Wat is intervisie. Wat is het doel en hoe ziet de ideale intervisiegroep er uit.

Door Rob gepubliceerd in Rob's Business

In dit artikel lees je alles over de ontwikkelingsmethode intervisie. Wat is de betekenis van intervisie, hoe gaat intervisie in het werk en welke methodieken kun je toepassen.

Tags/labels: ManagementArtikelen, MethodenTechnieken

Wat is intervisie?

Intervisie is een manier, een zelfhulp methode, om je eigen deskundigheid en kennis te verhogen door middel van georganiseerde gesprekken met mensen die werkzaam in hetzelfde vakgebied en/of die dezelfde opleiding volgen.

Doel van intervisie

Het doel van intervisie is de kennis en kunde van de deelnem61b9e1c0677f3cd786f4bfa4d3b0cc20.jpgers evenals de kwaliteit van hun werkzaamheden te verhogen.

De grote meerwaarde van intervisie ligt besloten in het feit dat de gesprekken, die plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid van de deelnemers, uitnodigen tot discussies over bepaalde onderwerpen waardoor de deelnemers zaken vanuit verschillende standpunten leren bekijken.

Waar wordt intervisie toegepast

Intervisietechnieken zijn algemeen toepasbaar en worden bijvoorbeeld toegepast  bij werk in de advocatuur, in de zorg en welzijn en daarnaast de ICT. In sommige scholen is intervisie een verplicht onderdeel van de stageperiode. Intervisietechniek kan ook worden toegepast door mensen met gelijksoortige problemen, bijvoorbeeld ouders van kinderen met dyslexie.

Hoe gaat intervisie in zijn werk?

Intervisie begint met het samenstellen van een intervisiegroep. Stel jij gaat je bezighouden met kennismanagement en loopt tegen een aantal zaken aan. Je wil graag problemen doorspreken met vakbroeders. Je kijkt eerst in je eigen bedrijf maar als ze er daar niet zijn kijk je buiten het bedrijf.

Voor wie is intervisie geschikt?

Intervisie is geschikt voor iedereen die wil leren van andere mensen. Om jouw eigen, eenzijdige, mening te toetsen aan anderen levert je een schat aan kennis en inzichten op. Lessons learned en valkuilen van anderen neem je mee terug naar je werkplek. Voor freelancers is intervisie een goede manier om te netwerken en om samen met gelijkgestemden te praten. Voor managers kan het een manier zijn om met vakgenoten over morele dilemma’s zoals ontslagen te praten.

De ideale intervisie groep samenstellen

Je zoekt nu een groep gelijkgestemden van vijf a zes mensen. Je kunt hiervoor prima hét netwerk voor professionals, linkedIn, gebruiken. De ideale intervisie groep bestaat uit een aantal gelijkgestemden. Er mag verschil in kennis bestaan maar géén hiërarchie. Probeer ook de verwachtingen te managen. Het doel moet voor iedereen duidelijk zijn. Je gaat vervolgens periodieke bijeenkomsten plannen. Idealiter steeds bij een ander bedrijf indien de deelnemers van meerdere bedrijven komen.

Het intervisie gesprek6f25b8efbe7337ad13f027a6ce082e73.jpg

Voor elke intervisie dien je een aantal spelregels op te stellen. De volgende spelregels zijn de minimale set:

 1. Intervisie is niet vrijblijvend. Als je meedoet dan probeer je er elke keer te zijn.
 2. Vertrouwelijkheid. Wat wordt besproken door een intervisiegroep blijft binnen die groep.
 3. Respect. Er bestaan geen domme vragen of meningen. Je mag het natuurlijk oneens zijn met elkaar en daar argumenten voor aandragen.
 4. Intervisie is een professioneel gereedschap. Als je denkt dat de groep niet de juiste dingen doet of bespreekt dan zeg je dat en praat je er samen over. De meeste groepen hebben een soort van natuurlijke levensduur. Als de groep is uitgewerkt, en dat merk je vanzelf, stop je als intervisiegroep. De contacten met andere leden kun je levend houden.  

Methodieken voor intervisieca79ad91abc9fa9f645a6a4cdba1b7bf.jpg

Er zijn een aantal methodieken om een intervisiegroep structuur te geven. De belangrijkste daarvan zijn:

 1. Vijfstappenmethode
 2. Clinic
 3. Roddelmethode
 4. De intuïtieve methode
 5. Begeleiding

Vijfstappen methode

 1. Iemand formuleert de vraag en geeft eventueel wat achtergrondinformatie.
 2. De intervisiegroep probeert de vraag helder te krijgen door vragen te stellen.
 3. De intervisiegroep formuleert de kern van het probleem.
 4. Ieder lid formuleert een advies. De vraagsteller bespreekt de adviezen en geeft zijn commentaar daarop
 5. De vraagsteller evalueert het proces van vraag tot adviezen

Clinic

 1. Iemand formuleert de vraag en geeft eventueel wat achtergrondinformatie. Daarbij gaat de vrager letterlijk op een andere stoel zitten indien hij het probleem vanuit verschillende partijen/rollen vertelt.
 2. De groepsleden spelen als het ware de advocaat van de duivel door zelf een van de rollen te gaan spelen, eventueel met een andere invalshoek
 3. De vrager vertelt wat hij van deze gezichtspunten vindt.
 4. De vrager laat het ideale scenario spelen door de groepsleden wiens rol hem het beste aanspreekt.  
 5. De hele  groep evalueert het proces

Roddelmethode

 1. Iemand formuleert de vraag en geeft eventueel wat achtergrondinformatie.
 2. De intervisiegroep probeert de vraag helder te krijgen door vragen te stellen.
 3. De vrager gaat als toehoorder buiten de groep zitten terwijl de groep discussieert en een advies formuleert. De vrager maakt aantekeningen.
 4.  De vrager komt weer in de groep. De vrager vertelt wat hij van het gesprek vond en hoe hij het advies ervaart.
 5. De hele  groep evalueert het proces

De intuïtieve methode

 1. Je komt samen zonder vooropgesteld doel.
 2. Mediteer en reflecteer
 3. Praat samen zonder doel. Kies spontaan een onderwerp of vraag die ter sprake komt
 4. Bespreek het probleem zonder enige structuur. Oplossingen en probleemdefinitie loopt dwars door elkaar.
 5. Kom tot een advies of antwoord
 6. De hele  groep evalueert het proces

Kook workshop

 1. Een intervisie op locatie, waarbij samen eten bereidt in een Kookstudio en daarna samen dineert.
 2. Je gaat samen koken. Iemand formuleert de vraag en geeft eventueel wat achtergrondinformatie.
 3. Tijdens het etentje wordt op een ongedwongen manier de probleemstelling of de vraag besproken, er wordt verdere informatie gevraagd.  
 4. De groep komt tot een advies of antwoord
 5. De hele  groep evalueert het proces

93a2c170aaff3985a760abf9a299fdc0_medium.

Intervisie met begeleiding

In deze methodiek begeleidt een professional het intervisiegesprek. Op deze manier worden intervisieleden gecoacht in het stellen van open vragen, doorvragen en samenvatten. Ook wordt de groepsdynamiek bewaakt.

Intervisie

Intervisie is een goede methode om snel veel te leren. Hoe meer je geeft hoe meer je zult ontvangen.

01/05/2016 10:07

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert