Vechten met windmolens of: Hoe maak je een Jihadist?

Door Zevenblad gepubliceerd in Nieuws en politiek

e68110ed15e48cf2c77ad254f9c74ef2_medium.©Youtube

DE IMAM

Laat ik mij eens verplaatsen in een radicale imam, die in Westeuropa leeft en dagelijks geconfronteerd wordt met ongelovigen die alle regels van moraal en fatsoen, zoals hij die van kinds af aan geleerd en gerespecteerd heeft, aan hun laars lappen.
Hij ziet om zich heen, in de media en op straat, een volk dat gewoon doet wat zijn god verboden heeft - en daar ook nog mee weg komt. In plaats van dat de bliksem neerdaalt en ze afstraft voor wat zij elke dag misdoen leven zij in vrede, welvaart en vrijheid, terwijl zijn mede-gelovigen in het land waar hij vandaan komt dagelijks blootgesteld zijn aan armoede, onderdrukking en oorlog.
Zijn geloof in een hiernamaals, waarin de getrouwe gelovigen beloond en de zondaars gestraft worden is rotsvast. Het leven op aarde is immers niets anders dan een proef: hier moet je aantonen dat je tot de uitverkorenen behoort die een plaats in het paradijs verdienen. Of dat leven lang of kort is doet er niet toe: het gaat er om dat je alles op alles zet om naar de regels van de Koran te leven en het geloof in je omgeving uit te dragen. Daarvoor ben je op aarde.

In de Westerse wereld ziet hij dagelijks een levensstijl die vergelijkbaar is met wat in de 'Taurat' (het Oude Testament) zo duidelijk omschreven is als de verwerpelijke cultuur van Sodom en Gomorrha. Vrouwen die niets bedekken en dezelfde rechten hebben als mannen, homoseksuelen die openlijk zondigen, kinderen die opgroeien zonder respect en geloof: een hedonistische maatschappij waarin alles draait om materialisme en kortstondig genot: schaamteloos, goddeloos en walgelijk om te zien.

Zijn getrouwe geloofsgenoten worden er niet voor vol aangezien, uitgelachen en als achterlijk bestempeld. Om zich heen ziet hij jonge moslims die het slechte voorbeeld volgen en zich eveneens overgeven aan de geneugten van de zonde: zonder respect voor het ware geloof en de regels die de profeet in de Koran voor de eeuwigheid heeft vastgelegd. Hij wacht met smart op de 'gesel God's' die een einde maakt aan deze poel der zonde.

En dan is er ineens IS: het prille Kalifaat dat zich tot doel gesteld heeft om de ongelovigen te bestraffen, waar ter wereld zij zich ook bevinden.

Eindelijk! De eindtijd nadert, de finale afrekening met de ongelovige honden komt er aan. Nu wordt het tijd om een bijdrage te leveren: het recruteren van strijders voor Allah, die bereid zijn hun leven op te offeren voor de goede zaak. De goede zaak is de terugkeer naar het ware geloof en de wereldheerschappij van de Islam over de gehate arrogante goddeloosheid, voordat er nog meer gelovigen afglijden naar een zinloos, heidens bestaan.

DE IS-PSYCHOLOOG

Laat ik mij nu eens verplaatsen in een psycholoog met een radicaal islamitische achtergrond die het leven in een Westerse maatschappij aan den lijve ervaren heeft.
Hij weet als geen ander hoe verleidelijk het voor de jeugd in de 'diaspora' is om zich over te geven aan de zonde en de normen en waarden van de Islam naast zich neer te leggen. Omdat zij tussen twee werelden moeten leven en heen en weer geslingerd worden tussen de wens om in hun dagelijkse leven door de omgeving gerespecteerd te worden, en het vasthouden aan hun eigen cultuur raken zij het spoor bijster: velen belanden in de criminaliteit.
Daarmee verspelen zij de kans om in de Westerse omgeving een plaats van enige betekenis te verwerven.

Ook degenen die zich zowel aan de wetten van de omgeving als aan de voorschriften van de Koran houden, naar hun gelovige ouders luisteren en toch kans zien om in de Westerse samenleving op te klimmen zitten voortdurend in een tweestrijd: een gespleten bestaan dat iets weg heeft van koorddansen. Elke misstap kan fataal zijn, vooral als de familie nog vasthoudt aan de oude tradities. Als op een gegeven moment het lijntje breekt zijn ook zij een gewillige prooi voor ronselaars die hen de uitweg uit de voortdurende spagaat aanreiken: een helder doel, een missie, een nieuw bestaan zonder innerlijke conflicten. De Jihad.

De rattenvangers van tegenwoordig bedienen zich graag van de middelen die de vijand ontwikkeld heeft: het internet - en dan vooral de voor outsiders haast ontoegankelijke krochten van het 'dark web'.

De methodes zijn echter  eeuwen oud. Dolende schapen laten zich maar al te graag de weg wijzen als je ze kunt overtuigen dat jij de weg naar de stal weet.
"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie in mij gelooft zal niet verloren gaan". Dat ging er 2000 jaar geleden al in als zoete koek, en het aantal gelovigen dat in de eerste eeuwen van het christendom bereid was om als martelaar voor zijn overtuiging te sterven was gigantisch. Middeleeuwse martelarenboeken spreken van tienduizenden. Sterven voor of vanwege het  geloof respectievelijk je overtuiging is eigenlijk altijd een gerespecteerd doel geweest, behalve voor ongelovigen en slappelingen.

HOE MAAK JE EEN JIHADIST?

Wil je deze onuitroeibare opofferingsgezindheid in goede banen leiden moet je zorgen dat je de gewenste waardencodex tussen hun oren stampt. Dat houdt in dat je de gewone menselijke neiging om iets van het leven te maken op een ideaal richt dat verder gaat dan alleen maar een plezierig aards bestaan. In plaats van het gelukkige gezin, een goed betaalde baan en andere burgerlijke levensdoelen grijp je terug op de eeuwige waarden die nog steeds in de genen zitten: eer, trouw en absolute gehoorzaamheid aan de leiders die je de weg naar God wijzen.

Of het nu om militante dierenactivisten, links- of rechtsradicale terreurgroepen zoals de RAF, de Totenkopf-SS of de Jihad gaat: het is altijd hetzelfde mechanisme dat in werking gesteld wordt. Creëer een vijandbeeld conform hun (door jou inmiddels zorgvuldig geregisseerde) overtuiging en onderdruk hun respekt voor het menselijk leven: voor dat van hun vijand, maar ook voor dat van henzelf. De mens als individu is immers zonder betekenis als het om 'het ideaal' gaat.

Het is de "Umwertung aller Werte" (Nietzsche) die je in werking stelt, van "Unsere Ehre ist die Treue" (SS) tot de strijdkreet 'Allahu akbar' van de Arabische zelfmoordterrorist. Moord en zelfmoord worden daardoor een respectabel levensdoel omdat je een daad stelt die helpt de wereld te veranderen, of je nu Anders Breivik heet of Ibrahim El Bakraoui, of desnoods Mundlos en Böhnhardt, de twee rechtsextremistische NSU-moordenaars die vlak voor hun aanhouding zelfmoord pleegden, nadat ze acht Turkse middenstanders, één Griek en een politieagente vermoord hadden. Ze zagen zich allemaal als 'helden', als exponenten van de strijd voor de goede zaak. Een 'twisted mind' in onze ogen, maar een nastrevenswaardig doel in de ogen van gehersenspoelde moordenaars en degenen die ze aanstuurden.

DE VISVIJVERS

Wat zijn nu de vijvers waar de demagogen uit vissen? Zoals boven al gezegd: liefst jonge mensen die op de één of andere manier niet goed in hun vel zitten, die zoeken naar zingeving en leiding, naar een 'moment of glory'.  Islamitische jongeren die tussen twee culturen vastgelopen zijn of dreigen dat te doen. Ze zijn vanaf hun prille jeugd gewend aan autoriteit en het strakke keurslijf van de familiaire hierarchie. Hoewel zij zich daartegen verzetten is er een diepe behoefte aan 'guidance'.

Dit verschijnsel zie je overigens niet slechts bij moslims, maar ook bij andere 'gelovigen'  (christenen of wat dan ook) die hun heil bij een sekte, een goeroe of bij andere rattenvangers zoeken. Hoe opstandig ze ook in de maatschappij staan, zij hebben een sterk verlangen naar een gemeenschap waarin zij iets betekenen, waar zij gewaardeerd worden en waar zij een doel aangereikt krijgen waarvoor zij zich willen en kunnen inzetten. Naarmate zij in de gewone wereld meer tegenstand ondervinden neemt de behoefte aan een alternatieve omgeving toe, met andere normen en waarden. Als zij er maar erkenning vinden, of wat ervoor doorgaat.

De zogenaamde IS heeft alles in huis om dolende would-be helden een aantrekkelijk alternatief te bieden. De methodes om zwakke broeders voor hun doelen in te zetten verschillen niet van die van vroegere en andere mensenvangers: je geeft hun leven zin door hen een worst voor te houden. Die worst is immateriëel: iemand het paradijs beloven kost immers niets.

Het enige wat je hen moet bieden is structuur, een ideaal, de illusie van macht over anderen en het vooruitzicht op eeuwige roem. Dat beetje technische vaardigheid dat ze nodig hebben om effectief toe te slaan leer je ze in enkele weken aan. Als ze de vishaak een keer ingeslikt hebben kun je ze alle kanten op trekken, dan is alleen nog een beetje hersenspoeling nodig om de laatste remmen weg te nemen, waaronder de angst voor de dood. Een lijntje coke wil ook nog wel eens helpen.

In wezen moet je het hebben van mensen die nooit goed geleerd hebben om zelfstandig en kritisch te denken. Van jonge mensen die gedurende en na de puberteit geen kans gezien hebben om een volwassen persoonlijkheid te ontwikkelen en onbewust nog steeds naar autoriteit zoeken. Van mensen die een laag gevoel van eigenwaarde hebben en wrok tegen de hen omgevende maatschappij koesteren omdat die hen blijkbaar te weinig kansen geeft. Van mensen die in een streng geloof opgevoed zijn en hun gehele leven lang door een al dan niet latente vrees voor het hiernamaals dwarsgezeten worden. Van mensen die door een opgedrongen achterhaalde moraal geen normaal seksleven hebben kunnen opbouwen en daardoor in hun omgang met het andere geslacht gefrustreerd en onzeker zijn. Voor al deze mensen is het begrip 'vrijheid' een lege dop of zelfs een valkuil, omdat zij niet in staat zijn om dat op een gezonde manier in te vullen.

De vijvers zijn groot. En dan heb ik het alleen nog maar over de vijvers hier in het Westen. De andere vijvers, waaronder die in Afrika, zijn nog groter. Daar spelen armoede en analfabetisme een overheersende rol. Die trappen in alles en iedereen die hen gouden bergen belooft.

DEMOCRATIE VERSUS THEOCRATIE

Een democratie en burgerlijke vrijheden maken alleen maar een kans in landen waarin een bestaansminimum en een redelijke opleiding voor allen gewaarborgd zijn. Dan raakt de behoefte aan een 'geloof' als compensatie voor de dagelijkse ellende op de achtergrond: het is niet voor niets dat de ontkerkelijking in Europa gelijke tred met de toenemende welvaart gehouden heeft. In de V.S., waar radicale en intolerante geloofsrichtingen tegenwoordig terrein lijken te winnen is  eveneens sprake van toenemende economische en intellectuele achterstanden. Ook daar zie je de behoefte aan spirituele leiders groeien. Soms zelfs ook aan clowns als Donald Trump.

Wij leven in een wereld waarin de tegenstellingen duidelijker dan ooit zichtbaar zijn: door het internet, de televisie en door reizen in andere landen. De manier waarop wij leven is voor velen een nastrevenswaardig voorbeeld, maar voor evenveel (mischien zelfs voor méér) anderen een voortdurende doorn in het oog.
In sommige delen van de wereld haten ze ons als de pest omdat wij een bedreiging voor hun eigen cultuur en maatschappelijke structuur zijn, met onze economische dominantie, onze vrije manier van leven en de nadruk op de mens als autonoom individu.
De armen daar zijn gewoon jaloers en willen hebben wat wij hebben, de rijken vrezen voor hun macht en invloed omdat wij hun machtsbasis aantasten - door te zeveren over mensenrechten, onderwijs, gezondheidszorg, vrijheid van meningsuiting, en vooral door ons opgeheven vingertje tegen kinderarbeid, corruptie, vrouwenonderdrukking en uitbuiting: verwijten die zij stuk voor stuk kunnen missen als kiespijn. Net alsof je in een mierenhoop komt preken voor de rechten van de werksters, dan verstoor je de natuurlijke hierarchie. Zou dat niet de reden kunnen zijn dat de steun voor het terrorisme vooral uit de rijkere Arabische landen komt?

DE POPPENSPELERS

Want, de jongens die bij IS, Al Qaida, de Taliban, Hamas en de andere terreurorganisaties aan de touwtjes trekken zijn geen ongeletterde en onbemiddelde woestijnzonen: het waren en zijn stuk voor stuk mensen met een goede (vaak Westerse) opleiding en een behoorlijk kapitaal achter de hand. Die hebben geen belang bij onze veelgeprezen normen en waarden. De strategie achter het internationale terrorisme is juist dat deze normen en waarden zich tegen ons keren als een boemerang.
De Islam is slechts een vehikel om hen van een brede basis te verzekeren: de mullah's en imams, die hun macht eveneens zien afnemen, zijn hun vijfde kolonne. De Koran reikt hen de beelden aan die nodig zijn om de  gelovigen te mobiliseren: de eindtijd nadert en de historische opdracht van de profeet om de goddeloze wereld te veroveren is nog steeds niet vervuld.

En de tijd dringt inderdaad: als de olie een keer zijn betekenis als cashcow verliest zitten ze weer net als vroeger in de dorre woestijn, maar ze hebben ondertussen verzuimd om in hun eigen mensen te investeren - die na het olietijdperk voor groei en welvaart hadden kunnen zorgen. Tegen die tijd kunnen ze weer met kamelen gaan handelen of zijn ze op Westerse toeristen aangewezen. In het beste geval kunnen ze als belastingparadijzen voor multinationals gaan fungeren, maar of dat voldoende oplevert?

Nee, uiteindelijk is het geen strijd tussen godsdiensten. Het is een strijd tussen beschavingen respectievelijk culturen, waarbij de anti-Westerse wereld de islam als strategisch wapen inzet. Zolang wij dat niet onderkennen zijn wij in het nadeel en zullen er nog veel meer slachtoffers vallen.
Godsdiensten en soortgelijke ideologieën zijn al sinds de oudheid niets anders dan middelen om macht te verwerven en/of te handhaven. Dat is nog steeds zo. Zolang er mensen zijn die zich voor deze karretjes laten spannen zullen er ook oorlogen en terreurdaden zijn: of de kreet nu 'Dieu ou mon droit' (Richard I in 1198), 'Gott mit uns' (Kaiser Wilhelm III in 1914) of 'Allahu akbar' is. 

Willen wij als beschaving overleven dan zullen wij tegen de fundamentalistische Islam moeten vechten: dat is de vijand die daadwerkelijk tegenover ons staat. De marionettenspelers die in de schaduw daarachter aan de touwtjes trekken verslaan wij pas als wij allemaal een windmolen in de achtertuin hebben en in elektrische auto's rijden.

 

03/04/2016 18:56

Reacties (8) 

1
06/04/2016 14:14
Conclusie ... zet teveel gelijkgezinden van een ander gedachtengoed op een hoop en je krijgt vanzelf oorlog....
Dit heeft niets te maken met goed of slecht dit heeft te maken met verschil in cultuur, Het collectief om je heen tijdens je groei en leer fase bepaald wat jij onder goed en slecht beschouwd.

de reden waarom sommige de bomgordels hebben laten liggen is omdat het doel dan all bereikt was... ook wij hebben een plan B in de westerse legers ....
1
04/04/2016 22:32
Wat mij nog bezig houdt is de vraag waarom twee van de als zelfmoordterrorist ingezette figuren (Abdeslam en de man met het hoedje) uiteindelijk toch hun bomgordels niet gebruikt hebben.
Beiden hebben de explosieven achtergelaten en zijn gevlucht. Dat zullen hun opdrachtgevers niet goed gevonden hebben. Bovendien zingen deze vogels als ze een keer in de kooi zitten.
Wat gaan de 'coaches' nu doen om deze missers in de toekomst te voorkomen?
Zorgvuldiger selecteren? De conditionering aanscherpen? Of de bomgordels zodanig aanpassen dat een last-minute retraite technisch niet mee...
06/04/2016 14:15
Omdat ze ook een plan B hebben net als onze militairen in een missie, maar aangezien Europa zo slecht geregeld is en zichzelf voor geen meter meer kan verdedigen zijn ze nog nooit een plan B nodig geweest, wij als Europeanen zijn all meerdere keren plan B en soms zelfs c of D nodig geweest om hun te kunnen bestrijden. Niet dat het helpt ... maar toch ..
1
04/04/2016 19:01
Geweldig hoe je dit beschreven hebt. Ik weet dit allang en denk er ook zo over. Je hebt precies verwoord zoals ik er over denk. Tot mijn spijt kan ik niet meer zo schrijven, het is een ernstige beperking na mijn CVA. Fijn om dan dit te lezen.
1
04/04/2016 07:29
Verhelderend artikel wat meermalen gelezen mag worden.

Een paar weken geleden kwam ik in de deka markt een Marokkaanse knul tegen. Hij droeg een petje en een jurk. Ik denk dat hij een jaar of 13 / 14 was.. In zijn ogen zag ik dezelfde puberale weerzin naar de maatschappij als in de ogen van mijn nichtje die helemaal into gothics is..
Zo'n knul is idd in no time te bewerken voor de strijd... En daar zijn er genoeg van te vinden..

Educatie is de sleutel.. Maar voor een grote groep Verweggistan..
1
04/04/2016 06:50
Uitstekend artikel en een sterke uitleg over het hoe en waarom.
Het zijn ook geen domme hersenloze creaturen die bij die groepen aan de touwtjes trekken en ze hebben onuitputtelijke geldbronnen waar ze hun strijd uit kunnen betalen ...... nog wel inderdaad, want zodra dat weg is stopt de aanwas en bewapening van nieuwe strijders en zullen er meer en meer toedeloe zeggen tegen die organisaties.
1
03/04/2016 21:43
Prima geschreven artikel. En inderdaad; je hebt zeker gelijk als je zegt dat godsdiensten en dergelijke ideologieen slechts middelen zijn om macht uit te oefenen. Overigens speelt dat in onze Joods/Christelijke beschaving ook zo.
05/04/2016 18:41
Dat heb ik ook nooit ontkend. Bijna elke religie of ideologie heeft expansieve neigingen. Het hangt dan van het type leider(s) af of dat in oorlogen ontaardt. Vaak blijft het bij de 'missie' door overreding, of door economische voordelen te bieden. Dat laatste doet de EU tegenwoordig, om haar blijde boodschap van democratie, welvaart en vrijheid te verspreiden. IS doet het met het kromzwaard.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert