Het Duitse Dilemma: hoe bewaar je de vrede in een verscheurd land?

Door Zevenblad gepubliceerd in Nieuws en politiek

© Google

Het is inmiddels ook tot Nederland doorgedrongen: de resultaten van de Duitse deelstaatverkiezingen van afgelopen zondag zijn het gesprek van de dag. Op TV, in de kranten en vooral op het internet zijn de discussies en commentaren niet van de lucht.
Zowel de CDU (de grootste partij bij onze Oosterburen, qua profiel vergelijkbaar met het CDA bij ons) als de SPD (de Sociaal-Democraten, vergelijkbaar met onze PvdA) hebben behoorlijk in moeten leveren. Sinds zondag lees, zie en hoor je niets anders dan een hoogst vermakelijk potje zwarte-pieten over en weer, wie nu de schuld aan dit politieke debacle heeft. Zoals gebruikelijk zijn het steeds 'de anderen' die dit op hun geweten hebben en nooit de eigen politieke koers.

De 'Linke' kunnen ze niets verwijten, want die zijn ook bijna weggevaagd. In Rheinland Pfalz heeft de zittende Ministerpräsidentin van de SPD het net gered, in Baden Württemberg is de 'groene' Opa Kretschmann de winnaar (beiden heel duidelijk op persoonlijke titel), maar geen van beiden kan met de vorige coalitie verder regeren. Zij zullen dus moeten terugvallen op de 'onchristelijke' liberale FDP, die de naam heeft alleen maar voor het kapitaal op te komen en die na een lange interne machtstrijd eindelijk weer eens de kiesdrempel haalde.

DE AFD, een nieuwe speler

Het grote probleem waar ze mee zitten is de opkomst van de AFD: Alternative für Deutschland. Nee, het zijn geen neo-nazi's, al worden ze door hun getergde opponenten graag in die hoek gezet. De neo-nazi partij in Duitsland is de NPD, de Nationale Partij Deutschlands. Daar doen ze nu de zoveelste poging om die door het Bundesverfassungsgericht, een  constitutionele rechtbank die wij in Nederland niet kennen, te laten verbieden.

Je zou de AFD veel eerder kunnen vergelijken met de Britse UKIP - de partij van Nigel Farage.
De AFD haalde, meteen de eerste keer dat ze meededen, in beide boven genoemde deelstaten meer dan 12% en in Sachsen-Anhalt, de derde deelstaat waar zondag verkiezingen werden gehouden, zelfs, op een haartje na, 25%.

Grote paniek overal, want iedereen had nog zoveel moeite gedaan om de AFD van te voren af te schilderen als een rechtsradikale, islamofobe club, die in het rijtje Wilders/Marine Le Pen thuishoorde. Een fatsoenlijk mens hoorde zich daar niet mee in te laten, en in de meeste discussieprogramma's op TV werden ze niet eens uitgenodigd. De dames en heren van de gevestigde partijen wilden namelijk niet met hen praten. Als ze er wél bijzaten werden ze van alle kanten aangevallen en voor neo-nazistisch vuilnis uitgemaakt.

Hun voornaamste verkiezingsslogans waren: minder vluchtelingen en minder EU. Haaks op de lijn van Merkel dus.
De enige andere partij in Duitsland die zich openlijk tegen de politiek van Angela Merkel verzet, is de CSU: de Beierse zusterpartij van de CDU. Maar omdat die, behalve in de Bondsdag, alleen in Beieren bestaat (maar dan wel met een forse meerderheid!) doet de CSU in de andere deelstaten niet mee. Merkel kreeg en krijgt dus voornamelijk steun van politiek links.
De baas van de CSU, Seehofer, heeft laatst eens gezegd dat Merkel, met zoveel trouwe steun en bijval van haar politieke vijanden, kennelijk geen vrienden meer nodig heeft.

Een gapend gat

Inderdaad is Angela Merkel met haar vluchtelingenpolitiek helemaal naar de  linkerkant van het Duitse politieke spectrum doorgeschoven. Het resultaat is dat rechts van haar, zeg maar aan de conservatief-burgerlijke kant, een gapend vacuum ontstaan is. Daar heeft de AFD handig gebruik van gemaakt.

Heel vervelend, beschamend zelfs. Wat zal de wereld nu wel niet van hen gaan denken? Hoe kunnen zij het buitenland overtuigen dat Duitsland geen nieuw broeinest van rechtsradicale racisten aan het worden is? Tot overmaat van ramp meldden zich gisteren al de kopstukken van de exportindustrie te woord: de grote chemieconcerns zoals Bayer en BASF, de autoindustrie (BMW, Daimler etc.) en andere takken van de bloeiende export-business (waaronder ook de wapenindustrie). Die vrezen voor het wereldopen, tolerante imago van de nieuwe Duitsers, die sinds de oorlog zo hun best gedaan hadden om zich van hun bekrompen nationalistische verleden te bevrijden. Wat zouden hun arabische klanten wel niet denken van de islamofobe oprispingen die men in het programma van de AFD meende te kunnen lezen? Daar zouden zelfs de onschuldige blauwe ogen van Angela en de overal ter wereld geprezen 'Willkommenskultur' niet tegen helpen.
Paniek alom. Is de 'lelijke Duitser' terug van weggeweest?

Paniek

Nu moet u weten dat sinds het einde van WW II geld noch moeite gespaard is om de laatste twee (of inmiddels zelfs drie) generaties Duitsers al vanaf de kleuterschool in te peperen dat elk spatje nationalisme uit den boze is. Ze generen zich bijna om wereldkampioen voetbal te worden, want dat vindt de rest van de wereld niet aardig. Er wordt in officiële reacties ook zelden of nooit gewag van gemaakt dat Duitsland de economische motor van de EU is, die alle zwakke broeders ondersteunt zonder zich daarvoor op de borst te kloppen. Ze hebben miljoenen armlastige immigranten uit de voormalige Oostbloklanden en de Sovjetunie opgenomen, zo vanzelfsprekend dat er gezegd werd dat je, als je voorouders thuis een Duitse herdershond gehad hadden, je zonder problemen in aanmerking kwam voor een Duits paspoort en alle bijbehorende sociale voorzieningen.
Het slechte geweten werd zorgvuldig in stand gehouden door de landen die van Duitsland nog het één of ander tegoed hadden, waaronder de Grieken die het niet konden laten om Angela Merkel met de swastica op de voorpagina's van hun dag- en weekbladen af te beelden om Duitsland aan zijn morele verplichtingen te herinneren. Ook Israël rekent nog steeds op de morele en financiële steun van de Duitsers, en met succes. Met uitzondering van een enkele gestoorde nozem zal geen Duitser ook maar één kritisch woord over Israël of 'de Joden' zeggen, en bij elk officiëel bezoek aan het land wordt de 'eeuwigdurende schuld' van de Duitsers aan de holocaust van beide kanten plechtig gememoreerd.
Kom je aan de Joden dan kom je aan de 'goede' Duitsers: dat ging zelfs zover dat een aantal grote corruptieschandalen binnen officiële Joodse instanties in Duitsland met succes uit de officiële media gehouden werden.

Willkommenskultur

De 'Willkommenskultur' bij onze oosterburen heeft tot veel bijval bij supra-nationale organisaties geleid: het heeft niet veel gescheeld of Angela had er de Nobelprijs voor gekregen. Obama was vol lof over zoveel medemenselijkheid, terwijl hij zelf een enorme politionele strijdmacht langs de Mexicaanse grens aan het werk houdt om de illegale immigratie vanuit het armlastige Midden-Amerika tegen te houden.

Alleen binnen de EU was men er niet zo blij mee: vooral niet toen bleek dat Merkel's uitnodiging aan de vluchtelingen in feite namens Europa bedoeld was. Toen het om de evenredige verdeling van de vluchtelingenstroom ging gaven de andere landen niet thuis. Skandinavië sloot de grenzen, Frankrijk ging er dwars vóór liggen (30.000 is hun limiet), de Britten hebben hun koffers alvast gepakt en Oostenrijk, Kroatië en Slovenië haakten af. De Benelux sputtert tegen en de voormalige Oostbloklanden weigeren allemaal om vluchtelingen toe te laten: vooral als het muslims zijn.
Nu zit Merkel in haar maag met één miljoen - meestal Afrikaanse en Arabische - vluchtelingen en migranten die niemand hebben wil. Van deze groep blijkt er inmiddels méér dan de helft administratief 'zoek' te zijn, dat wil zeggen dat men niet precies weet waar ze zich bevinden.

Terwijl Duitsland de ene knieval na de andere voor Erdogan maakt en hoopt dat die de deur op slot zal zetten stroomt Griekenland nog steeds vol met nieuwe migranten die proberen om de toelating tot Westeuropa af te dwingen. Als het weer straks beter wordt verwacht men ook een toename van migranten vanuit Noord-Afrika richting Malta en Lampedusa, per (rubber)boot.

Merkel staat inmiddels, wat de EU betreft, met de rug tegen de muur, maar ze geeft geen krimp. En nu begint ook nog de aanval in eigen land, door de AFD. Langs democratische weg nog wel.
Onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat de kiezers die de geëtableerde partijen zo demonstratief in de steek gelaten hebben allesbehalve xenofobe extremisten zijn: niets daarvan. Het blijkt zelfs dat veel eerdere migranten, die inmiddels goed geïntegreerd zijn, op deze manier bezwaar maken tegen de open-deur-politiek van Merkel en haar linkse aanhang. Maar de meest pijnlijke klap kwam gisteren, uit een totaal onverwachte hoek.

c3fef306ab51140a35968c5dd1afef37_medium.© Volkskrant.nl

Jodenhaat

De Joodse gemeenschap in Duitsland liet van zich horen. Verpakt in de meest lovende bewoordingen over de gastvrijheid van het Duitse volk kwam een duidelijke waarschuwing: de aanvallen op in Duitsland levende Joden zijn de laatste tijd fors toegenomen. Niet door rechts-radicale skinheads, maar door islamitische knokploegen: nieuwkomers die hun haat tegen Joden niet onder stoelen of banken steken.
Orthodoxe joden, herkenbaar aan hun haardracht en kleding, worden in de grote steden (Berlijn voorop) op straat steeds vaker beschimpt en gemolesteerd. Een nieuwe golf van anti-semitisme wart door het land, aangestuurd vanuit salafistische moskeeën: het onvermijdelijke gevolg van alle goedbedoelde pogingen om de kool en de geit te sparen. De Amerikanen hebben er een mooie zegswijze voor: 'stuck between a rock and a hard place'.

Hoe wil je nu voorkomen dat de haatcultuur vanuit het Midden-Oosten overwaait naar het vredige gastvrije Duitsland? Wat doe je als gastvrouw als je ene gast met een andere op de vuist gaat? Ze allebei eruit gooien? Of alleen maar wie zich misdraagt? Dat is geen optie: in elk geval niet voor Angela.

Duitsland kampt nu al met massa's illegalen van allerlei origine die zich aan de lopende band misdragen. De politie kan de permanente oorlogen tussen de Russische en de Roemeense maffia en Yugoslavische en Turkse criminele bendes nu al nauwelijks aan. De Marokkanen hebben (deels vanuit Nederland) al haast een monopolie op bank- en juweliersovervallen, de laatste tijd ook op plofkraken. Vrachtwagens worden op parkeerplaatsen langs de autobahn door Bulgaarse en Oekraïnse hit-teams leeggeroofd. Afrikanen hebben de handel in heroïne, wiet en coke praktisch gemonopoliseerd en Nigerianen plunderen digitale rekeningen via het internet. Duitsland heeft gewoon de capaciteit niet om naast elke Jood een bodyguard te zetten.

De toekomst van de EU

Al te goed is buurman's gek. Die oude wijsheid drijft conservatieve kiezers nu in de armen van het Duitse equivalent van de Britse UKIP. Nog even en er staat een Duitse Wilders op. Is dat de toekomst van de EU? Intussen roepen aan de Macedonische grens al weer tienduizenden migranten om Mama Merkel en eisen toegang tot haar paradijs.

Het zal mijn tijd wel duren, maar ik denk ondertussen dat Erdogan niet eens hoeft te wachten tot, zoals hij aangekondigd heeft, de Islam Europa via de baarmoeder gaat veroveren. De 'baarmoeder number one'  ligt al machteloos aan zijn voeten.

Arme Joden, arme brave Duitsers. Arm Europa, dat barre tijden tegemoet gaat.

Het toverwoord op dit moment is 'integratie'. Daar willen ze zich in de toekomst volledig aan wijden, ongeacht de kosten en de moeite. Geen ghetto's, geen achterstelling van groepen, geen discriminatie, en natuurlijk godsdienstvrijheid voor allen,. Allemaal gelijkwaardige mondige burgers die de normen en waarden van onze Westerse beschaving van harte onderschrijven.
Misschien dat wij ze op dat punt uit de droom kunnen helpen? Wij zijn hier  al met de derde generatie 'medelanders' bezig, en nog steeds hebben we het kunstje van de vreedzame multiculturele samenleving niet echt onder de knie.


Vluchtelingen hebben recht op opvang en bescherming. De vraag is alleen: wie beschermt ons en onze gasten voor de oorlogen en de aanvallen van vluchtelingen en migranten onder elkaar?

 

15/03/2016 13:13

Reacties (19) 

1
17/03/2016 10:48
Helder stuk waarin je m.i. duidelijk maakt welke Duitse denkprocessen over het algemeen heersend zijn. Dat die tot uitdrukking komen in beleid, lijkt me evident.
Doet me ook denken aan ons eigen Nederlandse "sprookje" van het o zo tolerante Nederland. Is onze tolerantie werkelijk meer dan alleen maar "zolang ik niet met eigen ogen hoef te zien hoe ontzettend anders jij bent, maakt het me niks uit wat je doet"? Het is m.i. een tolerantie geboren uit een soort desinteresse dan een daadwerkelijk accepteren van diversiteit.

Zolang Europa niet met één mond praat en vanuit een g...
17/03/2016 12:58
Dit soort ellende krijg je als de van boven gepropageerde moraal niet overeenkomt met wat de één 'Volksempfinden' (zeg maar: onderbuik) noemt en de ander 'gezond verstand'. Het is voor velen ook moeilijk om die nuance op haar waarde te schatten.
De één gaat enkel uit van zelfbehoud en het vasthouden aan bekende structuren, de ander bepaalt zijn standpunt door diverse ervaringsfeiten op een rijtje te zetten. Duidelijk is in elk geval dat die van mens tot mens, en ook van land tot land verschillen.

In een democratie, waar de 'volkswil' de doorslag geeft (en hoort te geven)...
1
16/03/2016 13:31
Goed uiteengezet. Een groot probleem, dat niet meer lijkt te kunnen worden opgelost. Ik zie de Europese toekomst somber in.
1
16/03/2016 13:23
Hoe graag we ook zouden willen, Europa was, is en zal nooit in staat zijn de halve derde wereld op te vangen. Opvang van vluchtelingen dient mijns inziens altijd in de eigen omgeving plaats te vinden; daar kan men leven in (meestal) hetzelfde geloof en/of een sterk gelijkende cultuur. Deze grote instroom van vluchtelingen gaat - als het maar door blijft gaan - ons onze vrijheid en onze democratie kosten, ben ik bang.
2
16/03/2016 12:33
Fijn dat we wakker worden .., jammer dat ik elke keer word weg gezet als racist en neo-nazi als ik dit soort onderwerpen aan snij, Ik zou zeggen lees mijn artikels nog eens met de wetenschap die je nu hebt .....

Dat er oorlog opkomst is voor de wereld is reeds oud nieuws ,
En dat Israel loopt te zeuren vind ik helemaal idioot zij lopen boven Syrië te bombarderen om zo continu de strijd aan te blijven wakkeren.
Putin heeft niet voor niets grote delen van zijn troepen terug getrokken, hij weet ook dat met Saudi arabië aan de ene kant van Syrië met 22000 tanks 250.00...
16/03/2016 18:47
Je bent nu wellicht nog een roepende in de woestijn..
Tot de dag dat..
Even zandhappen nog ;-)
1
16/03/2016 12:04
Weer een oorlog op komst? Dan hebben ze het goed gedaan.
2
16/03/2016 08:11
Europa gaat inderdaad barre tijden tegemoet... hoe Merkel nog met opgeheven hoofd kan verdergaan blijft me een raadsel.

Alles wat tot voor maanden/enkele jaren een ver van ons bed show was, is nu dagelijkse kost geworden. Gisteren weer hier bij ons: Belgische en Franse agenten vielen binnen in een appartement in Vorst op zoek naar valse identiteitskaarten (nasleep aanslagen Parijs) en werden DOOR de deur heen onmiddellijk met kalashnikovs beschoten. De origine van die misdaadmachines zal geen verrassing zijn.

Integratie klinkt zo mooi en vooral dromerig: hoeveel gener...
2
Candice tegen Ktje
16/03/2016 08:37
Ja dat heb ik gisteren via teletekst kunnen volgen.

Maar dat wat voorheen ver van ons bed was .... dat is de fout, want dat is het nooit geweest. Al decennia lang worden Amerikanen, Joden, West-Europeanen gepakt bij gijzelingen, kapingen, aanslagen en ontvoeringen. Al decennia lang. Het was nooit ver van ons bed.
Madrid 2004, London 2005 en zelfs 9-11 kun je onmogelijk ver van ons bed noemen. Zelfs de aanslagen in Indonesie (Bali) vanaf 2005 is niet ver van ons bed .... het waren voor een groot deel Europese slachtoffers. Maar goed, dat was dan aan de andere kant van de Were...
1
15/03/2016 22:26
Ik hoor net dat Merkel morgen een TV-toespraak gaat houden, voorafgaand aan de EU-top over de vluchtelingenkwestie.
Ik ben benieuwd wat ze te zeggen heeft.
1
15/03/2016 22:29
Vanavond via NPO politiek het debat in de 2e Kamer gevolgd en dat was best wel pittig.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert