Atlantis misschien toch gevonden?

Door Leonardo gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

             bc797e81dbfc8a25229e0f44c855ad2e_medium.

 

Atlantis misschien toch gevonden?

Een suggestieve kop van een artikel voor een eveneens nogal suggestieve veronderstelling.  Hoe kom je er op werd mij door een vakgenoot enkele weken geleden gevraagd. Op zich een prima vraag die gelijk weer is door te koppelen naar een wetenschappelijke publicatie van onderzoekers Ross Hartley en  Allan Philip op een pagina van  Nature- Geoscience  uit 2011 welke ik pas afgelopen maand bij toeval opmerkte.  

Natuurlijk kende ik in grote lijnen het verslag van het onderzoek dat Allen Philip en Ross Hartley met een team van de universiteit van Cambridge hadden uitgevoerd naar een verzonken eiland in de Atlantische Oceaan. Een eiland dat ooit boven Schotland in zee had gelegen en waarvan men nu het bestaansbewijs heeft gevonden. Maar om daar nu gelijk een verbinding naar Atlantis mee te maken – zoals sommige wetenschappers suggereren – gaat mij veel te ver.  Het is en blijft een speculatief gebeuren, dat zoeken naar het bewijs van het verdwenen continent Atlantis wat al vele tientallen jaren om een of andere reden maar steeds in gedachten van sommige wetenschappers blijft doorbroeien.  Speculaties zijn er overigens genoeg geweest in al die jaren, maar nog nooit is er een theorie geweest die een mondiale consensus wist af te dwingen.   En ook nu weer loopt theorie en bewijs met betrekking tot dat verdwenen continent Atlantis - als ware het een convergente breuklijn – ver uit elkaar.

 

                         97c6a2b171a8b654f6b3538bb0039786_medium.

    Kaart van Nicky Withe, welke de vorm en de omvang van het verzonken landschap aangeeft.

 

Wat men in dat onderzoek wel heel duidelijk aan het licht heeft gebracht is dat continenten of landmassa’s wel degelijk kunnen wegzinken in de lithosfeer.  Het is een nogal technisch gebeuren, maar ik zal het op heel eenvoudige wijze proberen uitte leggen.  Om dat onderzoek naar die verzonden landmassa welke uit een groot eiland heeft bestaan goed te kunnen begrijpen is het wel noodzakelijk eerst enig inzicht te krijgen in de geologische situatie van dat onderzochte deel van de Aarde. Maar een ding is nu wel al zeker geworden na dit afgesloten onderzoek: Eilanden kunnen wel degelijk verzinken in de lithosfeer.  De onderzoekers vonden  namelijk  wel degelijk een verborgen landschap diep weggezonken in de zeebodem. De ouderdom van het landschap is vastgesteld tussen de 55 – 57 miljoen jaar.  De vondst werd gedaan ten noordoosten van Schotland.  Het gevonden landschap bevindt zich op een diepte van zo’n twee kilometer onder de huidige zeebodem.

Er zit overigens wel een bijzonderheid aan de vondst. Dit was niet zomaar een groot eiland dat plotseling van de aardbodem verdween. Er zat duidelijk wat meer achter dat plotselinge verdwijnen.  De geboorte van dat eiland had te maken met de aanwezigheid van een krachtige hotspot op de aardmantel die middels een mantelpluim verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan van dat eiland.  Nu spreken we niet over zomaar een mantelpluim die een vulkanische reactie teweeg brengt, maar we kunnen in dit geval het beste spreken over een werkelijke mega-mantelpluim die zich een weg omhoog door de lithosfeer kon banen.  Deze mantelpluim was verantwoordelijk voor een enorme uitstroom van lava waardoor uiteindelijk dat eiland kon ontstaan.  Overigens is die zelfde mantelpluim vermoedelijk mede verantwoordelijk geweest voor het latere ontstaan van IJsland, al speelt hier natuurlijk ook aan subductie gerelateerd vulkanisme eveneens een zeer belangrijke rol.

 

                                   b396050174732b45656e51192da7ee4b_medium.

Schematische voorstelling van de omvangvan de mega-magmapluim. De rode stip is de kern. Het zwarte blokjegeeft de plaats van onderzoek aan. 

 

Kortom:  die mantelpluim kon zich over enorme afstanden vertakken, zelfs tot aan de Schotse kust.  De zeebodem werd in dat gebied, als gevolg van de enorme druk vanuit de mantel, eenvoudigweg in een drietalfases  omhoog gedrukt tot zo’n 800 meter boven zeeniveau.  Maar na een bestaansrecht van zo’n goede miljoen jaar veranderde de opwaartse druk onder dit gebied. De druk nam langzaam af en het gehele landschap zakte weer in de zee naar beneden.  Die maximale opheffing van het landschap vond overigens wel precies in het PETM plaats.  ( Paleceen-Ecoceen Temperatuur Maximum ) Een periode van grote hitte op onze planeet. Die hoge temperaturen waren het gevolg van extreem vulkanisme en het opstijgen van enorme hoeveelheden broeikasgassen, met name methaan.  Dat methaan kwam vermoedelijk met name vrij door de opheffing van dat landschap.

Het ene bewijs is dus het andere niet, zeker als we over dat mystieke Atlantis spreken.  Zelf ben ik niet geneigd aan te nemen dat er werkelijk een dergelijk achtste continent heeft bestaan.  Ik neig, voor wat de vroeger ligging van Atlantis betreft, veel eerder te denken aan de extreme explosieve uitbarsting van de Santorini vulkaan die in de Griekse zee is gelegen. Die rampzalige zeer verwoestende uitbarsting vond namelijk wel in Plato’s tijd plaats en verwoestte op de eilanden Santorini en Kreta de oude Minoïsche beschaving.  Ik heb zelf nooit willen geloven dat Griekse schippers, in Plato’s tijd, al zo ver de Atlantische Oceaan op kwamen, laat staan dat ze over een continent Atlantis konden spreken. 

Maar toch laat de mythe ook mij niet met rust al probeer ik wel alles in duidelijk perspectief te zetten en laat ik me niet meeslepen door controversiële, niet onderbouwde veronderstellingen.  Wel is het leuk om eens te lezen en te horen wat sommige wetenschappers of  semi wetenschappers over zo’n onderwerp te zeggen hebben. Zo is bijvoorbeeld het in de tachtiger jaren van de vorige eeuw geschreven boek: Alantis-het verdwenen continent- van Charles Berlitz lekkere leesstof  voor wie van een spannend geschreven, doch weinig onderbouwde, Atlantis hypothese houdt.  Vooral zijn beweringen in hoofdstuk 11- grote eilanden onder zee – is een aardig verhaal. Doch helaas bemerkt de aandachtige lezer al snel dat Berlitz weliswaar een goede schrijver, doch beslist geen aardwetenschapper is. Zijn Atlantis hypothese – waarover hij in zijn boek zeer uitgebreide veronderstellingen presenteert en tevens beweerd  over voldoende aanwijzingen te beschikken dat Atlantis ooit tussen de Azoren en de Canarische eilanden heeft gelegen, houdt in onze moderne tijd beslist geen stand.  Zeker niet als men een moderne bathymetrische kaart van het onderwaterlandschap  rond de Azoren en de Canarische Eilanden met betrekking tot het door Berlitz aangehaalde gebied er bij pakt.  Zo zijn er veel schrijvers en wetenschappers, net als Berlitz. Schrijvers die gepakt zijn door het mysterie dat de naam Atlantis nog altijd omgeeft.  Of we het ooit zullen terug vinden is zeer de vraag. Want als er al ooit inderdaad sprake is geweest van een in de oceaanbodem verzonken landschap met de gesuggereerde afmetingen van Atlantis, dan dringt elk jaar de tijd sterker aan om het te vinden. Doch een ding heeft het wetenschappelijke onderzoek nabij Schotland uiteindelijk wel bewezen: De natuur kan inderdaad een landschap in de lithosfeer doen laten wegzinken…

 

Bronnen:  Nature geoscience 2011- surface impact of mantle processes

                 Charles Berlitz - Het verdwenen continent     

 

© Leonardo - 2 maart 2016

Stap over naar Essent

Help deze website en onze schrijvers, stap over naar Essent als energieleverancier.
02/03/2016 21:20

Reacties (7) 

05/03/2016 13:24
met veel interesse gelezen
1
03/03/2016 11:07
Over Atlantis is veel geschreven en het overgrote deel is pure nonsens en pseudowetenschap. Makkelijk te herkennen aan de combinatie van pareidolie en wishful thinking, gekoppeld aan ad hominemredeneringen tegen de 'orthodoxe wetenschappers'. Want je moet toch iets als je geen verifieerbare feiten kunt overleggen?
Voor een goed overzicht van alle Atlantis-hypotheses en -verzinsels kan ik iedereen het boek 'The Atlantis Syndrome' van Paul Jordan aanraden.

Charles Berlitz is eveneens de "uitvinder" van de mythes rondom de Bermuda-driehoek; een puur commercieel denkende persoon...
1
02/03/2016 23:09
heel mooi geschreven artikel.

Ik deed ooit mee in een gemeenschappelijke zilla : 'Waar is Atlantis'.
Mijn bijdrage was volgende :
https://tallsay.com/page/4294970855/op-zoek-naar-atlantis

:-))
1
02/03/2016 21:57
goed artikel
1
02/03/2016 21:47
Ik weet ook niet beter dan dat de Santorini uitbarsting bedoeld is als men het over de ondergang van Atlantis heeft. Maar het is inderdaad een boeiend raadsel.
1
02/03/2016 21:43
mooi hoe je dit schrijft en ook hoe je je niet mee laat slepen door het controversiële, ik geniet van je artikel, sla hem op ook!
1
02/03/2016 23:07
Dat je het opslaat doet me deugd, Yneke. Ik kom op dit onderwerp nog eens wat later in het jaar terug.
Copyright © 2016 Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden. Tallsay.com is onderdeel van Plazilla Ltd.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert