupte landen is onder andere het aanpakken van corruptie, vervolging van corrupte leiders en inbeslagnames van hun illegaal verworven rijkdommen. Kernwaarden hierin zijn het stimuleren van: transparantie, verantwoording, integriteit, solidariteit, moed, rechtvaardigheid en democratie. TI is onafhankelijk en niet politiek gebonden en kijkt onder andere of er persvrijheid is in een land en of omkoping door regeringsleiders wordt bestraft. Jaarlijks stelt TI een Corruption Perceptions Index (CPI) of corruptie-index samen. Er zijn 168 landen met elkaar vergeleken.

De 168 landen krijgen een score van 0 tot en met 100 waarbij 0 extreem corrupt is en 100 is schoon, geen corruptie. Geen enkel land scoort 100 punten, er is dus geen enkel land ter wereld volledig vrij van corruptie. De geel gekleurde landen op de kaart scoren relatief schoon, de donkerode gekleurde landen zijn extreem corrupt. Van de 168 landen scoren slechts 54 landen 50 punten of hoger.

Meest corrupte landen - top 10

1) Somalië, 2) Noord-Korea, 3) Afghanistan, 4) Soedan, 5) Zuid-Soedan, 6) Angola, 7) Libie, 8) Irak, 9) Venezuela, 10) Guinee-Bissau.

In Afrika en het Midden-Oosten moesten circa 50 miljoen mensen het afgelopen jaar steekpenningen betalen om alleen maar aan simpele basisvoorzieningen te komen zoals noodzakelijke medische zorg.

In Europa vallen de lagere scores ten opzichte van een jaar eerder op van de landen: Hongarije met 51 punten en Turkije met 43 punten. Europese landen die juist minder corrupt werden zijn Tsjechië met een score van 56 punten en Griekenland met 46 punten, ook Slovenië met 60 punten en Litouwen met 61 punten werden minder corrupt.

Minst corrupte landen top - 10

1) Denemarken, 2) Finland, 3) Zweden, 4) Nieuw-Zeeland, 5) Nederland, 6) Noorwegen, 7) Zwitserland, 8) Singapore, 9) Canada, 10) Duitsland.

Nederland haalde in 2015 een score van 87 punten, dit is een verbetering van 4 punten tov een jaar eerder. België staat op plaats 15 met een score van 77 punten, een verbetering met 1 punt.

Naast de jaarlijkse CPI doet TI nog andere onderzoeken. Zo brachten ze een Europees rapport uit waaruit onder andere blijkt dat driekwart van de Europeanen meent dat corruptie in onze samenleving een groeiend probleem is. Het rapport “Geld, Politiek, Macht: Corruptie Risico's in Europa” onthult de oorzaken van veel van de financiële en politieke schandalen die bijna alle Europese landen hebben achtervolgd in de afgelopen jaren. De resultaten zijn ontnuchterend, aldus TI. Europa wordt geconfronteerd met aanzienlijke corruptie risico's, met name op het snijvlak van business en politiek. De crisis is een wake-up call voor de Europese leiders. Het rapport biedt ook gerichte aanbevelingen voor hervormingen om corruptie te verlagen.

13/05/2016 14:05

Reacties (9) 

15/05/2016 10:45
Als ik naar dit kaartje kijk heeft het niks te maken met de mate van aanwezige corruptie. Meer met welke lieden slimmer zijn in het optuigen van schijnconstructies die ervoor zorgen dat het niet meer meteen op corruptie lijkt.

Oftewel: Geel is met de meeste huichelaars / hypocrieten, rood waar ze die schijn niet de moeite waard vinden.
1
13/05/2016 17:14
Je had me op kunnen vegen van het lachen als er ook maar één land 100 punten had gescoord. Dat was pas corruptie ten top geweest.

Zonder corruptie red je het niet meer. Dan lopen ze over je heen. Nederland 87? Ik vind dat erg hoog en dan ben ik benieuwd hoe hoog Denemarken dan wel niet scoort waar ze dus sieraden innemen van asielzoekers en waar ze een 'bedenkelijk' regering hebben.
1
Vita tegen Candice
13/05/2016 19:09
Denemarken scoorde 91 punten, 1 punt lager dan vorig jaar.
1
Candice tegen Vita
13/05/2016 19:12
Verbazingwekkend hoog gezien die sieradendeal van een paar maanden terug en dat valt echt onder corrupt besturen.
1
Vita tegen Candice
13/05/2016 19:14
ja dat vind ik ook corrupt, bizar sieraden en cash afpakken.
1
Candice tegen Vita
13/05/2016 19:18
Dat ze het afpakken .. ja daar valt over te discussiëren, ze krijgen er genoeg voor terug ... maar het principe is wel corrupt omdat je nooit kunt nakijken in hoeverre het eerlijk gaat en wat er in zakken verdwijnt.

Maar goed dat is een andere discussie.
2
13/05/2016 16:22
Nou, wat Nederland betreft klopt het niet. De overheidsmaffia is hier gewoon wat slimmer dan in andere landen, lijkt het wel. Maar corruptie tiert hier ook welig, alleen op een meer bedekte wijze en in een andere vorm misschien...
1
13/05/2016 14:59
Minst corrupt Nederland, onze schandalen worden meestal in de doofpot gestopt
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert