Is een boek uitgeven een vorm van literaire zelfbevrediging?

Door Leonardo gepubliceerd in Boeken en recensies

 

        d382693fb94b3c746987f226633870f0_medium.

 

Is een boek uitgeven een vorm van literaire zelfbevrediging?

 

De tekst van dit verhaal zegt in wezen al genoeg over de inhoud van dit schrijfsel. Een inhoud die gebaseerd is op de drang van sommige amateurschrijvers om toch in elk geval een boek te willen publiceren. De droom van veel amateurschrijvers om naam te maken in het professionele schrijverswereldje en zich op de borst te kunnen slaan in een houding van: Kijk mij eens even.   Want laten we wel wezen; het is toch de ultieme wens van een ieder die wat te zeggen heeft om dat ooit eens vast te leggen en in boekvorm uit te brengen.  Alleen waar en bij wie moet je aankloppen om die schrijversdroom waar te maken, want in de chaos van het Benelux  uitgeverswereldje komt men al snel bij de verkeerde bedrijven terecht.

Let wel: Je bent er uiteindelijk als schrijver  nog lang niet, als je zelf  in de simplistische gedachte blijft hangen dat jou manuscript wel eens een literaire doorbraak zou kunnen betekenen. Dat het lezerspubliek aan je voeten zal komen te liggen, dat je naam zal worden geschald op televisie en recensenten van  kranten en tijdschriften de loftrompet zullen blazen over jouw literaire schrijfprestatie…  Niets van dat alles staat de hedendaagse onbekende schrijver te wachten. De gedachte alleen al is je zelf voor de gek houden.  Slechts teleurstelling na teleurstelling zal zijn of haar loon zijn als men inderdaad van deze simplistische gedachtegang uitgaat.

Het is zo en zo al heel moeilijk om een uitgever te vinden die genegen is jou manuscript zelfs maar te willen lezen. De traditionele uitgevers worden namelijk wekelijks gebombardeerd met manuscripten. Het ene verhaal lijkt nog beter te zijn dan het andere. De door veel uitgevers in het leven geroepen beoordelingscommissies hebben al jaren achterstand om door de berg met manuscripten heen te worstelen die in bureauladen liggen te overwinteren. Een doodlopende weg voor een nieuwe schrijver lijkt dit derhalve.  Daarbij komt dan ook nog het punt van het redigeren van je verhaal.  Ik bedoel het nakijken van het manuscript op de taaltechnische en schijftechnische staat en het aanbrengen van de druktechnische verbeteringen.  Dat is voorwaar ook geen sinecure voor de gemiddelde Neerlandicus die deze taak krijgt toegewezen. En vergeet niet; zo’n persoon doet dit werk ook niet meer voor tien euro per uur. Het gevolg is dan ook vaak dat als een manuscript van een nieuwe schrijver er uiteindelijk  toch door komt en voor uitgeven vatbaar is, er van de schrijver soms een flink eigen risico wordt gevraagd, dat wel tot zo’n twee duizend euro of meer kan oplopen al zijn er soms ook nog wel kleine onbekende uitgevers die de gok wagen; en bijvoorbeeld het redigeerwerk voor niets doen.

Goed: uitgaande van het feit dat uw manuscript als uitgeefbaar wordt beoordeeld, dan moet dit manuscript nog als boek gedrukt worden en: Het moet in de markt worden gezet. Dat laatste is natuurlijk het belangrijkste want;  hoe doe je dit voor een totaal onbekende schrijver. U begrijpt het al: Daar ligt de basis van dat zogenaamde eigenrisico wat de meeste uitgevers van naam vragen aan de schrijver die wil verkopen. Om derhalve als onbekende schrijver met een goed geschreven verhaal in de publiciteit te komen, is het hebben van een omvangrijk netwerk van mediarelaties een eerste vereiste. Heb je dat niet, dan zal het een lange en moeilijke en soms vrij kostbare weg worden.  Publiciteit kost namelijk ook veel geld. Een goede uitgever zal dit allemaal met de schrijver bespreken en zelf marketingtechnisch sturen en organiseren, maar de schrijver zelf zal zich ook veelvuldig moeten laten zien in kringen van de media  zoals, televisie, kranten, tijdschriften. Het probleem is echter:  Kom daar maar eens tussen, in dat mediawereldje, van allemaal vriendjes en vriendinnetjes. Meestal maakt de uitgever een wel marketingplan waarin dergelijke stappen zijn voorzien, maar eigen initiatief, zoals boekpromoties, boeken signeren in het land en aanmeldingen bij bibliotheken, blijft eveneens uiterst belangrijk om naam te maken en je boek te promoten. En dan maar hopen dat het lezerspubliek toehapt. Dat het een kettingreactie van publiciteit gaat worden die de verkoop van je boek op gang kan helpen. Dat er over je boek geschreven gaat worden door recensenten in dagbladen, magazines en op het internet.

Maar, er is natuurlijk ook een andere manier om je boek uit te geven. Namelijk door het allemaal zelf te gaan doen.  Door je niet te binden aan een uitgever, maar zelf een drukker zoeken die je boek wil drukken en die eveneens genegen is het contact te leggen met het Centraal Boekhuis en een ISBN nummer voor je boek aan te vragen. Daarna ga je gewoon zelf alle promotie doen en zelf de voor je boekpromotie noodzakelijke marketing ontwikkelen en uitvoeren.  Een relatief goedkope, maar soms wel  zeer moeilijke weg, die eveneens vaak weinig succesvol blijkt te zijn. Zeker als het ontwikkelen van een marketingconcept, waar de verkoop van je boek mee valt en staat,  niet aan de schrijver gegeven is. Of…, omdat de schrijver niet de juiste promotie contacten kan leggen in het boekhandelaars wereldje. 

Nog een ander mogelijkheid is om je manuscript aan te melden bij een zogenaamde POD       ( Printing On Demand ) uitgever/drukker. Dan kost het uitgeven je meestal niets maar zit je wel middels een contract voor een langere tijd aan die zogenaamde uitgever/drukker vast. Op zich niet erg, als je boek goed wordt verkocht, maar daar zit nu juist bij dit soort bedrijven de kneep.

Voor een POD uitgever/drukker is niet de koper van jou boek de klant, maar ben jij daarentegen de klant. Een principieel verschil met de werkwijze van een echte uitgever. Het is bij dit soort bedrijven gewoon de omgedraaide wereld. Ze drukken keurig jouw boek, maar voor de rest moet je het maar zelf uitzoeken.  Komt bij dat de prijzen die men voor je boek rekent buitengewoon hoog zijn omdat men jou ook nog wat korting wil geven voor het geval dat je zelf enkele exemplaren van je eigen boek zou willen verkopen.

Dit soort uitgevers zijn geen uitgevers in de zin van het woord, maar eigenlijk meer een soort veredelde drukkerijen of printers, die het niets interesseert wat de lezer van het boek vindt, maar daarentegen gewoon jouw boek drukken. Vervolgens jou je eigen boek tegen korting willen leveren, opdat jij zelf de verkoop van je boek ter hand zal nemen, want zij zullen je boek niet echt gaan promoten. Het gaat die bedrijven alleen om het boekdrukken of printen.  Vaak verlangen dit soort bedrijven een flink aantal email adressen van vrienden, kennissen en relaties van de schrijver om aan de houders van deze email adressen, als eerste het nieuwe boek aan te kunnen bieden. Op zich een slim systeem, want uit sentimentele en vriendschappelijke overwegingen, zijn er altijd wel enkele mensen in de vrienden en kennissenkring van de schrijver die dat boek dan toch willen aanschaffen.

Maar die POD bedrijven zijn zoals gezegd, eigenlijk geen uitgevers in de zin zoals eerder beschreven.  Het zijn drukkerijen en printers die in een gat in de markt zijn gesprongen en suggereren dat bij hen alles gratis is, dat ze graag je boek willen uitgeven, dat ze het zullen aanbieden aan buitenlandse relaties en vertaal bureaus, maar dat is het dan ook.  Alleen vergeten ze er bij te zeggen dat het boek wel in de markt moet worden gezet. Dat probleem zullen ze niet of nauwelijks vanuit hun gedachtegang ondersteunen.   Het is triest, maar mensen trappen er steeds weer in. Schrijvers horen van een andere schrijver soms goede berichten over zo’n POD bedrijf, waarbij verkopen vaak zwaar zijn overdreven,  zodat men zou denken dat hun eigen werk goed zal worden verkocht door zo een bedrijf, maar komen er na een half jaar gedesillusioneerd achter dat de verkopen van hun boek beperkt zijn gebleven tot de paar exemplaren die ze zelf hebben afgenomen en als verjaardagcadeau aan hun kinderen of kleinkinderen hebben geschonken. 

Als je dan toch met alle geweld je eigen schrijfsels op de markt wil zetten, dan kun je dat van de beschreven mogelijkheden nog altijd het beste in eigen beheer doen. En laat je vooral niet vastbinden met je werk aan zo’n POD uitgever/drukker. Als je het zelf doet dan ben je tenminste vrij in je doen en laten. Kun je met een drukker of printer die je zelf uitzoekt ook zelf afspreken wat zo’n boek moet gaan kosten in het formaat en uitvoering zoals jij het op de markt wilt zetten. En spreek je van te voren de prijs af van het laten printen of drukken van je boek. Men zal zien dat dan heel andere  ( meestal veel lagere ) prijzen uit de koker zullen rollen dan hetgeen zo’n POD uitgever/drukker je zal voorhouden.

Uiteindelijk weet ikzelf als schrijver uit eigen ervaring heel goed hoe moeilijk het is om met je boek of gedichtenbundel naam te maken in dat sterk, door het vriendjes onder elkaar zijn, beheerste schrijvers en uitgeverswereldje. Een wereldje waar tevens een sterke mate van protectie heerst met betrekking tot bekende gecontracteerde schrijvers. Schrijvers waarmee zo’n uitgever naam heeft gemaakt en die ze zullen blijven koesteren. Om daar tussen te geraken als nieuwkomer is uiterst moeilijk. Zeker als je manuscript niet een direct pakkend verhaal biedt, of misschien zelfs een onderwerp aansnijdt dat door de uitgever als moeilijk of;  niet goed verkoopbaar wordt gezien.  Alles valt en staat in dit uitgeverswereldje met drie zaken:  een goed exclusief en populair verhaal, een heel goede begeleidende marketing en vooral ook een populaire verkoopprijs.  Je bent er beslist niet, met alleen de gedachte,  dat het boek in ieder geval bij, BOL.com,  in de onmetelijke lijst met boeken staat.  Daar wordt je boek echt niet terug gevonden als het niet eerst, uitgebereid landelijk is gepromoot, en de naam van je boek en jouw naam als schrijver een zekere bekendheid bij het lezerspubliek heeft gekregen. Want BOL. com promoot geen boeken: die verkoopt slechts boeken...

Maar beste lezers, laat je door mij niet op het verkeerde been zetten, ook al heb ik zelf de nodige ervaring met het uitgeven van boeken en dichtbundels. Soms is het best wel eens de moeite waard om het toch te proberen, om in die stugge uitgeverswereld door te breken, door met iets te komen dat een uitgever de ogen opent. Een verhaal aan te bieden dat de criticus niet na enige pagina’s zal doen gaan slapen, doch integendeel; zijn ogen doet opensperren. Wie zo’n verhaal met een zo een pakkend onderwerk heeft moet het zeker gaan proberen om het verhaal als boek te gaan uitgeven. Doch het is en blijft een moeilijke zaak, want  ondanks alles, loopt het uitgeven van een boek in de praktijk voor veel amateurschrijvers toch vaak op een desillusie uit en blijft het publiceren van een boek voor veel schrijvers vaak uitsluitend een vorm van pure literaire zelfbevrediging.  

 

©  Leonardo – 15 maart 2016

  

15/03/2016 02:35

Reacties (26) 

1
09/08/2016 20:18
Goed artikel. En ja hoor zoals zovelen zou ik ook een boek willen schrijven en uitbrengen natuurlijk. Maar dat blijft een stille droom denk ik als ik dit hier allemaal lees. Dat een boek uitgeven niet simpel is dat wist ik al maar jou artikel zet me meteen met mijn 2 voeten weer op de grond. Dus blijf ik maar dromen en schrijf ik hier ondertussen verder ;-)
1
09/08/2016 22:59
Als je geen kruiwagen hebt bij een van de omroepen of kranten en ook niet beschikt over het geld om een hele goede marketingorganisatie in te schakelen, verkoop je vrijwel niets.
1
11/08/2016 19:42
met andere woorden, het zal een stille droom blijven ;-)
1
12/06/2016 18:34
Ik denk het wel, ik zal daarom ook niet zomaar een boek uitgeven. Ik heb in het wereldje van Uitgevers gewerkt, ik weet wat er allemaal in omgaat. Als je wat wilt bereiken met je schrijfsels, zul je een lange weg moeten gaan om een beetje bekendheid te krijgen. Promoten, promoten en nog eens promoten. Je zult een grote zak met geld achter de hand moeten hebben, want je moet wel eerst zelf flink investeren en dan nog eens, moet je boek ook enige waarde hebben om te worden gelezen. Soms heb je geluk, maar meestal niet.
1
16/03/2016 17:49
Goed artikel. Ja, mijn boek is ook door zo'n POD uitgever uitgegeven. Het heeft me veel geld gekost, om het boek op de markt te krijgen moest ik voor betalen, maar is nooit uitgevoerd. Het is dan wel te koop bij BOL/Com en Amazon, heb je niets aan. Maar gelukkig had ik geen hoge verwachtingen.
1
15/03/2016 15:52
Ja mijn beste vrind, je hebt het geheel bij het rechte eind. Schrijvers willen gelezen worden. Het is een soort zelfbevrediging... ik zel ben 8 jaar bezig met schrijven en zomaar ..ik bedoel zomaar .. werden er twee boeken een bestseller in Amerika.. waarom ? Bij God als ik dat zou weten.. dan was ik, 'over the moon,' merkwaardig genoeg twee boeken die het in Spanje en in Nl niet goed deden.. dus wat veroorzaakt zoiets.. bij God als ik het wist dan zou ik alleen maar die formule gebruiken.. maar sinds dat gebeurd is ,.,gebruikt mijn Amerikaanse uitgever dat weer als een ' aanprijzer'. ... schr...
1
15/03/2016 19:33
Gefeliciteerd, Daniel. Geweldig resultaat. Daar doe je het voor als schrijver. Zelf heb ik een boek uitgegeven alsmede een viertal dichtenbundels waarvan een in de Franse taal. Met die bundel heb ik tevens het meeste succes gehad - 5000 gedrukt in twee oplagen en alles verkocht: in Frankrijk, de Franse Antillen en Canada. Voor de rest was het roeren in de marge met een gemiddelde van 100 verkochte exemplaren per bundel.
1
16/03/2016 06:39
Geweldig dat is toch prachtig, de Franse Cultuur heeft gewoon meer oog voor poëzie.
3
15/03/2016 12:58
Ik ben het helemaal met je eens. Over deze materie heb ik zelfs in het verleden een artikel geschreven, getiteld 'Tien tips om GEEN boek te schrijven.'

http://nonniegelezen.nl/schrijven

Als je na het lezen hiervan nog steeds een boek wil schrijven, dan moet je het maar zelf weten.
1
15/03/2016 17:12
Die heb ik net even gelezen en vind het hele goede tips.

Ik wil geen boek schrijven, ik sta niet te popelen om gelezen te worden. Zolang het hier en op Plazilla gebeurd vind ik het meer dan genoeg.
1
15/03/2016 12:21
Toch zou het voor mij "echter" voelen als een uitgever mijn boek op de markt bracht....zelf laten drukken (want meer is het idd vaak niet) voelt toch als minder. Flauw misschien?
15/03/2016 12:51
Het ligt er helemaal aan met wat voor achtergrond je een boek wil laten drukken. Ben het met je eens als dat uitsluitend handelt om je eigen gevoelens te bevredigen, maar als je een doorbraak als schrijver wil realiseren maakt het natuurlijk weinig uit met wie je het boek in de markt zet: als het maar goed verkocht wordt.
1
15/03/2016 15:02
Tuurlijk. Dat is waar.
1
15/03/2016 11:08
Ik heb het idee dat ik dit al eerder heb gelezen. Vooral de uitdrukking "literaire zelfbevrediging" in deze context komt me erg bekend voor.

Ik ben het helemaal eens met de inhoud.

Veel mensen hebben helaas de illusie dat talent altijd komt bovendrijven en dat het zichzelf dan wel verkoopt. Het belang van een goed netwerk en vaak ook pure mazzel wordt schromelijk onderschat.

Toch is het een aantal schrijvers gelukt om iets in eigen beheer uit te geven, wat daarna door grote uitgeverijen werd opgepikt. "Eragon" van Christopher Paolini bijvoorbeeld. Of "The...
1
15/03/2016 11:21
kwam die zinsnede niet van een reactie van Harm onder een artikel van, ik geloof, Ingrid? En had die jongen van Eragon, wat ik nog steeds een overgewaardeerd boek vind, geen moeder die iets hoogs bij een uitgever was?
Talent is niet genoeg vrees ik.
1
15/03/2016 11:29
Je zou best gelijk kunnen hebben. Ook wat de moeder van Paolini betreft.
15/03/2016 11:36
Hoe zat het eigenlijk met dat Fifty Shades of Grey? Dat werd toch opgepikt als e-book?
1
15/03/2016 12:10
Dank, voor je reactie, Edwin.

Ik heb dit artikel ooit, meer dan een jaar geleden, eens in een verkorte vorm gepubliceerd maar het toen, na enkele dagen, van de site gehaald omdat ik het met mijn eigen verhaalopzet niet helemaal eens was. Heb het vervolgens enkele dagen geleden herschreven waarbij de boodschap het zelfde is gebleven maar wel grotendeels in een iets andere strekking is geplaatst. En inderdaad, sommige woorden en stukjes tekst heb ik in stand gelaten.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert