Tenses: Wanneer welke werkwoordstijd gebruiken?

Door Schweiz gepubliceerd.

De Engelse taal kent verschillende werkwoordstijden, net als het Nederlands. Alleen zijn er bij het Engels striktere regels m.b.t. het gebruik van deze 'tenses'. 

Going to future

 • voornemens: I'm going to travel to Japan next year. 
 • betrouwbare voorspellingen (als je iets ziet of iets weet): It's going to rain. 

Present

Present simple

 • gewoontes: I wash the car every week. 
 • feiten, stellingen: It is four o'clock. 
 • gevoelens: I love you. 
 • gedachten: I think you're stupid. 

Present continuous

 • nu, op dit moment: I'm writing a text. 
 • afspraak in de toekomst die bijna voor honderd procent zeker is: I'm travelling to the US next week. 

Present perfect

 • gebeurtenissen in het verleden met een resultaat in het heden of met een verband met het heden: 
  I've broken my leg. 
 • m.b.t. een periode die tot het heden duurt: Have you already travelled to the US in your life?
 • in zinnen met 'for' en'since': I've been a writer for 25 years. 

Present perfect continuous

 • Om de tijdsduur van een gebeurtenis te benadrukken: It has been raining all afternoon. 

Past

Past simple

 • (opeenvolging van) gebeurtenis(sen) in het verleden: I went to my sister yesterday. 

Past continuous

 • M.b.t. iets dat bezig is op een specifiek moment in het verleden: While I was cooking ...

Past perfect

 • Handeling in het verleden die zich voordeed voor een andere handeling / moment in het verleden: 
  I had called the police before ...

Past perfect continuous

 • Om de tijdsduur van een gebeurtenis te benadrukken in het verleden: I had been cooking for hours.

Future

Future simple

 • Zekerheid in de toekomst: In 2020, the Earth won't be gone. 
 • Voorspelling op basis van gedachten: I don't think that we will succeed. 
 • Spontane beslissingen: I'll have a coke. 
 • Opinie in de toekomst: I hope that he will show up. 
 • Belofte: I will do that! 
 • Voorstel, aanbod: Shall I help you? 

Future continuous

 • Gebeurtenissen die zich in de toekomst zeker zullen voordoen op een bepaald moment: Tommorow, around 9 am, I will be working. 
 • Vragen naar iemands plannen in de toekomst: Will you be driving with a Ford next year?

Future perfect

 • M.b.t. iets dat gedaan zal zijn voor een bepaald tijdstip in de toekomst: I will have succeeded before the time is up. 

Future perfect continuous

 • Om de tijdsduur van een gebeurtenis te benadrukken vanaf het heden tot een bepaald moment in de toekomst: Tommorow, I will have been working here for eight years. 
07/04/2016 11:46

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert