Antiterrorismewet Turkije en visumvrij reizen

Door Vita gepubliceerd in Nieuws en politiek

In een toespraak op 5 mei 2016 heeft president Erdogan gezegd dat hij niet van plan is om de antiterreurwetgeving of antiterrorismewet van Turkije aan te passen. Deze aanpassing was 1 van de 72 eisen van de Europese Unie om de Turken vanaf eind juni 2016 visumvrij te laten reizen naar de Schengenlanden van Europa. Aan de meeste van de 72 visumcriteria voldoet Turkije, de vijf criteria die nog open stonden zijn:

  • Maatregelen nemen tegen corruptie.
  • Wetgeving over persoonlijke gegevensbescherming in overeenstemming met de Europese.
  • Een samenwerkingsovereenkomst sluiten met Europol.
  • Gerechtelijke samenwerking met alle EU-lidstaten aanbieden.
  • De antiterreurwetgeving in overeenstemming brengen met de Europese.

Deze laatste: De antiterreurwetgeving in overeenstemming brengen met de Europese gaat Turkije niet doen. De vraag is hoe kan de EU hierop reageren, 1) ze accepteren dat dit criterium niet wordt uitgevoerd en staan visumvrij reizen toch toe. 2) Ze accepteren dit niet en staan visumvrij reizen van Turken naar de EU niet toe. In het eerste geval blijft de vluchtelingendeal van kracht en neemt Turkije vluchtelingen terug uit Griekenland en is de instroom van nieuwe vluchtelingen naar Griekenland laag, neemt men aan (het is natuurlijk altijd mogelijk dat Turkije in een later stadium andere besluiten neemt). In het tweede geval gaat het visumvrij reizen niet door en zal de vluchtelingendeal waarschijnlijk ook van de baan zijn. Het gevolg hiervan is waarschijnlijk weer een massale vluchtelingenstroom vanuit Turkije naar de Griekse eilanden, er zijn in Turkije op dit moment ruim 2,7 miljoen geregistreerde Syrische vluchtelingen. Dit aantal kan nog oplopen met miljoenen als de bewoners van Aleppo zich genoodzaakt zien om vanwege de aanhoudende bombardementen te vluchten.

Visumvrij reizen Turkije

Als de deal met Turkije wat betreft visumvrij reizen wel wordt gesloten dan mogen de Turken alleen vrij reizen in de Schengenlanden. Het vrij reizen is niet onbeperkt, ze mogen maximaal 90 dagen vrij reizen binnen een periode van 180 dagen. De Turken moeten een biometrisch paspoort hebben, die ze nu nog niet hebben, een nieuw Turks paspoort gaat prijzig worden, naar verwachting zo’n 300 euro en het gaat jaren duren voordat elke Turk zo’n paspoort heeft. Een biometrisch paspoort is veilig, er zullen geen vervalste paspoorten meer gemaakt kunnen worden. De huidige Turkse paspoorten en Syrische paspoorten zijn wel te vervalsen. Het nieuwe Turkse paspoort zal veel beter kunnen voorkomen dat er onbekende mensen op een vals paspoort de EU binnenkomen, wat dat betreft is het zonder meer goed voor de veiligheid als het biometrisch paspoort wordt ingevoerd. Op het moment dat de Turken visumvrij mogen reizen vervalt ook de huidige visumplicht voor Nederlanders die op vakantie willen naar Turkije, nu kost een visum de Nederlandse toerist circa 18 euro per persoon.

Antiterrorismewet Turkije

Turkije wil op dit moment hun antiterrorismewet of antiterreurwetgeving niet gelijk stellen aan die van Europa. Het grote verschil tussen de Europese en Turkse versie is de definitie van vrijheid van meningsuiting. In Nederland mag ik schijnbaar wel de minister-president, de koning en nog veel meer personen of instantie tot op zekere hoogte beledigingen in Turkije mag ik dit niet. Binnen de Turkse antiterrorisme wet valt dit onder artikel 125 “laster” en onder artikel 301 “belastering van de Turkse natie” en artikel 299 “belediging van de president”. In 2013 is de wet in Turkije al aangepast, hierdoor kwamen minder overtredingen in aanmerking om tot vervolging over te gaan volgens deze wet. Een van de redenen die Turkije aanvoert om de wet niet nog verder aan te passen is dat het land met veel meer terrorisme te maken heeft dan Europa. Het gevolg is: journalisten kunnen zich niet meer vrij uitten en weinig tot geen verslag geven van protesten, demonstraties, de situatie met betrekking tot Koerden of Armeniërs, cartoons tekenen waarop religieuze waarden, de vlag of de natie wordt beledigd. De internetwetgeving is ook aangescherpt, de Turkse autoriteiten kunnen websites of delen van websites en social media berichten of accounts blokkeren, volgens de regering noodzakelijk voor de veiligheid van het land.

Vrijheid van meningsuiting

De invulling en de uitvoering van de Turkse antiterrorismewet is volgens Europa in strijd met de mensenrechten. De vrijheid van meningsuiting om zonder angst voor vervolging je mening te kunnen uitten is een van deze mensenrechten. Binnen die vrijheid van meningsuiting mogen we niet automatisch gaan beledigen, we worden verondersteld om binnen onze fatsoensnormen te handelen. We kunnen hiermee de meningsuiting van een ander goedkeuren of afkeuren. In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens staat: “Iedereen behoort zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen”. Het Nederlandse strafrecht richt zich tegen het aanzetten tot haat, belediging van gezagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad), maar nauwelijks tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak. Amnesty International zegt hierover: “Inperking van het recht op vrije meningsuiting is mogelijk, maar alleen ter bescherming van de rechten van anderen of het algemeen belang: de nationale veiligheid, openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of de goede zeden”.

Veiligheid

Turkije neemt alle maatregelen op het gebied van antiterrorisme binnen het belang van nationale veiligheid, een belang dat volgens de Turkse overheid veel zwaarder weegt dan het belang van de vrijheid van meningsuiting. Het grote voordeel van visumvrij reizen is het biometrisch paspoort, iets wat de veiligheid van heel Europa ten goede komt, de kans dat terroristen kunnen binnenkomen met valse paspoorten wordt aanmerkelijk verkleind. Veiligheid versus vrijheid van meningsuiting, aan Europa de keus.

08/05/2016 00:41

Reacties (27) 

08/05/2016 14:02
ik zeg klaar ermee!
1
08/05/2016 11:32
Ik ben benieuwd wat het gaat worden
08/05/2016 11:39
ja, ik ook :)
3
08/05/2016 10:13
Goed artikel. Het is kiezen of delen voor de EU.
Erdogan speelt op z'n poot om in eigen land (en natuurlijk voor alle in de EU wonende Turken) de 'sterke man' te spelen: ik denk dat dat deels in de Turkse cultuur zit. De 'sterke man' krijgt daar méér respect dan de vriendelijke slappeling die zich door anderen laat beïnvloeden.
Dat geldt natuurlijk ook voor de EU. Als die hun gezicht niet willen verliezen moeten ze nu voet bij stuk houden.
Het is een machtsspelletje, niets anders. Erdogan wil per se in de EU, dat is het wat de EU moet gebruiken om hem in het gareel te hou...
1
08/05/2016 10:23
De EU doet het al erg slecht met de onderlinge verdeeldheid over vluchtelingenopvang, de aanhoudende problemen met Griekenland en de kans op brexit. Ik geloof niet dat Erdogan in de EU wil en je geeft hem geen lik op stuk door nee te zeggen, hij daagt de EU eerder uit om nee te zeggen, een goed excuus om de vluchtelingen weer door naar Europa te sturen.
1
Candice tegen Vita
08/05/2016 10:48
Hij wil heel graag in de EU. Dat wil hij al jaren, zonder die visumvrijheid en heropening gesprekken over toetreding wilde hij niet over een deal praten.
1
08/05/2016 11:07
Ik denk dat Candice gelijk heeft. Erdogan wil al jaren in de EU. Dat is zijn voornaamste afzetgebied voor landbouwproducten (veel meer heeft Turkije ook niet, behalve toerisme) en het is voor hem een goede manier om van ongewenste en lastige bevolkingsgroepen af te komen.
Iedereen die niet naar zijn pijpen danst is een 'terrorist': de man kan niet met het begrip oppositie omgaan. Een typisch narcistisch charaktertrekje.
Bij een ervaren psychiater zou hij onmiddellijk door de mand vallen.
1
08/05/2016 11:30
Turkije is al jaren niet meer dat arme land dat leeft van landbouwproducten, de industrie vormt een grotere sector. Turkije is een rijk land (een van de G-20 landen qua economie) en heeft een bijzonder lage staatsschuld.
2
08/05/2016 09:04
Europa kan maar 1 keus maken. De deal van tafel.
Inmiddels is overduidelijk wat gebeurt in Turkije... Erdogan stevent af of zijn kalifaat.. Kritische journalisten in het gevang; politieke tegenstanders worden monddood gemaakt en weg-gebonjourd. De man wil terug naar de tijden van het Ottomaanse rijk.
Erdogan is de Hitler van deze eeuw. Daar zaken mee doen is weer een prachtig voorbeeld van niet leren van de geschiedenis.

Niet voldoen aan deze voorwaarden? geen deal...
Als wij burgers aan een voorwaarde voor bepaalde rechten niet voldoen dan krijgen we toc...
08/05/2016 09:49
Zal eens wat zeggen en dat heb ik heel lang onderkend.
Erdogan kan wel eens een verbond met IS gaan sluiten. Beide strijden tegen de Koerden, beide hebben gezeik met de Russen en een verbond maakt ze heel sterk en helemaal als ze visumvrij door de EU mogen reizen.
1
Vita tegen Lucifall
08/05/2016 10:12
Het huidige paspoort is gemakkelijk te vervalsen en het visum is nu een simpel papiertje, het nieuwe paspoort geeft een garantie dat er niet iemand met een vervalst paspoort binnenkomt, de meeste terroristen reizen op vervalste papieren, het nieuwe paspoort geeft Europa meer veiligheid volgens mij. Verder denk ik dat je in gesprek moet blijven als je ook maar enige invloed wil hebben op de ontwikkelingen in het land.
1
Candice tegen Vita
08/05/2016 10:49
Ik snap je wel, maar we mogen niet meer gaan toegeven, dan maken we ons echt belachelijk. Dat wil hij. Hij bemoeit zich overal mee en eist steeds meer ... nu weer toegeven is rampzalig.

En hij moet eens met iets komen, niet steeds wij.
Vita tegen Candice
08/05/2016 11:14
principieel ben ik het wel met je eens, maar ik vraag me af wat meer in het belang van Europa is en dan denk ik het nieuwe paspoort.
08/05/2016 05:44
Maar één antwoord mogelijk. Geen visumvrij reizen. Mede door die wetgeving in Turkije houden ze Ebru vast. En de EU moet nu heel gewoon nee zeggen.

Die deal, waar ik in zekere mate achtersta ... die blaast hij niet op, want dan kan hij alles vergeten. Dat is bluf van die geitenbeffer.

De EU moet gewoon nee zeggen en meer niet.

Je kan het niet accepteren, want dan stopt hij nooit met eisen stellen. Hij bemoeit zich met alles en iedereen en dat moet stoppen. Hij ziet de rest van Europa als Turkse provincies en hij moet gaan inbinden en tot die tijd moet d...
1
Vita tegen Candice
08/05/2016 08:47
Met een nee van Europa zullen de mensenrechten niet verbeteren, Europa geeft dan alleen een signaal af, meer niet. Het is geen bluf, de deal met Europa is niet echt belangrijk voor hem.
Candice tegen Vita
08/05/2016 09:45
Klopt, maar toegeven is nog erger.
Die deal is wel van belang, zonder die deal hoeft de EU niet meer met hem te onderhandelen over wat dan ook en kan hij niks meer eisen.

Toegeven zal de mensenrechten in Turkije nog minder ten goede komen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert