Mythische (scheppings)verhalen – Het Gouden Ei en De Gekarnde Melkoceaan

Door ZiaRia gepubliceerd in Mythen sagen en legenden

Het Gouden Ei

f206a4a76d90d1cb4dc15a661f683dfb_medium.In het Hindoeïsme heeft men een andere kijk op het ontstaan van het leven en eigenlijk kent men niet een specifiek scheppingsverhaal. Volgens deze religie is er namelijk geen schepping, zoals die in vele andere religies wordt voorgesteld.

In het begin van het Al was er namelijk Niets. Dat Niets wordt Brahma genoemd. Brahma is het goddelijk oerprincipe, dat alles al in zich heeft. Door evolutie en vermeerdering van de goddelijke aspecten van Brahma zou daaruit uiteindelijk al het leven zijn ontstaan. Elke verschijning, elke materie, elke energie – kortom al het leven in deze wereld is dus een manifestatie van één en dezelfde goddelijke oerbron, namelijk Brahma. De gehele schepping is in deze visie dan ook niet meer dan de ontvouwing en ontplooiing van dat ene goddelijk oerprincipe.

De schepping van de Hemel en de Aarde zou zijn ontstaan uit het gouden zaad van de god Brahma. Dat gouden zaad viel in de kosmische wateren, waar het samenklonterde tot de vorm van een gouden ei. Uit het niets ontstond een trilling, een eerste geluid (Aum), dat het ei van binnenuit deed schudden. Toen het ei uiteindelijk doormidden brak, ontstond uit de bovenste schaal de Hemel en uit de onderste de Aarde. De stralende, gele eidooier werd de Zon.

2b28f80dfd28795212e3c8a7b98635ce_medium.Daarna werd de god Vishnu geboren om het leven te beschermen en te bewaren, terwijl de god Shiva ontstond om het uiteindelijk te vernietigen.

Volgens het Hindoeïsme is het aardse bestaan een continue cyclus van schepping, bewaring en vernietiging – achtereenvolgens vertegenwoordigd door de goden Brahma, Vishnu en Shiva – die steeds wordt herhaald, zonder begin en zonder einde.

Meerdere werelden / dimensies

Vanuit Brahma, het goddelijke oerprincipe, ontstond niet alleen de wereld/dimensie die wij kennen. Er ontstonden volgens het Hindoeïsme maar liefst veertien werelden/dimensies, namelijk zeven bovenwerelden en zeven onderwerelden. De wereld/dimensie, die wij kennen en waarop/waarin we leven, wordt gezien als de laagste van de zeven bovenwerelden.

In een ander bijzonder verhaal wordt vertelt hoe de Aarde een goddelijk strijdtoneel werd en ternauwernood aan vernietiging (in de vorm van een zondvloed) kon ontsnappen.

De Gekarnde Melkoceaan

afbf5a2d086436e6de58b7f80226d533_medium.Indra, de god van regen en onweer, tevens de koning van de goden (deva's) maakte een ritje op de olifant Airavata, toen hij de wijze Durvasa tegenkwam. Durvasa bood de koning een speciale bloemenslinger aan, die hij had gekregen van de oppergod Shiva. Indra accepteerde het geschenk, maar om te bewijzen dat hij zijn ego de baas was, hing hij de bloemenslinger om de slurf van de olifant. De olifant wist echter dat Indra zijn ego helemaal niet de baas kon worden en smeet de bloemenslinger op de grond. Durvasa werd woedend; Indra had de bloemenslinger moeten behandelen als een religieus offer en niet om de olifant moeten hangen. Durvasa vervloekte Indra en al zijn ondergeschikten. Zij zouden worden beroofd van alle kracht, energie en rijkdom.

De vloek kwam uit: in gevechten met de demonen (asura's) onder leiding van koning Bali verloren de goden de strijd en de controle over de wereld. De goden zochten vervolgens steun bij oppergod Vishnu, die hen adviseerde met de demonen op diplomatieke wijze tot een vergelijk te komen.

Omdat de goden en de demonen één gemeenschappelijke wens hadden, namelijk het verkrijgen van het levenselixer, kwamen zij tot overeenstemming om dit samen te vinden en te delen, en sloten zich aaneen.

Het levenselixer

d94ba2eca1ae216a91310904f366d5b2_medium.Het levenselixer werd van oudsher bewaard op de bodem van de Melkoceaan, een schier onmogelijk te bereiken plek. De nieuwe alliantie bedacht een plan. Eerst rukten zij de Mandaraberg los van de Aarde en gebruikte deze als een gigantische roerstaaf. Verder werd de grote slang Vasuki als kabel gebruikt, waarmee de roerstaaf werd gedraaid. Dit moest voldoende zijn om de Melkoceaan in beweging te brengen.

Aanvankelijk lukte het roeren/karnen aardig, maar de Mandaraberg was te zwaar en zonk al snel in het water weg, waardoor de Melkoceaan woeliger en woeliger werd. Het roerige water overspoelde al snel het land en dreigde zelfs de hele Aarde te verzwelgen! Dit ging te ver; oppergod Vishnu veranderde zich daarom in een schildpad en droeg vervolgens de als roerstaaf gebruikte Mandaraberg op zijn rugschild terug naar de oppervlakte.

Schatten uit de Melkoceaan

Precies zoals de bedoeling was, kwamen er door het roeren vele schatten van de oceaanbodem naar het oppervlak.

Naast de Zon en de Maan, kruiden en juwelen, kwamen de godin Lakshmi en uiteindelijk ook het levenselixer uit het woelige water tevoorschijn.

Helaas kwam door het roeren/karnen ook een uitermate dodelijk gif (Halahala) vrij. Doodsbenauwd benaderden de goden oppergod Shiva voor bescherming.

ff1bd5c26b1cbd7e456d39bf1007bb98_medium.Shiva zag maar één uitweg: hij verzwolg het gif in een poging de wereld  voor de ondergang te redden. Zijn vrouw Parvati wist echter dat het gif sterk genoeg was om ook een oppergod te doden. Zij greep haar man daarop bij de keel om hem te beletten het gif door te slikken. Het resultaat was dat Shiva bleef leven, maar dat zijn  keel – waar het gif bleef steken – blauw werd (hoewel Shiva meestal geheel blauw wordt afgeschilderd). Hij wordt om die reden ook wel 'Neelakantha' of 'degene met de blauw keel' genoemd.

In alle consternatie zagen de demonen kans het levenselixer te stelen en er vandoor te gaan, maar oppergod Vishnu ging in de achtervolging en pakte hen het elixer weer af.

De Zon en de Maan zagen echter, dat de demon Rahu een druppel van het levenselixer wist te bemachtigen, een als zeer onwenselijk beschouwde situatie! Vishnu nam daarop geen halve maatregelen; hij onthoofdde Rahu. Op deze manier ontstond de vete tussen de 'klikkende' Zon en Maan en de boze Rahu, die alleen via zijn hoofd nog leefde. Volgens de overlevering worden de Zon en de Maan sindsdien aan de hemel wraakzuchtig achtervolgd door Rahu's afgehouwen hoofd.

Mystieke brouwsels

Kruiden behoren tot de heilige Hindoeschatten, omdat zij magische krachten zouden bezitten; zo kunnen bepaalde kruiden geneeskrachtige en levensreddende eigenschappen hebben.

a02d18d2f8fa73d1126e9e23659f1770_medium.Het levenselixer (Amrita) symboliseert de ultieme kracht van kruiden. Het drinken ervan zou leiden tot onsterfelijkheid en een verhoogd bewustzijn, waardoor men andere werelden/dimensies kon binnentreden.

Ook de Europese mythologie kent een levenselixer, namelijk mede, de traditionele godendrank. De verzachtende werking ervan werd van oudsher geassocieerd met de paradijselijke schoot van de Moedergodin. Ook thee getrokken van bijvoet (Artemisia vulgaris) werd eeuwenlang als een heilige drank gezien. Van deze alsemachtige plant werd gedacht, dat zij paranormale gaven, zoals helderziendheid, lucide dromen en astrale reizen, zou bevorderen.

 

Verteld door:

© ZiaRia.

(2016) Foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

c3c74844a79b07bf5361c9832e2695d0_medium.Foto Shiva: Govindaraj. Rechts: Ravi-Varmi-Lakshmi.

Kijk voor andere artikelen, verhalen en sprookjes eventueel ook eens naar:

Mythisch-scheppingsverhaal-De-Gebroken-Hemel

Mythisch-scheppingsverhaal-De-Reuzenoester

Mythisch-scheppingsverhaal-Het-Sneeuwklokje

Mythen-uit-de-Stille-Oceaan-De-Oorsprong-van-Vuur

Indonesische-mythologie-Dewi-Sri-de-Rijstmoeder

Of lees verder op:

https://tallsay.com/ziaria of

https://ziariasblog.wordpress.com/

 

21/02/2016 16:21

Reacties (11) 

1
03/03/2016 14:52
apart verhaal, mooi om te lezen, je schrijft lekker leesbaar.
ZiaRia tegen Vita
03/03/2016 21:19
1
22/02/2016 14:15
Wat een mooi artikel
1
21/02/2016 20:28
Bij de eerste 13 regels dacht ik ,"ja".
Wat er op volgde was weer een diepe teleurstelling, weet niet of ik er om moet lachen of huilen.
mystieke brouwsels, interressant , jammer dat het als heilig en aan goden verwant gezien wordt.
1
ZiaRia tegen Josh
22/02/2016 07:18
Men verklaarde de verschijnselen destijds in het kader waarin de mens toen leefde; je kan en mag dat eigenlijk niet vergelijken met de (wetenschappelijke en/of spirituele) ontwikkeling van de moderne mens van vandaag.
1
Josh tegen ZiaRia
22/02/2016 08:03
Nee, tijden zijn veranderd , in de moderne wereld is dat helemaal zo, toch zijn er nog mensen op de wereld die nog denken zoals vroeger. met rituelen en oude opvattingen.
ZiaRia tegen Josh
22/02/2016 10:18
Ja, dat helaas is zo. Niet alleen natuurvolken in geïsoleerde gebieden met de oude religies, maar ook de aanhangers van de grote godsdiensten kunnen zeer conservatief, traditioneel en fundamentalistisch zijn.
1
Josh tegen ZiaRia
22/02/2016 22:13
Precies dat vind ik nou "huilen met de pet op"
1
21/02/2016 17:03
In de Hindoeïstische theorie rond het Gouden Ei kan ik mij wel vinden, dat van de gekarnde melkoceaan (gaat het om water of zou het een luchtstrijd in de Melkweg zijn geweest?) gaat toch wel heel ver. Wel interessant om te weten.
1
21/02/2016 17:00
Bijzondere verhalen, vooral die rond de (plaatselijke?) zondvloed (die dus blijkbaar moedwillig door goden en demonen samen werd veroorzaakt). Graag gelezen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert