Chinese geneeswijzen (2) Yin en Yang, de elementen en de orgaanklok

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

33b954182baf9cdcaeb7f3ded4a7a9dc_medium.De oude Chinese geneeswijzen zijn altijd gekenmerkt geweest door een streven naar onsterfelijkheid en - omdat dat niet mogelijk is - dan toch in ieder geval naar een zo lang mogelijk leven in harmonie en evenwicht. De basis voor deze levensbeschouwing was het Taoïsme (ook wel Daoïsme genoemd). Het hoofdthema daarvan is: de leer der veranderlijkheid. In de kosmos komen immers geen statische situaties voor; alles is altijd in beweging of dat nu snel of langzaam – en voor de mens niet waarneembaar – is. Ons zonnestelsel, de Aarde en ook de mens zijn afspiegelingen van deze kosmische beweging. Het Taoïsme beschouwt namelijk alles als een organisme, dat door voortdurende wisselwerkingen en veranderingen zichzelf telkens herschept. Er is daarbij geen van buitenaf komende kracht of godheid; Taoïsme gaat uit van een in elk organisme, elk wezen en in elke materie verankerd principe, dat zichzelf eindeloos herschept door een samenspel van tegenstellingen (dualiteit), te weten Yin en Yang.

Yin en Yang

Op onze planeet Aarde, in ons zonnestelsel en waarschijnlijk in ons hele universum zijn wij onderworpen aan  dualiteit. In de Chinese filosofie wordt deze dualiteit – twee tegenovergestelde krachten, die elkaar aanvullen c.q. complementair zijn en samen één geheel vormen – Yin en Yang genoemd. Het is echter géén dualiteit of polariteit van goed en kwaad; dat is een moreel begrip en waardeoordeel, dat is bedacht en wordt ingevuld door de mens in zijn of haar respectievelijke cultuur.

17dda216580529f29f23a36759cb8f87_medium.Volgens de Chinese filosofie manifesteert de Tao (het Alles) zich in twee tegengestelde krachten, Yin en Yang, die beide evenveel waard zijn. Yin en Yang vertegenwoordigen zonder oordeel alle tegenovergestelde natuurlijke krachten in ons bestaan, die op zichzelf de helft van het verhaal vertellen, maar samen één en compleet zijn: de Tao.

Yin staat daarbij voor onder meer de Aarde, vrouwelijk, nacht, donker, vochtig, koud, winter, centrifugaal, vasthoudend, ontvankelijk, diepte, wijd, neerhangend, onder.

Yang is het tegenovergestelde, dus staat voor onder andere de hemel, mannelijk, dag, licht, droog, heet, zomer, centripetaal, flexibel, doelgericht, oppervlakte, smal, opstaand, boven.

In de oude Chinese literatuur werd het symbool oorspronkelijk horizontaal (van boven naar beneden) afgebeeld, omdat men ook van boven naar beneden schreef en las. Daarbij werd het Yin (donker, onder) meestal niet in het zwart afgedrukt, maar in geel of rood (kleur van het element Aarde). Toen het Yin en Yang-symbool steeds meer betekenis in het westen kreeg, veranderde de afbeelding daar van uiterlijk. In het westen worden beide helften naast elkaar gezet (in ons schrift lees je immers van links naar rechts) en vrijwel altijd in wit/zwart afgebeeld.

555b576c69c009e73ee8db7117a1b4b2_medium.

Ook in het menselijk lichaam zijn de twee krachten te vinden. De verhouding tussen het oppervlak van het lichaam (Yang) en het inwendige (Yin) herhaalt zich tot in de lichaamscellen.

YIN

YANG

Inwendige van het lichaam

Oppervlakte van het lichaam

Bloed

Levensenergie ki of chi

Borst en buik

Rug en wervelkolom

Longen

Dikke darm

Milt en alvleesklier

Maag

Hart

Dunne darm

Nieren

Blaas

Lever

Galblaas

Bloedsomloop en voortplantingsorganen

Drievoudige verwarmer

Te lage temperatuur

Koorts

Chronisch

Acuut

Langzaam, treuzelend

Snel, gehaast

Terugtrekkend

Voortschrijdend

Van de vier ledematen gelden de binnenzijden als Yin en de buitenzijden als Yang. De vijf 'bewaarders' of opslagorganen(Yin) aan de binnenzijde van het lichaam zijn: de longen, de milt en de alvleesklier, het hart, de nieren en de lever. De vijf 'verzamelaars' of holle organen (Yang) aan de buitenzijde van het lichaam zijn: de dikke darm, de dunne darm, de maag, de blaas en de galblaas.

Loop van de grote Yin- en Yang-meridianen

(Zie ook deel 1: Meridiaantherapie en acupunctuur.) Als voorbeeld van enkele van de vele meridianen, noem ik hieronder de belangrijkste die in de ledematen zijn te vinden.

5900d4a73347205fa8b5d46f7b4d8859_medium.Aan de binnenzijde van het lichaam (de 'schaduwzijde') lopen zes Yin-meridianen:

 • Drie in de armen (de longen, het hart en bloedsomloop)
 • Drie in de benen (de lever, de milt/alvleesklier en de nieren).

De drie paren Yin-meridianen zijn:

 • Tae Yin (longen-milt/alvleesklier)
 • Choue Yin (bloedsomloop-lever)
 • Chao Yin (hart-nieren).

cf1709de0a4ddd3be1c4f1107fd36d7a_medium.Aan de buitenzijde (de 'zonzijde') van het lichaam lopen zes Yang-meridianen:

 • Drie in de armen (de dikke darm, de dunne darm en de drievoudige verwarmer)
 • Drie in de benen (de galblaas, de maag en de blaas).

De drie paren Yang-meridianen zijn:

 • Tae Yang (dunne darm-blaas)
 • Yang Ming (dikke darm-maag)
 • Chao Yang (drievoudige verwarmer-galblaas).

Chinese vijf elementen

De leer van de Vijf Elementen is één van de oudste Chinese filosofieën. De Vijf Elementen of oerkrachten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en houden elkaar in natuurlijke cycli in evenwicht. Zij symboliseren de macrokosmische orde, die als microkosmos in het menselijk lichaam wordt weerspiegeld. Zij symboliseren eveneens de seizoenen in het jaar, wanneer hun kracht het grootste is. Zo staat:

 • Hout voor de Lente,
 • Vuur voor de Zomer,
 • Aarde voor de Nazomer,
 • Metaal voor de Herfst, en
 • Water voor de Winter.

Voor een goede energetische harmonie en gezondheid is het afstemmen van het levensritme op de seizoenen een must. De meeste mensen zullen daar niet volledig in slagen, maar toch doen we dat allemaal intuïtief voor een deel. De Lente wordt immers vaak gebruikt om iets nieuws te beginnen of plannen te maken voor veranderingen of reizen. De Zomer en Nazomer staan voor het consolideren van hetgeen je hebt bereikt en het even pauzeren/rusten (vakantie!). In de Herfst gaan we weer met daadkracht aan het werk om tenslotte in de Winter orde op zaken te stellen en voorbereidingen te treffen voor de nieuwe dingen van de Lente.

17b070f8ce15a3cefe75e4b141a7c2d3_medium.

De leer van de Vijf Elementen stelt ook dat lichamelijke gezondheid alleen mogelijk is, wanneer er tussen de afzonderlijke organen en de elementen, waartoe ze behoren, een energetisch evenwicht bestaat. Elk element staat daarbij voor twee organen, die samen Yin en Yang vormen. Enkel het element Vuur heeft vier organen toegewezen gekregen.

 • Hout is gekoppeld aan de functies van de galblaas en de lever.
 • Vuur is gekoppeld aan de functies van het hart en de dunne darm, de drievoudige verwarmer en de bloedsomloop.
 • Aarde is gekoppeld aan de functies van de maag en de milt/alvleesklier.
 • Metaal is gekoppeld aan de functies van de longen en de dikke darm.
 • Water is gekoppeld aan de functies van de blaas en de nieren.

Orgaanklok

Al onze organen hebben een vaste tijd, waarop zij hun maximale energie produceren. De gevoeligheid van het orgaan of orgaansysteem voor aandoeningen of ziekten is op dat tijdstip het grootst. Het is dus tevens het tijdstip waarop klachten kunnen beginnen op te treden. De volgorde is als volgt:

Tijdstip

Orgaan

Element

23:00-01:00 uur

Galblaas

Hout

01:00-03:00 uur

Lever

Hout

03:00-05:00 uur

Longen

Metaal

05:00-07:00 uur

Dikke darm

Metaal

07:00-09:00 uur

Maag

Aarde

09:00-11:00 uur

Milt / alvleesklier

Aarde

11:00-13:00 uur

Hart

Vuur

13:00-15:00 uur

Dunne darm

Vuur

15:00-17:00 uur

Blaas

Water

17:00-19:00 uur

Nieren

Water

19:00-21:00 uur

Bloedsomloop

Vuur

21:00-23:00 uur

Drievoudige verwarmer

Vuur

38ad9ebe319eee2cc010ba2515ea54d2_medium.

Volgens de Chinese geneeskunde kun je bij klachten aan het tijdstip dus eigenlijk zien, welk orgaan zeer waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de problemen.

Een paar voorbeelden:

 • Bij jeuk tussen 1 en 3 uur 's nachts betreft het waarschijnlijk de lever.
  Bij jeuk tussen 7 en 9 uur 's avonds gaat het eerder om de bloedsomloop.
 • Bij slaapstoornissen tussen 11 en 1 uur 's nachts komt de galblaas in beeld.
  Bij slaapstoornissen tussen 5 en 7 uur 's morgens vroeg ligt het vermoedelijk aan de dikke darm.
 • Benauwdheid tussen 3 en 5 uur 's nachts vindt haar oorzaak wellicht in de longen.
  Benauwdheid tussen 11 en 1 uur overdag moet eerder worden gezocht bij het hart.

Wellicht kan deze eeuwenoude techniek ook in de moderne tijd nog helpen bij het vinden wat er in het lichaam aan de hand is en bij het stellen van een eventuele diagnose.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Freewallpapers,com, Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

af982081ada8f16e1d1668f98e355dcb_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld op:

Chinese-bewegingsoefeningen-1-Tai-chi-quan

Chinese-bewegingsoefeningen-2-Qigong

Chinese-bewegingsoefeningen-3-Falun-gong

Feng-shui-1-leven-in-harmonie-met-de-omgeving

Feng-shui-3-voor-in-de-tuin

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

18/02/2016 08:15

Reacties (4) 

1
18/02/2016 09:09
Vreemd, bij dit tweede deel mis ik de wijsheid die uit het eerste deel spreekt. Nu wordt het mij allemaal te geconstrueerd. Het is net alsof ze, na een fase van observatie, nu een kunstmatig systeem aan het bouwen zijn. En dan haak ik af, omdat ik zeker ben dat het zo niet werkt.
Twee heel interessante artikelen!
1
18/02/2016 09:15
Zoals ook in andere delen van de Chinese cultuur werden de principes van de levensvisie (het Taoïsme of Daoïsme) verenigd met de geneeskunde. Of het zo werkt of niet, de Chinezen hebben dit systeem duizenden jaren met succes gevolgd en velen doen dit nog tot op de dag van vandaag.
1
18/02/2016 08:42
Bijzonder, de invloed van elementen en de klok die werd toegekend aan onze organen.
1
18/02/2016 08:40
Heel interessant, vooral het stukje over de orgaanklok. Moet er toch eens op letten als ik klachten heb.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert