De dag na Brussel: Hoe nu verder?

Door Zevenblad gepubliceerd in Nieuws en politiek

d4b0dda8d77d0a5efc6c6d2f2f21b447_medium.©nrcreader/Olle Johanson

Een drama zoals gisteren: het dwingt een mens tot bezinning, of hij wil of niet. Het is dan altijd goed als je dat samen met oude vrienden kunt doen, en dan het liefst met vrienden die er net iets meer van afweten dan de door emoties overmande doorsnee burger.
Emotionele reacties op deze afschuwelijke aanslagen zijn heel begrijpelijk, alleen ze brengen niemand verder. Brussel niet, België niet en ook de EU niet.

Het is aandoenlijk als de halve wereld medeleven betuigt (behalve Obama, die na een korte plichtmatige verklaring van solidariteit vrolijk juichend naar een baseballmatch ging zitten kijken).
Het is ook hartverwarmend om te zien hoe de burgers van de getroffen stad elkaar troosten en demonstreren dat ze zich niet door de laffe terreur laten intimideren.

Ze doen precies wat de autoriteiten van hen verwachten: samenstaan en doorgaan. Als je je laat intimideren heeft de terreur gewonnen - dat is de boodschap die de politiek aan de burgers meegeeft: de mensen moeten maar gewoon  verder gaan op de oude voet en zo doen alsof er niets gebeurd is: dat is de ware overwinning. Nee, wij likken dus onze wonden, laten ons niet kennen en gaan dapper door met ons leven, met onze democratische vrijheden en met ons respect voor alle  medemensen, wat die ons ook aandoen.

Polariseren is niet alleen ongewenst maar ook lastig voor de autoriteiten: men ziet het liefst lammeren die blij mogen zijn dat zij deze keer aan de slachtbank ontkomen zijn.

Mijn oude vrienden: ze zijn er gelukkig nog. Ze kijken iets anders tegen de gebeurtenissen aan dan de Belgische premier, die overloopt van medeleven maar vergeet de hand in eigen boezem te steken: plaatsvervangend voor al zijn collega-politici die deze puinhoop misschien hadden kunnen voorkomen als ze maar op tijd ingrijpende en onsympathieke maatregelen genomen hadden.
U hoeft niet te raden uit welke hoek mijn vrienden komen: niet uit het politieke wereldje, maar uit het professionele. Zij zien de brave politieke kopstukken dan ook eerder als hulpeloze, onbenullige amateurs.

De Belgische Opsporing

Na Dutroux is er in Belgisch politie- en justitieland het één en ander aangepakt en verbeterd, maar onvoldoende om internationale ontwikkelingen bij te kunnen houden. De Belgische politie heeft, gemeten aan het controversiële en moeilijke werkveld, nog steeds onvoldoende mankracht en middelen. Vooral de wetgeving loopt achter bij de mondiale ontwikkelingen op technisch en communicatief gebied. Tussen de veiligheidsdiensten en de ordehandhaving gaapt een levensgroot gat: de één weet niet of nauwelijks wat de andere tak doet. Laat staan wat internationale samenwerking betreft. Maar daarover straks méér.

België verschilt daarin overigens nauwelijks van de rest van de EU, met uitzondering misschien van Engeland en Frankrijk, waar de informatieuitwisseling tussen de geheime diensten (die in internationaal verband goed samenwerken) en de wetshandhaving beter op elkaar aansluit dan in andere landen.

Enkele dagen na de aanslagen van Parijs, toen men in België eindelijk wist naar wie men moest zoeken, stond, na een tip, even voor 21.00 uur in de avond de politie voor de deur van een woning in Molenbeek, voorzien van een geldig huiszoekingsbevel. De bevelvoerende officier keek nog net op tijd op zijn klokje: dat toonde 21.00 uur precies. Tussen 21.00 uur in de avond en 5.00 uur in de ochtend mocht de politie de nachtrust van zijn burgers niet verstoren, behalve dan in geval van heterdaad. Als er hulpkreten uit de woning waren gekomen of schoten waren gelost hadden ze naar binnen mogen gaan: nu dus niet. Het was de woning waarin zich, zoals later bleek, op dat moment de naarstig gezochte Abdeslam bevond. Die was de volgende ochtend natuurlijk lang gevlogen.

Het heeft daarna nog bijna 4 maanden, talloze zoekingen en duizenden overuren gekost voordat ze hem eindelijk te pakken hadden.
Op 16 december 2015 is dan inderdaad deze mensvriendelijke bepaling met spoed aangepast, één maand te laat. Nu mogen ze terroristen ook in de stille uurtjes lastig vallen.

Informatieuitwisseling en opsporingsmethoden

Ik had het al over de informatieuitwisseling tussen de rechtshandhaving en de geheime dienst: de zogenaamde Staatsveiligheid. De samenwerking is bij wijze van spreken non-existent. Omdat de Staatsveiligheid méér bevoegdheden heeft dan de politie en alleen maar over heel bepaalde delicten gaat (ideologisch extremisme, georganiseerde misdaad, radicalisme, schadelijke sektarische organisaties, contraspionage, wapenproliferatie, terrorisme en spionage) en daarvoor langs alle mogelijke wegen informatie mag verzamelen was politiek België er als de dood voor dat inlichtingen, verzameld via geheime telefoontaps, infiltranten, geavanceerde afluisterapparatuur en andere geheime snufjes bij de gewone dienders terecht zouden kunnen komen: dat zou toch wel erg ver in het leven en in de privacy van 'gewone' burgers ingrijpen.

In 2009, na drie jaar marchanderen, werd eindelijk een wetsvoorstel over de onderzoeksmethoden van de Staatsveiligheid goedgekeurd, maar tegelijkertijd een muur opgetrokken tussen de 'gewone' rechtshandhaving en de binnenlandse veiligheidsdienst, omdat de democratische (parlementaire) controle onvoldoende zou zijn als het om het gewone strafrecht ging. Het spreekt vanzelf dat er van een vruchtbare samenwerking tussen de ene tak van de sport en de andere geen sprake kon zijn: de muur werkte naar twee kanten. Zo was het mogelijk dat men langs elkaar heen opereerde en essentiële informatie niet uitgewisseld werd.
Hetzelfde plaatje zie je trouwens ook in andere EU-landen, Nederland niet uitgezonderd, waar het aan zowel de grensoverschrijdende als ook aan de binnenlandse informatieuitwisseling schort. Ook in Duitsland zijn ze daar heel sterk in. Daar liggen de praktijken van de Stasi (de geheime politie in de toenmalige DDR) nog vers in het geheugen. Burgers in het geheim bespioneren: kom nou! Dat zijn Big Brother- methoden.

De inlichtingendiensten werken natuurlijk wél samen met buitenlandse collega's en wisselen voortdurend informatie uit, maar de gewone opsporingsinstanties vissen achter het net. Europol is niets anders dan een log en traag computersysteem dat een effectieve gegevensuitwisseling eerder in de weg staat dan dat het een snelle en doelmatige communicatie bevordert. Het wordt ook niet door iedereen op de nieuwste stand gebracht. Triest, maar waar. Zo kon het gebeuren dat internationaal gezochte terroristen ongehinderd Europese grenzen konden passeren, terwijl ze wel in beeld kwamen. Achteraf natuurlijk.

De 'vrijstaat' Molenbeek

Molenbeek staat voor een no-go-area waar andere wetten gelden dan in de rest van het land. Het is vergelijkbaar met de banlieues van Parijs: het merendeel van de bewoners is van buitenlandse afkomst, ook al heeft de tweede generatie een Belgisch paspoort. Er worden andere regels toegepast dan in de meeste andere delen van de stad. De bijzondere status van de deelgemeente is jarenlang zorgvuldig gekoesterd door de burgemeester. Deze dame vond het allemaal best, als de bewoners het maar naar de zin hadden en ze herkozen werd. Het is geen 'laissez faire', maar een bewuste keuze om geen slapende honden wakker te maken. Orde op zaken stellen, zoals de minister van justitie laatst nog wilde, zou alleen maar de vrede (zeg maar: het wankele evenwicht) verstoren: niet dus.
Feit is wél dat er van alles gebeurt waar de plaatselijke autoriteiten geen weet van hebben en ook niet willen hebben. Er is geen up-to-date bevolkingsregister: niemand weet precies wie er allemaal woont en waar. Uitkeringen worden niet altijd gekoppeld aan vaste adressen: ze hebben geen idee wie er allemaal een plekje gevonden heeft. Het sterft er van de illegalen die bij familieleden ondergedoken zijn en regelmatig van onderkomen wisselen. Afgewezen asielzoekers, gezochte criminelen, illegale migranten leven ongemoeid naast kleine middenstanders en brave burgers - die er angstvallig voor waken dat ze niet als verrader gebrandmerkt worden: dan hebben ze namelijk geen leven meer. Dat maakt hen tot stille gedogers. Hondsbrutale jeugdbendes dagen de politie uit en roepen onmiddelijk 'discriminatie' als een diender alleen maar naar hen kijkt. Een ideaal substraat waar ook terroristen zich veilig voelen, gesteund door de afkeer van alles wat ook maar naar 'law and order' riekt, en de voor West-Europeanen haast onbegrijpelijk sterke familiebanden en -loyaliteiten.

Terroristen

Natuurlijk is er ook onder terroristen en potentiële 'medestrijders' een rangorde. De grotere jongens zijn voor een deel in Syrië en Iraq geweest en genieten alle respect, vooral bij de jeugd. Het zijn de helden van het verzet tegen de volgevreten burgerlijke Belgen, die niet beter verdienen dan dat ze de ellende, die de EU en de V.S. hun geloofsgenoten in het Midden-Oosten aandoen, ook eens aan den lijve ondervinden. De dommekrachten met een crimineel verleden zijn in wezen alleen maar van nut als zelfmoordterroristen: die behoren zich in een laatste 'heldendaad' samen met hun slachtoffers op te blazen, dan hebben ze hun taak vervuld.

De gevaarlijkste figuren blijven op de achtergrond: zij zijn het die de plannen maken en met de pionnen schuiven. Die vind je in de moskeeën, in de koraanscholen en in de betere wijken, niet in Molen - of Schaarbeek. Vaak zijn ze goed opgeleid, soms geconverteerd naar de Islam. Het zijn de strategen, de ideologen die internationaal samenwerken, zich van de meest moderne communicatiemiddelen bedienen en vooral via het internet nieuwe volgelingen recruteren: verblinde opstandige pubers, gefrustreerde spijtoptanten van (re)ïntegratiepogingen en verschoppelingen met grootheidswanen. Vooral voor de laatste categorie hebben ze een glorieuze afgang in de aanbieding: het martelaarsdom.
Deze soort verplaatst zich onopvallend, loopt maar zelden tegen de lamp, en als ze al in het vizier van de veiligheidsdiensten komen kun je ze met het gewone strafrecht nauwelijks aanpakken: het ontbreekt bijna altijd aan tastbaar bewijs.
Dat is de werkelijke vijand, en die opereert in stilte, maar wél over alle grenzen heen, beschermd door de grondwet en de vrijheid van godsdienst.

Equality of arms

Ik heb hier al eerder gepleit voor een soort oorlogsstrafrecht: met minder rechten voor de verdachte en zeker zonder de veelgeprezen 'equality of arms', anders blijven ze ongrijpbaar voor het justitiëel apparaat. Zij maken zelf ongegeneerd en ongehinderd gebruik van alle denkbare middelen, geoorloofd en ongeoorloofd, en vinden tegenover zich opsporingsinstanties die aan alle regels van een beschaafde rechtsstaat gebonden zijn: met de handen op de rug, bij wijze van spreken.

Dát kost levens. Levens van onschuldige mensen, die geen enkel verweer hebben tegen deze sluipende pest, die onder de vlag van de mensenrechten en de godsdienstvrijheid opereert: overal in de EU en daarbuiten. De 'rechtsstaten' hebben zich zodanig vastgeklemd in hun idealistisch fatsoen dat zij hun eigen burgers niet meer kunnen beschermen.
Hun enige antwoord op terreuraanslagen is dan ook: laat je niet bang maken, ga door met je leven en toon de wereld dat je je de democratische vrijheden niet af laat pakken. En als het jou of je naasten treft mag je wél rouwen, maar vooral niet zeuren.
En vervolgens wassen ze hun handen in onschuld.

In dezelfde trant: http://www.nrcreader.nl/artikel/7437/keiharde-aanpak-helpt-rechtsstaat

(Een excerpt van een rede van Ivo Opstelten)

 

23/03/2016 15:23

Reacties (20) 

07/04/2016 21:17
Hoeveel moeten er nog komen, hoeveel moeten er nog gaan. Een heleboel!
27/03/2016 12:36
https://www.youtube.com/watch?v=F4hNHYC8GMM

waarschijnlijk word het een herbeleving van ... en dan met moderne wapens ...
25/03/2016 19:13
The knight-monks – the prince-priests and the hermit-soldiers – are the body of Ra-Hoor-Khuit’s Army. They are not the cloistered and emasculated hermits of old.

Although we too attain to the truth of Mystic Solitude wherein All is One and we proclaim, “I am alone: there is no God where I am” (AL II:23), we immerse ourselves into the fecundity of the world instead of retreating therefrom.

Work your jobs, do your duties, raise your children, laugh with friends, but let all these things, from the most important to the most trivial, be to the Glory of Ra-Hoor-K...
1
25/03/2016 13:03
We hebben het allemaal toegestaan. We hebben het niet tegen (kunnen) gehouden, we hebben de deuren opengedaan, we kunnen ze alsnog sluiten, maar we hebben de meesten al binnengelaten.
25/03/2016 18:12
Idd en het is ook bewezen dat de gehele gemeenschap die we hierheen hebben gehaald ergens toch achter de terroristen staan, De best man die gearesteerd is liep in zijn buurt vrolijk door de straten en winkels terwijl hij overal op tv internet en daar in de buurt zelfs op straat te zien was als gezochte terrorist, niemand heeft het aangegeven er bestond eerst niet eens een vermoeden......

gaan we nu nog steeds met z,n allen beweren dat een groot deel hier met goede bedoelingen komt ??
Word nu alweer gek van de linkse boom-knuffelaars die de schuld geven aan de slechte opvan...
2
23/03/2016 21:21
Ik hoor tot mijn grote schrik in het 20.00 uur nieuws dat onze brave Willem Alexander (vandaag in de Schilderwijk) dezelfde mantra prevelt als Asscher: Lief zijn voor elkaar en gezamenlijk aan onze democratische waarden en normen vasthouden.
Daar heb je wat aan als een gek met een bomgordel tegenover je staat.
Inmiddels heeft Europa heel wat martelaren opgeofferd voor de goede zaak. Die krijgen niet eens een lintje, laat staan 99 maagden.
Ik kan heel slecht tegen zoveel hypocrisie en arrogantie.

Morgen komen de ministers die over de interne veiligheid gaan in Bru...
25/03/2016 18:15
Boodschap van Obama , hij wijst er met drang op dat wij als Europa all onze grenzen ophouden zelfs na Brussel houd hij zich bij deze uitspraak. Ik herinner mij een Turkse president/dictator die het zelfde eist en ook vrij enge uitspraken heeft gedaan in 2013 all. Hij voorspelde dit en heeft het ons beloof en heeft ook beloofd het te zullen steunen op alle mogelijke manier die hij kent, gaat hier over de kant van het Kalifaat he ...
1
23/03/2016 20:21
http://nieuws.vtm.be/binnenland/183950-erdogan-belgie-liet-dader-vrij

http://nieuws.vtm.be/binnenland/183954-aanslag-was-gepland-voor-paasmaandag

2
23/03/2016 20:46
Ik zei het toch al (aan de andere kant)? Ze hebben het naar voren gehaald omdat ze bang waren dat A. zou praten.
Het is maar goed dat de taxi te klein was om alle vijf koffers mee te nemen, anders waren er veel meer doden gevallen.
2
23/03/2016 19:35
Uitstekend artikel waar ik het helemaal mee eens ben.

Wat betreft dat lammeren die naar de slachtbank gaan: dat zijn we thans allemaal allang in Europa. Want in wezen worden de huidige o, zo democratische ,slappe, voormannen van die gemeenschappelijke Europese politiek al jaren lang door angst geleid. Daardoor is dat slachtbank syndroom niet eens zo heel onrealistisch, bij wijze van spreken.
En met dat zooitje opmakers in Brussel, dat thans overal aan de touwtjes trekt, met enorme ( miljarden boetes) in het vooruitzicht voor hen die hun eigen weg dreigen in te gaan binnen ...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert