Wie was Benito Mussolini?

Door Fries77 gepubliceerd in Geschiedenis

Wie was Benito Mussolini ? Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Italië. In dit artikel probeer ik een beeld te schetsen van deze man.

 

Benito Mussolini : Inleiding

Benito Mussolini (1883 - 1945) vertegenwoordigde de politiek van elitair, anti-socialistisch nationalisme. Communisme was de aartsvijand en de liberale democratie het aartsslachtoffer in de twintiger en dertiger haren van de 20ste eeuw. Hij sloot een bondgenootschap met de Duitse Führer Adolf Hitler in de 'As' Rome-Berlijn en nam vanaf juni 1940 deel aan diens oorlog. Mussolini's ambities hielpen de Europese crisis te versnellen, maar de oorlog vernietigde zijn bewind.

 

Wie was Benito Mussolini?

Ofschoon Italië één van de zegevierende geallieerde bondgenoten was van de Eerste Wereldoorlog, voelde het land zich gegriefd door de voorwaarden van het vredesverdrag van Versailles uit 1919. Italië kreeg niet zijn deel van Duitslands voormalige koloniale bezittingen en de Adriatische haven Fiume, die door Italië werd opgeëist, werd een internationale haven. In september 1919 werd Fiume ingenomen door een groep nationalisten onder leiding van de dichter-piloot Gabriele d'Annunzio. Maar tot ontsteltenis van het volk maakten Italiaanse troepen er weer een internationale haven van.

Tegelijkertijd werd het land geteisterd door sociale ontevredenheid. Communistische arbeiders raakten slaags met anti-communistische veteranen. Een vooraanstaande rol in die gevechten werd ingenomen door de straatbenden die op de been gebracht waren door de ex-korporaal en voormalige socialist Benito Mussolini. Ze droegen zwarte hemden. Deze fascisten kregen het bescheiden aantal van 35 zetels bij de verkiezingen van 1921. Maar nadat de regering zich in 1922 had teruggetrokken, deed Mussolini - daarbij gesteund door invloedrijke aanhangers - een staatsgreep. Ongeveer 30.000 zwarthemden marcheerden van Milaan op naar Rome. Koning Victor Emanuel III nodigde Mussolini uit een regering te vormen en hij kreeg voor de duur van een jaar dictatoriale bevoegdheden. Zijn onbetwistbare dictatorschap werd in 1924 nog eens onderstreept, toen de moordenaars van de socialistische leider Matteotti slechts symbolische straffen kregen.

Een krachtige partij-organisatie naar het communistische cellen-systeem en geleid door veteranen van de 'Mars naar Rome', plus krachtig politietoezicht, verzekerden de zege van het fascisme. Het individu moest aan de staat onderworpen worden onder een opperste leider ofwel 'Duce'. Hij belichaamde de doelen van de staat en voerde deze naar haar bestemming.

Oorlog was het middel om de staat sterker te maken en de burgers te harden. De overwinning was gegarandeerd tegen landen die niet wilden vechten. Die waren decadent, volgens de Duce, zoals Mussolini zich liet noemen. Het regime probeerde Italië te veranderen in een corporatieve staat. Stakingen werden verboden en vrije vakbonden werden vervangen door arbeidsorganisaties die door de staat gecontroleerd werden. Deze werden bestreden door nationale federaties van werkgevers. De controle van de partij werd uitgebreid tot sociale en vrijetijds activiteiten. Intimidatie door de politie ontnam elke oppositie de lust tot kritiek. En politieke moord vervolmaakte het beeld van dit systeem, waarin het individu altijd ondergeschikt was aan de belangen van de staat, of beter gezegd, de partij.

De Italiaanse economie verbeterde en de drooglegging van een groot gebied nabij Rome, waarover ingenieurs van oude keizers en middeleeuwse pausen hun hoofd hadden gebroken, vijzelde het prestige van Mussolini op.

Maar aan de vreselijke armoede in Zuid-Italië werd nagenoeg niets gedaan. De regering slaagde er ook niet in, de macht van de mafia aan banden te leggen.

Eind 1935 besloot Mussolini Abessinië (Ethiopië) aan te vallen. Het lag tussen Italië's Oost-Afrikaanse kolonies (Eritrea en Somalië). De Volkerenbond verklaarde Italië schuldig aan agressie en legde sancties op, behalve op het gebied van de belangrijkste grondstoffen kolen en olie. De straffen van de Volkerenbond haalden dus niets uit en Mussolini voegde Ethiopië toe aan zijn Italiaanse rijk. Wat nog restte van het aanzien van de Volkerenbond, ebde daarmee weg.

Vervolgens stuurde Mussolini Italiaanse troepen om Franco's opstand in Spanje te steunen. Misschien hoopte hij dat Franco hem zo dankbaar zou zijn, dat hij hem zou helpen de macht over het hele Middellandse Zee-gebied te verwerven. Inderdaad heeft de Italiaanse interventie, op financieel en militair terrein, Franco's zaak als toekomstig dictator van Spanje goed gediend. Begin 1939 annexeerde Italië Albanië, een zogenaamd bevriende, beschermde staat. Zelfs zulke gemakkelijke overwinningen waren niet populair bij het Italiaanse volk. Maar de rampzalige tussenkomst in de Tweede Wereldoorlog kostte het regime elke sympathie van het volk.

Hitler had bewondering voor Mussolini, die een democratisch bewind omver geworpen had en de liberale democratieën toch dwong, hem als gelijke te behandelen. Bij het Verdrag van Locarno stond Mussolini achter Frankrijk en Engeland, toen deze een regeling opstelden over de grenzen van Europa volgens het Verdrag van Versailles. Zij hadden hem geaccepteerd als bemiddelaar bij het Verdrag van München in 1938. Bovendien had Mussolini Hitler de helpende hand geboden toen deze Oostenrijk inlijfde. De Führer had de Duce daarom eeuwige vriendschap gezworen.

Toch trok Mussolini pas ten oorlog in juni 1940, toen Frankrijk al bijna verslagen was door Duitsland. Drie jaar later werd de Duce door zijn eigen partijgenoten uit zijn functie gezet en gevangen genomen. Hitler bracht een gewaagde reddingsactie op gang en herstelde hem weer aan het hoofd van een marionetten-regering. Na het ineenstorten van Duitsland werd Mussolini opgepakt en door partizanen vermoord. Mussolini had 21 jaar geregeerd. Hij gaf Italië een aanzien van macht, waar menig Europees staatsman door werd misleid. De overeenkomst van Lateranen uit 1929 regelt nog steeds de verhouding tussen de Italiaanse staat en haar probleemkind, de Rooms-Katholieke kerk. 

12/04/2016 09:38

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert