Hoe kun je veel geld besparen op je autoverzekering?

Door Harry gepubliceerd.

Op uw autoverzekering is vaak veel geld te besparen. Goedkoper autorijden is via het oversluiten van je autoverzekering of het direct afsluiten van een gunstige autoverzekering vaak mogelijk. Ook zijn er diverse vergelijkingssites voor de gunstigste autoverzekering.

99f12f3cf2027a864feae6f07dc66423.jpg

Autoverzekering verplicht, maar niet verplicht te duur.

Iedere automobilist heeft de wettelijke verplichting om zijn voertuig te verzekeren, in ieder geval om de wettelijke aansprakelijkheid te dekken.
Wat echter niet iedereen beseft is dat men in bepaalde gevallen veel te veel betaalt aan premiekosten; men is eigenlijk te hoog verzekerd of men is zich er niet van bewust dat verzekeren via een andere maatschappij veel geld kan schelen. Wat betreft veranderen van verzekering, energieaanbieder, zorgaanbieder enz. zijn veel mensen nog erg terughoudend, enerzijds vanwege desinteresse en anderzijds vanwege angst voor het onbekende en voor veranderingen vanwege mogelijke administratieve beslommeringen.
Bedenk echter wel dat zo'n drempelvrees u financieel behoorlijk kan benadelen en dat is in deze economisch onzekere tijden niet onbelangrijk.


 

1322eb719ca4de4191cdad4287b945a1aW1hZ2Vz

Welke vormen van autoverzekering.

De hoofdvormen van autoverzekering zijn :

- WA- verzekering
- Beperkt Cascoverzekering
- Volledig Cascoverzekering (All Risk )

WA- verzekering :

Deze vorm dekt alleen de schade welke u als bestuurde van een voertuig aan iemand anders toebrengt  wat betreft materiële en/of letselschade . Afhankelijk van de verzekeraar kan dit wel tot €5.000.000,- gedekt zijn. Er is bij deze verzekeringsvorm geen eigen risicobepaling.

Beperkt Cascoverzekering :

Naast een WA- dekking biedt deze verzekeringsvorm ook dekking van schade aan het eigen voertuig, welke wordt veroorzaakt door invloeden als brand,hagel, diefstal, storm, bliksem ,schade door aanrijding van dieren, enz. ; ook vervanging en reparatie van kapotte ruiten wordt vergoed. Soms ,als men zelf een herstelbedrijf kiest, is er sprake van een eigen risicobepaling.

Volledig Cascoverzekering ( All Risk ) :

Hierbij is alle schade aan of verlies van de auto door aanrijding of een ander van buiten komend onheil gedekt. Ook worden vaak extra's als hulpverlening in het buitenland , vervangend vervoer, vergoeding voor vervoer e.d. in de polis opgenomen. Afhankelijk van de maatschappij is er wel of niet een eigen risicobedrag opgenomen.

 

173c47a42f75967b72b00b0b8d45c3aaaW1hZ2Vz

Welke verzekeringsvorm kiezen.

De vraag welke verzekeringsvorm de verstandigste keuze is, kan niet alleen op grond van de leeftijd van de auto worden beantwoord. Vaak wordt echter de volgende adviesregel gehanteerd:
leeftijd auto 0 - 4 jr.  Volledig Cascoverzekering
leeftijd auto 4 - 8 jr.  Beperkt Cascoverzekering
leeftijd auto > 8 jr.    WA- verzekering

 

De genoemde leeftijden impliceren in het algemeen een bepaalde dagwaarde van de auto, waardoor een bepaald risico vaak meer voor de hand ligt dan de aanzienlijk hogere premies  bij een minder risicovolle dekking. Natuurlijk kunnen  er factoren zijn waardoor men bewust van deze regel afwijkt.
Afhankelijk van het merk of type auto kan soms de dagwaarde per jaar relatief weinig verminderen, hetgeen een extra dekking rechtvaardigt. Ook willen sommige mensen koste wat het kost voor zekerheid gaan, wat dat ook betekent aan extra te betalen premie ; ook regelmatige schadegevallen leiden soms tot de behoefte om zich "goed" te verzekeren.

De premiebedragen bij de drie verzekeringsvormen hangen alle sterk af van het aantal schadevrije jaren dat men heeft opgebouwd. Men komt afhankelijk van het aantal schadegevallen, waarvoor de verzekeraar moet betalen, lager of hoger op de zgn. bonus- malusladder te staan. Deze ladder bevat in het algemeen 15 - 20 tredes, waarbij de eerste trede vaak een toeslag van 25% betekent en de hoogste trede 75 - 80 % korting.
Normaal gesproken hebben alle schades een terugval op de bonus- malusschaal tot gevolg, behalve de schades binnen de Beperkt Cascoregeling.

 

Over welke bedragen hebben we het?

Om een indruk te geven van de verschillende bedragen te geven, het volgende voorbeeld.
Hierbij hebben we voor een willekeurig merk en type auto een vergelijkingssite bezocht.


WA- verzekering, 20 schadevrije jaren   premie van € 10 - € 30
WA- verzekering, 1 schadevrije jaar        premie van € 22 - € 70

Beperkt Casco, 20 schadevrije jaren   premie van € 16 - € 43
Beperkt Casco, 1 schadevrij jaar          premie van € 35 - € 90,

Volledig Casco, 20 schadevrije jaren   premie van € 30 - € 87
Volledig Casco 1 schadevrij jaar           premie van € 73 - € 200

Uit dit overzicht blijkt wel dat de onderlinge verschillen opzienbarend groot zijn. Wel is het zo dat er wellicht onderlinge verschillen zijn m.b.t. polisopbouw en eigen risico e.d., maar deze alleen kunnen nooit dergelijke verschillen in premie rechtvaardigen.

adb5f1e942d2d4901a5f858a934b1076ZG93bmxv

 

 

BESPARINGEN VAN ENKELE TIENTALLEN TOT WEL MEER DAN HONDERD EURO PER MAAND  ZIJN TE REALISEREN DOOR VAN VERZEKERAAR TE VERANDEREN!

Conclusie.

Het bezoeken van een van de vele vergelijkingssites is een absolute aanrader. U kunt hierdoor tot het inzicht komen dat u al jaren veel had kunnen besparen en in de toekomst kunt besparen op uw premie.
Ook kunt u zich afvragen of u, gezien de dagwaarde van uw auto niet beter over kunt stappen naar een andere verzekeringsvorm.
Dit kan heel veel geld schelen!

06/04/2016 20:22

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert