Schatten der aarde zijn absoluut onmisbaar voor de mensheid

Door Info gepubliceerd in Dieren en natuur

Zonder de schatten der aarde kon de mensheid niet het luxe moderne leventje leiden wat we nu doen. In dit artikel volgt een overzicht van welke schatten der aarde er zoal allemaal zijn en wat voor technieken er worden gebruikt om deze te kunnen delven.

De mens en de schatten der aarde

Het aantal mensen op de wereld wordt steeds groter. Het is niet voor te stellen wat de omvang is van alle stoffen die de mensheid gebruikt die uit de grond wordt gehaald. We gebruiken metalen als ijzer, koper en aluminium die worden verkregen uit erts, er worden enorme hoeveelheden olie, kolen, aardgas en uranium voor atoomcentrales gedolven, straten worden gebouwd van klein gehakte stenen, we bakken bakstenen van klei, die we met cement gemaakt van gebrande kalk aan elkaar vast kleven om er huizen van kunnen te bouwen, we kruiden ons eten met steenzout of zeezout en nog zoveel meer. Er zijn ook stoffen die we gebruiken als grondstof voor de chemische industrie zoals zout, kalk en zwavel. Er zijn ook stoffen die worden verwerkt tot mest voor de landbouw, zoals fosfaten en kaliumzouten.

                                                       62da8c91ce7b10846231921795d6059eYm9vcnRv

Landbouwgronden, grondwater en mineralen

Landbouwgronden en grondwater zijn voor de mens ook van levensbelang. Zonder de schatten van onze aarde konden we in ieder geval niet het moderne huidige leven leiden wat we nu leiden. Kalk, graniet en basalt horen thuis in de noemer mineralen, tenminste volgens de geologen maar horen ook wel degelijk bij de bodemschatten. Zo bestaan er in totaal wel een paar duizend mineraalsoorten maar vele daarvan zijn uiterst zeldzaam. Mineralen zijn chemisch gezien erg identiek samengestelde stoffen. Stenen bestaan echter vaak uit diverse mineralen vaak in zeer verschillende hoeveelheden dus eigenlijk horen graniet en basalt niet bij de noemer mineralen. Kalk hoort wel degelijk bij de mineralen thuis want kalk bestaat uit maar 1 mineraalsoort. De mens schuwt geen enkele methode om aan zijn bodemschatten te kunnen komen, ook als het de natuur schaadt. 

                                   7ce96e616cfd1a5caa4127a0ce4bd7fdbWlqbmVu

Schatten der aarde diep in de grond

Mijnbouwbedrijven bouwen schachten en tunnels diep onder de grond tot wel meer dan 3000 meter diep om zo kolen, goud of diamanten te kunnen delven. Er worden al duizenden jaren mijnen gebouwd maar er zijn er steeds minder in gebruik omdat veel mijnen als winplaats zijn uitgeput. Deze bodemschatten zitten dan nog soms wel nog dieper in de grond maar dat is financieel vaak niet meer haalbaar. Er worden enorme open gaten gegraven om op geringe diepte bruinkool en kopererts te kunnen ontginnen. Met de enorm hoog ontwikkelde technieken kunnen we tegenwoordig zelfs aardolie winnen ver onder de zeespiegel of uit de ijswoestijnen van Alaska.

                                     42e499e591496cb71d9a11ae109dc962Ym9vcnRv

Prospectors

Elke dag weer zijn er duizenden mensen bezig om weer nieuwe ertsafzettingen en olievelden op te kunnen sporen. Zulke mensen worden ook wel prospectors genoemd. Deze prospectors maken dus gebruik van de modernste technieken. Zo worden bijvoorbeeld ijzermijnen onderzocht met enorm gevoelige magneetsensoren omdat deze mijnen magnetisch zijn. Deze magneetsensoren worden dan met vliegtuigen over het land heen getrokken. Uranium is uiterst radioactief en daarom zijn de groepen mensen die naar uranium zoeken uitgerust met meters die de aanwezigheid van radioactieve straling kunnen meten. Bij deze zoektochten worden vaak ook satellieten gebruikt. Aardolieprospectoren moeten juist extra veel moeite doen om hun doel te bereiken. Zo sturen zij bijvoorbeeld elektrische stroom door de grond en op deze manier kunnen ze dan olievelden opsporen. Ook kunnen aardolieprospectoren met ontploffingen kunstmatige aardbevingen opwekken. Deze lopende golven die door de gesteentes gaan worden door de prospectoren onderzocht en kunnen dit op de computer laten omzetten tot een soort van ruimtelijke röntgenfoto van deze ondergrond. Deze röntgenfoto wordt vervolgens onderzocht op plaatsen waar zich eventueel olie zou kunnen bevinden.

                                                54fda78aa8a09b4d77b5aaec57b75028YWFyZG9s

Tot slot

De hoge kosten wat het met zich mee brengt zijn gerechtvaardigd want de mens heeft nu eenmaal behoefte aan enorme hoeveelheden van deze schatten der aarde zoals in dit geval dus de olie. Elke boring naar olie kost namelijk miljoenen Euro´s. Deze bedrijven verdienen dat makkelijk weer terug want met de delving van deze schatten der aarde wordt miljarden verdiend omdat de mensheid er nu eenmaal behoefte aan heeft. Het is niet te hopen dat de aarde ooit opraakt alhoewel duurzame energie in bepaalde gevallen wel een prima alternatief kan zijn. Duurzame energie kan de mens wèl zelf maken, maar zo ver is het nog lang niet dat de hele mensheid overgaat op duurzame energie.

 

 

© Berto vd Bij 19-04-2016

19/04/2016 08:56

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert