Het Hiernamaals volgens de Australische Aborigines

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

e8569467b5642c758d367f39fe4ef8b3_medium.De Aborigines zijn de oorspronkelijke bewoners van Australië. Zij leefden vooral als  nomadische families of stammen zeer verspreid over het grote continent.

Er bestaat dan ook niet één Aboriginal taal, religie of geschiedenis, maar vele verschillende versies. Ondanks die verschillen in taal, ideeën, gebruiken of  tradities, hadden alle stammen echter wel altijd een paar duidelijke overeenkomsten:

  • Het geloofssysteem was gebaseerd op het animisme, oftewel de overtuiging dat alles, dat op Aarde leeft of is (mens, dier, plant, rots enz.), een ziel bevat.
  • Het basis van het scheppingsverhaal, beter bekend als de Dreamtime of Droomtijd, was bij iedereen bekend, hoewel de details onderling per familie, stam of streek konden verschillen.

De Droomtijd

Het Aboriginal scheppingsverhaal is van groot belang voor de wijze waarop de Aborigines in het leven staan en  met hun omgeving en elkaar omgaan. Het verhaal gaat terug naar het verre verleden en verklaart hoe het leven op Aarde zou zijn ontstaan. Het verhaal stopt daar echter niet. Vele versies verhalen eigenlijk de hele geschiedenis, tot en met de komst van de blanke man in Australië of tot en met belangrijke gebeurtenissen voor de Aborigines in onze moderne tijd. De Aborigines geloven dan ook dat verleden, heden en toekomst onderling met elkaar verbonden zijn en zien het geheel vaak als één.

6e2d3501881527dbbd075139daea91a8_medium.

De heilige plaats Uluru (Ayers Rock) in Centraal-Australië.

Volgens de (mondelinge) overlevering van het scheppingsverhaal was er in het begin de Droomtijd – de tijd dat alle Aardse zielen sliepen. De Hemelvader (in sommige streken ook wel Baiame genoemd) wekte de Zonnemoeder (ook wel de Grote Moeder of Kunapipi genoemd) en beval haar de zielen op Aarde wakker te maken. Waar de Zonnemoeder liep, begonnen planten te groeien en verschenen er vogels en andere dieren.

De Zonnemoeder droeg alle Aardse wezens op vreedzaam met elkaar samen te leven. Vervolgens  steeg zij op naar de hemel en werd de Zon. Ze baarde daarna de Maan en de Morgenster, die zij beide naar de Aarde stuurde. Deze worden gezien als de Voorouders.

d6eea2fbcc21b195187d8db0bf75f403_medium.

Volgens andere Aboriginal versies was het de Hemelvader, die de mensen opdroeg in harmonie met elkaar te leven en/of schiepen de Voorouderlijke zielen de Zon, Maan, sterren en planeten. Ook zouden de Voorouders tijdens de droomtijd al naar de Aarde zijn gekomen om het land te vormen in bergen, rivieren en meren, waarna zij zich er (vaak voorgoed) te ruste legden. Elke Aboriginal stam kent wel een (heilige) plek waar volgens hen de geesten van de Voorouders zijn geweest en/of waar zij zouden rusten. Voor de Aborigines is de Droomtijd verbonden met de Aarde. Het was daarom hun plicht voor het land van de Aarde te zorgen, niet om het te bezitten.

De Regenboogslang

8ceda1e83a603ebd552822fd115bd0de_medium.De Regenboogslang is een vaak terugkerende godheid in de Aboriginal Droomtijdverhalen en werd al meer dan 6000 jaar geleden in rotstekeningen aangebracht.

Links: oude rotstekening van de Regenboogslang.

Als symbool  was de Regenboogslang een beschermer van het land en de mensen. Echter, wanneer hij niet met respect werd behandeld, kon hij een bijzonder verwoestend karakter tentoonspreiden. Toch werd de Regenboogslang over het algemeen gezien als de gever van leven en meestal  geassocieerd met water (meren, rivieren, kreken of lagunes), een voor de Aborigines in het droge Australië vaak luxe artikel. Begrafenisriten werden dan ook niet in de buurt van waterplaatsen uitgevoerd. Wanneer een regenboog  in de lucht zichtbaar was, zei men dat de Regenboogslang zich van de ene waterput naar de andere verplaatste. Zijn goddelijke status verklaarde ook waarom sommige waterputten nooit opdroogden.

De Zielenbewaarder

14df717fc632de6dbcbce1950c050d65_medium.In het zuidoosten van Australië noemde men de Zielenbewaarder ook wel Daramulum. Hij is vaak beschreven als de zoon van Hemelvader Baiame, maar werd ook wel gezien als zijn vertegenwoordiger of spreekbuis. Daramulum beschermde de  sjamanen en schonk hen specifieke krachten; na hun dood zouden die krachten overigens weer naar hem zijn teruggevloeid. Wanneer er iemand stierf, zou zijn of haar ziel uiteindelijk altijd weer teruggaan naar de Droomtijd.  Daramulum nam de ziel daar onder zijn hoede.

Aboriginal begrafenisriten

336f584d45398c7b74e4dbbf685cd681_medium.In de Aboriginal cultuur was het belangrijk, dat na iemands dood de juiste ceremoniën werden uitgevoerd. Dit was om de ziel te helpen naar het geestenrijk te verhuizen. Over het lichaam van de overledene werd eerst  rode Aarde gestrooid. Dit symboliseerde het bloed dat tijdens een geboorte verloren gaat, in dit geval de wedergeboorte van de ziel in een andere wereld. Nadat de symbolen van de familie of stam in geel en wit op borst en buik waren geschilderd, werd het lichaam drie maanden in een boom geplaatst. Vervolgens werden de botten schoongemaakt, waarna er twee tot drie maanden over werd gewaakt om er zeker van te zijn dat de ziel was vertrokken. Tenslotte begroef men de resten. De gehele procedure werd met een diep respect voor de doden en de voorouders uitgevoerd.

Aborigines over de drie geestelijke rijken en reïncarnatie

De geestelijke wereld is onderdeel van de Droomtijd en bestaat volgens de Aborigines uit drie rijken:

  • het rijk van de ongeborenen,
  • het rijk van de levenden en de stervenden,
  • het rijk van de doden.

Een individu reist eenmaal door elk rijk. Bij de dood splitst de ziel zich in drieën: in respectievelijk de totemziel, de egoziel en de voorouderlijke ziel. Elk deel keert weer naar één van de bovengenoemde rijken terug.

44ed191a7044cfa96a5efe54663473fd_medium.Volgens de Aborigines kan een persoon niet reïncarneren wanneer hij of zij gewoon in één keer het geestenrijk (geboorte, leven/sterven, dood) doorloopt.

Rechts: Aborogine kunst op een rots.

Er zijn echter uitzonderingen. Als een individu bijvoorbeeld is geobsedeerd door het eigen ego of wellicht niet begraven is met de juiste rituelen, kan het zijn dat de drie delen van de ziel de aardse sferen niet (kunnen) verlaten. In een dergelijk geval zal de ziel steeds blijven proberen terug te keren naar het land der levenden om de reis naar de wereld van de stervenden – als in een herkansing – te hervatten.

Aborigines over de drie delen van de ziel

40accd77d46e41ee8b1cca54c07835ae_medium.De drie delen van de ziel corresponderen met de drie rijken en de natuurlijke orde van de dingen.

Links: Aboriginal vrouw.

De totemziel behoort tot het rijk van de ongeborenen, de egoziel tot het rijk van de levenden en stervenden en de voorouderlijke ziel tot het rijk van de doden.

 

Geestesenergie

De totemziel hoort bij de dieren en planten, die met de familie van de overledene in de Droomtijd zijn verbonden. Na de dood keert het wezen van de ziel door de begrafenisriten terug naar de natuur. Het staat zijn energie af aan de ermee verbonden dieren en planten. Hiermee zou de dode de schuld voor het eten van planten en dieren gedurende zijn of haar leven terugbetalen.

Ongelukkige ziel

3af3f199ea87502381ca8611e43cc98d_medium.De egoziel bestaat uit de persoonlijkheid, het samenspel van de individuele karaktertrekken van een persoon. Een gedeelte hiervan kan zich verzetten tegen de dood, omdat het niet weg wil uit de fysieke wereld. Soms blijft de egoziel daarom alleen op Aarde achter en dwaalt dan als een geest rond, die probeert de levenden te beïnvloeden.

Sterrensymbolen

De Voorouderlijke ziel zou afkomstig zijn van Voorouderlijke reizen van of naar andere sterrenstelsels. Deze stelsels hebben elk vaak een dierassociatie/-teken en kennen een eigen, uniek patroon van onzichtbare energie. Dit energiepatroon wordt meestal in een geometrische vorm voorgesteld en als symbool van een familie of stam gebruikt. Ieder mens binnen die familie of stam wordt bij de geboorte en de dood dan ook met dit symbool beschilderd.

26a627bd6c4d0379220fd5610830b076_medium.

Deze zienswijzen benadrukken nog eens hoe belangrijk de Aborigines het vinden om respect te tonen voor de doden. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de levenden om de begrafenisriten correct uit te voeren, zodat de zielen kan splitsen en naar de respectievelijke rijken kan terugkeren. Als mensen niet correct begraven worden, zullen delen van hun (onstoffelijke) geest namelijk de spirituele atmosfeer kunnen vervuilen, op dezelfde manier als waarop de mens de planeet vervuilt.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

134d8e1319b040be308ada99acb4b091_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Het-hiernamaals-volgens-de-Afrikanen

Het-hiernamaals-volgens-de-Kelten

Het-hiernamaals-volgens-de-Noormannen

Het-hiernamaals-volgens-de-Noord-Amerikaanse-Indianen

Het-hiernamaals-volgens-de-Azteken

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

22/02/2016 07:33

Reacties (2) 

1
22/02/2016 10:20
Prachtig, hoe al deze religieuze verhalen en tradities ontwikkelden in dit geïsoleerde werelddeel.
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
1
22/02/2016 10:12
Bijzondere verhalen en interpretaties, heel interessant.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert