Total cost of ownership of TCO: definitie, uitleg en voorbeeld

Door Rob gepubliceerd in Rob's Business

In dit artikel lees je alles over het model Total cost of ownership ofwel TCO, ook wel life cycle cost analysis genaamd: betekenis TCO, geschiedenis, uitleg en een voorbeeld.

Tags/labels: RobsBusiness, MethodenTechnieken

Betekenis van Total cost of ownership

Er zijn heel wat definities in omloop over TCO. De volgende geeft de essentie aan:

Total cost of ownership is een financieel management model om een goede schatting van directe en indirecte kosten van een proces of product te maken.

Total cost of ownership wordt ook wel life cycle cost analysis genoemd omdat de kosten niet alleen voor aanschaf, maar over de gehele economische levensduur worden berekend.

73d85cd3435643ec5c71f13ac0f96838_medium.

Als je een auto koopt dan weet je de aanschafprijs van die auto. Veel mensen realiseren zich onvoldoende alle andere aan autogebruik verbonden kosten, zoals  apk, waardevermindering, renteverlies, benzine, verzekering, wegenbelasting, reparaties en dergelijke. Dit is slechts een voorbeeld maar voor alle aankopen en investeringen geldt dat er ‘verborgen’ kosten zijn die moeten worden meegenomen in een afweging.

Doel van Total cost of ownership

Total cost of ownership kan voor een aantal doelen gebruikt worden, door zowel consumenten als bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het bepalen of investering economisch rendabel is. Door alle kosten in kaart te brengen en af te zetten tegen de opbrengsten van de investering.
  • Het vergelijken van verschillende investeringen, door te kijken naar alle kosten tijdens de economische levensduur en niet slechts de aankoopkosten.
  • Het vergelijken van processen om bijvoorbeeld een vergelijking te maken tussen zelf doen versus outsourcen.
  • He bepalen van de economische levensduur, de tijd dat het economisch rendabel is, van een product.
  • Het ontwerpen van (bedrijfs)gebouwen op een manier dat onderhoudskosten tijdens economische levensduur minimaal is.

Total cost of ownership voor consumenten824c50fb5ee6e6315d9c1ec3ea05c7fa_medium.

Ook voor consumenten is het goed om bij de aanschaf van een product alle kosten voor gebruik in overweging te nemen. Een mooi voorbeeld zijn bijvoorbeeld printers. Goedkope printer hebben een lage aanschafwaarde maar vaak weer hele dure inktcartridges. Afhankelijk van de hoeveelheid die geprint wordt is het soms goedkoper om een duurdere printer aan te schaffen.

Een super zuinige AAA wasmachine gebruikt wellicht heel weinig energie, maar als je één wasmachine per week draait dan verdien je die zuinigheid nooit terug.

Geschiedenis Total cost of ownership

Hoewel we weten dat het TCO model uit de jaren dertig van de vorige eeuw stamt maar het is onduidelijk wie het bedacht heeft. Pas in 1987 werd het model populair, met name dankzij Gartner. Inmiddels wordt het model steeds meer toegepast en onderdeel van een groter begrip genaamd cost management.

Voorbeeld Total cost of ownership auto

In het volgende voorbeeld wordt de Total cost of ownership voor een auto berekend. Door deze kosten af te zetten tegen het aantal jaren dat de auto in bezit is, wordt duidelijk wanneer je de auto het beste kunt vervangen.  In het voorbeeld gaan we uit van een aanschafprijs van € 25.000, volledige financiering  en een gebruik van 10.000 kilometer per jaar,

8fad28688aafad4d9cd5662f0bb22fd0.jpg

Het duidelijk in dit fictieve voorbeeld dat de auto na het derde jaar duurder in gebruik gaat worden en dat het eerste jaar een heel duur jaar is, met name vanwege de afschrijvingskosten.

09/03/2016 20:49

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert