Het Hiernamaals volgens de Kelten

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

b2aa038e8480fe1b31557ea66387a1f2_medium.De Kelten waren een oude beschaving, die waarschijnlijk al vanaf de prehistorie, maar zeker in het ijzertijdperk grote delen van Noord-, Midden- en West-Europa bevolkten. De ijzertijd volgde op de bronstijd en geeft aan wanneer de mens in deze regio begon met het extraheren van ijzer uit erts en het smeden van ijzeren voorwerpen. Voor de Kelten – en het grootste deel van Europa – was dat de periode vanaf 1200 voor Chr. Hun beschaving duurde tot rondom het begin van onze jaartelling, toen de Kelten in het grootste deel van Europa en Groot-Brittannië werden verslagen door de Romeinen.

Keltische beschaving

De Kelten maakten gedurende ruim 1500 jaar het merendeel uit van de Europese bevolking uit.  Zij leefden in grote delen van het  tegenwoordige Ierland, Groot-Brittannië, Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk, en hadden nederzettingen in Spanje, Portugal, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije,  de Balkanlanden, Roemenië, Bulgarije en Turkije. De bloeitijd van de Keltische beschaving lag ongeveer rond 700 voor Chr.

780a4651a8f6c6854a74caabdb0c4338_medium.

De Keltische samenleving kon in drie groepen worden verdeeld: de krijgerklasse, de intellectuele klasse (hiertoe behoorden de machtige druïden en hun leerlingen) en de rest. Man en vrouw werden als gelijken beschouwd en behandeld; vrouwen konden land en goederen bezitten, erfgenaam zijn, scheiden van hun partner en stamleider worden, net als hun mannelijke stamgenoten. De Kelten waren op dat gebied hun tijd ver vooruit. Deze gelijke rechten waren in zoverre uitzonderlijk, omdat zowel in de zogenaamde beschaving van Griekenland als in die van Rome geen sprake was van enige gelijkheid tussen de seksen. Vrouwen waren daar zo goed als rechteloos en werden door de mannelijke bevolking beschouwd als onmondig en als bezit.

afa1a9901c0af15e04acac21b44dd67d_medium.

Voorbeeld van een Keltische nederzetting.

De vele schermutselingen en eeuwenlange strijd met de steeds machtiger wordende en oprukkende Romeinen werden de Kelten uiteindelijk fataal. Rond de jaartelling werden zij aan het Romeinse gezag onderworpen en rond de 5e eeuw na Chr. waren zij (als stam) zo goed als uit Europa verdwenen.

Keltische geloofsopvattingen

5f58144f55f040438eb576edd9d2fa37_medium.De polytheïstische en animistische (alles op Aarde/in de natuur leeft en heeft een ziel) Kelten beschikten over een groot aantal goden en godinnen. Elke god of godin werd om hulp gevraagd op de gebieden, die specifiek met hem of haar waren verbonden. Men kende geen opperwezen of oppergod. Waterwegen, zoals bronnen, beken en rivieren, werden vereerd, omdat water als uitzonderlijk magisch werd beschouwd. Het vloeiende en ongrijpbare karakter van water werd vaak ook symbolisch gebruikt om de heilige cycli van het bestaan te verklaren.

Kelten over reïncarnatie en de orde van het bestaan

Volgens de Kelten ging de mens niet dood, maar leefde deze – na de lichamelijke dood - voort in een andere wereld. De ziel was onsterfelijk, onverwoestbaar zelfs, en zou na de dood weer worden geboren.

19500cf3c36bc80cf9081f8c13049ffa_medium.Meestal vond deze wedergeboorte plaats in een mens – vaak in dezelfde familie of stam – maar het kon ook voorkomen dat de ziel in een dier, boom of steen terugkwam. Vooral voor de zielen van geliefden (of ze elkaar nu wel of niet hadden gevonden) werd aangenomen, dat zij zouden terugkeren in bomen, die spontaan groeiden op hun graven en die met elkaar verweven raakten. Van de zielen van druïden (de machtige priesters) werd gedacht, dat zij reïncarneerden in grote staande stenen of opgaande rotsblokken, om de levenden op hun onverzettelijke manier te blijven herinneren aan de kracht van de natuur/godenwereld. Een menselijke ziel zou, volgens de Kelten, net zolang of zo vaak opnieuw worden geboren, totdat deze de hoogste vorm van menselijke eer en moed had ontwikkeld.

Het universum bestond voor de Kelten uit drie werelden.

  1. De eerste wereld was Annwn, de Onderwereld. Dit was de plaats waar al het leven uit voortkwam en waarnaar het uiteindelijk weer terugkeerde.
  2. De tweede wereld heette Abred. Dit was de middenwereld oftewel het aardse gebied, waar de mensen tijdens hun stoffelijke bestaan leefden.
  3. De derde wereld werd Gwynvyd genoemd. Dit was de bovenwereld, een rijk met onsterfelijke wezens, waar de zielen naar toe gingen als zij hun doel op Aarde hadden bereikt en daarmee de reïncarnatiecyclus hadden doorbroken. Het bovenste gedeelte van Gwynvyd werd Ceugant genoemd. Dit was de woonplaats van de goden en de godinnen, de zon, de maan, de sterren en de elementen.

7c38de4b438e6191d8a19565181b33ee_medium.Volgens de Kelten ging de ziel van een overledene na zijn of haar dood meestal naar Annwn.

Links: Keltisch graf van circa 4e eeuw voor Chr., gevonden in de omgeving van Salzburg, Oostenrijk.

Om hun verblijf in de Onderwereld zo comfortabel mogelijk te maken, begroeven de Kelten hun doden met hun persoonlijke eigendommen (kleding, wapens, gereedschappen, sieraden e.d.) en vaak ook met  hun (eveneens dode of gedode) paarden. De zielen verbleven in Annwn in harmonie, zonder conflict, tot de tijd van hun nieuwe wedergeboorte in Abred was aangebroken. Was een ziel bij zijn of haar stoffelijke dood echter 'uitgeleerd', dan vertrok deze direct naar Gwynvyd en verbleef voor eeuwig bij de goden.

Kelten en de Onderwereld van Annwn

In Annwn zou zich een magische ketel bevinden, die door negen maagden werd bewaakt. Ook zouden er de vele kostbare voorwerpen te vinden zijn, die de doden hadden meegebracht. Een levende persoon, die dapper genoeg was, kon proberen Annwn binnen te komen, maar er was geen garantie dat hij of zij werd toegestaan ook weer terug te keren naar de middenwereld van Abred.

Onderwereld op een eiland

Volgens de oude Iers-Keltische overlevering was Annwn een eiland in de Atlantische Oceaan, dat door een levende mens alleen na zeer veel inspanningen kon worden bereikt. Het werd gezien als een prachtig paradijs, maar men kon er slechts komen als Mannanan Mac Lir, de god van de zee, daarmee instemde.

Helse honden

f21435d8c0894e6140544d8307486d4b_medium.De Welsh-Keltische god Arawn werd oorspronkelijk gezien als heerser van de Onderwereld. Hij werd later echter verdrongen door de oorlogsgod Gwyn Ap Nudd. Volgens de legende beschikten beide goden tijdens hun heerschappij in Annwn over een roedel onsterfelijke honden (Cŵn Annwn). Hiermee speurden zij enkele malen per jaar, tijdens de zogeheten Wilde Jacht, de zielen op van overtreders en misdadigers om deze naar Annwn over te brengen. De honden waren groot, wit en hadden rode oren. De Kelten associeerden deze kleuren daarom met de Onderwereld; wit stond daarbij voor het bovennatuurlijke en rood voor de dood.

Griezelen tijdens Samhain

De Wilde Jacht vond plaats tijdens de nacht van Samhain, het Keltische Nieuwjaar. Dit was tevens het moment, waarop de sluier tussen Annwn en Abred op zijn dunst was en de zielen van de doden een bezoek konden brengen aan de levenden. Ook kon men de elfen verwachten, die bij de mensen kattenkwaad uit kwamen halen. Huiveren en griezelen tijdens de nacht van Samhain (of tegenwoordig de nacht van Halloween) is dus al duizenden jaren oud.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

509007ad003cb1b75b02ed41ebc37780_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Het-hiernamaals-volgens-de-Afrikanen

Het-hiernamaals-volgens-de-Australische-Aborigines

Het-hiernamaals-volgens-de-Noord-Amerikaanse-Indianen

Wicca-Keltische-religie-traditie-en-symboliek

Wicca-het-Jaarwiel-en-Keltische-seizoensvieringen

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

24/02/2016 08:10

Reacties (2) 

1
24/02/2016 08:43
Boeiend artikel. Bijzonder hoe de orde van zaken volgens de Kelten in elkaar stak.
1
24/02/2016 08:41
Heel interessant, eeuwig zonde dat zoveel van de Keltische beschaving is ten onder gegaan tijdens de kerstening.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert