Mythisch scheppingsverhaal – De Gebroken Hemel

Door ZiaRia gepubliceerd in Mythen sagen en legenden

De magie van de Aarde en de elementen vormt de bron van heel wat scheppingsverhalen uit oude culturen. Het beeld van de wederzijdse afhankelijkheid van de mens en de Aarde is niet nieuw. In veel scheppingsverhalen wordt verteld hoe de mensen uit de Aarde zijn ontstaan of hoe zij door godheden uit modder of klei zijn geschapen. Dit is ook het geval in de Chinese mythe van de godin Nü Wa.

Hoe de Aarde ontstond – het Oneindige Ei

c08101b252da3ba93b8faefc5f7ff4b6_medium.Voor de schepping, zoals wij die kennen, was alles chaos en duisternis. Er waren echter bepaalde krachten in de chaos werkzaam, die van Yin (het passieve of negatieve vrouwelijke principe) en van Yang (het actieve of positieve mannelijke principe). Dit resulteerde – volgende de Chinese mythologie circa 18.000 jaar geleden – in de vorming van een groot, Oneindig Ei, waarin de reus Pan Gu sliep. De kosmische werking van Yin en Yang zorgde er uiteindelijk voor, dat Pan Gu werd geboren. Toen hij wakker werd, sloeg hij het ei kapot (een heuse 'big bang'!) en kroop eruit. Vervolgens hield hij de afgescheiden hemel duizenden jaren omhoog. Toen hij echter van uitputting viel en stierf, zou zijn lichaam in de Aarde zijn getransformeerd.

Nü Wa en de schepping van de mens

203d52f2aa1d2a392f50f3270c1b776f_medium.Nü Wa is een belangrijke godin uit de (latere) Chinese mythologie. Volgens de traditionele overlevering bestonden er nog geen mensen toen de Hemel en de Aarde waren gescheiden. Nü Wa zou daarna de mens hebben geschapen uit de (gele) klei van de planeet Aarde. Echter, de klei was eerst veel te slap en zakte steeds ineen. Nü Wa besloot daarop om de klei om sterk touw heen te boetseren, zodat de lichamen stevig rechtop konden staan, maar ook flexibel zouden blijven. Aldus ontstonden de eerste mensen.

De mensen leefden aanvankelijk gelukkig en tevreden op Aarde, totdat er een grote oorlog tussen de goden in de Hemel uitbrak.

De Godenoorlog

Deze strijd ging vooral tussen de vuurgod Zhurong en de watergod Gong Gong, een zeemonster. In veel oude overleveringen worden zij bestempeld als vader en zoon.

Zhurong wordt altijd beschreven als een trotse godheid, die gekleed ging in een harnas. Verder had hij zonder uitzondering een zwaard in de hand en bereed hij een grote tijger. Zhurong was één van de goden, die geholpen had de Hemel van de Aarde gescheiden te houden en te ondersteunen, als onderdeel van de Orde van het Universum.

ab67b001de4586a56d96a7d9c590899a_medium.Toen Zhurong op een dag hoorde, dat Gong Gong (zijn zoon) van plan was de Hemelse troon te bezetten, ging hij er onmiddellijk op uit om hem te stoppen. De strijd was hevig en de twee goden streden dagen lang in de Hemel, hetgeen voor de mensen op Aarde bijzonder angstaanjagend was om te zien. 

Terwijl de twee vechtend door de Hemel rollebolden, braken zij jammer genoeg de vier Hemelpilaren, waardoor de Hemel openbrak. Uiteindelijk wist Zhurong zijn zoon Gong Gong te verslaan. Zhurong keerde triomfantelijk terug naar de Hemel en Gong Gong verborg zich uit schaamte voor de rest van zijn leven. Maar het kwaad was al geschied en het leed op Aarde niet te overzien.

De catastrofe van de Gebroken Hemel

De Hemel kon de Aarde niet meer geheel bedekken, de Aarde kon de Hemel niet meer ondersteunen. Het Aardse rijk lag in duigen. Het Hemelse vuur veroorzaakte branden, die alles om zich heen vernietigden en niet meer konden worden geblust.

557eca64fba5fbe75330d31919f7a363_medium.efc1a3535b37e7d72f22d54b7b60f7cd_medium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Hemelse water stortte zich naar beneden, overstroomde grote gebieden en wilde zich niet meer terugtrekken. De mensen op Aarde dreigden te verbranden of te verdrinken. Wilde dieren kwamen uit hun schuilplaatsen en doodden onschuldige mensen, roofvogels grepen de ouden en de zwakken als hun prooi.

Nü Wa behoedt de Aarde en herstelt de Hemel

0250394d73e3dc88e9ed2d57887c6eba_medium.Er moest wat gebeuren! Nü Wa richtte zich op het probleem en verzon een oplossing. Eerst verzamelde zij een grote stapel stenen in de kleuren van de regenboog. Daarna omwikkelde zij de stenen met riet en stak ze in brand. Met de gesmolten stenen dichtte zij in zeven dagen en nachten het gat in de Gebroken Hemel. Pas toen hield de Hemelse regenvloed op en verscheen de zon weer.

Maar dat was nog niet alles. Nü Wa zocht vervolgens de Grote Schildpad Áo op. Deze leefde in de Zuid-Chinese Zee in de tijd toen de Aarde ontstond. Toen Nü Wa hem vond, hakte zij zijn poten af en gebruikte die als nieuwe pilaren om de Hemel omhoog te houden. (De Grote Schildpad stierf overigens niet; volgens de overlevering leeft hij nu in de Bohai Zee, nabij Bejing, waar hij drie van de Acht Onsterfelijke Eilanden, namelijk Penglai, Fangzhang en Yingzhou, op zijn rug zou dragen.)

Nadat het gat in de Hemel was gedicht en er weer pilaren onder de Hemel stonden, stapelde Nü Wa riet en stenen op de Aarde op om de watervloed te stoppen en terug te dringen. En zo behoedde Nü Wa de Aarde voor de ondergang en de mens voor uitsterven.

Nü Wa en de Drie Verhevenen

133ca48602b70f4119c05726b70e3fa6_medium.Nü Wa wordt, samen met haar broer/echtgenoot Fu Xi, gerekend tot de Drie Verhevenen, de goddelijke cultuurhelden, die volgens de traditie het leven van de mens hebben verbeterd.

Rechts: Nü Wa en Fu Xi met hun symbolen, de passer en de winkelhaak.

Toen namelijk bleek dat de eerste mensen als dieren bleven leven – zij zochten voedsel als ze honger hadden en gooiden het weg als zij genoeg hadden gehad; er was geen ontwikkeling – vonden de goden dat niets. Een aantal van hen besloot de jonge mensheid te helpen. Dit deden zij door de mens  belangrijke vaardigheden te leren, waardoor de kwaliteit van het leven met sprongen vooruit zou gaan. Deze vaardigheden gelden nog steeds als de basiselementen van de oude Chinese beschaving.

Nü Wa en Fu Xi hebben als symbool de passer en de winkelhaak, de elementen van wetenschap, bouw en precisie; dat waren onder andere de vaardigheden die zij de mens leerden. Als een ander belangrijk lid van de Drie Verhevenen wordt altijd Shen Nong, de Goddelijke Boer, genoemd. Hij zou de landbouw en dan vooral het ploegen hebben uitgevonden en dit aan de mens hebben geleerd. Over de derde Verhevene wisselen de meningen; er zijn zeker zeven verschillende interpretaties van wie tot de Drie Verhevenen zouden behoren. Soms wordt Zhurong als derde Verhevene genoemd, maar het kan ook Gong Gong of de Gele Keizer (Huangdi) zijn, die als derde cultuurheld op de lijst staat.

 

Verteld door:

© ZiaRia.

(2016) Foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

932bad52f77d6fbb58c47b70fb13299f_medium.Kijk voor andere artikelen, verhalen en sprookjes eventueel ook eens naar:

Mythisch-scheppingsverhaal-De-Reuzenoester

Mythisch-scheppingsverhaal-Het-Sneeuwklokje

Indonesische-mythologie-Dewi-Sri-de-Rijstmoeder

Japanse-mythologie-Kishimo-Jin-godin-en-beschermster-van-kinderen

Chinese-mythologie-Tsao-Chun-de-keukengod

Of lees verder op:

https://tallsay.com/ziaria of

https://ziariasblog.wordpress.com/

 

20/02/2016 13:19

Reacties (8) 

1
21/02/2016 11:46
"De mensen leefden aanvankelijk gelukkig en tevreden op Aarde, totdat er een grote oorlog tussen de goden in de Hemel uitbrak."

Die oorlog , die veel oude religies benoemen , fascineert me wel. Is het een letterlijke oorlog geweest en waren de goden kosmonauten (Erich von Daniken) ? Of is het een symbolische oorlog tussen verschillende eigenschappen die ieder mens in zich heeft? (Gita Jayanti – Bhagavad Gita toegepast)

Wie weet is het een combinatie van beide?

Hoe dan ook, ik blijf het interessant vinden om hier mijn gedachten over te breken. Wederom e...
1
ZiaRia tegen MrcRts
21/02/2016 16:20
Dank! Ik zie wel wat in je theorie over een letterlijke oorlog tussen goden/buitenaardse kosmonauten. Er zijn - vind ik althans - teveel van dezelfde soort mythische verhalen in de wereld. Dat kan gewoon geen toeval zijn.
1
MrcRts tegen ZiaRia
21/02/2016 16:24
Volgens de Hindoes, Erich von Daniken en Sitchin hebben die oorlogen daadwerkelijk plaatsgevonden. Zo zouden er plekken in India zijn waar de beschreven atoomoorlog van duizenden jaren geleden plaats heeft gevonden... En daar nog steeds een verhoogde radio actieve straling zijn.

Maargoed, ik weet niet wat wél en niet waar is. Ikzelf vermoed een combinatie van beide. Naar mijn mening zijn fysieke omstandigheden namelijk altijd een afspiegeling van mentale processen.
1
ZiaRia tegen MrcRts
21/02/2016 16:53
Dat denk ik ook. Veel en misschien wel alle mythen hebben een kern van waarheid, waaromheen in de loop der tijd het nodige zal zijn verzonnen en verfraaid. Maar dat maakt de kern immers niet minder waar.
1
20/02/2016 17:49
Ben het met Asmay eens, iedereen probeert het onverklaarbare te verklaren, maar wat de werkelijke verklaring nu is....
1
21/02/2016 07:02
Tja, voor de èchte verklaring kom je uit in de wetenschap en die verhalen lezen niet zo lekker makkelijk weg.
1
20/02/2016 13:54
Geweldig hoe mensen probeerden een begrijpelijke verklaring te vinden voor het onbegrijpelijke / onverklaarbare.
1
20/02/2016 13:51
Wat een bijzonder verhaal!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert