Bestaan geesten echt als je er een ziet?

Door Harry gepubliceerd.

Bestaan geesten als je er een ziet, of komen zulke waarnemingen vanuit je eigen geest? En betekent het ook dat er leven na de dood is? Een ervaring en een theorie.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/2ef6ef8e39d0c006a1bb33c10019da09.jpg

Geesten.

Ik durf van mezelf te stellen dat ik een vrij realistisch iemand ben, ik geloof niet in een God en ben vrij sceptisch, dus absoluut geen "zweverig" type. En juist dat zweverige aspect betreft min of meer letterlijk dit artikel; geesten namelijk schijnen de eigenschap te hebben om te zweven. Uit mijn eigen ervaring, of liever gezegd  uit mijn naaste omgeving, wil ik een gebeurtenis beschrijven en daar nader op ingaan.

Een jaar of 15 geleden waren mijn vrouw en mijn zoon 's avonds samen weg geweest met de fiets. Toen ze terug fietsten was het al donker. Vlak bij ons huis gekomen zag mijn vrouw "iemand" of iets voor het zijraam van ons huis staan, die toen zij vlakbij waren, omkeek en vervolgens de straat overzweefde, nog een keer in hun richting keek en vervolgens in de berm aan de overkant van de straat verdween. Mijn vrouw zei gelijk : " jongen, zag jij............?"  "Zeg maar niks mam, ik zag het ook. " Mijn vrouw wilde  nog
gaan kijken waar hij/het gebleven was, maar mijn zoon zei : "Dat heeft geen zin mam. "
Allebei hadden zij een manspersoon gezien met een lange jas aan, die duidelijk zichtbaar in slow motion over de straat heen zweefde. 

Nu moet gezegd worden dat beide waarnemers een gevoelige spirituele antenne hebben, maar op zich is het natuurlijk heel opmerkelijk dat twee mensen los van elkaar zo'n vreemde waarneming doen. Dat het niet een echt mens was staat als een paal boven water. Mensen plegen niet te zweven en van lopen was absoluut geen sprake. Nu zou je natuurlijk kunnen stellen dat één persoon de echte waarneming deed en dat via gedachtenoverdracht overbracht  op de ander. Zou ik zelf die theorie aanhangen, dan zou ik er vanuit gaan dat mijn zoon - degene die vaker "dingen" zag en ziet - zijn waarneming doorstuurde naar de antenne van mijn vrouw. Ik ben echter geneigd te denken dat beiden op hetzelfde moment dezelfde waarneming deden zonder onderlinge beïnvloeding.  
Ikzelf ben er onvoorwaardelijk van overtuigd dat mijn vrouw en mijn zoon "iets"gezien hebben dat ook daadwerkelijk aanwezig was op dat moment. Het brengt mij tot de volgende stelling.

Geesten bestaan.

In plaats van geesten zou je ook kunnen spreken van "waarnemingen", want je neemt iets waar via de ogen. En als die waarneming niet een persoon of een object is zou je dit kunnen aanduiden als een paranormale waarneming. Want  het is duidelijk niet normaal als je "geesten" ziet ; slechts weinigen onder ons zullen in hun leven dergelijke waarnemingen ervaren. Dit verklaart op zijn beurt weer de grote scepsis die er heerst met betrekking tot het paranormale. Alles wat je zelf niet meegemaakt hebt neem je niet altijd voor waarheid aan - EERST ZIEN, DAN GELOVEN! Maar kun je alles wat er geschreven, vertoond en verteld is op dit gebied met een schouderophalen afdoen of moet je jezelf  afvragen of paranormaal eigenlijk heel normaal is, maar dat er geen kant en klare verklaring voor is.

Rijst natuurlijk de grote vraag : "wat is een geest?" Niemand zal deze vraag met stellige overtuiging kunnen beantwoorden, maar je kunt er wel heerlijk over filosoferen. Laten we er eerst maar eens van uitgaan dat een geest een bundeling van energie is, die op een of andere manier via zintuigelijke waarneming - voelen, zien, ruiken, horen - wordt gesignaleerd. Om vervolgens, gelet op ervaringen e.d., er van uit te gaan dat de waarneembare energieën hun oorsprong hebben vanuit levende wezens. Een levend lichaam immers is een samenspel van materie en energie. Wanneer de dood intreedt, gebeurt er wellicht iets onverklaarbaars, waarbij energieën een eigen leven gaan leiden buiten het dode stoffelijke lichaam om.

Wordt iedereen een geest?

Ik ben geneigd om te zeggen : "NEE." Zouden al die miljarden en miljarden mensen en dieren - waarom zou het niet voor dieren gelden - die gestorven zijn en als geest verder bestaan tot in de oneindigheid en ons als het ware omringen? Je zou zeggen dat het dan voor de mensen die in theorie via een gevoelige antenne dit soort aanwezigheden kunnen waarnemen, een erg onrustig bestaan is of wordt. Ik ben eerder geneigd er van uit te gaan dat geesten maar sporadisch gevormd worden als vervolg van het "normale" leven. 

Kan het misschien zo zijn dat die overgang van energie vanuit het gestorven stoffelijke lichaam slechts in bepaalde gevallen plaatsvindt? Hierbij leg ik gelijk de link naar een tv- programma, zoals "HET ZESDE ZINTUIG PLAATS DELICT", dat een aantal seizoenen te zien is geweest. Hierin worde een aantal paragnosten los van elkaar zonder enige voorkennis gedropt op een plaats, waar een misdrijf heeft plaatsgevonden. In heel veel gevallen kunnen deze paragnosten onafhankelijk van elkaar zeer gedetailleerde beelden schetsen van wat zich op de betreffende plaats heeft afgespeeld. Doodsangst en pijn van slachtoffers wordt zintuigelijk ervaren, ongeacht hoe lang geleden het delict heeft plaatsgevonden.
Kennelijk vangen deze paragnosten met hun gevoelige antennes energieën op die zich hebben vastgezet  
op de betreffende plaatsen. Deze bundelingen van energie moeten zijn vrijgekomen naar aanleiding van de vaak zeer heftige gebeurtenissen. De zichtbaarheid van een dergelijke aanwezigheid wordt overigens vrijwel altijd ervaren in indirecte zin, dwz niet via de ogen, maar via de geest van de paragnost; als het ware het "ZESDE ZINTUIG."

Gezien dergelijke ervaringen heb ik een theorie bedacht  waarbij, afhankelijk van de aard van de persoon en de manier waarop het overlijden plaatsvindt, energieën in de vorm van een "Geest" uittreden en als het ware verder "bestaan", want leven kun je dit nauwelijks noemen. In bepaalde gevallen kunnen dergelijke geesten zich  op verschillende manieren weer manifesteren aan sommige levenden. Bij een overlijden, waarbij leven dat als het ware "als een nachtkaars uitgaat", zou best eens de energie op een rustige manier het lichaam kunnen verlaten om in de ruimte en de vergetelheid te verdwijnen.
En dat brengt mij weer terug bij de ervaringen van mijn vrouw en mijn zoon. zij hebben iets waargenomen , waarvan ik de vrijheid neem om dat "GEEST" te noemen en waarvan in mijn optiek de oorsprong lte vinden is in een overleden persoon, die zich blijft manifesteren.

Is er leven na de dood?

Op zich een onderwerp, waarover tot in de oneindigheid kan worden gefilosofeerd. Aangezien ik niet in een God geloof, maar wel open sta voor allerlei niet te verklaren zaken, denk ik op grond van ervaringen van anderen dat in sommige gevallen, door het overlijden van de mens (en dier) vrijkomende energieën, voortbestaan. Leven wil ik dit niet noemen, hooguit "aanwezig zijn".

Conclusie.

Er is zeker "MEER TUSSEN HEMEL EN AARDE", dwz we kunnen heel veel zaken niet verklaren; het enige wat we kunnen doen is ons er in ieder geval voor openstellen en mensen, meningen en geschriften die het paranormale verkondigen, niet afdoen als verzinzels, fantasieën of flauwekul.
Bedenk wel één ding goed : ALLES WAT JE ZIET BESTAAT!

NB. De door mij geschetste ervaringen nabij onze woning staan niet op zich. In en nabij ons huis hebben zich verschillende onverklaarbare zaken voorgedaan. Wellicht zal ik daar nog eens een artikel aan wijden.
Wel ben ik heel benieuwd of meer lezers van dit artikel iets vergelijkbaars meegemaakt hebben of een theorie hebben over dergelijke zaken.

 

15/04/2016 15:55

Reacties (2) 

27/08/2017 23:54
Ik heb verschillende ervaringen gehad toen mijn dochtertje overleden is. Ik heb haar gezien en gehoord. Ik heb een soort kou gevoeld, om het maar een naam te grven. Ik heb de wijzer van de gas naar omhoog zien gaan toen mijn auto zelfs niet draaide. Enz. En ik ben ook geen zweverig type. Maar ik geloof erin. Hoe kan het ook anders als je het zelf meemaakt en je weet wat je gezien, gehoord, gevoeld hebt... En ik heb ook theorieen ontwikkeld. Het is angstig ergens als je zoiets zelf meemaakt, je bent onder de indruk, en je staat er bij stil en denkt er over na ...
23/06/2016 10:09
Het paranormale is er bij mij met de paplepel ingegoten en je zou dus kunnen zeggen dat ik bevooroordeeld ben als we het aan hebben over occulte zaken. Ik jaag al bijna mijn hele leven paranormale belevenissen na, misschien is dat wel de reden dat ik ze nooit meemaak. Toch hoop ik nog altijd zelf 'iets' mee te maken en het niet te hoeven beleven via de waarnemingen van anderen. Niet omdat ik het voor mezelf hoef te bewijzen, er is denk ik geen groter aanhanger dan ik, maar meer omdat ik in mijn hele huidige leven niet meer ben dan een observant en soms is dat niet voldoende.
Overigens ga...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert