Het Hiernamaals volgens het Judaïsme

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

2bc83f8ec8045ac8413ec58098348a4e_medium.Het joodse geloof blijft op zijn zachtst gezegd vaag over het leven direct na de dood. Wellicht komt dit, omdat het judaïsme zich vooral bezighoudt met de relatie tussen gelovigen en Jahweh in het hier en nu. Zowel de heilige geschriften van de Torah (eerste vijf boeken van de Tenach oftewel het Oude Testament) als van de Talmoed (geheel van geschriften, die vooral bestaan uit uitleg, commentaren en verklaringen van rabbijnen en schriftgeleerden op de Tenach) richten zich in alles op het doel van het leven op Aarde. Dat doel is voor een ieder het vervullen van zijn of haar verplichtingen jegens God en jegens zijn of haar naaste. Als je hierin slaagt, zul te worden beloond. Verzaak je je verplichtingen, dat zal straf volgen. Of deze beloningen of bestraffingen doorgaan na de dood (wat er dan ook gebeurt), wordt niet als belangrijk gezien.

Diverse stromingen

Er zijn echter afsplitsingen en stromingen binnen het judaïsme, die andere standpunten verdedigen of bepaalde zaken anders interpreteren. Ook met betrekking tot het joodse hiernamaals bestaan er dus vele verschillende ideeën. De kern is echter steeds dezelfde: het hoogste doel, wat kan worden bereikt, is het gehoorzamen aan de wil van God.

4fe45d4368fe5fafe7743240df944cbf_medium.Het judaïsme ziet de dood niet als het definitieve einde.

De definitie van het Hiernamaals is echter al lange tijd onderwerp van vele discussies.

De heilige geschriften houden zich namelijk vooral bezig met het hier en nu en veel minder met dat wat later zal komen.

Enkele joods principes in het kort

Enkele belangrijke principes vanuit het judaïsme zijn de volgende.

  • Er is één ondeelbare God. (Het judaïsme verschilt daarin van het christendom, dat een drie-eenheid kent: de vader, de zoon en de heilige geest.)
  • Elke jood heeft een speciale relatie met God, die bekendstaat als 'het verbond'. Het is een soort  overeenkomst, waarin elke jood belooft Gods wetten na te komen en probeert zonder zonden te leven, in ruil voor de goede daden, die God voor het joodse volk verricht.
  • Het judaïsme benadrukt de belangrijke en bestendigende rol van volk, gemeenschap en familie.

Hoe gaat het verder na de dood?

95a46a0aa33dc057332c21eb525b4ecc_medium.Er is geen vastomlijnd geheel van overtuigingen, geen eenduidig verhaal met betrekking tot het Hiernamaals, zoals dat vaak wel in andere religies bestaat. Omdat het 4000 jaar oude judaïsme in contact is geweest met overtuigingen, verhalen en tradities van een aantal van de andere oude beschavingen, zoals die van Soemerië, Egypte, Babylon, Perzië en Griekenland, hebben zich in de loop der tijd verschillende ideeën en stromingen ontwikkeld.

Het bekendste en meest wijdverspreide joodse standpunt omtrent een leven na de dood, is dat God diegenen zal belonen, die hem goed hebben gediend. De rest, die dat niet heeft gedaan, zal worden gestraft. Daarnaast is er ruimte voor allerlei interpretaties.

De ziel naar een hoger plan

Veel joodse geleerden en rabbijnen hebben in de loop der tijd hun mening gegeven over de weg van de ziel na de lichamelijke dood. Een idee dat lange tijd bijzonder populair was, was dat van de Spaanse middeleeuwse wetenschapper en rabbijn Maimonides (1135-1204). Hij dacht dat een jood, die zijn of haar intellect maximaal zou benutten, een band met God kon ervaren. Dit betekende, dat de ziel van deze  persoon na de dood één kon worden met God.

Reiniging van de ziel

9f5ce568d849d4e9aa66c1342866dda4_medium.Volgens bepaalde mystieke denkrichtingen binnen het judaïsme moet de joodse ziel tenminste 11 maanden in het Hiernamaals verblijven om gereinigd te worden. Pas daarna kan de ziel zijn of haar weg vervolgen. Om deze reden wordt de kaddish, een gebed waarmee de overledene wordt herdacht, soms tot 11 maanden na de sterfdag dagelijks opgezegd.

De reiniging van de ziel vindt plaats in Gehenna. Het heeft zijn naam te danken aan het smalle, rotsachtige Dal van Hinnom, dat zich ten zuidwesten van Jeruzalem bevindt. Het wordt veelal vertaald als 'de hel'. Lang geleden zouden in dit dal kinderen zijn geofferd aan de oude goden Baäl en Moloch. (Het concept van het Dal van Hinnom, dat ook wel eens de Vallei van Vuur wordt genoemd, werd door het christelijk geloof overgenomen als het beeld voor de hel.)

Voor joden, die deze leer aanhangen, geldt dat de ziel in de hel zal worden gereinigd van zijn onzuiverheden. Vervolgens gaat de ziel naar de hemel, die is vormgegeven naar het beeld van het paradijs van Eden. Toch is dit niet een plek voor een eeuwig verblijf.

Reïncarnatie in het judaïsme

a2a78cc42b396dd27d171b003bcdd09b_medium.Volgens de oude joodse tradities wordt de ziel namelijk steeds opnieuw in een mensenlichaam wedergeboren, totdat hij of zij de staat van perfectie heeft bereikt. Een enkele ziel kan dus diverse keren in verschillende lichamen reïncarneren.

Het doel van reïncarnatie is over het algemeen tweeledig: enerzijds om falen, schade of onheil, die in een vorig leven is veroorzaakt of aangericht, te herstellen en anderzijds om steeds een nieuwe, hogere staat van persoonlijke, geestelijke, spirituele perfectie te bereiken, hetgeen in een vorig leven nog niet was gelukt.

De drie tijdperken, die zullen komen

Hoewel het pad van de individuele ziel na de dood op verschillende wijzen kan worden geïnterpreteerd, is men het wel eens over hetgeen dat (voor iedereen) nog komen gaat. Dit aardse en tegelijkertijd spirituele toekomstbeeld omvat drie belangrijke delen of perioden.

Het Tijdperk van de Messias

Volgens traditionele joodse bronnen, zal de Messias belichaamd worden door een mens, die is geboren uit twee menselijke ouders; dit in tegenstelling tot het christelijke beeld van de Messias als zijnde de zoon van God. Volgens wetenschappers als Maimonides zal de Messias zijn taak vervullen en dan – zoals iedereen – sterven. Maar wat is dan zijn taak?

6d1a4081c84f3a68d39b7b71b1d165a3_medium.De joodse heilige boeken omschrijven dit als het beëindigen van de huidige en eeuwigdurende oorlog en ellende, om de mensheid een nieuw tijdperk van vrede en geluk binnen te leiden. De periode, waarin deze taak wordt volbracht, wordt het Tijdperk van de Messias genoemd. Volgens de Talmoed  zal het geen periode worden van wonderen en mirakels, maar meer één van eenheid onder het mensdom en een zich wereldwijd steeds verdere uitbreidende vrede en harmonie.

Het Hiernamaals

Het Hiernamaals wordt in traditionele kringen ook wel olam habah genoemd. In tegenstelling tot de meeste andere religies is het meer een tijdelijke plek, waar rechtschapen zielen na hun lichamelijke dood steeds terechtkomen, totdat de Wereld van de Wederopstanding een feit is geworden. Het Hiernamaals wordt ook wel de Wereld der Zielen genoemd; men denkt, dat iemand met een bijna-doodervaring een glimp van deze Wereld der Zielen kan opvangen, alvorens toch terug te keren naar de wereld van de levenden.

De Wereld van de Wederopstanding

77439b4c10a1b654d00c1e034a412ae6_medium.Deze wereld, ook olam hat'chiah genoemd, is de culminatie voor het menselijk leven op Aarde. Het kan volgens de Talmoed echter nog door geen menselijk oog worden aanschouwd. Het is immers de wereld, waar het lichaam en de ziel worden herenigd om voor eeuwig te leven, in een perfecte spirituele staat, in vrede en harmonie.

Veel orthodoxe joden geloven dan ook, dat zij hun lichaam ongeschonden moeten bewaren, totdat de Messias zijn taak heeft volbracht en de Wereld van de Wederopstanding daar is. De rechtschapenen zullen dan worden opgewekt, het lichaam wordt met de ziel herenigd om in een vredige wereld verder te leven. Om op hun wederopstanding voorbereid te zijn, kiezen joden er daarom voor begraven te worden.

De Wereld van de Wederopstanding kan echter pas ontstaan na het Tijdperk van de Messias en zal worden vooraf gegaan door de grote Dag des Oordeels (Yom HaDin HaGadol). Voorlopig zijn wij dus nog even in afwachting.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

ea6560046b01182db6124b1c76af0fd2_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Het-Hiernamaals-volgens-het-Hindoeïsme

Het-Hiernamaals-volgens-het-Boeddhisme

Het-Hiernamaals-volgens-het-Japanse-Shintoïsme

Het-Hiernamaals-volgens-het-Christendom

Het-Hiernamaals-volgens-de-Islam

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

27/02/2016 08:02

Reacties (2) 

1
27/02/2016 08:42
Interessant, deze opvattingen. Voor mij tot nu toe geheel onbekend, dus weer het nodige bijgeleerd.
1
27/02/2016 08:39
Mooi artikel in deze reeks over geloof en leven na de dood.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert