Het Hiernamaals volgens de Islam

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

283d90314829232aa7b3666c7f4a3f55_medium.De islam is een monotheïstische religie en behoort tot de drie zogenaamde Abrahamitische godsdiensten. Zowel de islam, het christendom als het judaïsme beschouwen Abraham namelijk als de aartsvader.

Mohammed was volgens de islam de laatste profeet uit het geslacht van Abraham. In 610 werd hij tijdens het mediteren door aartsengel Gabriël (Djibriel) bezocht. Deze vertelde Mohammed, dat hij de heilige boodschapper van Allah (God) was. Toen de profeet met prediken begon, openbaarde Allah de Koran aan hem. Op basis van de wijsheid in dit heilige boek stichtte Mohammed de islam, hetgeen 'onderwerping aan Allahs wil' betekent.

Regels voor het leven na de dood

0909e691d332b83a5d0982193e28f130_medium.In de Koran staat, dat degenen, die geloven en goede daden verrichten "tot de tuinen waar de rivieren stromen" (het paradijs) zullen worden toegelaten. Moslims geloven, dat het Aardse leven – dat binnen de islam als te kort en zonder veel waarde wordt gezien – er vooral is om de ziel op het hiernamaals voor te bereiden. Het Aardse leven is dan niet meer dan een doorgang naar het èchte leven in het hiernamaals. De islam benadrukt, dat dit tijdelijke leven kan worden beschouwd als een testperiode voor iedere ziel. Als men naar het paradijs wil, zal men trouw de islamitische geschriften moeten volgen. Degene, die dat niet doet, zal branden in de hel.

Hemelse wezens

De islam kent, behalve het geloof in Abraham, nog enkele overeenkomsten met het christendom en het judaïsme. Zo is er in al deze religies sprake van (tenminste) 4 belangrijke aartsengelen: Gabriël (Djibriel), Michaël (Micha'il), Azraël (Izra'il) en Rafaël (Israfil).

112d9488cfcdaddfed824468f0ea6a81_medium.Engelen en aartsengelen bestaan uit licht. Ze zijn de afgezanten van Allah of God en stimuleren de mensen om rechtvaardig te zijn en goede daden te verrichten.

Rechts: aartsengelen Michaël en Gabriël op een 12e eeuwse icoon.

Volgens de islam waken de aartsengelen over de stervenden en vangen zij hun ziel op. Heilige geschriften beschrijven hoe onder Allahs troon een boom groeit. Als er iemand zal sterven, laat de boom een blad vallen met de naam van die persoon erop. Aartsengel Izra'il leest de naam en binnen 40 dagen wordt de ziel van deze persoon van zijn of haar lichaam gescheiden. Bij iemand, die volgens de koran heeft geleefd, gaat dat probleemloos. In andere gevallen wordt de ziel met geweld losgerukt.

Er zijn nog andere hemelse wezens, die proberen de mens goed of kwaad te laten doen, zoals de onzichtbare djinns. De Ifrit of Ifreet zijn een groep boosaardige djinns, waarvan de leider Iblis (Satan) heet.

De zeven hemelen

In het islamitisch geloof is sprake van zeven hemelen, die door belangrijke personen uit het heilige geschrift van de Thora worden bewoond.

  • De fe7740902df18437e065a1be6a006405_medium.eerste hemel is van zilver. Hier verblijven Adam en Eva.
  • De tweede hemel bestaat uit gepolijst staal en biedt onderdak aan Jezus en Johannes de Doper.
  • De derde hemel is bezet met kostbare stenen. Hier wonen Jozef en aartsengel Izra'il.
  • Ook de vierde hemel is van zilver en deze is bestemd voor Enoch en Cassiël, de Engel der Tranen.
  • In de vijfde hemel, die van puur goud is, wonen Aäron en Raguel, de Engel der Wrake.
  • De zesde hemel, die uit granaat bestaat, is het rijk van Mozes.
  • In de zevende hemel – van goddelijk licht en het gezang van gelovigen – woont Abraham, de aartsvader.

Het Hiernamaals volgens de Koran

Het hiernamaals wordt levendig beschreven in de Koran. Het is de plaats van het ware leven en iedere ziel moet er naar streven om dit veilig te bereiken. Na de lichamelijke dood zal de ziel zich meestal eerst bevinden in de barzakh. Dit is de periode tussen iemands dood en zijn of haar wederopstanding op de Dag des Oordeels. Deze periode wordt in een soort slaaptoestand doorgebracht, terwijl de zielen wachten op de dag des oordeels en de wederopstanding.

952fb9bc3ff5a54a3788d196f716bfab_medium.In deze periode zijn er nog een paar testen, waaronder die van de twee engelen Munkar en Nakir. Zij bezoeken de doden in hun graf en stellen hen vragen over Mohammed.

Rechts: het Arabische woord voor Allah.

Gelovigen erkennen hem als Allahs profeet en worden verder met rust gelaten. Ongelovigen en zondaars zullen echter niet kunnen antwoorden en worden dan meedogenloos geslagen, totdat ze smeken om terug te mogen keren naar de Aarde om goede daden te verrichten en zich te verbeteren. Dat wordt hen dan geweigerd.

Het zogenaamde grafleven eindigt door de wederopstanding. Omdat het ziel onsterfelijk is, geldt deze  alleen voor het lichaam. Met de wederopstanding zullen de zielen weer terugkeren naar hun respectievelijke lichaam om vervolgens op de dag des oordeels door Allah te worden beoordeeld.

Islam en reïncarnatie

Op enkele afgeleide stromingen na, geloven moslims over het algemeen niet in reïncarnatie. De Koran zou enkele teksten bevatten, die door sommigen (letterlijk) worden geïnterpreteerd en dan wijzen op een stoffelijke wedergeboorte op Aarde, maar die door anderen (figuurlijk) worden uitgelegd en dan geen spoortje bevatten van een volgend leven. Officieel is het standpunt – net als in het Christendom – dat er geen reïncarnatie bestaat.

De Dag des Oordeels

Over het einde der tijden wordt geschreven, dat er natuurrampen zoals aardbevingen zullen zijn en tekenen aan de hemel zichtbaar zullen worden. Aartsengel Israfil zal zijn trompet blazen om het sterven van alles wat leeft aan te kondigen. Na een tijd van stilte zal Israfil nogmaals op zijn hoorn blazen om de wederopstanding van alle dingen kenbaar te maken.

49cc25abfafd942ff6ac3318be6c194e_medium.Op de Dag des Oordeels zal Allah als een rechter (Qadi), de zielen stuk voor stuk ondervragen, hun daden wegen en beslissen of het verdere leven van de ziel in het Hiernamaals in het paradijs (djenna) of in de hel (djahannam) zal plaatsvinden. Hierna leest Israfil het vonnis voor. Alle zielen zijn dan verdeeld in twee grote groepen: de rechtschapen gelovigen, die naar het paradijs gaan, en de ongelovigen en zondaars, die veroordeeld zijn tot een verblijf in de hel. 

Vervolgens begint de laatste reis. Om het paradijs te kunnen betreden, moet de ziel een brug over de hel oversteken. Als de ziel niet zuiver is, zoals van de ongelovigen en de zondaars, wordt de brug steeds smaller ("zo smal als een haar en zo scherp als de snede van een zwaard"), waardoor de ziel in de hel zal storten en voor eeuwig zal lijden. Echter, als de ziel zuiver en rechtschapen is, wordt de brug juist breder en is een veilige overtocht naar één van de zeven hemelen gegarandeerd.

Bij de wederopstanding zullen de aartsengelen, de engelen en de goede djinns, die de islam accepteren, eveneens het paradijs binnengaan en met Allah in één van de zeven hemelen verblijven. De boosaardige djinns en hun leider worden echter voor eeuwig naar de hel gezonden.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

a94bf51b6342e7f52a622229d0965db5_medium.Rechtsonder: Grote Moskee in Istanboel, Turkije.

 

Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Het-Hiernamaals-volgens-het-Hindoeïsme

Het-Hiernamaals-volgens-het-Boeddhisme

Het-Hiernamaals-volgens-het-Japanse-Shintoïsme

Het-Hiernamaals-volgens-het-Judaïsme

Het-Hiernamaals-volgens-het-Christendom

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

27/02/2016 08:29

Reacties (2) 

1
27/02/2016 08:45
Bijzondere opvattingen, die hier en daar toch sterk verwant zijn aan de twee andere, in het Midden-Oosten ontstane religies. Typisch, die zeven hemelen; daar komt de uitdrukking 'in de zevende hemel' zeker vandaan.
1
27/02/2016 08:40
Voor mij allemaal nieuw, deze info. Heel interessant.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert