Wicca: de Elementen en de Elementalen

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

78e76ac25b7736e46865be61c4a9a70f_medium.In de oude natuurreligies waren de vier elementen, Vuur – Aarde – Lucht – Water, waaruit men dacht dat onze Aarde en in feite het hele universum was opgebouwd, van groot belang. Men was er van overtuigd dat de sleutel, tot het leven in het algemeen en dat op Aarde in het bijzonder, lag in de juiste samenstelling/balans van deze vier elementen.

Natuurlijke magie in zowel de fysieke als in de spirituele wereld is eveneens altijd gezien in termen van de harmonieuze samenwerking van de vier elementen, die elk hun eigen kenmerken en magische krachten bezitten. Inzicht in deze oerkrachten leidt dan tot meer kennis van het leven zelf en de wereld om ons heen.

De Elementen van Moeder Aarde

Over de vier elementen van de Aarde zijn boekdelen te schrijven. Elk element is als een archetype van Moeder Aarde, de natuur en ons bestaan. Van ver voor onze jaartelling werden deze vier elementen van de natuur al vereerd en nauwlettend bestudeerd. Niet alleen in de natuur, maar ook en misschien wel vooral in de mens. Men was ervan overtuigd, dat een goede balans van de vier elementen in het karakter leidde tot een goed en waardig mens en ook tot een krachtig en rechtvaardig leider. Hieronder volgen enkele beknopte beschrijvingen van de kwaliteiten van elk element.

Vuur

edad5db55cb9307f2a84f3645be1704d_medium.Vuur is machtig, dynamisch en veranderlijk. Echter, ook inspiratie en temperament vallen onder het element vuur; zonder deze zou het leven een stagnerende en eentonige boel worden. Termen als 'een vurig temperament' of 'vuur in het hart hebben' omschrijven onder meer de typische Vuurkwaliteiten. Vuur brengt vastberadenheid en moed met zich mee en daarmee actie. Het is moeilijk in toom te houden en kan ongebreideld tekeergaan, maar bij verstandig gebruik brengt het licht en warmte. Trefwoorden zijn verder: inspiratie, geestdrift, transformatie, verandering, energie.

Aarde

e62e51f75db226087c013aea4f533b8b_medium.Aarde is het materiële aspect van de wereld. Het levert de rotsen als bodem, vruchtbare grond om te wortelen en voeding om van te leven voor mens, dier en plant. Het element staat ook voor betrouwbaarheid en nuchterheid. Uitdrukkingen als 'een rots in de branding', 'het zout der aarde' (over mensen, die standvastig en hulpvaardig zijn) en 'met beide benen op de grond staan' geven een goede indruk van het element. Aarde leert, dat alles in het leven moet worden opgebouwd op solide grondvesten. Het kan echter ook te voorzichtig, te traag zijn en moet soms tot risico's worden aangezet. Trefwoorden zijn verder: anker, bescherming, stabiliteit, gezond verstand, nuchterheid.

Lucht

65e4a3de816b545b9f7958486789db17_medium.Lucht is ongrijpbaar, maar tegelijkertijd ook onontbeerlijk voor het leven op Aarde. Lucht kan een koele bries zijn of een flinke storm. Het vertegenwoordigt de ratio, het verstand, het ordelijk denken. Lucht houdt emoties op afstand; het element geeft wat je nodig hebt, niet wat je wilt. Lucht kan verfrissen en reinigen en zelfs problemen wegblazen, waardoor je tot een nieuwe gedachte of oplossing komt. De uitdrukkingen 'een frisse wind' en 'de muizenissen wegblazen' zijn hier voorbeelden van. Echter, denken en rationaliseren werkt maar tot op zekere hoogte. Er komt een tijd dat er actie moet worden ondernomen, want anders blijven de gedachten, wensen en dromen in de Lucht hangen. Trefwoorden zijn verder: verstand, kalmte, inzicht, snelheid, vluchtigheid.

Water

ac393fa03cde3e196341cf661bc28965_medium.Water is vloeibaarder dan Lucht, maar evengoed ongrijpbaar. Het heeft geen vaste vorm en past zich aan de omgeving aan. Water is eveneens onontbeerlijk voor het leven op Aarde; zonder water is leven niet mogelijk. Het element vertegenwoordigt de zee, de rivieren, het getij, maar ook de emoties. Het geeft de mogelijkheid tot leven, maar kan het evengoed wegnemen, iets waar (zee-) varende volkeren zich maar al te zeer van bewust waren. Je kunt er tenslotte in zwemmen of zinken. Water kan – evenals emoties – kalm of stormachtig zijn. Een kalme geest, die in evenwicht met de emoties is, geeft een weldenkend en invoelend mens 'met het hart op de juiste plaats'. In teveel emoties kun je echter  'verdrinken', in feite verloren raken, waardoor je niet meer met beide benen op de Aarde kunt komen, het verstand geen Lucht meer krijgt en je geen Vuur voor actie meer hebt; een zeer ongewenste situatie. Trefwoorden zijn verder: gevoelens en emoties, mededogen, hartenwensen, liefde, flexibiliteit.

Pentagram en Pentakel

Het Pentagram is een vijfpuntige ster (met de punt naar boven) en staat voor de vier elementen van Moeder Aarde plus, als vijfde punt, het element ether of geest. Dit laatste element werd als voor de mens onbereikbaar gezien en was van oudsher voorbehouden aan de (hemel-) goden, de hemel zelf of, nog verder, het universum.

2ebf366db3fe0d7e0fe8dcdec78842f3_medium.

Wicca's gebruiken het Pentagram ter ere van de elementen, maar gebruiken het symbool meestal met een cirkel om de ster heen. Het Pentagram in de cirkel wordt dan een nieuw symbool, dat Pentakel wordt genoemd. Het Pentakel symboliseert op het wicca-altaar het element Aarde.

De Elementalen van Moeder Aarde

Het leven bestaat uit verschillende dimensies, die elk hun eigen trilling hebben. Al hetgeen in dezelfde dimensie leeft, kan elkaar zien, horen, ruiken en voelen. Er zijn echter ook dimensies, die hoger in trillingsgetal zijn dan de dimensie, waarin de mens op Moeder Aarde leeft. Overal ter wereld kom je verhalen tegen over mythische wezens, die in onzichtbare dimensies leven, en goedaardig of kwaadaardig voor de mens zijn.

d6a8c36cfc0c21d63c870b34913b4a64_medium.

Zo was voor onze verre voorouders het Rijk der Elementalen een natuurlijke kracht om rekening mee te houden. Het Rijk der Elementalen was volgens de overlevering ontstaan om de vier elementen van Moeder Aarde te belichamen, te dienen en in stand te houden. Elk element kende een hiërarchie van eigen dienaren, die soms vriendelijk, maar soms ook vijandig tegenover de mens stonden, vooral als deze een te grote aanslag op een element had gepleegd (bijvoorbeeld kappen van stukken bos, afdammen of onttrekken van water aan meren of rivieren of vervuilen van lucht). De Elementalen konden zich dus voelbaar laten gelden, maar bleven onzichtbaar. Zij bewoonden immers een hogere dimensie en konden alleen worden gezien als zij zelf naar onze lagere dimensie wilden afdalen of als een mens door magie naar hun dimensie kon reizen. Voorzichtigheid bleef dus geboden bij het doorkruisen van bossen of oversteken van meren of rivieren. De archetypen van de Elementalen worden tot op de dag van vandaag teruggevonden in sprookjes, mythen en sagen en in de moderne fantasy-literatuur.

Vuur-Elementalen

a2adebfe75563313f74920d66bf715c7_medium.De vuursalamanders zijn de hoeders van het Vuur en kunnen dit zonder enige moeite in toom houden. Zij zijn lang en groot en hebben een majestueuze uitstraling. Vuursalamanders zijn de grootste elementalen van de vier groepen en tegelijk ook de krachtigste. Ze zijn te vinden in elektriciteit (bliksem), kookplaten, kaarsen en bosbranden. Een ander mythisch wezen, dat sterk verbonden is met Vuur, is de Feniks. Deze bijzondere vogel vat aan het eind van zijn leven vlam en verbrandt, waarna hij weer uit de as opnieuw geboren wordt.

Aarde-Elementalen

3c6f59d26ded0ceb229a99bbd0e0fbd8_medium.De gnomen, ook wel kabouters of aardmannetjes genoemd, zijn de hoeders van het element aarde. Zij verzorgen alles wat met de Aarde te maken heeft. Dwergen gelden als experts van waardevolle stenen en metalen en zijn dan ook te vinden in mijnen, diep in de bergen. Zij staan niet op vriendschappelijke voet met de mens, omdat die in hun ogen hun kostbaarheden steelt. Kleine elfjes (of in het Engels fairies) vind je in het rijk van vrijwel elk Element. De Aarde-elfjes verzorgen vaak specifieke wilde planten of bloemen. Volgens Keltische/Ierse verhalen kunnen zij je in een bos laten verdwalen als je hun planten of bloemen plukt of beschadigt.

Lucht-Elementalen

017b0991476b082f4ab242a9bf4d01bd_medium.De hoeders van het element Lucht zijn de sylfen. Zij zorgen voor een schone en gezonde lucht voor alle organismen. Sylfen ofwel elfen hebben dunnen en tengere lichaampjes, maar hoeven niet altijd klein te zijn. Sylfen hebben prachtige vleugels, die vaak lijken op transparante vlindervleugels. Het zijn bijzonder elegante en sierlijke wezens en staan symbool voor de schoonheid van het Elementalenrijk. Zij zijn de Elementalen van de geest.

Water-Elementalen

9defc33cd232fa43f116c7a8981b79fb_medium.Tot deze groep behoren onder andere de overwegend zachtaardige waternimfen (ondine of undine), die de hoeders van het element water zijn. Zij bezitten geen ziel en kunnen die alleen verkrijgen als zij met een sterveling huwen. Verder zijn er de meestal boosaardige watergeesten of kelpies, die je kunnen laten verdrinken, en is de zee het terrein van de zeemeerminnen, die als ware verleidsters zeevaarders naar hun dood lokken. Een waterdier, dat heel dicht bij de (goedaardige) Water-Elementalen staat is de dolfijn.

 

Oxalis. 318fc03496a1b0626a2ffb3f29e8debb_medium.

© 2015, foto's:  Gaiawallpapers.com, Wallpaperbackgrounds.com.

 

Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Wicca-wat-is-wicca?-Een-korte-inleiding

Wicca-leven-in-de-geest-van-Gaia

Wicca-de-weg-van-een-wicca

Wicca-het-Jaarwiel-en-Keltische-seizoensvieringen

Wicca-Keltische-religie-traditie-en-symboliek

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

16/02/2016 07:28

Reacties (3) 

1
16/02/2016 08:06
Leuk! Daar is de bron van waaruit fantasie- en sprookjeswezens zijn ontstaan. Prachtig, die interpretatie van natuurlijke elementen.
1
16/02/2016 07:45
Heel interessant, leuk te lezen dat elk element ook eigen wezens (Elementalen) had.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert