Wat verdient Jan Modaal?

Door Giel Molenaar gepubliceerd.

Wat verdient Jan Modaal eigenlijk in Nederland? Lees hier over het modale en gemiddelde inkomen in Nederland alsmede minimumloon, vakantietoeslag en loonbelasting.

Jan Modaal
Iedereen kent Jan Modaal natuurlijk wel, het is de term om een gemiddeld persoon in Nederland aan te geven. Zie hieronder hoe Jan Modaal ooit een gezicht werd gegeven. Tegenwoordig wordt meer en meer over Henk & Ingrid gesproken als de gemiddelde Nederlanders. Deze kwamen weer over waaien uit Amerika waar tijdens de presidentsverkiezingen tussen Obama en McCain vaak ‘Joe the Plumber’ werd aangehaald. In tegenstelling tot Jan Modaal en Henk & Ingrid was dit wel op een echt persoon gebaseerd. In Duitsland wordt weer meestal gesproken van Otto Normalverbraucher.
jan modaal

Modaal inkomen
In Nederland wordt vaak gesproken over een modaal inkomen. Dit is niet het gemiddelde inkomen, maar het meest voorkomende inkomen. Het wordt als volgt berekend (door het CBS): voor ieder huishouden wordt een besteedbaar huishoudinkomen berekend; het bruto-inkomen van alle leden van dit huishouden minus betaalde inkomensoverdrachten, premies en belastingen. Dit bedrag wordt vervolgens gecorrigeerd voor samenstelling en grootte van het huishouden waarbij rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen en kinderen naar leeftijd in dit huishouden. Inkomen is in principe alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen heeft; onder andere dus: loon, winst, dividend en rente.

Bruto modaal inkomen
Dit is het modale inkomen voorafgaand aan belastingen inclusief vakantiegeld (8% van het bruto jaarloon. Het bruto modale inkomen is volgens het CPB in Nederland (schatting over 2013): € 33,000.

Per maand is dat ongeveer € 2.568,- (bruto, dit exclusief vakantietoeslag).

Netto maand inkomen
Dit is het modale inkomen na belastingen per maand exclusief vakantiegeld (8% van het bruto jaarloon). Dit komt neer op ongeveer € 1,850 per maand netto (bovengenoemd brutobedrag.

Gemiddeld inkomen
Het gemiddelde inkomen (wat dus anders is dan het modale inkomen wat hierboven vermeld is) komt in Nederland op € 22,100 per jaar. Dit gemiddelde ligt een stuk lager omdat lang niet iedereen in Nederland werkt. Daarom wordt vaker gekeken naar het gemiddelde inkomen van het de werkzame beroepsbevolking. Als dit gedaan wordt is het gemiddelde inkomen € 34,600 per jaar.

Zie in de grafiek hieronder hoe dit is toegenomen van 980 euro in 1990 naar 1,695 euro in 2012. Dit is een gemiddelde groei van 2,5% per jaar.

gemiddeld inkomen nederland modaal

Vakantiegeld
Vakantiegeld is in Nederland algemeen vastgesteld op 8% van het brutojaarloon. In een CAO kan een hoger bedrag worden afgesproken, maar deze 8% is het minimum. Wel is het vaak zo dat voor mensen die 3x het minimumloon verdienen soms over het hogere salaris geen vakantiegeld wordt uitbetaald en men dus 8% vakantiegeld over 3x het minimumloon krijgt. Uitbetaling van het vakantiegeld is meestal eind mei en moet uiterlijk in juni betaald zijn.

Belasting op loon
En ook belangrijk om te weten is hoeveel loonbelasting je nu daadwerkelijk betaald over je verdiende geld. In Nederland werken we met belastingschijven. Tot € 19,645  euro bruto per jaar betaal je 37% belasting. De volgende schijf geldt tot € 55,991 en deze schijf (of eigenlijk twee schijven met hetzelfde percentage) houdt 42% loonbelasting in. Alles daarboven wordt met 52% belast.

Deze schijven zijn weer opgebouwd uit een premiegedeelte en de daadwerkelijke loonbelasting, maar uiteindelijk is het vooral belangrijk hoeveel % loonheffing je uiteindelijk betaald en dat is dus als hierboven beschreven.

salaris inkomen

Minimumloon
Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk moet betalen aan een werknemer bij een volledig dienstverband. De cijfers worden per halfjaar aangepast. Op dit moment is het minimumloon voor iemand die ouder is dan 22 en fulltime werkt per maand € 1,478 per maand. Dit komt bij een 40-urige werkweek neer op € 8,53 per uur.

13/03/2016 22:07

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert