Het Hiernamaals volgens de Oude Grieken

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

913f32802c427af962ecbb1e8969e353_medium.Iedere religie heeft een eigen beeld van hoe men zou moeten leven en hoe het leven na de stoffelijke dood er uit zal zien.

Niet alleen het eerste, maar ook vooral dat laatste wil per religie,  per cultuur, in het heden of verleden, nogal eens flink verschillen.

 

De Oude Grieken en hun goden

De Oude Grieken hadden een polytheïstische geloofsovertuiging, dat wil zeggen zij geloofden en aanbaden meerdere goden en godinnen. Deze gezamenlijke godenwereld werd een 'Pantheon' genoemd. Het Pantheon werd aangevoerd door de machtige god, Zeus, die vanaf de berg Olympus (in het zuidwesten van Thessaloniki) heerste.

c408bc6bbf4efd4171b7388e3c41b639_medium.Griekenland met als rode driehoek (ongeveer) de locatie van de Olympus.

Voor de Oude Grieken waren de goden oppermachtig en zij moesten zeker te vriend worden gehouden en/of gunstig worden gestemd met offers en ceremoniën. Omdat de goden eigenlijk niet zo in het lot van gewone stervelingen waren geïnteresseerd – of zij moesten heel devoot, bijzonder mooi, heel sterk of uitermate slim zijn – kende de Oud-Grieken geen paradijs of leven na de dood. De gewone mens had volgens hen dus maar één leven. Slechts een enkele held (meestal al een halfgod zoals Herakles) mocht bij Zeus op de Olympus komen wonen en verkreeg zo het eeuwige leven. Voor veruit de meesten gold echter, dat de menselijke ziel na de dood naar de Onderwereld ging.

De Oude Grieken en de Onderwereld

8b6ee4d8f503b9ff3b1ed22f02b698f6_medium.In de Onderwereld van het Oude Griekenland stroomden volgens de overlevering vijf rivieren, elk met hun eigen kenmerken.

Rechts: waar de rivier de Acheron ondergronds gaat.

Een onbekende Griekse dichter omschreef ze ooit als volgt:

  • de droevige Acheron, van zorgen zwart en diep;
  • de gruwelijke Styx, stroom van dodelijke haat;
  • Cocytus, stroom van luid geweeklaag en kommernis;
  • de woeste Phlegethon, waarvan de golven in razende dansen te pletter slaan;
  • ver weg van dit alles de stil kabbelende Lethe, een labyrint van vergetelheid vol duister water. Wie hiervan dronk, vergat alles; vreugde, verdriet, genot en pijn.

Reis van de ziel in de Onderwereld

5b4e6f9f010fcb6c4978ad80ed9fe321_medium.De reis van een menselijke ziel naar de Onderwereld was voor de Oude Grieken geen gemakkelijke. Als er iemand stierf, plaatste de familie een obol (zilveren munt) op de ogen of onder de tong van de overleden dierbare. Daarmee moest Charon, de veerman, worden betaald om de dode over de rivier de Acheron te zetten.

Rechts: Charon de veerman (door Joachim Patinier, 15e eeuw).

Als de dode geen munt had, moest hij of zij een eeuw lang over de oevers van de rivier zwerven alvorens te worden overgezet. Daarna passeerde de ziel de driekoppige hond van Hades, genaamd Cerberus. Deze zorgde dat geen ziel of geest kon ontsnappen.

Drie sferen en drie rechters

Bij aankomst in de Onderwereld werd het lot van de menselijke ziel, aan de hand van zijn of haar daden op aarde, bepaalt door drie rechters. Dit waren Rhadamanthus en Minos I (zonen van Zeus en Europa) en Aeacus (zoon van Zeus en de nimf Aegina).

Waarom juist deze zonen van Zeus? Rhadamanthus was ook tijdens zijn leven op aarde rechter geweest. Minos I was heerser van Kreta geweest en had eveneens recht over zijn onderdanen gesproken. De derde, Aeacus, had Poseidon (god van de zee) en Apollo (god van de zon) geholpen bij de bouw van de muren van Troje.

Na het rechterlijke oordeel werden de zielen naar één van de drie sferen gebracht.

  • De vlakten van Aphodel, een grauwe, grijze plek voor gewone mensen;
  • De Elysische velden, om te jagen en plezier te maken
  • Tartarus, de laagste sfeer en tevens de gevangenis van de Titanen. Tartarus was gehuld in de diepe duisternis van de nacht en omringd door een drievoudige muur van brons. Het is een plaats van eeuwigdurende kwellingen.

c420cfe0e6532dea3a0a6a42ca769dc2_medium.De meeste zielen gingen naar de Vlakten van Aphodel, een plek voor gewone, onopvallende mensen. De Elysische velden waren voorbehouden aan helden en aan mensen, die veel hadden bereikt en/of het welwillend oog van Zeus op zich hadden gekregen.

Rechts: voorstelling van de Elysische Velden (door Carlos Schwabe in 1903).

Tartarus was gereserveerd voor misdadigers en voor degenen, die door de goden werden bestraft. Dit waren vaak koningen of militaire leiders, die in hun hoogmoed de goden hadden uitgedaagd. Zo'n man was bijvoorbeeld Tantalos, die zijn eigen zoon Pelops liet slachten en braden om hem tijdens een diner aan de goden voor te zetten. Hij wilde namelijk weten of de goden werkelijk alwetend waren (dat bleek inderdaad zo te zijn). In Tartarus moest hij daarom voor eeuwig de 'Tantaluskwelling' ondergaan: smachten van honger en dorst met het heerlijkste voedsel en drank net buiten zijn bereik.

5783e1a7b3e3d1be9de98459910fecc5_medium.Een andere kwelling was gereserveerd voor Sisyphos, koning van wat nu Korinthië heet.

Sisyphos was een bijzonder slimme sterveling, die betrapt werd op verraad, list en bedrog en zo de toorn van de goden op zich wist te laden.

Links: kruik met beeltenis van Persephone en Sisyphos met zijn kei.

Hij werd gedoemd voor eeuwig een zware kei een berg op te duwen. Eenmaal boven rolde de kei steeds weer naar beneden en moest hij weer van voren af aan beginnen.

Hades als heerser van de Onderwereld

7054675227617f62990544169420c088_medium.Hades, een broer van Zeus, was de heerser van de Onderwereld en het Schimmenrijk. Hij regeerde vanaf een ebbenhouten troon met zijn vrouw Persephone, die hij van de bovenwereld had ontvoerd.

Rechts: beeld van Hades en Kerberos (Heraklion-museum, Kreta).

Ook de (driekoppige) godin Hekate was verbonden aan de Onderwereld. Hekate was de godin van onder meer magie, toverij en hekserij. Haar drie hoofden lieten meestal de gezichten van een meisje, een moeder en een wijze oude vrouw zien. Hekate beschikte in de Onderwereld over de sleutels van de Elysische Velden. Om daar binnen te komen, moest een ziel door zowel de drie rechters, Hades als Hekate worden goedgekeurd.

07eb25405ada6d83a2bb454e9673170a_medium.In de Onderwereld woonden ook de Erinyen of Furiën (wraakgodinnen). Zij waren het, die iemand die iets had misdaan achtervolgden en kwelden.

Links: Orestes wordt door de Furiën gekweld, nadat hij zijn moeder heeft gedood (door W.A. Bouguereau, 19e eeuw).

Zij konden verschijnen in de dromen van de kwaaddoener of misdadiger en ook na de dood was er geen rust. Telkens werd de schuldige aan zijn schuld herinnerd. Men kon zich alleen rehabiliteren en zich van de Furiën bevrijden door veel berouw te tonen en veel goede daden te verrichten. Eén van de Furiën, Tisiphone, bewaakte de poort van Tartarus.

De Onderwereld bezoeken en terugkeren?

733adf5ff0369e408dc25f725a06ce2f_medium.Een aantal Griekse helden maakten de reis naar de Onderwereld en keerden volgens de overlevering terug om het na te vertellen.

Eén van de bekendste was Herakles (Hercules in het Latijn), die de Onderwereld bezocht voor één van zijn 12 werken. Hij moest de driekoppige hond Kerberos (Cerberus in het Latijn) naar de (levende) bovenwereld zien te krijgen.

Rechts: de sterke Herakles (als kind) wurgt een slang.

Hij slaagde in zijn opdracht; als herinnering hieraan op de bovenwereld zou uit het speeksel van Cerberus het giftige kruid Aconitum (monnikskruid) zijn ontstaan.

6089053e82064978046f5e11526dd566_medium.Een andere was de muzikale Orpheus. Zijn geliefde Eurydike (Eurydice in het Latijn) stierf aan een slangenbeet. Orpheus was ontroostbaar en daalde af in de Onderwereld. Zijn treurige muziek zou het hart van Persephone (vrouw van Hades) hebben beroerd. Zij vertelde hem, dat wanneer hij de Onderwereld zou verlaten zonder om te kijken hij Eurydike, die hem dan volgde, terug zou krijgen.

Links: Orpheus verliest Eurydike (door C.G. Kratzenstein in 1806)

Bijna in de bovenwereld waagde Orpheus echter een blik over zijn schouder en Eurydike werd teruggezogen in de Onderwereld, waar zij nu voor eeuwig moest blijven.

Odysseus wist ook in de Onderwereld af te dalen en terug te keren. Hij sprak er met de ziener Tiresias, die hem vertelde wat er in zijn geliefde thuisland Ithaka gebeurde.

Het spreekt voor zich, dat dit fenomeen volgens de Oud-Grieken slechts was voorbehouden aan de enkeling.

 

Oxalis. 

24d16bbc8bd4211ef0c3d11c860aa705_medium.© 2015, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Het-Hiernamaals-volgens-de-Afrikanen

Het-Hiernamaals-volgens-de-Oude-Egyptenaren  

Het-hiernamaals-volgens-het-Judaisme

Het-hiernamaals-volgens-het-Christendom

Het-hiernamaals-volgens-de-Islam

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

21/02/2016 07:11

Reacties (2) 

1
21/02/2016 07:53
Het leven zal in het oude Griekenland al niet makkelijk geweest zijn, maar het leven erna was dat beslist ook niet.
1
21/02/2016 07:50
Ik ken de Griekse mythologie een beetje, interessant om nog eens te lezen over de Onderwereld.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert