Chinese geneeswijzen (1) meridiaantherapie en acupunctuur

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

a13e5df78286561df847806702bb373f_medium.Het menselijk lichaam is een levende eenheid, waardoor onzichtbare, kosmische levenskracht stroomt.

In de Chinese geschiedenis wordt deze levenskracht 'ki' of soms ook 'chi' genoemd.

Al lang geleden gingen de Chinese geneeskundigen er vanuit dat de organen in het menselijk lichaam invloed op elkaar uitoefenden en dat zij, als een complex systeem, een ingewikkeld evenwicht met elkaar in stand hielden. Bepaalde punten van het lichaam, met name op de uiteinden van belangrijke zenuwen, werden 'acupunctuurpunten' genoemd, aan lange series gelijksoortige zenuwuiteinden werd de naam 'meridianen' gegeven.

Meridianen en acupunctuur

Meridianen werden 6.000 jaar geleden voor het eerst benoemd in oude geschriften door de Oosterse geneeskundigen. Meridianen worden uitgelegd als symmetrische energetische banen, die de belangrijke zenuwuiteinden (acupunctuurpunten) en organen met elkaar verbinden en een soort plattegrond vormen van het verloop van de levensenergie in het menselijk lichaam.

8e381d8fc583ea3cc27cf659b0e195f3_medium.

Volgens de oude Chinese geneeswijzen heeft elk lichaam twaalf energieën die in vastgestelde banen (meridianen of nadi’s) stromen. Deze meridianen stromen door het hele lichaam en verbinden lichaamsdelen, organen, zintuigen en de geest met elkaar.
e60c2d8aa1e5cf51858b2422c9aa8c28_medium.Al snel begreep men, dat men via de meridianen en de acupunctuurpunten kon achterhalen waar de gezondheidsproblemen zich bevonden of waardoor zij werden veroorzaakt. Daarnaast werd ontdekt, dat de meridianen en acupunctuurpunten eveneens de mogelijkheid boden om de energiestroom te manipuleren. Door middel van precies daarop in de huid geplaatste geplaatste naalden, van naalden onder een lichte elektrische stroom (electro-acupunctuur), van druk uitoefenen (acupressuur of drukpuntmassage) of via laserlicht (laseracupunctuur) kon men energieblokkades op de meridianen opheffen en de energiestroom weer laten stromen. Hierdoor werd de juiste energiebalans van en naar de organen hersteld, waarna de patiënt van zijn aandoening of ziekte was genezen.

ad557591f44a1646eaf9851bca9444d4_medium.

In de oude Chinese literatuur worden circa 1.000 van dit soort punten beschreven. De complexen van het menselijk lichaam worden onder andere als volgt omschreven:

De wortel van de acupunctuur ligt in de geest.

De geest van de mens is een geschenk van de hemel.

De lichamelijke energie komt van de aarde.

De wijze waarop de mens is geschapen,

De wegen waarlangs ziekten komen,

De wijze waarop de mens wordt genezen,

De wegen waarlangs ziekten gaan.

Het zijn de 12 meridianen, die de basis vormen

Van iedere theorie en iedere behandeling.

(Ling Sjoe)  

In de Chinese geneeskunde worden echter ook tal van andere zaken betrokken bij de diagnose en de behandeling van ziekten en aandoeningen. Er wordt gekeken naar de functie en kracht van de organen, de onderlinge samenwerking van organen (zoals zij via de meridianen met elkaar verbonden zijn) en de herkomst van de mogelijke ziekteverwekkers. (Voor meer informatie, zie ook deel 2: Yin en Yang, de elementen en de orgaanklok.)

Hiërarchie van de organen

De functie van de 12 organen in het menselijk lichaam, hun betekenis en hun rangorde worden in oude Chinese medische handboeken als volgt omschreven.

 • Het 80584d0c67e98be84f2341e31748f002_medium.hart is de heerser – het is de zetel van de geest.
 • De longen zijn de ministers – zij hebben bestuurlijke taken.
 • De lever is de generaal – zij is verantwoordelijk voor de strategie.
 • De galblaas is de rechter – zij neemt beslissingen.
 • Zowel de milt als de maag zijn de bevoorraders – zij vormen de bron van de smaak.
 • De dikke darm is de vervoerder – hij speelt een rol in de spijsvertering.
 • De dunne darm is de kok – hij verwerkt voedsel in opneembare voedingsstoffen.
 • De nieren zijn weldoeners – zij bewaren de energiebalans en zorgen voor kracht en scherpzinnigheid.
 • De drievoudige verwarmer is de waterdrager – hij verzorgt de wateropname en waterafgifte.
 • De blaas is de grenswacht – hij is de laatste schakel in de transformatie van energie.
 • De bloedsomloop is de weg – hij is voor het lichaam wat de ki of chi is voor de geest.

De drievoudige verwarmer

Het begrip de drievoudige verwarmer is in de westerse geneeskunde niet bekend. Het is ook niet eenvoudig of eenduidig uit te leggen, omdat wat men er allemaal onder verstaat meer is dan één of twee organen. In het kort wordt de drievoudige verwarmer vaak omschreven als een orgaanstelsel of -complex, waartoe onder andere de schildklier, de geslachtshormonen en de voortplantingsorganen behoren. De meridiaan van de drievoudige verwarmer beschermt daarbij alle organen, behalve het hart. Het complex wordt meestal opgedeeld in drie delen of verwarmers. De bovenste verwarmer ondersteunt dan de ademhalingsorganen, de middelste de spijsverteringsorganen en de onderste ondersteunt vooral het voortplantingssysteem.

Kringloop van de levensenergie

2e300b26c938166e4e13306053befdb5_medium.Voor gezondheid en lichamelijk welbevinden is het van groot belang, dat alle organen in een bepaalde volgorde functioneren. Is één van de schakels verzwakt of houdt deze teveel energie vast of blokkeert, dan ontstaat er disharmonie en ontspoort de energiebalans met lichamelijke klachten tot gevolg.

De 12 belangrijkste organen en de twaalf meridianen, die met ze samenhangen, staan in directe wisselwerking met elkaar. In de meridianen stroomt de levensenergie in een ritmisch patroon van 24 uur door ons lichaam, naar boven en naar beneden. Dit 'stroomgebied' bevindt zich in onze weefsels net onder de huid; de huid is dus de 'toegangspoort' voor de allesdoordringende energie.

In de oude Chinese geneeskunde wordt onderscheid gemaakt in drie, achter elkaar liggende kringlopen van respectievelijk levensenergie (ki of chi) en bloed.

Eerste kringloop

4bf71f33221926f28661abf4078a51c1_medium.Van de longmeridiaan naar de dikke darmmeridiaan – van de borst naar de vingers en dan naar het hoofd.
Van de dikke darmmeridiaan naar de maagmeridiaan – van het hoofd naar de tenen.
Van de maagmeridiaan naar de milt/alvleeskliermeridiaan – van de tenen naar de borst.

Tweede kringloop

Van de hartmeridiaan naar de dunne darmmeridiaan – van de borst naar de vingers en dan naar het hoofd.
Van de dunne darmmeridiaan naar de blaasmeridiaan – van het hoofd naar de tenen.
Van de blaasmeridiaan naar de niermeridiaan – van de tenen naar de borst.

Derde kringloop

Van de bloedsomloopmeridiaan naar de de drievoudige verwarmermeridiaan – van de borst naar de vingers en dan naar het hoofd.
Van de drievoudige verwarmermeridiaan naar de galblaasmeridiaan – van het hoofd naar de tenen.
Van de galblaasmeridiaan naar de levermeridiaan – van de tenen naar de borst.

Ziekteverwekkers

3d2ea55aedd0e99440a29602741ab409_medium.De oude Chinese geneeskunde onderscheidt er een tweetal, die gezien worden als de basis van elke ziekte of aandoening en die ook met elkaar verbonden kunnen zijn:

Inwendige of endogene ziekteverwekkers

Deze groep kan worden herleid tot tegenstrijdige of verwarde situaties en gevoelens in de mens zelf. Vooral uitersten van emoties, zoals onder andere excessieve vreugde, angst, verdriet, woede of zorgen kunnen het evenwicht in het lichaam verstoren. In eerste instantie wordt de levenskracht in de meridianen in het lichaam aangetast en in tweede instantie krijgen dan de bijbehorende organen erdoor te lijden.

Uitwendige of exogene ziekteverwekkers

Deze oorzaken komen van buitenaf en worden door de oude Chinese geneeskundigen het eerst gezocht in klimatologische factoren, zoals bijvoorbeeld vocht, droogte, hitte, kou en wind. Een oude Chinese zegswijze luidt als volgt:

Wint de ziekmakende droogte, dan heersen uitdroging en verdorring.

Wint het ziekmakende vocht, dan ontstaat diarree.

Wint de ziekmakende warmte, dan dienen ontstekingen zich aan.

Wint de ziekmakende kou, dan heeft oedeem vrij spel.

Wint de ziekmakende wind, dan is onrust het gevolg.

Uitwendige ziekteverwekker

Inwendige ziekteverwekker

Werkt vooral in op kringloop van

Droogte

Verdriet

Longen-dikke darm

Vooral de longen zijn gevoelig voor droogte

Vocht

Zorgen

Maag-milt/alvleesklier

De maag geeft vaker klachten in een vochtige omgeving

Warmte, hitte

Vreugde, euforie, hysterie

Hart-dunne darm en Bloedsomloop-drievoudige verwarmer

Hart en bloedsomloop hebben te lijden door warmte

Kou

Angst

Blaas-nieren

Beide organen zijn gevoelig voor kou

Wind

Woede

Galblaas-lever

Bij een zwakke lever maakt wind onrustig en nerveus

Oxalis.

© 2015, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

364377dd5607eedc3998f75f22c426a4_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld op:

Chinese-bewegingsoefeningen-1-Tai-chi-quan

Chinese-bewegingsoefeningen-2-Qigong

Chinese-bewegingsoefeningen-3-Falun-gong

Feng-shui-1-leven-in-harmonie-met-de-omgeving

Feng-shui-2-voor-in-huis

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

18/02/2016 07:57

Reacties (3) 

1
18/02/2016 09:02
Wat een wijsheid in dit systeem...
Met interesse gelezen.
1
18/02/2016 08:41
Mooi artikel!
1
18/02/2016 08:39
Boeiend, dit inkijkje in de oude Chinese geneeskunde.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert