Hoe leren kinderen?

Door Giel Molenaar gepubliceerd.

Het grote vraagstuk voor veel ouders die hun kinderen wat willen leren? Wat is nu de beste manier om mijn kind iets bij te brengen? En wanneer heeft een kind nu daadwerkelijk iets geleerd en wordt de kennis onthouden en/of toegepast?

Bij leren gaat zeker niet alleen om het verwerven van kennis, maar vooral ook om het verwerven  van vaardigheiden en inzichten bij deze kennis.

 

Intelligentie (IQ)
Het gaat bij leren deels om intelligentie en het ontwikkelen daarvan. Dit is het vermogen om rationeel te leren denken, doelgericht te handelen en effectief om te gaan met hun omgeving. Intelligentie is daarbij dynamisch en er worden verschillende typen intelligentie onderscheiden die ontwikkeld kunnen worden:

 1. Verbaal-linguïstisch (taal, woorden, lezen)
 2. Logisch-mathematisch (getallen)
 3. visueel-ruimtelijk (beelden, ontwerpen, grafieken
 4. muzikaal-ritmisch (geluid en muziek
 5. lichamelijk-kinestetisch (lichaam en motoriek)
 6. naturalistisch (planten, dieren, waarnemingen)
 7. interpersoonlijk (contact met anderen)
 8. intrapersoonlijk (zelfkennis)

 

Emotionele Intelligentie (EQ)
Naast intelligentie is ook emotionele intelligentie (EQ) belangrijk voor kinderen. Met EQ wordt bedoeld het intellect om om te kunnen  gaan met emoties. Dit is het vermogen om emoties van jezelf, maar vooral ook van anderen, te zien, begrijpen en mee om te gaan. De belangrijkste vijf eigenschappen van het EQ zijn:

 1. Zelfkennis (bewust zijn van de eigen gevoelens)
 2. Optimisme (positief kunnen denken over de eigen mogelijkheden
 3. Afzien (het nut zien van lange termijn doelen en daar naar kunnen werken
 4. Empathie (verplaatsen in gevoelens van anderen)
 5. Sociale vaardigheden (omgaan met anderen)

 

Leerfases
Om goed te begrijpen hoe kinderen leren is het van belang om versschillende leerfases te onderscheiden

 • Motivatiefase – motivatie om te leren
 • Opmerkzaamheidfase – leerling richt aandacht op wat te leren
 • Opnamefase – leerstof in zich opnemen
 • Geheugenfase – geleerde wordt opgeslagen
 • Herinneringsfase – terughalen van het geleerde
 • Generalisatiefase – geleerde kunnen toepassen in andere situaties
 • Uitvoeringsfase – kind laat zien wat er geleerd is
 • Terugkoppelingsfase – bekijken of kind inderdaad geleerd heeft wat er verwacht is

kinderen leren

Leervormen
Verschillende leervormen die gebruikt worden bij het leren aan kinderen zijn automatismen, incidenteel leren, memoriseren, verwerven van zinvolle feiten, leren van woordbetekenissen, begripsgedrag en inzicht bevorderend leren.

Leerstijlen
Er zijn verschillende manieren waarop kinderen kunnen leren. Er worden vier verschillende soorten onderscheiden:

 • Betekenisvolle leerstijl – gericht zoeken met als doel om inzicht te krijgen, verbanden te leggen en samenhang in te zien
 • Toepassingsgericht leren – gericht op dingen toepassen en concretiseren
 • Reproductiegerichte leerstijl – herhalen en memoriseren
 • Ongericht leerstijl – stuurloos, zonder overdacht manier

Leeftijd
Het is erg belangrijk wat de leeftijd is van een kind die je wat wilt leren. Bij verschillende leeftijden horen namelijk verschillende (beste) manieren om een kind iets bij te brengen.

Jonge kinderen
Bij jonge kinderen zijn spellen en het luisteren naar verhalen twee belangrijke manieren om iets te leren. Er zijn verschillende soorten van spellen die op hun eigen manier kunnen bijdragen aan het verwerven en toepassen van kennis.

Verhalen
Bij verhalen geeft een kind zin aan de wereld om zich heen wat door het verhaal wordt opgeroepen. Door een verhaal doet een kind informatie op en wordt de kennis van een kind uitgebreid. Ook ordenen verhalen voor kinderen de wereld (bijvoorbeeld wat is goed en wat is slecht).

Constructiespel
Bij een constructiespel gaat het dat een kind bezig is om allerlei materialen te vervormen, samenvoegen of te hergroeperen Dit is bijvoorbeeld het geval bij spellen met klei en blokken. Kinderen krijgen op deze manier ruimtelijk inzicht.

Receptief spel
Bij receptief spelen neemt een kind informatie op van buiten en wordt dat verwerkt in het spel. Kinderen leren zo om informatie te verwerken.

Experimenteerspel
Bij een experiment ontdekt een kind op speelse wijze de wereld. Het kan hier gaan om eigenschappen van zichzelf, dieren, andere mensen of objecten. Experimenteren is niet alleen voor jonge kinderen een goede leermethode, maar ook voor oudere basisschoolleerlingen.

Oefenspel
Een goede manier om kinderen bewegingen te leren is een oefenspel of een sensomotorisch spelen. Hierbij leert een kind zijn of haar eigen lichaam kennen

Regelspel

Een regelspel is een gecoördineerd groepsspel waar verschillende regels van toepassing zijn. Kinderen leren zo om regels en afspraken toe te passen en na te komen. Een voorbeeld is een spel als slagbal.

Oudere kinderen
Bij iets oudere kinderen zijn 1) onderzoeken, 2) informatie zelf zoeken, verwerken & vinden en 3) interactieve spellen belangrijke manieren om iets te leren.

Bij onderzoeken moeten kinderen zelf op zoek naar antwoorden op hun vragen.

Bij informatie zoeken, vinden en verwerken leren kinderen zelf hun weg te vinden in de wereld waarbij ze veel blootgesteld zullen gaan worden aan hopen informatie. Zo leren ze ook cognitieve strategieën ontwikkelen om informatie te verwerken.

Bij interactieve spellen leren kinderen op een voor hun leuke manier om kennis op te  doen en hoe om te gaan met de digitale wereld.

 

 

 

 

 

13/03/2016 22:40

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert