Hoeveel mag ik in 2015 bijverdienen?

Door Theun50 gepubliceerd in Kennis en weetjes

c0c6abddcaea41590989632a421b3061_medium.

Hoeveel mag ik in 2015 bijverdienen?

Algemeen:
Er zijn een aantal mensen die naast hun studie, uitkering, baan of huishouden, wat willen bijverdienen.
De meeste mensen die bijverdienen zijn studenten of mensen met een werkende partner, maar ook mensen met een uitkering verdienen soms wel eens wat bij.
Iedereen is verplicht om bijverdiensten op te geven aan de belasting, ook al hoef je uiteindelijk daarover geen belasting te betalen. Denk dus niet dat je zomaar inkomsten achterwege kunt laten.
De belastingdienst wil graag weten wie en hoeveel men in een jaar heeft (bij)verdiend.
Meer info vindt u op: Belastingdienst 2015.
Kijk ook bij: heffingskortingen. Wat er veranderd.

 

Hoeveel mag ik belastingvrij bijverdienen?

Bijverdiengrens belastingvrij (€6.075,-)
In Nederland hoef je, als je een klein inkomen hebt, geen inkomstenbelasting te betalen.

Verdien je in 2015 minder dan € 6.075,-? Dan hoef je geen loonbelasting af te dragen!
Verdien je meer dan € 6.075,-? Dan moet je wel loonbelasting afdragen!
Als jij nét iets meer dan € 6.075,- verdient, dan ben je waarschijnlijk meer geld kwijt aan belasting, dan dat je extra verdient. Verwacht jij dat dit voor jou het geval is?
Dan kan het verstandig zijn nét iets minder te werken!

Maak eens een proefberekening inkomstenbelasting via www.belastingdienst.nl, waar u ook een proefberekening voor de huur- en zorgtoeslag kunt maken met uw hogere inkomen.
Daarmee voorkomt u dat u voor (onaangename) verrassingen komt te staan.

Belastingvrij inkomen in 2013, 2014, 2015 en 2016
Door de algemene heffingskorting van ongeveer € 2000,- euro is in ons land een jaarinkomen van grofweg € 6050,- euro belastingvrij. De belasting die u eigenlijk zou moeten betalen is dan even hoog aan wat u terugkrijgt. Zie voor de heffingskortingen en belastingtarieven 2012, 2013, 2014, 2015:

 •  
 •  
 •  

 •  

Hoeveel mag ik als student bijverdienen?

Wat je mag bijverdienen naast je studiefinanciering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Wat DUO allemaal meetelt als ‘inkomen’ kun je hier vinden. Belangrijk hierbij is dat het gaat om je belastbaar inkomen, dus niet het netto (verdiende) geld dat je op je bankrekening hebt gekregen.

Je belastbaar inkomen is altijd hóger dan je netto inkomen. Het exacte bedrag kun je terugvinden op de jaaropgave van je werkgever. Op je loonstrookje kun je je belastbaar inkomen per maand vinden, zodat je vervelende situaties aan het eind van het jaar kunt voorkomen. De precieze bijverdiengrens ligt voor 2015 op € 13.856,11.

Wat als ik teveel heb bijverdiend?
Als je teveel bij hebt verdiend moet je alles boven de grens terugbetalen. Je betaalt echter nooit meer terug dan je aan studiefinanciering en OV hebt ontvangen in dat jaar. Wil je dit voorkomen? Dan dien je je studiefinanciering en OV stop te zetten voordat je over de bijverdiengrens heen gaat.

Veranderingen door het leenstelsel
Een onderdeel van het pakket maatregelen dat het leenstelsel met zich meebrengt, is dat de bijverdiengrens wordt afgeschaft. Dit houdt in dat je vanaf 1 september 2015 naast je studie onbeperkt mag bijverdienen. Let op: dit gaat dus om hetgeen je verdient ná 1 september 2015.

 

Mag ik als AOW'er nog bijverdienen?

Wie AOW ontvangt, mag ook bijverdiensten of een neveninkomen hebben. U wordt niet op uw AOW gekort, maar moet wel belasting betalen. Een baantje naast uw pensioen heeft geen invloed op de pensioenuitkering. Maar wie een bijbaan heeft naast een vroegpensioenuitkering, loopt wel het risico gekort te worden.

Wel moet u over de inkomsten inkomstenbelasting betalen. De tarieven voor gepensioneerden zijn wel lager: over het inkomen tot en met € 19.645,- euro berekent de Belastingdienst ‘slechts’ 18,35% belasting. Niet-gepensioneerden betalen bijna het dubbele: 36,25% (2014). Ook over het inkomen tussen € 19.646,- tot en met 33.363 euro betalen gepensioneerden aanmerkelijk minder belasting, namelijk 24,1% in plaats van 42%.

Bijverdienen na pensionering is hierdoor extra lonend. Over het inkomen vanaf € 33.364,- euro (bedragen 2014) betalen gepensioneerden wel evenveel inkomstenbelasting als niet-gepensioneerden.

Krijgt u of uw jongere partner een AOW-partnertoeslag omdat een van beiden voor 1 april 2015 de pensioengerechtigde leeftijd (heeft) bereikt? Dan kan degene met partnertoeslag maar beperkt bijverdienen. Meer hierover leest u op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Let op!
Met ingang van 1 januari 2015 vervalt het recht op partnerpensioen voor nieuwe gevallen.
Bestaande gevallen houden dat recht wel. (Er gelden inkomstengrenzen)
Om na 1 januari recht te hebben/houden op partnerpensioen, moet iemand dat pensioen al hebben op 31 december 2014. Na 1 januari 2015 kan een potentieel recht niet meer herleven.

 

Hoeveel mag ik bijverdienen als ik een bijstandsuitkering heb?

Als u 27 jaar of ouder bent, dan mag u een kwart van uw extra inkomsten houden, met een maximum van € 196,- per maand (bedrag 2015) en maximaal zes maanden. Deze vrijlating hoeft u niet apart aan te vragen. Uw klantmanager bekijkt wel of de inkomsten uw kansen op werk vergroten. U moet uw inkomsten en wijzigingen in uw situatie altijd doorgeven aan uw inkomensconsulent.

Ben je jonger dan 27 jaar, dan worden al je bijverdiensten afgetrokken van je uitkering. Bent u een alleenstaande ouder en is uw kind jonger dan 12 jaar? Kijk dan bij de aparte regels voor alleenstaande ouders.

Vrijlating ook voor partner.
Dezelfde vrijlating geldt voor uw partner. U mag dus ieder maximaal zes maanden € 196,- per maand bijverdienen.

Andere inkomsten die u mag houden.
Sommige inkomsten hebben geen invloed op uw bijstandsuitkering. Dit zijn:

 • kinderbijslag
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget
 • kinderopvangtoeslag
 • bepaalde heffingskortingen van de Belastingdienst, zoalsde jonggehandicaptenkorting

voor mensen met een Wajong-uitkering die 27 jaar en ouder zijn en deel uitmaken van een gezin met meerderjarige kinderen.

 • een eigenwoningbijdrage voor mensen met een eigen woning
 • als u 27 jaar of ouder bent: een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk tot een bedrag van € 95,- per maand (met een maximum van € 764,- per jaar). Het meerdere wordt wel verrekend met uw uitkering.
   
 • de jaarlijkse tegemoetkoming van € 255,- die u krijgt als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt voor een arbeidsongeschiktheid van minimaal 35%
 • inkomen van kinderen onder de 18 jaar
 • rente over vermogen en spaargeld
 • uitkeringen en vergoedingen die u krijgt voor geleden schade
 • geld van een armoedevoorziening van de gemeente Amsterdam (bijvoorbeeld de scholierenvergoeding)

Werkwijze bij wisselende inkomsten.
Werkt u parttime of als flexwerker, dan hebt u misschien niet elke maand hetzelfde inkomen.

Daarom maakt uw inkomensconsulent vooraf samen met u een schatting van uw maandelijks inkomen. Als die achteraf te hoog of te laag blijkt wordt het geschatte inkomen aangepast.

Na drie maanden stelt de inkomensconsulent de werkelijke inkomsten vast. Zo hebt u meer zekerheid over uw inkomen.

 

Bijverdienen naast een WW-uitkering.

Alle bijverdiensten moeten altijd worden opgegeven bij het UWV. Het UVW bepaald of de bijverdienste invloed heeft op de hoogte van de uitkering. Niet alleen inkomsten vanuit een betaalde baan moeten gemeld worden, maar ook vrijwilligerswerk en inkomsten uit intenetverdiensten.

Elk klusje dat u doet (betaald of onbetaald) en elke bijverdienste die u hebt, is werk.
Het maakt daarbij niet uit of u in loondienst werkt of niet.
Dus ook vrijwilligerswerk. Ook als u werkt buiten kantooruren, bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend, moet u dit aan het UWV melden.

Zelfs inkomsten vanuit handeltjes op bijvoorbeeld Marktplaats, of inkomsten uit het schrijven van artikelen moet u melden. Bij het opgeven van de bijverdiensten zal het UWV ook willen weten hoeveel uren aan arbeid u daarbij heeft verricht.

De bijverdienste zal zeker voor een deel worden gekort op de uitkering.
De inkomsten moeten in alle gevallen opgegeven worden op de werkbriefjes.

Meer info bij het UWV.

 

Bijverdienen naast een ANW uitkering.

Andere inkomsten die u naast de ANW heeft, kunnen van invloed zijn op uw Anw (nabestaandenuitkering). Deze inkomsten worden helemaal, gedeeltelijk, of niet van uw Anw afgetrokken. Dit is afhankelijk af van het soort inkomen/bijverdiensten.

Inkomsten die niet van uw Anw worden afgetrokken:
- Een aanvullend nabestaandenpensioen dat u krijgt van een pensioenfonds of verzekeraar.

- Een nabestaandenpensioen dat u krijgt uit een lijfrente van uw partner.

- Rente.

- Dividend.

- Spaartegoeden.

Inkomsten die gedeeltelijk van uw Anw worden afgetrokken:

- Inkomen uit loondienst.

- Winst uit een eigen bedrijf.

- Inkomen uit (vervroegt) pensioen.

Inkomsten die helemaal van uw Anw worden afgetrokken:

- Een werkloosheidsuitkering (WW).

- Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WAO of WIA).

- Een ziektewetuitkering (ZW) 

- Een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland

- Diverse andere uitkeringen, o.a. internetverdiensten.

Meer info vindt u op bij de website van de SVB.

 

Bijverdienen in België.

In principe dien je elke cent die je verdient aan te geven bij de belastingen. Het niet aangeven van je inkomsten kan voor hele vervelende gevolgen zorgen. Het verkeerd aangeven van je inkomsten is misschien nog wel het aller-gevaarlijkst. Daarom is het belangrijk om dit eens goed uit te pluizen.

Bijverdienen BE

Bijverdienen als student

Inleiding bijverdienen:
- Waar heeft dit fiscaal gezien een invloed?
- Welke types van bijverdiensten kennen we?

 

Bronnen:
Rijks Overheid
SVB
UWV
Euro-bijverdienen.nl
IB-groep
Goedenwel.nl
Mensensamenwerking.nl
Belastingdienst
Diverse gemeente sites.

 

10/03/2016 15:52

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert